شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت تجهیزات آتلیه و نورپردازی

رسته عنوان قیمت زمان کمترین بیشترین
چادر عکاسی  مدل DF-01 ابعاد 50x50 سانتی متر
چادر عکاسی
چادر عکاسی مدل DF-01 ابعاد 50x50 سانتی متر 2,690,000 20 اردیبهشت 2,690,000 2,690,000
چادر عکاسی مدل DF-01 ابعاد 50x50 سانتی متر
چادر عکاسی 40X40 سانتی متر گوداکس
چادر عکاسی
چادر عکاسی 40X40 سانتی متر گوداکس 2,980,000 8 اردیبهشت 2,980,000 2,980,000
چادر عکاسی 40X40 سانتی متر گوداکس
چادر عکاسی 53X53 سانتی متر نقش نور مدل S53-L
چادر عکاسی
چادر عکاسی 53X53 سانتی متر نقش نور مدل S53-L 7,500,000 8 اردیبهشت 7,500,000 7,500,000
چادر عکاسی 53X53 سانتی متر نقش نور مدل S53-L
چادر عکاسی تک سبد مدل TS302 ابعاد 30*30 سانتی متر
چادر عکاسی
چادر عکاسی تک سبد مدل TS302 ابعاد 30*30 سانتی متر 1,852,500 28 اردیبهشت 1,852,500 1,855,700
چادر عکاسی تک سبد مدل TS302 ابعاد 30*30 سانتی متر
چادر عکاسی تک سبد مدل TS302 ابعاد 30*30 سانتی متر
چادر عکاسی
چادر عکاسی تک سبد مدل TS302 ابعاد 30*30 سانتی متر 1,610,000 12 فروردین 1,610,000 1,610,000
چادر عکاسی تک سبد مدل TS302 ابعاد 30*30 سانتی متر
چادر عکاسی تک سبد مدل TS302 ابعاد 30*30 سانتی متر
چادر عکاسی
چادر عکاسی تک سبد مدل TS302 ابعاد 30*30 سانتی متر 1,852,500 28 اردیبهشت 1,852,500 1,852,500
چادر عکاسی تک سبد مدل TS302 ابعاد 30*30 سانتی متر
چادر عکاسی تی فتو مدل Plus ابعاد 40*40 سانتی متر
چادر عکاسی
چادر عکاسی تی فتو مدل Plus ابعاد 40*40 سانتی متر 12,900,000 8 اردیبهشت 12,900,000 12,900,000
چادر عکاسی تی فتو مدل Plus ابعاد 40*40 سانتی متر
چادر عکاسی تی فتو مدل Plus ابعاد 50*50 سانتی متر
چادر عکاسی
چادر عکاسی تی فتو مدل Plus ابعاد 50*50 سانتی متر 16,400,000 8 اردیبهشت 16,400,000 16,400,000
چادر عکاسی تی فتو مدل Plus ابعاد 50*50 سانتی متر
چادر عکاسی تی فتو مدل Plus ابعاد 60*60 سانتی متر
چادر عکاسی
چادر عکاسی تی فتو مدل Plus ابعاد 60*60 سانتی متر 18,500,000 8 اردیبهشت 18,500,000 18,500,000
چادر عکاسی تی فتو مدل Plus ابعاد 60*60 سانتی متر
چادر عکاسی تی فتو مدل Plus ابعاد 70*70 سانتی متر
چادر عکاسی
چادر عکاسی تی فتو مدل Plus ابعاد 70*70 سانتی متر 19,800,000 8 اردیبهشت 19,800,000 19,800,000
چادر عکاسی تی فتو مدل Plus ابعاد 70*70 سانتی متر
چادر عکاسی مدل 12-NS ابعاد 200x100 سانتی متر
چادر عکاسی
چادر عکاسی مدل 12-NS ابعاد 200x100 سانتی متر 49,000,000 29 اردیبهشت 49,000,000 49,000,000
چادر عکاسی مدل 12-NS ابعاد 200x100 سانتی متر
چادر عکاسی مدل LT01 ابعاد 40x40 سانتی متر
چادر عکاسی
چادر عکاسی مدل LT01 ابعاد 40x40 سانتی متر 3,540,000 2 خرداد 2,890,000 2,890,000
چادر عکاسی مدل LT01 ابعاد 40x40 سانتی متر
چادر عکاسی مدل M40 ابعاد 40x40 سانتی متر
چادر عکاسی
چادر عکاسی مدل M40 ابعاد 40x40 سانتی متر 6,500,000 25 فروردین 6,500,000 6,500,000
چادر عکاسی مدل M40 ابعاد 40x40 سانتی متر
چادر عکاسی مدل ZP1202 ابعاد 22x23 سانتی متر
چادر عکاسی
چادر عکاسی مدل ZP1202 ابعاد 22x23 سانتی متر 1,890,000 2 خرداد 1,390,000 1,890,000
چادر عکاسی مدل ZP1202 ابعاد 22x23 سانتی متر
چادر عکاسی هارمونی فوتو مدل H-4 ابعاد 40*40 سانتی متر
چادر عکاسی
چادر عکاسی هارمونی فوتو مدل H-4 ابعاد 40*40 سانتی متر 2,450,000 21 فروردین 2,450,000 2,450,000
چادر عکاسی هارمونی فوتو مدل H-4 ابعاد 40*40 سانتی متر
چادر عکاسی هارمونی فوتو مدل H-9 ابعاد 90*90 سانتی متر
چادر عکاسی
چادر عکاسی هارمونی فوتو مدل H-9 ابعاد 90*90 سانتی متر 5,200,000 8 اردیبهشت 5,200,000 5,200,000
چادر عکاسی هارمونی فوتو مدل H-9 ابعاد 90*90 سانتی متر
چادر عکاسی وسکات مدل S120 ابعاد 120×120 سانتی متر
چادر عکاسی
چادر عکاسی وسکات مدل S120 ابعاد 120×120 سانتی متر 4,420,000 5 خرداد 4,350,000 5,000,000
چادر عکاسی وسکات مدل S120 ابعاد 120×120 سانتی متر
چادر عکاسی وسکات مدل S50 ابعاد 50×50 سانتی متر
چادر عکاسی
چادر عکاسی وسکات مدل S50 ابعاد 50×50 سانتی متر 2,270,000 5 خرداد 1,990,000 2,500,000
چادر عکاسی وسکات مدل S50 ابعاد 50×50 سانتی متر
چادر عکاسی وسکات مدل S60 ابعاد 60×60 سانتی متر
چادر عکاسی
چادر عکاسی وسکات مدل S60 ابعاد 60×60 سانتی متر 3,080,000 5 خرداد 2,880,000 3,400,000
چادر عکاسی وسکات مدل S60 ابعاد 60×60 سانتی متر
چادر عکاسی وسکات مدل S80 ابعاد 80×80 سانتی متر
چادر عکاسی
چادر عکاسی وسکات مدل S80 ابعاد 80×80 سانتی متر 3,240,000 5 خرداد 3,240,000 3,800,000
چادر عکاسی وسکات مدل S80 ابعاد 80×80 سانتی متر
چادر عکاسی وسکات مدل S90 ابعاد 90×90 سانتی متر
چادر عکاسی
چادر عکاسی وسکات مدل S90 ابعاد 90×90 سانتی متر 3,600,000 23 اردیبهشت 3,600,000 4,950,000
چادر عکاسی وسکات مدل S90 ابعاد 90×90 سانتی متر
چادر عکاسی وسکات مدل W40 ابعاد 40×40 سانتی متر
چادر عکاسی
چادر عکاسی وسکات مدل W40 ابعاد 40×40 سانتی متر 10,900,000 2 خرداد 9,400,000 10,900,000
چادر عکاسی وسکات مدل W40 ابعاد 40×40 سانتی متر
چادر عکاسی وسکات مدل W50 ابعاد 50×50 سانتی متر
چادر عکاسی
چادر عکاسی وسکات مدل W50 ابعاد 50×50 سانتی متر 11,500,000 2 خرداد 10,100,000 11,500,000
چادر عکاسی وسکات مدل W50 ابعاد 50×50 سانتی متر
چادر عکاسی وسکات مدل W60 ابعاد 60×60 سانتی متر
چادر عکاسی
چادر عکاسی وسکات مدل W60 ابعاد 60×60 سانتی متر 11,940,000 18 اردیبهشت 11,950,000 11,950,000
چادر عکاسی وسکات مدل W60 ابعاد 60×60 سانتی متر
چادر عکاسی پلوز 60x60 سانتی متر
چادر عکاسی
چادر عکاسی پلوز 60x60 سانتی متر 13,000,000 29 فروردین 12,000,000 13,000,000
چادر عکاسی پلوز 60x60 سانتی متر
چادر عکاسی پلوز مدل 1xLEDs سایز 20x20 سانتی متر
چادر عکاسی
چادر عکاسی پلوز مدل 1xLEDs سایز 20x20 سانتی متر 2,990,000 8 اردیبهشت 2,990,000 2,990,000
چادر عکاسی پلوز مدل 1xLEDs سایز 20x20 سانتی متر
چادر عکاسی پلوز مدل 2xLEDs سایز 20x20 سانتی متر
چادر عکاسی
چادر عکاسی پلوز مدل 2xLEDs سایز 20x20 سانتی متر 2,990,000 28 اردیبهشت 2,950,000 2,990,000
چادر عکاسی پلوز مدل 2xLEDs سایز 20x20 سانتی متر
چادر عکاسی گودکس مدل DF-01 ابعاد 120x120 سانتی متر
چادر عکاسی
چادر عکاسی گودکس مدل DF-01 ابعاد 120x120 سانتی متر 7,090,000 2 خرداد 7,090,000 7,100,000
چادر عکاسی گودکس مدل DF-01 ابعاد 120x120 سانتی متر
چادر عکاسی گودکس مدل DF-01 ابعاد 30x30 سانتی متر
چادر عکاسی
چادر عکاسی گودکس مدل DF-01 ابعاد 30x30 سانتی متر 2,550,000 28 اردیبهشت 2,330,000 2,330,000
چادر عکاسی گودکس مدل DF-01 ابعاد 30x30 سانتی متر
چتر تک لایه ی S32 اس اند اس
چتر فلاش آتلیه
چتر تک لایه ی S32 اس اند اس 790,000 20 اردیبهشت 790,000 790,000
چتر تک لایه ی S32 اس اند اس
چتر فلاش گودکس مدل UB-004
چتر فلاش آتلیه
چتر فلاش گودکس مدل UB-004 2,490,000 8 اردیبهشت 2,490,000 2,490,000
چتر فلاش گودکس مدل UB-004
چتر نقره ای دو لایه ی S38 اس اند اس
چتر فلاش آتلیه
چتر نقره ای دو لایه ی S38 اس اند اس 2,400,000 2 خرداد 2,370,000 2,400,000
چتر نقره ای دو لایه ی S38 اس اند اس
دفیوزر فلاش جی جی سی مدل FC-26B3
دیفیوزر
دفیوزر فلاش جی جی سی مدل FC-26B3 1,150,000 8 اردیبهشت 1,150,000 1,150,000
دفیوزر فلاش جی جی سی مدل FC-26B3
دفیوزر فلاش جی جی سی مدل FC-26C
دیفیوزر
دفیوزر فلاش جی جی سی مدل FC-26C 600,000 8 اردیبهشت 600,000 600,000
دفیوزر فلاش جی جی سی مدل FC-26C
دفیوزر فلاش جی جی سی مدل FC-26F مجموعه 3 عددی
دیفیوزر
دفیوزر فلاش جی جی سی مدل FC-26F مجموعه 3 عددی 1,150,000 8 اردیبهشت 1,150,000 1,150,000
دفیوزر فلاش جی جی سی مدل FC-26F مجموعه 3 عددی
دفیوزر فلاش جی جی سی مدل FC-26H مجموعه 3 عددی
دیفیوزر
دفیوزر فلاش جی جی سی مدل FC-26H مجموعه 3 عددی 1,170,000 8 اردیبهشت 1,170,000 1,170,000
دفیوزر فلاش جی جی سی مدل FC-26H مجموعه 3 عددی
دفیوزر فلاش جی جی سی مدل FC-26I مجموعه 3 عددی
دیفیوزر
دفیوزر فلاش جی جی سی مدل FC-26I مجموعه 3 عددی 1,170,000 8 اردیبهشت 1,170,000 1,170,000
دفیوزر فلاش جی جی سی مدل FC-26I مجموعه 3 عددی
دفیوزر فلاش جی جی سی مدل FC-430EXIII مناسب برای فلاش کانن 430EX III-RT
دیفیوزر
دفیوزر فلاش جی جی سی مدل FC-430EXIII مناسب برای فلاش کانن 430EX III-RT 650,000 28 اردیبهشت 620,000 620,000
دفیوزر فلاش جی جی سی مدل FC-430EXIII مناسب برای فلاش کانن 430EX III-RT
دفیوزر فلاش جی جی سی مدل FC-600EXII مناسب برای فلاش کانن 600EX II-RT
دیفیوزر
دفیوزر فلاش جی جی سی مدل FC-600EXII مناسب برای فلاش کانن 600EX II-RT 600,000 17 فروردین 600,000 600,000
دفیوزر فلاش جی جی سی مدل FC-600EXII مناسب برای فلاش کانن 600EX II-RT
دفیوزر فلاش جی جی سی مدل FC-SB400 مناسب برای فلاش نیکون SB-400
دیفیوزر
دفیوزر فلاش جی جی سی مدل FC-SB400 مناسب برای فلاش نیکون SB-400 650,000 2 خرداد 620,000 620,000
دفیوزر فلاش جی جی سی مدل FC-SB400 مناسب برای فلاش نیکون SB-400
دفیوزر فلاش جی جی سی مدل FC-SB500 مناسب برای فلاش نیکون SB-500
دیفیوزر
دفیوزر فلاش جی جی سی مدل FC-SB500 مناسب برای فلاش نیکون SB-500 650,000 28 اردیبهشت 620,000 620,000
دفیوزر فلاش جی جی سی مدل FC-SB500 مناسب برای فلاش نیکون SB-500
دیفیوزر فلاش جی جی سی مدل FC-26A
دیفیوزر
دیفیوزر فلاش جی جی سی مدل FC-26A 600,000 8 اردیبهشت 600,000 600,000
دیفیوزر فلاش جی جی سی مدل FC-26A
دیفیوزر فلاش جی جی سی مدل FC-26B
دیفیوزر
دیفیوزر فلاش جی جی سی مدل FC-26B 600,000 17 اردیبهشت 600,000 600,000
دیفیوزر فلاش جی جی سی مدل FC-26B
دیفیوزر فلاش مدل FC-22
دیفیوزر
دیفیوزر فلاش مدل FC-22 1,400,000 18 اردیبهشت 1,425,000 1,500,000
دیفیوزر فلاش مدل FC-22
آداپتور رادیو تریگر جی جی سی مدل JSC-8
رادیو تریگر
آداپتور رادیو تریگر جی جی سی مدل JSC-8 1,300,000 8 اردیبهشت 1,300,000 1,300,000
آداپتور رادیو تریگر جی جی سی مدل JSC-8
رادیو تریگر گودکس مدل DM-16
رادیو تریگر
رادیو تریگر گودکس مدل DM-16 4,100,000 8 اردیبهشت 4,100,000 4,100,000
رادیو تریگر گودکس مدل DM-16
رادیو تریگر گودکس مدل REEMIX–C مناسب برای دوربین های کانن
رادیو تریگر
رادیو تریگر گودکس مدل REEMIX–C مناسب برای دوربین های کانن 5,510,000 28 اردیبهشت 5,200,000 5,200,000
رادیو تریگر گودکس مدل REEMIX–C مناسب برای دوربین های کانن
رادیو تریگر گودکس مدل X1C مناسب برای دوربین های کانن
رادیو تریگر
رادیو تریگر گودکس مدل X1C مناسب برای دوربین های کانن 11,100,000 28 اردیبهشت 10,490,000 10,490,000
رادیو تریگر گودکس مدل X1C مناسب برای دوربین های کانن
رادیو تریگر گودکس مدل X1N مناسب برای دوربین های نیکون
رادیو تریگر
رادیو تریگر گودکس مدل X1N مناسب برای دوربین های نیکون 10,800,000 8 اردیبهشت 10,800,000 10,800,000
رادیو تریگر گودکس مدل X1N مناسب برای دوربین های نیکون
رادیو تریگر گودکس مدل X1R-C مناسب برای دوربین های کانن
رادیو تریگر
رادیو تریگر گودکس مدل X1R-C مناسب برای دوربین های کانن 5,200,000 8 اردیبهشت 4,895,000 4,895,000
رادیو تریگر گودکس مدل X1R-C مناسب برای دوربین های کانن
مجموع موارد: 361 عدد در 8 صفحه