شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت لوازم جانبی صوتی و تصویری

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
آداپتور  12 ولت 1 آمپر مدل کمیکس بسته 5 عددی
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 1 آمپر مدل کمیکس بسته 5 عددی متفرقه 1,405,000 28 اردیبهشت 1,279,000 1,279,000
آداپتور 12 ولت 1 آمپر مدل کمیکس بسته 5 عددی ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 1
آداپتور  24 ولت 1.5 آمپر برند DANTECH
آداپتور برق
آداپتور 24 ولت 1.5 آمپر برند DANTECH متفرقه 800,000 9 اردیبهشت 800,000 800,000
آداپتور 24 ولت 1.5 آمپر برند DANTECH ولتاژ خروجی: 24 شدت جریان خروجی: 0.2
آداپتور 12 ولت 1 آمپر دیتا کانکت مدل HKS-PL01 کد 8155
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 1 آمپر دیتا کانکت مدل HKS-PL01 کد 8155 دیتا کانکت 440,000 14 اردیبهشت 450,000 450,000
آداپتور 12 ولت 1 آمپر دیتا کانکت مدل HKS-PL01 کد 8155 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 1
آداپتور 12 ولت 1 آمپر دیتا کانکت مدل SW-12 کد 8157
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 1 آمپر دیتا کانکت مدل SW-12 کد 8157 دیتا کانکت 450,000 9 اردیبهشت 450,000 450,000
آداپتور 12 ولت 1 آمپر دیتا کانکت مدل SW-12 کد 8157 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 1
آداپتور 12 ولت 1 آمپر مدل 1212-Tone
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 1 آمپر مدل 1212-Tone متفرقه 395,000 14 اردیبهشت 395,000 440,000
آداپتور 12 ولت 1 آمپر مدل 1212-Tone ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 1
آداپتور 12 ولت 1 آمپر مدل 1212-Tone
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 1 آمپر مدل 1212-Tone متفرقه 360,000 9 اردیبهشت 360,000 360,000
آداپتور 12 ولت 1 آمپر مدل 1212-Tone ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 1
آداپتور 12 ولت 1 آمپر مدل E83
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 1 آمپر مدل E83 متفرقه 270,000 9 فروردین 270,000 270,000
آداپتور 12 ولت 1 آمپر مدل E83 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 1
آداپتور 12 ولت 1 آمپر مدل HC-121000 بسته 2 عددی
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 1 آمپر مدل HC-121000 بسته 2 عددی متفرقه 800,000 23 اردیبهشت 732,000 800,000
آداپتور 12 ولت 1 آمپر مدل HC-121000 بسته 2 عددی ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 1
آداپتور 12 ولت 1 آمپر مدل HC-121000 بسته 4 عددی
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 1 آمپر مدل HC-121000 بسته 4 عددی متفرقه 1,550,000 3 خرداد 1,490,000 1,550,000
آداپتور 12 ولت 1 آمپر مدل HC-121000 بسته 4 عددی ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 1
آداپتور 12 ولت 1 آمپر مدل JCH-1201
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 1 آمپر مدل JCH-1201 متفرقه 418,000 2 خرداد 418,000 440,000
آداپتور 12 ولت 1 آمپر مدل JCH-1201 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 1
آداپتور 12 ولت 1 آمپر مدل T1
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 1 آمپر مدل T1 متفرقه 436,000 28 اردیبهشت 277,000 280,000
آداپتور 12 ولت 1 آمپر مدل T1 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 1
آداپتور 12 ولت 1 آمپر مدل T2
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 1 آمپر مدل T2 متفرقه 250,000 3 خرداد 250,000 250,000
آداپتور 12 ولت 1 آمپر مدل T2 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 1
آداپتور 12 ولت 1 آمپر کد 1210
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 1 آمپر کد 1210 متفرقه 282,200 29 اردیبهشت 282,200 282,200
آداپتور 12 ولت 1 آمپر کد 1210 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 1
آداپتور 12 ولت 2 آمپر دیتا کانکت مدل HKS-PL02 کد 8156
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 2 آمپر دیتا کانکت مدل HKS-PL02 کد 8156 دیتا کانکت 450,000 9 اردیبهشت 450,000 450,000
آداپتور 12 ولت 2 آمپر دیتا کانکت مدل HKS-PL02 کد 8156 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 2
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل 1220
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل 1220 متفرقه 250,000 2 خرداد 240,000 250,000
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل 1220 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 2
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل 12V2A
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل 12V2A متفرقه 229,000 3 خرداد 229,000 233,000
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل 12V2A ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 2
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل CHST-122000
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل CHST-122000 متفرقه 250,000 3 خرداد 210,000 250,000
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل CHST-122000 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 2
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل DC-1220
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل DC-1220 متفرقه 250,000 3 خرداد 235,000 250,000
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل DC-1220 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 2
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل KSA502
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل KSA502 متفرقه 360,000 25 اردیبهشت 360,000 360,000
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل KSA502 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 2
آداپتور 12 ولت 2 آمپر میکرو پاور مدل MP-2B
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 2 آمپر میکرو پاور مدل MP-2B متفرقه 450,000 28 اردیبهشت 400,000 400,000
آداپتور 12 ولت 2 آمپر میکرو پاور مدل MP-2B ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 2
آداپتور 12 ولت 2 آمپر هماکسی کد HMX-1202DN02 بسته 4 عددی
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 2 آمپر هماکسی کد HMX-1202DN02 بسته 4 عددی هماکسی 1,370,000 9 اردیبهشت 1,370,000 1,370,000
آداپتور 12 ولت 2 آمپر هماکسی کد HMX-1202DN02 بسته 4 عددی ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 2
آداپتور 12 ولت 2 آمپر کد 03
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 2 آمپر کد 03 متفرقه 225,000 2 خرداد 225,000 235,000
آداپتور 12 ولت 2 آمپر کد 03 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 2
آداپتور 12 ولت 2.25 آمپر دی وی ای مدل DSA-27PFA-12
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 2.25 آمپر دی وی ای مدل DSA-27PFA-12 متفرقه 440,000 9 اردیبهشت 440,000 440,000
آداپتور 12 ولت 2.25 آمپر دی وی ای مدل DSA-27PFA-12 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 2.25
آداپتور 12 ولت 2آمپر دیتا کانکت مدل SW-24 کد 8158
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 2آمپر دیتا کانکت مدل SW-24 کد 8158 دیتا کانکت 550,000 9 اردیبهشت 550,000 550,000
آداپتور 12 ولت 2آمپر دیتا کانکت مدل SW-24 کد 8158 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 2
آداپتور 12 ولت 3 آمپر مدل AD-110
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 3 آمپر مدل AD-110 متفرقه 340,000 26 اردیبهشت 320,000 340,000
آداپتور 12 ولت 3 آمپر مدل AD-110 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 3
آداپتور 12 ولت 5 آمپر فکو مدل ADP-90FB
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 5 آمپر فکو مدل ADP-90FB متفرقه 590,000 3 خرداد 575,000 590,000
آداپتور 12 ولت 5 آمپر فکو مدل ADP-90FB ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 5
آداپتور 12 ولت 5 آمپر مدل BL-12050
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 5 آمپر مدل BL-12050 متفرقه 450,000 2 خرداد 442,000 450,000
آداپتور 12 ولت 5 آمپر مدل BL-12050 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 5
آداپتور 12 ولت 5 آمپر کد 01
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 5 آمپر کد 01 متفرقه 450,000 29 اردیبهشت 400,000 400,000
آداپتور 12 ولت 5 آمپر کد 01 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 5
آداپتور 24 ولت 2 آمپر سیفتی مارک مدل N1158
آداپتور برق
آداپتور 24 ولت 2 آمپر سیفتی مارک مدل N1158 متفرقه 1,100,000 28 اردیبهشت 950,000 950,000
آداپتور 24 ولت 2 آمپر سیفتی مارک مدل N1158 ولتاژ خروجی: 24 شدت جریان خروجی: 2
آداپتور 24 ولت 3 آمپر مدل DYQ48171018
آداپتور برق
آداپتور 24 ولت 3 آمپر مدل DYQ48171018 متفرقه 1,100,000 9 فروردین 1,100,000 1,100,000
آداپتور 24 ولت 3 آمپر مدل DYQ48171018 ولتاژ خروجی: 24 شدت جریان خروجی: 3
آداپتور 24 ولت 5 آمپر مدل YGY-240
آداپتور برق
آداپتور 24 ولت 5 آمپر مدل YGY-240 متفرقه 1,350,000 25 فروردین 1,350,000 1,350,000
آداپتور 24 ولت 5 آمپر مدل YGY-240 ولتاژ خروجی: 24 شدت جریان خروجی: 5
آداپتور 5 ولت 3 آمپر رزبری پای مدل C
آداپتور برق
آداپتور 5 ولت 3 آمپر رزبری پای مدل C متفرقه 2,420,000 9 اردیبهشت 2,420,000 2,420,000
آداپتور 5 ولت 3 آمپر رزبری پای مدل C ولتاژ خروجی: 5 شدت جریان خروجی: 3
آداپتور 5 ولت 40 آمپر مدل AG-PW-01
آداپتور برق
آداپتور 5 ولت 40 آمپر مدل AG-PW-01 متفرقه 2,200,000 2 خرداد 2,000,000 2,000,000
آداپتور 5 ولت 40 آمپر مدل AG-PW-01 ولتاژ خروجی: 5 شدت جریان خروجی: 40
آداپتور 5 ولت 500 میلی آمپر مدل TCH-987
آداپتور برق
آداپتور 5 ولت 500 میلی آمپر مدل TCH-987 متفرقه 160,000 3 خرداد 160,000 160,000
آداپتور 5 ولت 500 میلی آمپر مدل TCH-987 ولتاژ خروجی: 5 شدت جریان خروجی: 0.5
آداپتور 5.5 ولت 500 میلی‌آمپر مدل tr-5550 مناسب تلفن پاناسونیک
آداپتور برق
آداپتور 5.5 ولت 500 میلی‌آمپر مدل tr-5550 مناسب تلفن پاناسونیک متفرقه 485,000 3 خرداد 462,000 485,000
آداپتور 5.5 ولت 500 میلی‌آمپر مدل tr-5550 مناسب تلفن پاناسونیک ولتاژ خروجی: 5.5 شدت جریان خروجی: 0.5
آداپتور 6 ولت 3.3 آمپر مدل NL20-060333
آداپتور برق
آداپتور 6 ولت 3.3 آمپر مدل NL20-060333 متفرقه 600,000 15 فروردین 600,000 600,000
آداپتور 6 ولت 3.3 آمپر مدل NL20-060333 ولتاژ خروجی: 6 شدت جریان خروجی: 3
آداپتور 6.5 ولت 500 میلی‌آمپر مدل tr-6550 مناسب تلفن پاناسونیک
آداپتور برق
آداپتور 6.5 ولت 500 میلی‌آمپر مدل tr-6550 مناسب تلفن پاناسونیک متفرقه 432,000 3 خرداد 430,000 432,000
آداپتور 6.5 ولت 500 میلی‌آمپر مدل tr-6550 مناسب تلفن پاناسونیک ولتاژ خروجی: 6.5 شدت جریان خروجی: 0.5
آداپتور 6.5 ولت 500 میلی‌آمپر پاناسونیک مدل PQLV219
آداپتور برق
آداپتور 6.5 ولت 500 میلی‌آمپر پاناسونیک مدل PQLV219 پاناسونیک 700,000 02:05:03 693,000 700,000
آداپتور 6.5 ولت 500 میلی‌آمپر پاناسونیک مدل PQLV219 ولتاژ خروجی: 6.5 شدت جریان خروجی: 0.5
آداپتور 9 ولت 0.6 آمپر تی پی لینک مدل T090060-2C1
آداپتور برق
آداپتور 9 ولت 0.6 آمپر تی پی لینک مدل T090060-2C1 تی پی-لینک 890,000 3 خرداد 890,000 990,000
آداپتور 9 ولت 0.6 آمپر تی پی لینک مدل T090060-2C1 ولتاژ خروجی: 9 شدت جریان خروجی: 0.5
آداپتور 9 ولت 1 آمپر مدل 0910
آداپتور برق
آداپتور 9 ولت 1 آمپر مدل 0910 متفرقه 375,000 3 خرداد 365,000 375,000
آداپتور 9 ولت 1 آمپر مدل 0910 ولتاژ خروجی: 9 شدت جریان خروجی: 1
آداپتور 9 ولت 1 آمپر مدل EU083
آداپتور برق
آداپتور 9 ولت 1 آمپر مدل EU083 متفرقه 370,000 2 خرداد 370,000 370,000
آداپتور 9 ولت 1 آمپر مدل EU083 ولتاژ خروجی: 9 شدت جریان خروجی: 1
آداپتور 9 ولت 1 آمپر کد 0910
آداپتور برق
آداپتور 9 ولت 1 آمپر کد 0910 متفرقه 270,000 9 فروردین 270,000 270,000
آداپتور 9 ولت 1 آمپر کد 0910 ولتاژ خروجی: 9 شدت جریان خروجی: 1
آداپتور 9 ولت 1 امپر مدل HS9
آداپتور برق
آداپتور 9 ولت 1 امپر مدل HS9 متفرقه 360,000 3 خرداد 340,000 360,000
آداپتور 9 ولت 1 امپر مدل HS9 ولتاژ خروجی: 9 شدت جریان خروجی: 1
آداپتور 9 ولت 2 آمپر فیلیپس مدل ASSA18E
آداپتور برق
آداپتور 9 ولت 2 آمپر فیلیپس مدل ASSA18E فیلیپس 500,000 19 اردیبهشت 490,000 490,000
آداپتور 9 ولت 2 آمپر فیلیپس مدل ASSA18E ولتاژ خروجی: 9 شدت جریان خروجی: 2
آداپتور 9 ولت 500 میلی‌آمپر مدل tr-9500 مناسب تلفن پاناسونیک
آداپتور برق
آداپتور 9 ولت 500 میلی‌آمپر مدل tr-9500 مناسب تلفن پاناسونیک متفرقه 420,000 9 اردیبهشت 420,000 420,000
آداپتور 9 ولت 500 میلی‌آمپر مدل tr-9500 مناسب تلفن پاناسونیک ولتاژ خروجی: 9 شدت جریان خروجی: 0.5
آداپتور برق پروکسون کد 28704
آداپتور برق
آداپتور برق پروکسون کد 28704 پروکسون 13,600,000 4 فروردین 13,600,000 13,600,000
آداپتور برق پروکسون کد 28704 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 5
آداپتور سوئیچینگ 12 ولت 10 آمپر متین مدل S-120-12
آداپتور برق
آداپتور سوئیچینگ 12 ولت 10 آمپر متین مدل S-120-12 متفرقه 815,000 2 خرداد 815,000 829,000
آداپتور سوئیچینگ 12 ولت 10 آمپر متین مدل S-120-12 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 10
آداپتور سوئیچینگ 12 ولت 10 آمپر کد 02
آداپتور برق
آداپتور سوئیچینگ 12 ولت 10 آمپر کد 02 متفرقه 780,000 3 خرداد 780,000 819,000
آداپتور سوئیچینگ 12 ولت 10 آمپر کد 02 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 10
آداپتور سوئیچینگ 12 ولت 15 آمپر مدل ND-180
آداپتور برق
آداپتور سوئیچینگ 12 ولت 15 آمپر مدل ND-180 متفرقه 1,020,000 3 خرداد 990,000 990,000
آداپتور سوئیچینگ 12 ولت 15 آمپر مدل ND-180 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 15
آداپتور سوئیچینگ 12 ولت 15 آمپر مدل T-180-12
آداپتور برق
آداپتور سوئیچینگ 12 ولت 15 آمپر مدل T-180-12 متفرقه 1,130,000 9 اردیبهشت 1,130,000 1,130,000
آداپتور سوئیچینگ 12 ولت 15 آمپر مدل T-180-12 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 15
مجموع موارد: 1248 عدد در 25 صفحه