شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت گیرنده - فرستنده صدا

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
دانگل بلوتوث USB ارلدام مدل ET-M24
گیرنده - فرستنده صدا
دانگل بلوتوث USB ارلدام مدل ET-M24 ارلدام 425,000 2 خرداد 425,000 425,000
دانگل بلوتوث USB ارلدام مدل ET-M24 نوع: گیرنده بلوتوث: ورژن 2 منبع تغذیه: برق
دانگل بلوتوث USB ارلدام مدل ET-M40
گیرنده - فرستنده صدا
دانگل بلوتوث USB ارلدام مدل ET-M40 ارلدام 530,000 3 خرداد 490,000 530,000
دانگل بلوتوث USB ارلدام مدل ET-M40 منبع تغذیه: برق
فرستنده صدا آوانتیری مدل BTTC-318
گیرنده - فرستنده صدا
فرستنده صدا آوانتیری مدل BTTC-318 متفرقه 8,950,000 10:05:44 8,950,000 9,900,000
فرستنده صدا آوانتیری مدل BTTC-318 بلوتوث: ورژن 4.1 منبع تغذیه: باتری
فرستنده صدای بلوتوثی مدل YET-TX10
گیرنده - فرستنده صدا
فرستنده صدای بلوتوثی مدل YET-TX10 متفرقه 3,390,000 3 خرداد 3,350,000 3,390,000
فرستنده صدای بلوتوثی مدل YET-TX10 بلوتوث: ورژن 4 منبع تغذیه: باتری
فرستنده وایرلس صدا مدل BT-TX1
گیرنده - فرستنده صدا
فرستنده وایرلس صدا مدل BT-TX1 متفرقه 1,800,000 2 خرداد 1,700,000 1,800,000
فرستنده وایرلس صدا مدل BT-TX1 بلوتوث: ورژن 4.1 منبع تغذیه: برق
گیرنده بلوتوث ارلدام مدل ET-M38
گیرنده - فرستنده صدا
گیرنده بلوتوث ارلدام مدل ET-M38 ارلدام 1,512,000 28 اردیبهشت 1,512,000 1,760,000
گیرنده بلوتوث ارلدام مدل ET-M38 منبع تغذیه: باتری
گیرنده بلوتوث صدا باسئوس مدل BA03
گیرنده - فرستنده صدا
گیرنده بلوتوث صدا باسئوس مدل BA03 باسئوس 5,280,000 10:05:44 5,625,000 5,938,000
گیرنده بلوتوث صدا باسئوس مدل BA03 منبع تغذیه: باتری
گیرنده بلوتوث صدا بوم باکس مدل B2
گیرنده - فرستنده صدا
گیرنده بلوتوث صدا بوم باکس مدل B2 متفرقه 1,480,000 9 فروردین 1,480,000 1,480,000
گیرنده بلوتوث صدا بوم باکس مدل B2 بلوتوث: ورژن 4.1 منبع تغذیه: باتری
گیرنده بلوتوث صدا مدل ak-89
گیرنده - فرستنده صدا
گیرنده بلوتوث صدا مدل ak-89 متفرقه 308,000 10:05:44 268,500 336,200
گیرنده بلوتوث صدا مدل ak-89 بلوتوث: ورژن 3 منبع تغذیه: باتری
گیرنده بلوتوثی مدل Car G7
گیرنده - فرستنده صدا
گیرنده بلوتوثی مدل Car G7 متفرقه 430,000 2 خرداد 430,000 460,000
گیرنده بلوتوثی مدل Car G7 بلوتوث: ورژن 4 منبع تغذیه: برق
گیرنده بلوتوثی موزیک سامسونگ مدل level
گیرنده - فرستنده صدا
گیرنده بلوتوثی موزیک سامسونگ مدل level سامسونگ 285,000 17 فروردین 285,000 285,000
گیرنده بلوتوثی موزیک سامسونگ مدل level نوع: گیرنده منبع تغذیه: برق
گیرنده بلوتوثی موزیک مدل B09
گیرنده - فرستنده صدا
گیرنده بلوتوثی موزیک مدل B09 متفرقه 400,800 10:05:44 378,900 410,000
گیرنده بلوتوثی موزیک مدل B09 نوع: گیرنده منبع تغذیه: باتری
گیرنده بلوتوثی موزیک مدل BT-R
گیرنده - فرستنده صدا
گیرنده بلوتوثی موزیک مدل BT-R متفرقه 323,000 3 خرداد 298,000 430,600
گیرنده بلوتوثی موزیک مدل BT-R منبع تغذیه: باتری
گیرنده بلوتوثی موزیک مدل BT188
گیرنده - فرستنده صدا
گیرنده بلوتوثی موزیک مدل BT188 متفرقه 880,000 29 اردیبهشت 803,600 880,000
گیرنده بلوتوثی موزیک مدل BT188 بلوتوث: ورژن 4.2 منبع تغذیه: باتری
گیرنده بلوتوثی موزیک مدل J-19
گیرنده - فرستنده صدا
گیرنده بلوتوثی موزیک مدل J-19 متفرقه 1,300,000 8 اردیبهشت 1,300,000 1,300,000
گیرنده بلوتوثی موزیک مدل J-19 بلوتوث: ورژن 4.1 منبع تغذیه: باتری
گیرنده و فرستنده بلوتوث صدا مدل BT-TX6
گیرنده - فرستنده صدا
گیرنده و فرستنده بلوتوث صدا مدل BT-TX6 متفرقه 1,050,000 2 خرداد 980,000 1,050,000
گیرنده و فرستنده بلوتوث صدا مدل BT-TX6 بلوتوث: ورژن 4.2 منبع تغذیه: برق
گیرنده و فرستنده بلوتوثی موزیک مدل XU10
گیرنده - فرستنده صدا
گیرنده و فرستنده بلوتوثی موزیک مدل XU10 متفرقه 2,650,000 25 اردیبهشت 2,650,000 2,650,000
گیرنده و فرستنده بلوتوثی موزیک مدل XU10 بلوتوث: ورژن 3 منبع تغذیه: باتری
گیرنده و فرستنده صدا مدل wn-2 in 1
گیرنده - فرستنده صدا
گیرنده و فرستنده صدا مدل wn-2 in 1 متفرقه 1,600,000 29 فروردین 1,600,000 1,600,000
گیرنده و فرستنده صدا مدل wn-2 in 1 نوع: فرستنده، گیرنده بلوتوث: ورژن 4.1 منبع تغذیه: باتری
مجموع موارد: 18 عدد در 1 صفحه