شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت میز تلویزیون

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
میز ال سی دی مدل والیسین
میز تلویزیون
میز ال سی دی مدل والیسین متفرقه 5,250,000 10:14:58 5,250,000 5,250,000
میز ال سی دی مدل والیسین تعداد کشو: یک عدد نوع کشو: مگنت‌دار جنس غالب: ملامینه پایه: دارد نوع پایه:ساده قابلیت تنظیم پایه: ندارد
میز تلوزیون مدل Sky کد 6040
میز تلویزیون
میز تلوزیون مدل Sky کد 6040 متفرقه 9,500,000 9 اردیبهشت 9,500,000 9,500,000
میز تلوزیون مدل Sky کد 6040 تعداد کشو: دو عدد نوع کشو: مگنت‌دار جنس غالب: MDF پایه: دارد نوع پایه:ساده قابلیت تنظیم پایه: ندارد
میز تلوزیون مدل VAROL_ WOOD_ 4454
میز تلویزیون
میز تلوزیون مدل VAROL_ WOOD_ 4454 متفرقه 4,450,000 26 اردیبهشت 4,450,000 4,650,000
میز تلوزیون مدل VAROL_ WOOD_ 4454 تعداد کشو: دو عدد جنس غالب: MDF پایه: دارد نوع پایه: ساده قابلیت تنظیم پایه:ندارد
میز تلویزیون آمیتیس مدل 1002
میز تلویزیون
میز تلویزیون آمیتیس مدل 1002 متفرقه 5,800,000 9 اردیبهشت 5,800,000 5,800,000
میز تلویزیون آمیتیس مدل 1002 تعداد کشو: یک عدد نوع کشو: دستگیره‌دار جنس غالب: ملامینه پایه: دارد نوع پایه:ساده
میز تلویزیون آیلکس مدل  LOTUS plus-BLACK-150
میز تلویزیون
میز تلویزیون آیلکس مدل LOTUS plus-BLACK-150 متفرقه 12,200,000 12 خرداد 11,830,000 12,200,000
میز تلویزیون آیلکس مدل LOTUS plus-BLACK-150 تعداد کشو: چهار عدد نوع کشو: دستگیره‌دار جنس غالب: نئوپان و ام‌دی‌اف های‌گلاس پایه: دارد نوع پایه:ساده قابلیت تنظیم پایه: ندارد
میز تلویزیون آیلکس مدل DASY-BLACK-140
میز تلویزیون
میز تلویزیون آیلکس مدل DASY-BLACK-140 متفرقه 7,600,000 9 فروردین 7,600,000 7,600,000
میز تلویزیون آیلکس مدل DASY-BLACK-140 تعداد کشو: دو عدد نوع کشو: مخفی جنس غالب: نئوپان و ام‌دی‌اف های‌گلاس پایه: دارد نوع پایه:ساده قابلیت تنظیم پایه: ندارد
میز تلویزیون آیلکس مدل FERRO-BLACK-150
میز تلویزیون
میز تلویزیون آیلکس مدل FERRO-BLACK-150 متفرقه 10,100,000 10:14:28 10,100,000 10,100,000
میز تلویزیون آیلکس مدل FERRO-BLACK-150 تعداد کشو: دو عدد نوع کشو: مخفی جنس غالب: نئوپان و ام‌دی‌اف های‌گلاس پایه: دارد نوع پایه:ساده قابلیت تنظیم پایه: ندارد
میز تلویزیون آیلکس مدل FERRO-BLACK-180
میز تلویزیون
میز تلویزیون آیلکس مدل FERRO-BLACK-180 متفرقه 12,900,000 9 اردیبهشت 12,510,000 12,900,000
میز تلویزیون آیلکس مدل FERRO-BLACK-180 تعداد کشو: دو عدد نوع کشو: مخفی جنس غالب: نئوپان و ام‌دی‌اف های‌گلاس پایه: دارد نوع پایه:ساده قابلیت تنظیم پایه: ندارد
میز تلویزیون آیلکس مدل FERRO-WHITE-150
میز تلویزیون
میز تلویزیون آیلکس مدل FERRO-WHITE-150 متفرقه 11,800,000 10:14:29 11,440,000 11,800,000
میز تلویزیون آیلکس مدل FERRO-WHITE-150 تعداد کشو: دو عدد نوع کشو: استپ‌دار جنس غالب: MDF پایه: دارد نوع پایه:ساده قابلیت تنظیم پایه: ندارد
میز تلویزیون آیلکس مدل FERRO-WHITE-180
میز تلویزیون
میز تلویزیون آیلکس مدل FERRO-WHITE-180 متفرقه 14,900,000 10:14:59 14,450,000 14,900,000
میز تلویزیون آیلکس مدل FERRO-WHITE-180 تعداد کشو: دو عدد نوع کشو: مخفی جنس غالب: نئوپان و ام‌دی‌اف های‌گلاس پایه: دارد نوع پایه:ساده قابلیت تنظیم پایه: ندارد
میز تلویزیون آیلکس مدل FINO-BLACK-150
میز تلویزیون
میز تلویزیون آیلکس مدل FINO-BLACK-150 متفرقه 9,600,000 10:14:58 9,120,000 9,600,000
میز تلویزیون آیلکس مدل FINO-BLACK-150 تعداد کشو: دو عدد نوع کشو: دستگیره‌دار جنس غالب: MDF پایه: دارد نوع پایه:ساده قابلیت تنظیم پایه: ندارد
میز تلویزیون آیلکس مدل LIONA-180
میز تلویزیون
میز تلویزیون آیلکس مدل LIONA-180 متفرقه 34,600,000 10:14:59 33,560,000 34,600,000
میز تلویزیون آیلکس مدل LIONA-180 تعداد کشو: دو عدد نوع کشو: مگنت‌دار جنس غالب: چوب پایه: دارد نوع پایه:ساده قابلیت تنظیم پایه: ندارد
میز تلویزیون آیلکس مدل LIONA-BG-160
میز تلویزیون
میز تلویزیون آیلکس مدل LIONA-BG-160 متفرقه 40,800,000 10:14:58 39,570,000 40,800,000
میز تلویزیون آیلکس مدل LIONA-BG-160 تعداد کشو: دو عدد نوع کشو: مگنت‌دار جنس غالب: چوب پایه: دارد نوع پایه:ساده قابلیت تنظیم پایه: ندارد
میز تلویزیون آیلکس مدل LIONA-BG-180
میز تلویزیون
میز تلویزیون آیلکس مدل LIONA-BG-180 متفرقه 42,700,000 10:14:58 41,410,000 42,700,000
میز تلویزیون آیلکس مدل LIONA-BG-180 تعداد کشو: دو عدد نوع کشو: مگنت‌دار جنس غالب: چوب پایه: دارد نوع پایه:ساده قابلیت تنظیم پایه: ندارد
میز تلویزیون آیلکس مدل LIONA-BLACKWASH-180
میز تلویزیون
میز تلویزیون آیلکس مدل LIONA-BLACKWASH-180 متفرقه 34,600,000 10:14:34 33,560,000 34,600,000
میز تلویزیون آیلکس مدل LIONA-BLACKWASH-180 تعداد کشو: دو عدد نوع کشو: مگنت‌دار جنس غالب: چوب پایه: دارد نوع پایه:ساده قابلیت تنظیم پایه: ندارد
میز تلویزیون آیلکس مدل LIONA-BLACKWASH-200
میز تلویزیون
میز تلویزیون آیلکس مدل LIONA-BLACKWASH-200 متفرقه 42,300,000 10:14:59 41,030,000 42,300,000
میز تلویزیون آیلکس مدل LIONA-BLACKWASH-200 تعداد کشو: دو عدد نوع کشو: مگنت‌دار جنس غالب: چوب پایه: دارد نوع پایه:ساده قابلیت تنظیم پایه: ندارد
میز تلویزیون آیلکس مدل LIONA-WG-180
میز تلویزیون
میز تلویزیون آیلکس مدل LIONA-WG-180 متفرقه 42,700,000 10:14:58 41,410,000 42,700,000
میز تلویزیون آیلکس مدل LIONA-WG-180 تعداد کشو: دو عدد نوع کشو: مگنت‌دار جنس غالب: چوب پایه: دارد نوع پایه:ساده قابلیت تنظیم پایه: ندارد
میز تلویزیون آیلکس مدل LIONA-WHITE-180
میز تلویزیون
میز تلویزیون آیلکس مدل LIONA-WHITE-180 متفرقه 34,600,000 9 اردیبهشت 33,560,000 34,600,000
میز تلویزیون آیلکس مدل LIONA-WHITE-180 تعداد کشو: دو عدد نوع کشو: مگنت‌دار جنس غالب: چوب پایه: دارد نوع پایه:ساده قابلیت تنظیم پایه: ندارد
میز تلویزیون آیلکس مدل LONIZ - BLACK WASH - 220
میز تلویزیون
میز تلویزیون آیلکس مدل LONIZ - BLACK WASH - 220 متفرقه 35,300,000 9 اردیبهشت 34,240,000 35,300,000
میز تلویزیون آیلکس مدل LONIZ - BLACK WASH - 220 تعداد کشو: دو عدد نوع کشو: استپ‌دار جنس غالب: چوب پایه: دارد نوع پایه:ساده قابلیت تنظیم پایه: ندارد
میز تلویزیون آیلکس مدل LONIZ - WHITE WASH - 220
میز تلویزیون
میز تلویزیون آیلکس مدل LONIZ - WHITE WASH - 220 متفرقه 35,300,000 10:14:57 34,240,000 35,300,000
میز تلویزیون آیلکس مدل LONIZ - WHITE WASH - 220 تعداد کشو: دو عدد نوع کشو: استپ‌دار جنس غالب: چوب پایه: دارد نوع پایه:ساده قابلیت تنظیم پایه: ندارد
میز تلویزیون آیلکس مدل LONIZ 3D - BLACK WASH - 180
میز تلویزیون
میز تلویزیون آیلکس مدل LONIZ 3D - BLACK WASH - 180 متفرقه 29,600,000 10:14:59 28,710,000 29,600,000
میز تلویزیون آیلکس مدل LONIZ 3D - BLACK WASH - 180 تعداد کشو: سه عدد نوع کشو: استپ‌دار جنس غالب: چوب پایه: دارد نوع پایه:ساده قابلیت تنظیم پایه: ندارد
میز تلویزیون آیلکس مدل LONIZ 3D-SK-180
میز تلویزیون
میز تلویزیون آیلکس مدل LONIZ 3D-SK-180 متفرقه 29,600,000 10:14:59 28,710,000 29,600,000
میز تلویزیون آیلکس مدل LONIZ 3D-SK-180 تعداد کشو: سه عدد نوع کشو: استپ‌دار جنس غالب: چوب پایه: دارد نوع پایه:ساده قابلیت تنظیم پایه: ندارد
میز تلویزیون آیلکس مدل LONIZ 3D-SK-200
میز تلویزیون
میز تلویزیون آیلکس مدل LONIZ 3D-SK-200 متفرقه 34,700,000 10:14:58 33,650,000 34,700,000
میز تلویزیون آیلکس مدل LONIZ 3D-SK-200 تعداد کشو: سه عدد نوع کشو: استپ‌دار جنس غالب: چوب پایه: دارد نوع پایه:ساده قابلیت تنظیم پایه: ندارد
میز تلویزیون آیلکس مدل LONIZ 3D-SW-180
میز تلویزیون
میز تلویزیون آیلکس مدل LONIZ 3D-SW-180 متفرقه 29,600,000 9 اردیبهشت 28,710,000 29,600,000
میز تلویزیون آیلکس مدل LONIZ 3D-SW-180 تعداد کشو: سه عدد نوع کشو: استپ‌دار جنس غالب: چوب پایه: دارد نوع پایه:ساده قابلیت تنظیم پایه: ندارد
میز تلویزیون آیلکس مدل LONIZ 3D-WHITE WASH-180
میز تلویزیون
میز تلویزیون آیلکس مدل LONIZ 3D-WHITE WASH-180 متفرقه 29,600,000 10:14:58 28,710,000 29,600,000
میز تلویزیون آیلکس مدل LONIZ 3D-WHITE WASH-180 تعداد کشو: سه عدد نوع کشو: استپ‌دار جنس غالب: چوب پایه: دارد نوع پایه:ساده قابلیت تنظیم پایه: ندارد
میز تلویزیون آیلکس مدل LONIZ-BG-180
میز تلویزیون
میز تلویزیون آیلکس مدل LONIZ-BG-180 متفرقه 34,800,000 10:14:59 33,750,000 34,800,000
میز تلویزیون آیلکس مدل LONIZ-BG-180 تعداد کشو: دو عدد نوع کشو: استپ‌دار جنس غالب: چوب پایه: دارد نوع پایه:ساده قابلیت تنظیم پایه: ندارد
میز تلویزیون آیلکس مدل LONIZ-BLACK WASH-180
میز تلویزیون
میز تلویزیون آیلکس مدل LONIZ-BLACK WASH-180 متفرقه 26,800,000 10:14:58 25,990,000 26,800,000
میز تلویزیون آیلکس مدل LONIZ-BLACK WASH-180 تعداد کشو: دو عدد نوع کشو: استپ‌دار جنس غالب: چوب پایه: دارد نوع پایه:ساده قابلیت تنظیم پایه: ندارد
میز تلویزیون آیلکس مدل LONIZ-BLACKWASH-200
میز تلویزیون
میز تلویزیون آیلکس مدل LONIZ-BLACKWASH-200 متفرقه 31,400,000 9 اردیبهشت 30,450,000 31,400,000
میز تلویزیون آیلکس مدل LONIZ-BLACKWASH-200 تعداد کشو: دو عدد نوع کشو: استپ‌دار جنس غالب: چوب پایه: دارد نوع پایه:ساده قابلیت تنظیم پایه: ندارد
میز تلویزیون آیلکس مدل LONIZ-SK-180
میز تلویزیون
میز تلویزیون آیلکس مدل LONIZ-SK-180 متفرقه 26,800,000 9 اردیبهشت 25,990,000 26,800,000
میز تلویزیون آیلکس مدل LONIZ-SK-180 تعداد کشو: دو عدد نوع کشو: استپ‌دار جنس غالب: چوب پایه: دارد نوع پایه:ساده قابلیت تنظیم پایه: ندارد
میز تلویزیون آیلکس مدل LONIZ-SK-200
میز تلویزیون
میز تلویزیون آیلکس مدل LONIZ-SK-200 متفرقه 31,400,000 10:14:59 30,450,000 31,400,000
میز تلویزیون آیلکس مدل LONIZ-SK-200 تعداد کشو: دو عدد نوع کشو: استپ‌دار جنس غالب: چوب پایه: دارد نوع پایه:ساده قابلیت تنظیم پایه: ندارد
میز تلویزیون آیلکس مدل LONIZ-SW-150
میز تلویزیون
میز تلویزیون آیلکس مدل LONIZ-SW-150 متفرقه 21,200,000 9 اردیبهشت 20,560,000 21,200,000
میز تلویزیون آیلکس مدل LONIZ-SW-150 تعداد کشو: دو عدد نوع کشو: استپ‌دار جنس غالب: چوب پایه: دارد نوع پایه:ساده قابلیت تنظیم پایه: ندارد
میز تلویزیون آیلکس مدل LONIZ-WALGO-150
میز تلویزیون
میز تلویزیون آیلکس مدل LONIZ-WALGO-150 متفرقه 29,200,000 10:14:59 28,320,000 29,200,000
میز تلویزیون آیلکس مدل LONIZ-WALGO-150 تعداد کشو: دو عدد نوع کشو: استپ‌دار جنس غالب: چوب پایه: دارد نوع پایه:ساده قابلیت تنظیم پایه: ندارد
میز تلویزیون آیلکس مدل LONIZ-WALNUT-150
میز تلویزیون
میز تلویزیون آیلکس مدل LONIZ-WALNUT-150 متفرقه 21,200,000 10:14:58 20,560,000 21,200,000
میز تلویزیون آیلکس مدل LONIZ-WALNUT-150 تعداد کشو: دو عدد نوع کشو: استپ‌دار جنس غالب: چوب پایه: دارد نوع پایه:ساده قابلیت تنظیم پایه: ندارد
میز تلویزیون آیلکس مدل LONIZ-WG-150
میز تلویزیون
میز تلویزیون آیلکس مدل LONIZ-WG-150 متفرقه 29,200,000 10:14:59 28,320,000 29,200,000
میز تلویزیون آیلکس مدل LONIZ-WG-150 تعداد کشو: دو عدد نوع کشو: استپ‌دار جنس غالب: چوب پایه: دارد نوع پایه:ساده قابلیت تنظیم پایه: ندارد
میز تلویزیون آیلکس مدل LONIZ-WHITE WASH-150
میز تلویزیون
میز تلویزیون آیلکس مدل LONIZ-WHITE WASH-150 متفرقه 21,200,000 10:14:58 20,560,000 21,200,000
میز تلویزیون آیلکس مدل LONIZ-WHITE WASH-150 تعداد کشو: دو عدد نوع کشو: استپ‌دار جنس غالب: چوب پایه: دارد نوع پایه:ساده قابلیت تنظیم پایه: ندارد
میز تلویزیون آیلکس مدل LONIZ-WHITEWASH-200
میز تلویزیون
میز تلویزیون آیلکس مدل LONIZ-WHITEWASH-200 متفرقه 31,400,000 10:14:59 30,450,000 31,400,000
میز تلویزیون آیلکس مدل LONIZ-WHITEWASH-200 تعداد کشو: دو عدد نوع کشو: استپ‌دار جنس غالب: چوب پایه: دارد نوع پایه:ساده قابلیت تنظیم پایه: ندارد
میز تلویزیون آیلکس مدل LOTUS WOOD - WALNUT - 200
میز تلویزیون
میز تلویزیون آیلکس مدل LOTUS WOOD - WALNUT - 200 متفرقه 29,200,000 10:14:58 28,320,000 29,200,000
میز تلویزیون آیلکس مدل LOTUS WOOD - WALNUT - 200 تعداد کشو: چهار عدد نوع کشو: دستگیره‌دار جنس غالب: چوب پایه: دارد نوع پایه:ساده قابلیت تنظیم پایه: ندارد
میز تلویزیون آیلکس مدل LOTUS WOOD-WHITEWASH-150
میز تلویزیون
میز تلویزیون آیلکس مدل LOTUS WOOD-WHITEWASH-150 متفرقه 18,800,000 10:14:59 18,230,000 18,800,000
میز تلویزیون آیلکس مدل LOTUS WOOD-WHITEWASH-150 تعداد کشو: چهار عدد نوع کشو: دستگیره‌دار جنس غالب: چوب پایه: دارد نوع پایه:ساده قابلیت تنظیم پایه: ندارد
میز تلویزیون آیلکس مدل M20-G-160
میز تلویزیون
میز تلویزیون آیلکس مدل M20-G-160 متفرقه 18,600,000 10:14:58 18,600,000 18,600,000
میز تلویزیون آیلکس مدل M20-G-160 تعداد کشو: سه عدد نوع کشو: استپ‌دار جنس غالب: چوب پایه: دارد نوع پایه:ساده قابلیت تنظیم پایه: ندارد
میز تلویزیون آیلکس مدل ONIX-140
میز تلویزیون
میز تلویزیون آیلکس مدل ONIX-140 متفرقه 7,500,000 3 اردیبهشت 7,500,000 7,500,000
میز تلویزیون آیلکس مدل ONIX-140 تعداد کشو: دو عدد نوع کشو: دستگیره‌دار جنس غالب: نئوپان و ام‌دی‌اف های‌گلاس پایه: دارد نوع پایه:ساده قابلیت تنظیم پایه: ندارد
میز تلویزیون آیلکس مدل OPAL-BL-150
میز تلویزیون
میز تلویزیون آیلکس مدل OPAL-BL-150 متفرقه 15,800,000 10:14:59 15,800,000 15,800,000
میز تلویزیون آیلکس مدل OPAL-BL-150 تعداد کشو: سه عدد نوع کشو: استپ‌دار جنس غالب: MDF پایه: دارد نوع پایه:ساده قابلیت تنظیم پایه: ندارد
میز تلویزیون آیلکس مدل OPAL-BL-180
میز تلویزیون
میز تلویزیون آیلکس مدل OPAL-BL-180 متفرقه 16,800,000 10:14:59 16,700,000 16,800,000
میز تلویزیون آیلکس مدل OPAL-BL-180 تعداد کشو: سه عدد نوع کشو: استپ‌دار جنس غالب: MDF پایه: دارد نوع پایه:ساده قابلیت تنظیم پایه: ندارد
میز تلویزیون آیلکس مدل OPAL-WHITE-150
میز تلویزیون
میز تلویزیون آیلکس مدل OPAL-WHITE-150 متفرقه 16,200,000 10:14:58 16,200,000 16,200,000
میز تلویزیون آیلکس مدل OPAL-WHITE-150 تعداد کشو: سه عدد نوع کشو: دستگیره‌دار جنس غالب: MDF پایه: دارد نوع پایه:ساده قابلیت تنظیم پایه: ندارد
میز تلویزیون آیلکس مدل R16- BG-180
میز تلویزیون
میز تلویزیون آیلکس مدل R16- BG-180 متفرقه 44,200,000 10:14:58 42,870,000 44,200,000
میز تلویزیون آیلکس مدل R16- BG-180 تعداد کشو: دو عدد نوع کشو: استپ‌دار جنس غالب: چوب پایه: دارد نوع پایه:ساده قابلیت تنظیم پایه: ندارد
میز تلویزیون آیلکس مدل R16- WALNUT -180
میز تلویزیون
میز تلویزیون آیلکس مدل R16- WALNUT -180 متفرقه 36,200,000 10:14:58 35,110,000 36,200,000
میز تلویزیون آیلکس مدل R16- WALNUT -180 تعداد کشو: دو عدد نوع کشو: استپ‌دار جنس غالب: چوب پایه: دارد نوع پایه:ساده قابلیت تنظیم پایه: ندارد
میز تلویزیون آیلکس مدل R16- WG-180
میز تلویزیون
میز تلویزیون آیلکس مدل R16- WG-180 متفرقه 42,870,000 2 اردیبهشت 42,870,000 42,870,000
میز تلویزیون آیلکس مدل R16- WG-180 تعداد کشو: دو عدد نوع کشو: استپ‌دار جنس غالب: چوب پایه: دارد نوع پایه:ساده قابلیت تنظیم پایه: ندارد
میز تلویزیون آیلکس مدل R16- WHWA -150
میز تلویزیون
میز تلویزیون آیلکس مدل R16- WHWA -150 متفرقه 31,600,000 10:14:59 30,650,000 31,600,000
میز تلویزیون آیلکس مدل R16- WHWA -150 تعداد کشو: دو عدد نوع کشو: استپ‌دار جنس غالب: چوب پایه: دارد نوع پایه:ساده قابلیت تنظیم پایه: ندارد
میز تلویزیون آیلکس مدل R16-WW-200
میز تلویزیون
میز تلویزیون آیلکس مدل R16-WW-200 متفرقه 43,600,000 10:14:58 42,290,000 43,600,000
میز تلویزیون آیلکس مدل R16-WW-200 تعداد کشو: دو عدد نوع کشو: استپ‌دار جنس غالب: چوب پایه: دارد نوع پایه:ساده قابلیت تنظیم پایه: ندارد
میز تلویزیون آیلکس مدل R20 -160
میز تلویزیون
میز تلویزیون آیلکس مدل R20 -160 متفرقه 27,200,000 10:14:59 26,380,000 27,200,000
میز تلویزیون آیلکس مدل R20 -160 تعداد کشو: دو عدد نوع کشو: استپ‌دار جنس غالب: چوب پایه: دارد نوع پایه:ساده قابلیت تنظیم پایه: ندارد
میز تلویزیون آیلکس مدل R20-BG-160
میز تلویزیون
میز تلویزیون آیلکس مدل R20-BG-160 متفرقه 35,200,000 10:14:59 34,140,000 35,200,000
میز تلویزیون آیلکس مدل R20-BG-160 تعداد کشو: دو عدد نوع کشو: استپ‌دار جنس غالب: چوب پایه: دارد نوع پایه:ساده قابلیت تنظیم پایه: ندارد
مجموع موارد: 154 عدد در 4 صفحه