شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت سافت باکس

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
اکتا باکس گودکس مدل P120H
سافت باکس
اکتا باکس گودکس مدل P120H گودکس 12,300,000 6 تیر 12,290,000 12,300,000
اکتا باکس گودکس مدل P120H
اکتا باکس گودکس مدل P90H
سافت باکس
اکتا باکس گودکس مدل P90H گودکس 10,590,000 5 تیر 10,585,000 10,590,000
اکتا باکس گودکس مدل P90H شکل: چندضلعی
سافت باکس اس اند اس 60X90 زنبوری دار
سافت باکس
سافت باکس اس اند اس 60X90 زنبوری دار اس اند اس 5,500,000 27 خرداد 5,500,000 5,500,000
سافت باکس اس اند اس 60X90 زنبوری دار
سافت باکس اس اند اس مدل S80 سایز 80x80 سانتی متر
سافت باکس
سافت باکس اس اند اس مدل S80 سایز 80x80 سانتی متر اس اند اس 9,400,000 27 خرداد 9,400,000 9,400,000
سافت باکس اس اند اس مدل S80 سایز 80x80 سانتی متر شکل: چندضلعی
سافت باکس اس اند اس مدل SPS سایز 70×100 سانتی متر
سافت باکس
سافت باکس اس اند اس مدل SPS سایز 70×100 سانتی متر اس اند اس 5,200,000 4 فروردین 5,200,000 5,200,000
سافت باکس اس اند اس مدل SPS سایز 70×100 سانتی متر شکل: مستطیل
سافت باکس اس اند اس مدل SPS سایز 80×120 سانتی متر
سافت باکس
سافت باکس اس اند اس مدل SPS سایز 80×120 سانتی متر اس اند اس 5,990,000 21 خرداد 5,990,000 5,990,000
سافت باکس اس اند اس مدل SPS سایز 80×120 سانتی متر شکل: مستطیل
سافت باکس دی اند ای  80x120cm
سافت باکس
سافت باکس دی اند ای 80x120cm متفرقه 6,500,000 3 اردیبهشت 6,500,000 6,500,000
سافت باکس دی اند ای 80x120cm شکل: مستطیل
سافت باکس مدل AN10070 سایز 70x100 سانتی متر
سافت باکس
سافت باکس مدل AN10070 سایز 70x100 سانتی متر متفرقه 7,600,000 16 تیر 7,300,000 7,300,000
سافت باکس مدل AN10070 سایز 70x100 سانتی متر شکل: مستطیل
سافت باکس مدل AN6090 سایز 60x90 سانتی متر
سافت باکس
سافت باکس مدل AN6090 سایز 60x90 سانتی متر متفرقه 7,000,000 16 تیر 6,700,000 6,700,000
سافت باکس مدل AN6090 سایز 60x90 سانتی متر شکل: مستطیل
سافت باکس مدل DCA6110 سایز 15x17 سانتی متر
سافت باکس
سافت باکس مدل DCA6110 سایز 15x17 سانتی متر متفرقه 2,100,000 27 خرداد 1,500,000 1,500,000
سافت باکس مدل DCA6110 سایز 15x17 سانتی متر شکل: مستطیل
سافت باکس مدل MF2030 سایز 20x30 سانتی متر
سافت باکس
سافت باکس مدل MF2030 سایز 20x30 سانتی متر متفرقه 1,870,000 20 اردیبهشت 1,870,000 1,870,000
سافت باکس مدل MF2030 سایز 20x30 سانتی متر شکل: مستطیل
سافت باکس هارمونی فوتو مدل H10070 سایز 70*100 سانتی متر
سافت باکس
سافت باکس هارمونی فوتو مدل H10070 سایز 70*100 سانتی متر متفرقه 5,150,000 27 خرداد 5,150,000 5,150,000
سافت باکس هارمونی فوتو مدل H10070 سایز 70*100 سانتی متر شکل: مستطیل
سافت باکس هارمونی فوتو مدل H12080 سایز 80*120 سانتی متر
سافت باکس
سافت باکس هارمونی فوتو مدل H12080 سایز 80*120 سانتی متر متفرقه 6,500,000 8 اردیبهشت 6,500,000 6,500,000
سافت باکس هارمونی فوتو مدل H12080 سایز 80*120 سانتی متر شکل: مستطیل
سافت باکس هارمونی فوتو مدل H6090 سایز 90*60 سانتی متر
سافت باکس
سافت باکس هارمونی فوتو مدل H6090 سایز 90*60 سانتی متر متفرقه 5,280,000 1 تیر 5,280,000 5,280,000
سافت باکس هارمونی فوتو مدل H6090 سایز 90*60 سانتی متر شکل: مستطیل
سافت باکس وست کات مدل W50 سایز 70×50 سانتی متر
سافت باکس
سافت باکس وست کات مدل W50 سایز 70×50 سانتی متر متفرقه 4,950,000 16 تیر 4,800,000 4,950,000
سافت باکس وست کات مدل W50 سایز 70×50 سانتی متر شکل: مستطیل
سافت باکس وست کات مدل W60 سایز 60×60 سانتی متر
سافت باکس
سافت باکس وست کات مدل W60 سایز 60×60 سانتی متر متفرقه 4,990,000 16 تیر 4,250,000 4,250,000
سافت باکس وست کات مدل W60 سایز 60×60 سانتی متر شکل: مربع
سافت باکس وست کات مدل W70 سایز 100×70 سانتی متر
سافت باکس
سافت باکس وست کات مدل W70 سایز 100×70 سانتی متر متفرقه 5,350,000 1 تیر 4,700,000 5,350,000
سافت باکس وست کات مدل W70 سایز 100×70 سانتی متر شکل: مستطیل
سافت باکس وست کات مدل W80 سایز 120×80 سانتی متر
سافت باکس
سافت باکس وست کات مدل W80 سایز 120×80 سانتی متر متفرقه 5,550,000 5 تیر 4,900,000 5,550,000
سافت باکس وست کات مدل W80 سایز 120×80 سانتی متر شکل: مستطیل
سافت باکس پرتابل گودکس مدل Grid سایز 70*50 سانتی متری
سافت باکس
سافت باکس پرتابل گودکس مدل Grid سایز 70*50 سانتی متری گودکس 8,000,000 7 تیر 7,700,000 8,000,000
سافت باکس پرتابل گودکس مدل Grid سایز 70*50 سانتی متری شکل: مستطیل
سافت باکس پرتابل گودکس مدل Grid سایز 90*60 سانتی متری
سافت باکس
سافت باکس پرتابل گودکس مدل Grid سایز 90*60 سانتی متری گودکس 4,700,000 21 فروردین 4,700,000 4,700,000
سافت باکس پرتابل گودکس مدل Grid سایز 90*60 سانتی متری شکل: مستطیل
سافت باکس گودوکس مدل 15x20cm
سافت باکس
سافت باکس گودوکس مدل 15x20cm متفرقه 1,750,000 11 تیر 1,850,000 1,850,000
سافت باکس گودوکس مدل 15x20cm شکل: مربع
سافت باکس گودوکس مدل 20x30cm
سافت باکس
سافت باکس گودوکس مدل 20x30cm متفرقه 2,690,000 16 تیر 2,367,000 2,490,000
سافت باکس گودوکس مدل 20x30cm
سافت باکس گودوکس مدل grid سایز 120×80 سانتی متر
سافت باکس
سافت باکس گودوکس مدل grid سایز 120×80 سانتی متر متفرقه 5,990,000 4 فروردین 5,990,000 5,990,000
سافت باکس گودوکس مدل grid سایز 120×80 سانتی متر
سافت باکس گودوکس مدل grid سایز 160×35 سانتی متر
سافت باکس
سافت باکس گودوکس مدل grid سایز 160×35 سانتی متر متفرقه 7,800,000 21 فروردین 7,800,000 7,800,000
سافت باکس گودوکس مدل grid سایز 160×35 سانتی متر شکل: مستطیل
سافت باکس گودوکس مدل grid سایز 70×100 سانتی متر
سافت باکس
سافت باکس گودوکس مدل grid سایز 70×100 سانتی متر متفرقه 7,150,000 11 تیر 6,500,000 6,900,000
سافت باکس گودوکس مدل grid سایز 70×100 سانتی متر شکل: مستطیل
سافت باکس گودوکس مدل P90L سایز 90 سانتی متر
سافت باکس
سافت باکس گودوکس مدل P90L سایز 90 سانتی متر گودکس 12,900,000 27 خرداد 12,900,000 12,900,000
سافت باکس گودوکس مدل P90L سایز 90 سانتی متر شکل: چندضلعی
سافت باکس گودوکس مدل Umbrella سایز 120*120 سانتی متر
سافت باکس
سافت باکس گودوکس مدل Umbrella سایز 120*120 سانتی متر گودکس 4,900,000 8 اردیبهشت 4,900,000 4,900,000
سافت باکس گودوکس مدل Umbrella سایز 120*120 سانتی متر شکل: چندضلعی
سافت باکس گودکس مدل A6 سایز 60 × 60
سافت باکس
سافت باکس گودکس مدل A6 سایز 60 × 60 گودکس 5,500,000 6 تیر 5,270,000 5,270,000
سافت باکس گودکس مدل A6 سایز 60 × 60 شکل: مربع
سافت باکس گودکس مدل grid سایز 15x20 سانتی متر
سافت باکس
سافت باکس گودکس مدل grid سایز 15x20 سانتی متر گودکس 2,500,000 1 تیر 2,500,000 2,500,000
سافت باکس گودکس مدل grid سایز 15x20 سانتی متر شکل: مربع
سافت باکس گودکس مدل Umbrella  سایز60*90 سانتی متر
سافت باکس
سافت باکس گودکس مدل Umbrella سایز60*90 سانتی متر گودکس 4,500,000 21 فروردین 4,500,000 4,500,000
سافت باکس گودکس مدل Umbrella سایز60*90 سانتی متر شکل: مستطیل
سافت باکس گودکس مدل Umbrella سایز 50*70 سانتی متر
سافت باکس
سافت باکس گودکس مدل Umbrella سایز 50*70 سانتی متر گودکس 4,200,000 21 فروردین 4,200,000 4,200,000
سافت باکس گودکس مدل Umbrella سایز 50*70 سانتی متر شکل: مستطیل
کیت سافت باکس گودکس مدل FM40 به همراه تبدیل S
سافت باکس
کیت سافت باکس گودکس مدل FM40 به همراه تبدیل S گودکس 4,840,000 21 فروردین 4,840,000 4,840,000
کیت سافت باکس گودکس مدل FM40 به همراه تبدیل S شکل: مربع
کیت سافت باکس گودکس مدل FM50 به همراه تبدیل S
سافت باکس
کیت سافت باکس گودکس مدل FM50 به همراه تبدیل S گودکس 5,900,000 21 فروردین 5,900,000 5,900,000
کیت سافت باکس گودکس مدل FM50 به همراه تبدیل S شکل: مربع
مجموع موارد: 33 عدد در 1 صفحه