شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت استند و پایه خنک‌کننده

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
استند لپ تاپ  هوود مدل Howood- H1
استند و پایه خنک‌کننده
استند لپ تاپ هوود مدل Howood- H1 صنایع چوب همایونفر 2,350,000 4 فروردین 2,350,000 2,350,000
استند لپ تاپ هوود مدل Howood- H1 مناسب برای لپ تاپ های: تا 17 اینچی
استند لپ تاپ فلوز مدل Smart Suites Multimedia Workstation 80248 مناسب برای لپ تاپ 17 اینچی
استند و پایه خنک‌کننده
استند لپ تاپ فلوز مدل Smart Suites Multimedia Workstation 80248 مناسب برای لپ تاپ 17 اینچی فلوز 2,550,000 21 فروردین 2,550,000 2,550,000
استند لپ تاپ فلوز مدل Smart Suites Multimedia Workstation 80248 مناسب برای لپ تاپ 17 اینچی مناسب برای لپ تاپ های: تا 17 اینچی
خنک کننده لپ تاپ  کول کلد مدل  T-001
استند و پایه خنک‌کننده
خنک کننده لپ تاپ کول کلد مدل T-001 متفرقه 2,100,000 15 فروردین 2,100,000 2,100,000
خنک کننده لپ تاپ کول کلد مدل T-001 مناسب برای لپ تاپ های: تا 17 اینچی
میز لپ تاپ همراه مدل Ash-One 1
استند و پایه خنک‌کننده
میز لپ تاپ همراه مدل Ash-One 1 متفرقه 630,000 29 اردیبهشت 580,000 630,000
میز لپ تاپ همراه مدل Ash-One 1
میز لپ تاپ همراه مدل Ash-One 2
استند و پایه خنک‌کننده
میز لپ تاپ همراه مدل Ash-One 2 متفرقه 630,000 29 اردیبهشت 580,000 630,000
میز لپ تاپ همراه مدل Ash-One 2
میز لپ تاپ پروتیبل مدل کول پد فن دار
استند و پایه خنک‌کننده
میز لپ تاپ پروتیبل مدل کول پد فن دار پروتیبل 4,950,000 15 اردیبهشت 4,950,000 4,950,000
میز لپ تاپ پروتیبل مدل کول پد فن دار مناسب برای لپ تاپ های: تا 17 اینچی
میز لپتاپ همراه گجت دسک کد 111
استند و پایه خنک‌کننده
میز لپتاپ همراه گجت دسک کد 111 متفرقه 1,050,000 28 اردیبهشت 990,000 1,050,000
میز لپتاپ همراه گجت دسک کد 111 مناسب برای لپ تاپ های: تا 15.6 اینچی
میز لپتاپ همراه گجت دسک کد 113
استند و پایه خنک‌کننده
میز لپتاپ همراه گجت دسک کد 113 متفرقه 990,000 17 فروردین 990,000 990,000
میز لپتاپ همراه گجت دسک کد 113 مناسب برای لپ تاپ های: تا 15.6 اینچی
میز لپتاپ همراه گجت دسک کد 114
استند و پایه خنک‌کننده
میز لپتاپ همراه گجت دسک کد 114 متفرقه 990,000 4 فروردین 990,000 990,000
میز لپتاپ همراه گجت دسک کد 114 مناسب برای لپ تاپ های: تا 15.6 اینچی
میز لپتاپ گجت دسک کد 115
استند و پایه خنک‌کننده
میز لپتاپ گجت دسک کد 115 متفرقه 1,050,000 2 خرداد 990,000 1,050,000
میز لپتاپ گجت دسک کد 115 مناسب برای لپ تاپ های: تا 15.6 اینچی
پایه خنک کننده ایکس پی پروداکت مدل XP-F1425A
استند و پایه خنک‌کننده
پایه خنک کننده ایکس پی پروداکت مدل XP-F1425A ایکس پی-پروداکت 1,550,000 20 اردیبهشت 1,550,000 1,550,000
پایه خنک کننده ایکس پی پروداکت مدل XP-F1425A مناسب برای لپ تاپ های: تا 17 اینچی
پایه خنک کننده ایکس پی پروداکت مدل XP-F91
استند و پایه خنک‌کننده
پایه خنک کننده ایکس پی پروداکت مدل XP-F91 ایکس پی-پروداکت 1,550,000 3 خرداد 1,550,000 1,580,000
پایه خنک کننده ایکس پی پروداکت مدل XP-F91 مناسب برای لپ تاپ های: تا 14 اینچی
پایه خنک کننده ایکس پی پروداکت مدل XP-F95
استند و پایه خنک‌کننده
پایه خنک کننده ایکس پی پروداکت مدل XP-F95 ایکس پی-پروداکت 1,650,000 17 فروردین 1,650,000 1,650,000
پایه خنک کننده ایکس پی پروداکت مدل XP-F95 مناسب برای لپ تاپ های: تا 15.6 اینچی
پایه خنک کننده ایکس پی-پروداکت مدل XP-F1427A
استند و پایه خنک‌کننده
پایه خنک کننده ایکس پی-پروداکت مدل XP-F1427A ایکس پی-پروداکت 1,200,000 26 اردیبهشت 1,150,000 1,200,000
پایه خنک کننده ایکس پی-پروداکت مدل XP-F1427A مناسب برای لپ تاپ های: تا 15.6 اینچی
پایه خنک کننده تسکو مدل TCLP 3000
استند و پایه خنک‌کننده
پایه خنک کننده تسکو مدل TCLP 3000 تسکو 918,000 6 خرداد 918,000 1,770,000
پایه خنک کننده تسکو مدل TCLP 3000 مناسب برای لپ تاپ های: تا 17 اینچی
پایه خنک کننده تسکو مدل TCLP 3084
استند و پایه خنک‌کننده
پایه خنک کننده تسکو مدل TCLP 3084 تسکو 3,200,000 6 اردیبهشت 3,200,000 3,200,000
پایه خنک کننده تسکو مدل TCLP 3084 مناسب برای لپ تاپ های: تا 17 اینچی
پایه خنک کننده تسکو مدل TCLP 3102
استند و پایه خنک‌کننده
پایه خنک کننده تسکو مدل TCLP 3102 تسکو 3,410,000 16 اردیبهشت 3,000,000 3,410,000
پایه خنک کننده تسکو مدل TCLP 3102 مناسب برای لپ تاپ های: تا 17 اینچی
پایه خنک کننده تسکو مدل TCLP 3104
استند و پایه خنک‌کننده
پایه خنک کننده تسکو مدل TCLP 3104 تسکو 3,390,000 6 خرداد 3,390,000 3,520,000
پایه خنک کننده تسکو مدل TCLP 3104 مناسب برای لپ تاپ های: تا 17 اینچی
پایه خنک کننده تسکو مدل TCLP 3110
استند و پایه خنک‌کننده
پایه خنک کننده تسکو مدل TCLP 3110 تسکو 968,000 4 فروردین 968,000 970,000
پایه خنک کننده تسکو مدل TCLP 3110 مناسب برای لپ تاپ های: تا 15.6 اینچی
پایه خنک کننده دارای هاب 4 پورت USB وسدار مدل W800
استند و پایه خنک‌کننده
پایه خنک کننده دارای هاب 4 پورت USB وسدار مدل W800 متفرقه 4,400,000 2 خرداد 3,310,000 3,310,000
پایه خنک کننده دارای هاب 4 پورت USB وسدار مدل W800 مناسب برای لپ تاپ های: تا 17 اینچی
پایه خنک کننده دیپ کول N180 FS
استند و پایه خنک‌کننده
پایه خنک کننده دیپ کول N180 FS دیپ کول 2,260,000 29 فروردین 2,260,000 2,260,000
پایه خنک کننده دیپ کول N180 FS مناسب برای لپ تاپ های: تا 17 اینچی
پایه خنک کننده دیپ کول N200
استند و پایه خنک‌کننده
پایه خنک کننده دیپ کول N200 دیپ کول 1,850,000 28 اردیبهشت 1,750,000 1,850,000
پایه خنک کننده دیپ کول N200 مناسب برای لپ تاپ های: تا 15.6 اینچی
پایه خنک کننده دیپ کول U  شکل
استند و پایه خنک‌کننده
پایه خنک کننده دیپ کول U شکل دیپ کول 4,900,000 9 اردیبهشت 4,900,000 4,900,000
پایه خنک کننده دیپ کول U شکل مناسب برای لپ تاپ های: تا 15.6 اینچی
پایه خنک کننده دیپ کول مدل Multi Core X6
استند و پایه خنک‌کننده
پایه خنک کننده دیپ کول مدل Multi Core X6 دیپ کول 6,750,000 28 اردیبهشت 6,400,000 6,750,000
پایه خنک کننده دیپ کول مدل Multi Core X6 مناسب برای لپ تاپ های: تا 15.6 اینچی
پایه خنک کننده دیپ کول مدل N1
استند و پایه خنک‌کننده
پایه خنک کننده دیپ کول مدل N1 دیپ کول 6,000,000 2 اردیبهشت 6,000,000 6,000,000
پایه خنک کننده دیپ کول مدل N1 مناسب برای لپ تاپ های: تا 15.6 اینچی
پایه خنک کننده دیپ کول ویند پال
استند و پایه خنک‌کننده
پایه خنک کننده دیپ کول ویند پال دیپ کول 3,150,000 21 فروردین 3,150,000 3,150,000
پایه خنک کننده دیپ کول ویند پال مناسب برای لپ تاپ های: تا 17 اینچی
پایه خنک کننده دیپ کول ویند پال مینی
استند و پایه خنک‌کننده
پایه خنک کننده دیپ کول ویند پال مینی دیپ کول 3,000,000 28 اردیبهشت 1,400,000 1,400,000
پایه خنک کننده دیپ کول ویند پال مینی مناسب برای لپ تاپ های: تا 15.6 اینچی
پایه خنک کننده سادیتا مدل SCP-C1
استند و پایه خنک‌کننده
پایه خنک کننده سادیتا مدل SCP-C1 سادیتا 1,089,000 9 اردیبهشت 1,089,000 1,089,000
پایه خنک کننده سادیتا مدل SCP-C1 مناسب برای لپ تاپ های: تا 15.6 اینچی
پایه خنک کننده سادیتا مدل SCP-C1
استند و پایه خنک‌کننده
پایه خنک کننده سادیتا مدل SCP-C1 سادیتا 900,000 16 اردیبهشت 900,000 900,000
پایه خنک کننده سادیتا مدل SCP-C1 مناسب برای لپ تاپ های: تا 15.6 اینچی
پایه خنک کننده سادیتا مدل SCP-H1
استند و پایه خنک‌کننده
پایه خنک کننده سادیتا مدل SCP-H1 متفرقه 1,689,000 29 اردیبهشت 1,600,000 1,689,000
پایه خنک کننده سادیتا مدل SCP-H1 مناسب برای لپ تاپ های: تا 17 اینچی
پایه خنک کننده سادیتا مدل SCP-H1
استند و پایه خنک‌کننده
پایه خنک کننده سادیتا مدل SCP-H1 سادیتا 1,800,000 2 اردیبهشت 1,800,000 1,800,000
پایه خنک کننده سادیتا مدل SCP-H1 مناسب برای لپ تاپ های: تا 17 اینچی
پایه خنک کننده لپ تاپ مدل 878
استند و پایه خنک‌کننده
پایه خنک کننده لپ تاپ مدل 878 متفرقه 2,090,000 28 اردیبهشت 1,890,000 1,920,000
پایه خنک کننده لپ تاپ مدل 878 مناسب برای لپ تاپ های: تا 15.6 اینچی
پایه خنک کننده لپ تاپ گلس مدل NC02
استند و پایه خنک‌کننده
پایه خنک کننده لپ تاپ گلس مدل NC02 متفرقه 430,000 20 اردیبهشت 430,000 430,000
پایه خنک کننده لپ تاپ گلس مدل NC02 مناسب برای لپ تاپ های: تا 13 اینچی
پایه خنک کننده مدل fanless
استند و پایه خنک‌کننده
پایه خنک کننده مدل fanless متفرقه 310,000 9 اردیبهشت 310,000 310,000
پایه خنک کننده مدل fanless مناسب برای لپ تاپ های: تا 15.6 اینچی
پایه خنک کننده مدل N17
استند و پایه خنک‌کننده
پایه خنک کننده مدل N17 متفرقه 940,000 4 فروردین 940,000 940,000
پایه خنک کننده مدل N17 مناسب برای لپ تاپ های: تا 14 اینچی
پایه خنک کننده نت فورس مدل NC110
استند و پایه خنک‌کننده
پایه خنک کننده نت فورس مدل NC110 نت فورس 1,460,000 27 فروردین 1,460,000 1,460,000
پایه خنک کننده نت فورس مدل NC110
پایه خنک کننده نت فورس مدل NC140
استند و پایه خنک‌کننده
پایه خنک کننده نت فورس مدل NC140 نت فورس 2,000,000 29 فروردین 1,900,000 2,000,000
پایه خنک کننده نت فورس مدل NC140 مناسب برای لپ تاپ های: تا 15.6 اینچی
پایه خنک کننده هترون مدل HCP055
استند و پایه خنک‌کننده
پایه خنک کننده هترون مدل HCP055 هترون 1,390,000 6 خرداد 1,340,000 1,390,000
پایه خنک کننده هترون مدل HCP055 مناسب برای لپ تاپ های: تا 15.6 اینچی
پایه خنک کننده هترون مدل HCP085
استند و پایه خنک‌کننده
پایه خنک کننده هترون مدل HCP085 هترون 1,500,000 28 اردیبهشت 1,500,000 1,650,000
پایه خنک کننده هترون مدل HCP085 مناسب برای لپ تاپ های: تا 15.6 اینچی
پایه خنک کننده هترون مدل HCP122
استند و پایه خنک‌کننده
پایه خنک کننده هترون مدل HCP122 هترون 2,700,000 28 اردیبهشت 2,600,000 2,700,000
پایه خنک کننده هترون مدل HCP122 مناسب برای لپ تاپ های: تا 15.6 اینچی
پایه خنک کننده هترون مدل HCP130
استند و پایه خنک‌کننده
پایه خنک کننده هترون مدل HCP130 هترون 3,100,000 9 اردیبهشت 3,100,000 3,100,000
پایه خنک کننده هترون مدل HCP130 مناسب برای لپ تاپ های: تا 15.6 اینچی
پایه خنک کننده ونوس مدل 4241 VP
استند و پایه خنک‌کننده
پایه خنک کننده ونوس مدل 4241 VP ونوس 1,800,000 16 اردیبهشت 1,640,000 1,800,000
پایه خنک کننده ونوس مدل 4241 VP مناسب برای لپ تاپ های: تا 17 اینچی
پایه خنک کننده ونوس مدل PV-F1423
استند و پایه خنک‌کننده
پایه خنک کننده ونوس مدل PV-F1423 ونوس 1,900,000 2 اردیبهشت 1,900,000 1,900,000
پایه خنک کننده ونوس مدل PV-F1423 مناسب برای لپ تاپ های: تا 15.6 اینچی
پایه خنک کننده کول کلد مدل K15
استند و پایه خنک‌کننده
پایه خنک کننده کول کلد مدل K15 کول کلد 950,000 4 فروردین 950,000 950,000
پایه خنک کننده کول کلد مدل K15 مناسب برای لپ تاپ های: تا 17 اینچی
پایه نگه دارنده لپ تاپ ایکیا مدل Svartasen
استند و پایه خنک‌کننده
پایه نگه دارنده لپ تاپ ایکیا مدل Svartasen ایکیا 12,800,000 25 اردیبهشت 12,800,000 12,800,000
پایه نگه دارنده لپ تاپ ایکیا مدل Svartasen مناسب برای لپ تاپ های: تا 17 اینچی
پایه نگه دارنده مانیتور دیپ کول مدل M-Desk F1
استند و پایه خنک‌کننده
پایه نگه دارنده مانیتور دیپ کول مدل M-Desk F1 دیپ کول 3,600,000 20 اردیبهشت 3,600,000 3,630,000
پایه نگه دارنده مانیتور دیپ کول مدل M-Desk F1
پایه نگه دانده مانیتور و لپ تاپ زیگنوم M-Desk F1
استند و پایه خنک‌کننده
پایه نگه دانده مانیتور و لپ تاپ زیگنوم M-Desk F1 متفرقه 3,600,000 9 اردیبهشت 3,600,000 3,600,000
پایه نگه دانده مانیتور و لپ تاپ زیگنوم M-Desk F1
پایه نگهدارنده لپ تاپ ابر مدل aa-NS 3045
استند و پایه خنک‌کننده
پایه نگهدارنده لپ تاپ ابر مدل aa-NS 3045 متفرقه 8,800,000 9 اردیبهشت 8,800,000 8,800,000
پایه نگهدارنده لپ تاپ ابر مدل aa-NS 3045 مناسب برای لپ تاپ های: تا 17 اینچی
پایه نگهدارنده لپ تاپ ابر مدل NS 3045
استند و پایه خنک‌کننده
پایه نگهدارنده لپ تاپ ابر مدل NS 3045 متفرقه 7,400,000 9 اردیبهشت 7,400,000 7,400,000
پایه نگهدارنده لپ تاپ ابر مدل NS 3045 مناسب برای لپ تاپ های: تا 17 اینچی
پایه نگهدارنده لپ تاپ ابر مدل NS 3045-B
استند و پایه خنک‌کننده
پایه نگهدارنده لپ تاپ ابر مدل NS 3045-B متفرقه 7,350,000 9 اردیبهشت 7,350,000 7,350,000
پایه نگهدارنده لپ تاپ ابر مدل NS 3045-B مناسب برای لپ تاپ های: تا 15.6 اینچی
مجموع موارد: 68 عدد در 2 صفحه