شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت سه پایه و تک پایه

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
تک پایه دوربین  ویفنگ مدل WT 1015
سه پایه و تک پایه
تک پایه دوربین ویفنگ مدل WT 1015 ویفنگ 5,200,000 00:11:00 5,200,000 5,200,000
تک پایه دوربین ویفنگ مدل WT 1015 نوع هد: پن هد جنس: آلومینیوم تعداد قطعات پایه: 1
تک پایه دوربین  کینگ جوی مدل MP-408FL
سه پایه و تک پایه
تک پایه دوربین کینگ جوی مدل MP-408FL کینگ‌جوی 4,800,000 00:11:00 6,500,000 6,500,000
تک پایه دوربین کینگ جوی مدل MP-408FL نوع هد: فاقد هد جنس: آلومینیوم گستره بیشینه تحمل وزن: 12 کیلوگرم و بیشتر تعداد قطعات پایه: 4
تک پایه دوربین  گیتزو مدل GM3340L
سه پایه و تک پایه
تک پایه دوربین گیتزو مدل GM3340L گیتزو 17,500,000 00:11:00 17,500,000 17,500,000
تک پایه دوربین گیتزو مدل GM3340L نوع هد: فاقد هد جنس: آلومینیوم گستره بیشینه تحمل وزن: 12 کیلوگرم و بیشتر تعداد قطعات پایه: 3
تک پایه دوربین دایت مدل DT7531
سه پایه و تک پایه
تک پایه دوربین دایت مدل DT7531 متفرقه 4,870,000 28 اردیبهشت 4,970,000 4,970,000
تک پایه دوربین دایت مدل DT7531 نوع هد: فاقد هد جنس: آلومینیوم گستره بیشینه تحمل وزن: 4 تا 7 کیلوگرم تعداد قطعات پایه: 4
تک پایه دوربین دلکین  مدل TRCUP03
سه پایه و تک پایه
تک پایه دوربین دلکین مدل TRCUP03 متفرقه 38,000,000 00:10:59 35,000,000 38,000,000
تک پایه دوربین دلکین مدل TRCUP03 نوع هد: بال هد جنس: آلومینیوم گستره بیشینه تحمل وزن: 4 تا 7 کیلوگرم تعداد قطعات پایه: 1
تک پایه دوربین دلکین مدل DCUP02
سه پایه و تک پایه
تک پایه دوربین دلکین مدل DCUP02 متفرقه 29,900,000 00:11:01 29,900,000 29,900,000
تک پایه دوربین دلکین مدل DCUP02 نوع هد: بال هد جنس: آلومینیوم گستره بیشینه تحمل وزن: از 3 تا 4 کیلوگرم تعداد قطعات پایه: 1
تک پایه دوربین دلکین مدل SCUP01
سه پایه و تک پایه
تک پایه دوربین دلکین مدل SCUP01 متفرقه 24,500,000 00:11:00 24,500,000 24,500,000
تک پایه دوربین دلکین مدل SCUP01 نوع هد: بال هد جنس: آلومینیوم گستره بیشینه تحمل وزن: از 1 تا 2 کیلوگرم تعداد قطعات پایه: 1
تک پایه دوربین دی جی آی مدل Ronin-S
سه پایه و تک پایه
تک پایه دوربین دی جی آی مدل Ronin-S دی جی آی 135,000,000 8 اردیبهشت 135,000,000 135,000,000
تک پایه دوربین دی جی آی مدل Ronin-S نوع هد: بال هد جنس: آلومینیوم گستره بیشینه تحمل وزن: از 3 تا 4 کیلوگرم تعداد قطعات پایه: 3
تک پایه دوربین مدل VC-325+S20 کد 20
سه پایه و تک پایه
تک پایه دوربین مدل VC-325+S20 کد 20 متفرقه 21,790,000 00:11:00 21,790,000 21,990,000
تک پایه دوربین مدل VC-325+S20 کد 20 نوع هد: بال هد جنس: فیبر کربن تعداد قطعات پایه: 3
تک پایه دوربین نست مدل 226A
سه پایه و تک پایه
تک پایه دوربین نست مدل 226A نست 6,900,000 00:11:00 6,900,000 6,900,000
تک پایه دوربین نست مدل 226A نوع هد: فاقد هد جنس: آلومینیوم تعداد قطعات پایه: 1
تک پایه دوربین هوهم مدل HG5
سه پایه و تک پایه
تک پایه دوربین هوهم مدل HG5 هوهم 16,950,000 00:11:00 16,580,500 16,580,500
تک پایه دوربین هوهم مدل HG5 نوع هد: بال هد جنس: آلومینیوم تعداد قطعات پایه: 1
تک پایه دوربین هوهم مدل HG5 PRO
سه پایه و تک پایه
تک پایه دوربین هوهم مدل HG5 PRO هوهم 16,950,000 00:11:00 16,950,000 16,950,000
تک پایه دوربین هوهم مدل HG5 PRO نوع هد: بال هد جنس: آلومینیوم تعداد قطعات پایه: 1
تک پایه دوربین هوهم مدل iSteady Multi
سه پایه و تک پایه
تک پایه دوربین هوهم مدل iSteady Multi هوهم 26,000,000 8 اردیبهشت 26,000,000 26,000,000
تک پایه دوربین هوهم مدل iSteady Multi نوع هد: بال هد جنس: آلومینیوم تعداد قطعات پایه: 1
تک پایه دوربین ویفنگ مدل WT-1003
سه پایه و تک پایه
تک پایه دوربین ویفنگ مدل WT-1003 ویفنگ 2,600,000 00:10:59 2,600,000 2,600,000
تک پایه دوربین ویفنگ مدل WT-1003 نوع هد: فاقد هد جنس: آلومینیوم تعداد قطعات پایه: 1
تک پایه دوربین ویفنگ مدل WT-1005
سه پایه و تک پایه
تک پایه دوربین ویفنگ مدل WT-1005 ویفنگ 2,990,000 00:10:59 2,990,000 2,990,000
تک پایه دوربین ویفنگ مدل WT-1005 نوع هد: پن هد جنس: آلومینیوم گستره بیشینه تحمل وزن: از 2 تا 3 کیلوگرم تعداد قطعات پایه: 1
تک پایه دوربین ویفنگ مدل WT-1010
سه پایه و تک پایه
تک پایه دوربین ویفنگ مدل WT-1010 ویفنگ 3,500,000 00:11:00 3,500,000 3,500,000
تک پایه دوربین ویفنگ مدل WT-1010 نوع هد: فاقد هد جنس: آلومینیوم تعداد قطعات پایه: 1
تک پایه دوربین کینگ جوی مدل MP1008F-VT1510
سه پایه و تک پایه
تک پایه دوربین کینگ جوی مدل MP1008F-VT1510 کینگ‌جوی 7,480,000 2 اردیبهشت 7,480,000 7,480,000
تک پایه دوربین کینگ جوی مدل MP1008F-VT1510 نوع هد: پن هد جنس: آلومینیوم گستره بیشینه تحمل وزن: 4 تا 7 کیلوگرم تعداد قطعات پایه: 4
دسته تک پایه مدل CHT29 مناسب برای دوربین دی جی آی Ronin
سه پایه و تک پایه
دسته تک پایه مدل CHT29 مناسب برای دوربین دی جی آی Ronin متفرقه 3,000,000 00:11:00 2,700,000 2,700,000
دسته تک پایه مدل CHT29 مناسب برای دوربین دی جی آی Ronin نوع هد: ثابت جنس: دیگر مواد گستره بیشینه تحمل وزن: 4 تا 7 کیلوگرم تعداد قطعات پایه: 1
سه پایه بنرو مدل  BV8
سه پایه و تک پایه
سه پایه بنرو مدل BV8 بنرو 46,898,000 3 اردیبهشت 46,898,000 46,898,000
سه پایه بنرو مدل BV8 نوع هد: پن هد جنس: آلومینیوم گستره بیشینه تحمل وزن: 4 تا 7 کیلوگرم تعداد قطعات پایه: 6
سه پایه بنرو مدل T660EX
سه پایه و تک پایه
سه پایه بنرو مدل T660EX بنرو 4,045,000 00:10:59 3,996,000 4,210,000
سه پایه بنرو مدل T660EX نوع هد: پن هد جنس: آلومینیوم گستره بیشینه تحمل وزن: از 3 تا 4 کیلوگرم تعداد قطعات پایه: 4
سه پایه بیکی مدل Bk304
سه پایه و تک پایه
سه پایه بیکی مدل Bk304 بیکی 5,300,000 2 اردیبهشت 5,300,000 5,300,000
سه پایه بیکی مدل Bk304 نوع هد: پن هد جنس: آلومینیوم گستره بیشینه تحمل وزن: 4 تا 7 کیلوگرم تعداد قطعات پایه: 2
سه پایه بیکی مدل Bk470
سه پایه و تک پایه
سه پایه بیکی مدل Bk470 بیکی 9,690,000 00:11:00 8,990,000 9,690,000
سه پایه بیکی مدل Bk470 نوع هد: پن هد جنس: آلومینیوم گستره بیشینه تحمل وزن: 7 تا 12 کیلوگرم تعداد قطعات پایه: 3
سه پایه بیکی مدل Bk620
سه پایه و تک پایه
سه پایه بیکی مدل Bk620 بیکی 10,400,000 00:11:00 10,400,000 10,400,000
سه پایه بیکی مدل Bk620 نوع هد: پن هد جنس: آلومینیوم گستره بیشینه تحمل وزن: 7 تا 12 کیلوگرم تعداد قطعات پایه: 3
سه پایه جی یانگ مدل جی وای 0508
سه پایه و تک پایه
سه پایه جی یانگ مدل جی وای 0508 جی یانگ 38,490,000 00:11:00 38,490,000 38,490,000
سه پایه جی یانگ مدل جی وای 0508 نوع هد: پن هد جنس: آلومینیوم گستره بیشینه تحمل وزن: 7 تا 12 کیلوگرم تعداد قطعات پایه: 3
سه پایه جیماری مدل KP-2234
سه پایه و تک پایه
سه پایه جیماری مدل KP-2234 متفرقه 3,400,000 28 اردیبهشت 3,280,000 3,400,000
سه پایه جیماری مدل KP-2234 نوع هد: پن هد جنس: آلومینیوم گستره بیشینه تحمل وزن: از 2 تا 3 کیلوگرم تعداد قطعات پایه: 3
سه پایه حرفه ای جی یانگ مدل JY0508
سه پایه و تک پایه
سه پایه حرفه ای جی یانگ مدل JY0508 جی یانگ 38,000,000 00:11:01 38,000,000 38,000,000
سه پایه حرفه ای جی یانگ مدل JY0508 نوع هد: پن هد جنس: آلومینیوم گستره بیشینه تحمل وزن: 4 تا 7 کیلوگرم تعداد قطعات پایه: 2
سه پایه دوربین بیکی مدل Q600
سه پایه و تک پایه
سه پایه دوربین بیکی مدل Q600 بیکی 9,780,000 00:10:59 9,200,000 10,000,000
سه پایه دوربین بیکی مدل Q600 نوع هد: پن هد جنس: آلومینیوم گستره بیشینه تحمل وزن: 7 تا 12 کیلوگرم تعداد قطعات پایه: 3
سه پایه دوربین جی ماری مدل KP-2264
سه پایه و تک پایه
سه پایه دوربین جی ماری مدل KP-2264 جی ماری 5,370,000 00:10:59 5,190,000 5,370,000
سه پایه دوربین جی ماری مدل KP-2264 نوع هد: پن هد جنس: آلومینیوم گستره بیشینه تحمل وزن: از 3 تا 4 کیلوگرم تعداد قطعات پایه: 3
سه پایه دوربین جی ماری مدل MT-35
سه پایه و تک پایه
سه پایه دوربین جی ماری مدل MT-35 جی ماری 2,290,000 00:10:59 2,250,000 2,290,000
سه پایه دوربین جی ماری مدل MT-35 نوع هد: بال هد گستره بیشینه تحمل وزن: از 1 تا 2 کیلوگرم تعداد قطعات پایه: 1
سه پایه دوربین جیماری مدل LF-85
سه پایه و تک پایه
سه پایه دوربین جیماری مدل LF-85 متفرقه 29,500,000 00:11:02 29,500,000 29,500,000
سه پایه دوربین جیماری مدل LF-85 نوع هد: پن هد جنس: آلومینیوم تعداد قطعات پایه: 3
سه پایه دوربین جیماری مدل PH-20+LF85
سه پایه و تک پایه
سه پایه دوربین جیماری مدل PH-20+LF85 متفرقه 32,000,000 00:11:00 32,000,000 32,000,000
سه پایه دوربین جیماری مدل PH-20+LF85 نوع هد: بال هد جنس: آلومینیوم گستره بیشینه تحمل وزن: 4 تا 7 کیلوگرم تعداد قطعات پایه: 3
سه پایه دوربین دیجی پاور مدل CINE-01
سه پایه و تک پایه
سه پایه دوربین دیجی پاور مدل CINE-01 متفرقه 5,990,000 20 اردیبهشت 5,990,000 5,990,000
سه پایه دوربین دیجی پاور مدل CINE-01 نوع هد: بال هد جنس: دیگر مواد گستره بیشینه تحمل وزن: از 1 تا 2 کیلوگرم تعداد قطعات پایه: 5
سه پایه دوربین زومی مدل CK-45
سه پایه و تک پایه
سه پایه دوربین زومی مدل CK-45 زومی 8,250,000 00:10:59 8,250,000 8,250,000
سه پایه دوربین زومی مدل CK-45 نوع هد: بال هد جنس: آلومینیوم گستره بیشینه تحمل وزن: از 3 تا 4 کیلوگرم تعداد قطعات پایه: 4
سه پایه دوربین زومی مدل M6
سه پایه و تک پایه
سه پایه دوربین زومی مدل M6 زومی 9,800,000 00:11:00 9,506,000 9,800,000
سه پایه دوربین زومی مدل M6 نوع هد: بال هد جنس: آلومینیوم تعداد قطعات پایه: 4
سه پایه دوربین زومی مدل M8
سه پایه و تک پایه
سه پایه دوربین زومی مدل M8 زومی 19,800,000 00:10:59 19,800,000 19,800,000
سه پایه دوربین زومی مدل M8 نوع هد: بال هد گستره بیشینه تحمل وزن: 12 کیلوگرم و بیشتر تعداد قطعات پایه: 4
سه پایه دوربین زومی مدل Q111
سه پایه و تک پایه
سه پایه دوربین زومی مدل Q111 زومی 4,600,000 00:10:59 4,600,000 4,600,000
سه پایه دوربین زومی مدل Q111 نوع هد: پن هد جنس: آلومینیوم تعداد قطعات پایه: 4
سه پایه دوربین زومی مدل Q222
سه پایه و تک پایه
سه پایه دوربین زومی مدل Q222 زومی 5,850,000 13 اردیبهشت 5,850,000 5,850,000
سه پایه دوربین زومی مدل Q222 نوع هد: پن هد جنس: آلومینیوم گستره بیشینه تحمل وزن: 4 تا 7 کیلوگرم تعداد قطعات پایه: 4
سه پایه دوربین زومی مدل T60
سه پایه و تک پایه
سه پایه دوربین زومی مدل T60 زومی 2,850,000 8 اردیبهشت 2,850,000 2,850,000
سه پایه دوربین زومی مدل T60 نوع هد: بال هد جنس: آلومینیوم تعداد قطعات پایه: 4
سه پایه دوربین زومی مدل T60-A
سه پایه و تک پایه
سه پایه دوربین زومی مدل T60-A زومی 3,200,000 00:10:59 3,200,000 3,200,000
سه پایه دوربین زومی مدل T60-A نوع هد: بال هد جنس: آلومینیوم گستره بیشینه تحمل وزن: تا 1 کیلوگرم تعداد قطعات پایه: 4
سه پایه دوربین زومی مدل Z669
سه پایه و تک پایه
سه پایه دوربین زومی مدل Z669 زومی 11,500,000 00:11:00 10,767,000 11,500,000
سه پایه دوربین زومی مدل Z669 نوع هد: بال هد جنس: آلومینیوم گستره بیشینه تحمل وزن: از 3 تا 4 کیلوگرم تعداد قطعات پایه: 5
سه پایه دوربین زومی مدل Z669C
سه پایه و تک پایه
سه پایه دوربین زومی مدل Z669C زومی 19,500,000 00:10:59 19,500,000 19,500,000
سه پایه دوربین زومی مدل Z669C نوع هد: بال هد جنس: فیبر کربن تعداد قطعات پایه: 5
سه پایه دوربین زومی مدل Z818
سه پایه و تک پایه
سه پایه دوربین زومی مدل Z818 زومی 15,500,000 00:11:00 15,500,000 15,500,000
سه پایه دوربین زومی مدل Z818 نوع هد: بال هد جنس: آلومینیوم تعداد قطعات پایه: 4
سه پایه دوربین زومی مدل Z818C
سه پایه و تک پایه
سه پایه دوربین زومی مدل Z818C زومی 23,400,000 00:11:00 22,698,000 23,400,000
سه پایه دوربین زومی مدل Z818C نوع هد: بال هد جنس: فیبر کربن گستره بیشینه تحمل وزن: 4 تا 7 کیلوگرم تعداد قطعات پایه: 4
سه پایه دوربین فانیمکس  مدل FPK-260A
سه پایه و تک پایه
سه پایه دوربین فانیمکس مدل FPK-260A متفرقه 3,690,000 17 فروردین 3,690,000 3,690,000
سه پایه دوربین فانیمکس مدل FPK-260A نوع هد: فاقد هد جنس: آلومینیوم گستره بیشینه تحمل وزن: 4 تا 7 کیلوگرم تعداد قطعات پایه: 3
سه پایه دوربین فوتومکس مدل  FM-508B
سه پایه و تک پایه
سه پایه دوربین فوتومکس مدل FM-508B متفرقه 15,700,000 21 فروردین 15,700,000 15,700,000
سه پایه دوربین فوتومکس مدل FM-508B نوع هد: پن هد جنس: آلومینیوم گستره بیشینه تحمل وزن: 4 تا 7 کیلوگرم تعداد قطعات پایه: 3
سه پایه دوربین فوتومکس مدل FX-333
سه پایه و تک پایه
سه پایه دوربین فوتومکس مدل FX-333 متفرقه 5,079,000 26 اردیبهشت 5,079,000 5,120,000
سه پایه دوربین فوتومکس مدل FX-333 نوع هد: پن هد جنس: آلومینیوم گستره بیشینه تحمل وزن: 4 تا 7 کیلوگرم تعداد قطعات پایه: 3
سه پایه دوربین فوتومکس مدل FX-968
سه پایه و تک پایه
سه پایه دوربین فوتومکس مدل FX-968 متفرقه 11,500,000 00:11:00 10,700,000 11,500,000
سه پایه دوربین فوتومکس مدل FX-968 نوع هد: بال هد گستره بیشینه تحمل وزن: 7 تا 12 کیلوگرم تعداد قطعات پایه: 4
سه پایه دوربین فوتوپرو مدل CT-5A  52Q
سه پایه و تک پایه
سه پایه دوربین فوتوپرو مدل CT-5A 52Q فوتو پرو 19,990,000 8 اردیبهشت 19,990,000 19,990,000
سه پایه دوربین فوتوپرو مدل CT-5A 52Q نوع هد: بال هد جنس: آلومینیوم گستره بیشینه تحمل وزن: 7 تا 12 کیلوگرم تعداد قطعات پایه: 4
سه پایه دوربین فوتوپرو مدل DIGI-9300
سه پایه و تک پایه
سه پایه دوربین فوتوپرو مدل DIGI-9300 فوتو پرو 3,990,000 15 فروردین 3,990,000 3,990,000
سه پایه دوربین فوتوپرو مدل DIGI-9300 نوع هد: پن هد جنس: آلومینیوم گستره بیشینه تحمل وزن: از 2 تا 3 کیلوگرم تعداد قطعات پایه: 3
سه پایه دوربین فوتوکس مدل 999
سه پایه و تک پایه
سه پایه دوربین فوتوکس مدل 999 متفرقه 8,250,000 00:11:00 8,250,000 8,250,000
سه پایه دوربین فوتوکس مدل 999 نوع هد: بال هد جنس: آلومینیوم گستره بیشینه تحمل وزن: 4 تا 7 کیلوگرم تعداد قطعات پایه: 4
مجموع موارد: 132 عدد در 3 صفحه