شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت گیرنده دیجیتال DVB-T

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
گیرنده دیجیتال ام فور مدل MF-2  2055
گیرنده دیجیتال DVB-T
گیرنده دیجیتال ام فور مدل MF-2 2055 متفرقه 2,200,000 2 اردیبهشت 2,200,000 2,350,000
گیرنده دیجیتال ام فور مدل MF-2 2055 خروجی HDMI: دارد دریافت و پخش تصاویر Full HD: دارد منوی فارسی: دارد
گیرنده دیجیتال ایکس ویژن مدل T2 Plus
گیرنده دیجیتال DVB-T
گیرنده دیجیتال ایکس ویژن مدل T2 Plus ایکس ویژن 8,600,000 3 فروردین 8,600,000 8,600,000
گیرنده دیجیتال ایکس ویژن مدل T2 Plus دریافت و پخش تصاویر Full HD: دارد خروجی HDMI: دارد
گیرنده دیجیتال بلک اسمیت مدل BLS-2053
گیرنده دیجیتال DVB-T
گیرنده دیجیتال بلک اسمیت مدل BLS-2053 متفرقه 3,100,000 13 اردیبهشت 3,100,000 3,100,000
گیرنده دیجیتال بلک اسمیت مدل BLS-2053 خروجی HDMI: دارد دریافت و پخش تصاویر Full HD: دارد منوی فارسی: دارد
گیرنده دیجیتال دنای مدل DVB-T STB961T2
گیرنده دیجیتال DVB-T
گیرنده دیجیتال دنای مدل DVB-T STB961T2 دنای 2,500,000 11 خرداد 2,470,000 2,500,000
گیرنده دیجیتال دنای مدل DVB-T STB961T2 خروجی HDMI: دارد دریافت و پخش تصاویر Full HD: دارد منوی فارسی: دارد
گیرنده دیجیتال دنای مدل DVB-T STB963T2
گیرنده دیجیتال DVB-T
گیرنده دیجیتال دنای مدل DVB-T STB963T2 دنای 2,493,000 3 خرداد 2,493,000 2,500,000
گیرنده دیجیتال دنای مدل DVB-T STB963T2 خروجی HDMI: دارد دریافت و پخش تصاویر Full HD: دارد منوی فارسی: دارد
گیرنده دیجیتال دنای مدل DVB-T STB964T2
گیرنده دیجیتال DVB-T
گیرنده دیجیتال دنای مدل DVB-T STB964T2 دنای 2,600,000 2 خرداد 2,530,000 2,650,000
گیرنده دیجیتال دنای مدل DVB-T STB964T2 خروجی HDMI: دارد دریافت و پخش تصاویر Full HD: دارد منوی فارسی: دارد
گیرنده دیجیتال دنای مدل DVBT2 STB963T2
گیرنده دیجیتال DVB-T
گیرنده دیجیتال دنای مدل DVBT2 STB963T2 دنای 2,493,000 3 خرداد 2,493,000 2,493,000
گیرنده دیجیتال دنای مدل DVBT2 STB963T2 دریافت و پخش تصاویر Full HD: دارد خروجی HDMI: دارد منوی فارسی: دارد ظرفیت ذخیره‌ی کانال: بیشتر از 1000 کانال امکان ارتقا نرم‌افزار:دارد
گیرنده دیجیتال دنای مدل STB1011H ‎
گیرنده دیجیتال DVB-T
گیرنده دیجیتال دنای مدل STB1011H ‎ دنای 2,150,000 20 فروردین 2,150,000 2,150,000
گیرنده دیجیتال دنای مدل STB1011H ‎ دریافت و پخش تصاویر Full HD: دارد خروجی HDMI: دارد
گیرنده دیجیتال دنای مدل STB942T2
گیرنده دیجیتال DVB-T
گیرنده دیجیتال دنای مدل STB942T2 دنای 2,300,000 30 فروردین 2,300,000 2,300,000
گیرنده دیجیتال دنای مدل STB942T2 خروجی HDMI: دارد دریافت و پخش تصاویر Full HD: دارد منوی فارسی: دارد
گیرنده دیجیتال لندر مدل 384F
گیرنده دیجیتال DVB-T
گیرنده دیجیتال لندر مدل 384F لندر 6,550,000 25 اردیبهشت 6,550,000 7,000,000
گیرنده دیجیتال لندر مدل 384F دریافت و پخش تصاویر Full HD: دارد خروجی HDMI: دارد
گیرنده دیجیتال مکسیدر مدل MX-2  2060
گیرنده دیجیتال DVB-T
گیرنده دیجیتال مکسیدر مدل MX-2 2060 مکسیدر 2,500,000 9 فروردین 2,500,000 2,500,000
گیرنده دیجیتال مکسیدر مدل MX-2 2060 خروجی HDMI: دارد دریافت و پخش تصاویر Full HD: دارد منوی فارسی: دارد
گیرنده دیجیتال مکسیدر مدل MX-2 2021
گیرنده دیجیتال DVB-T
گیرنده دیجیتال مکسیدر مدل MX-2 2021 مکسیدر 3,350,000 06:10:52 3,350,000 3,350,000
گیرنده دیجیتال مکسیدر مدل MX-2 2021 خروجی HDMI: دارد دریافت و پخش تصاویر Full HD: دارد منوی فارسی: دارد
گیرنده دیجیتال مکسیدر مدل MX-3 3001JL
گیرنده دیجیتال DVB-T
گیرنده دیجیتال مکسیدر مدل MX-3 3001JL مکسیدر 2,893,000 06:10:47 2,743,700 2,926,000
گیرنده دیجیتال مکسیدر مدل MX-3 3001JL دریافت و پخش تصاویر Full HD: دارد خروجی HDMI: دارد منوی فارسی: دارد ظرفیت ذخیره‌ی کانال: بیشتر از 1000 کانال امکان ارتقا نرم‌افزار:دارد
گیرنده دیجیتال مکسیدر مدل MX-3 3002 JL
گیرنده دیجیتال DVB-T
گیرنده دیجیتال مکسیدر مدل MX-3 3002 JL مکسیدر 2,679,000 06:10:46 2,723,000 2,961,000
گیرنده دیجیتال مکسیدر مدل MX-3 3002 JL دریافت و پخش تصاویر Full HD: دارد خروجی HDMI: دارد منوی فارسی: دارد ظرفیت ذخیره‌ی کانال: بیشتر از 1000 کانال امکان ارتقا نرم‌افزار:دارد
گیرنده دیجیتال همراه پرو ویژن مدل UT-8
گیرنده دیجیتال DVB-T
گیرنده دیجیتال همراه پرو ویژن مدل UT-8 متفرقه 2,500,000 06:10:48 2,500,000 2,500,000
گیرنده دیجیتال همراه پرو ویژن مدل UT-8 دریافت و پخش تصاویر Full HD: ندارد خروجی HDMI: ندارد
گیرنده دیجیتال پاناتک مدل P-DJ4410
گیرنده دیجیتال DVB-T
گیرنده دیجیتال پاناتک مدل P-DJ4410 متفرقه 2,768,000 06:10:47 2,776,900 3,268,000
گیرنده دیجیتال پاناتک مدل P-DJ4410 دریافت و پخش تصاویر Full HD: دارد خروجی HDMI: دارد منوی فارسی: دارد ظرفیت ذخیره‌ی کانال: بیشتر از 1000 کانال امکان ارتقا نرم‌افزار:دارد
گیرنده دیجیتال پاناتک مدل P-DJ4411
گیرنده دیجیتال DVB-T
گیرنده دیجیتال پاناتک مدل P-DJ4411 متفرقه 2,725,000 06:10:47 2,270,000 2,730,000
گیرنده دیجیتال پاناتک مدل P-DJ4411 دریافت و پخش تصاویر Full HD: دارد خروجی HDMI: دارد منوی فارسی: دارد ظرفیت ذخیره‌ی کانال: بیشتر از 1000 کانال امکان ارتقا نرم‌افزار:دارد
گیرنده دیجیتال پروویژن مدل 247 سیلور
گیرنده دیجیتال DVB-T
گیرنده دیجیتال پروویژن مدل 247 سیلور متفرقه 2,750,000 9 اردیبهشت 2,750,000 2,750,000
گیرنده دیجیتال پروویژن مدل 247 سیلور خروجی HDMI: دارد دریافت و پخش تصاویر Full HD: دارد منوی فارسی: دارد
گیرنده دیجیتال کنکورد پلاس مدل DB-2601
گیرنده دیجیتال DVB-T
گیرنده دیجیتال کنکورد پلاس مدل DB-2601 کنکورد پلاس 2,416,000 2 اردیبهشت 2,416,000 2,416,000
گیرنده دیجیتال کنکورد پلاس مدل DB-2601 خروجی HDMI: دارد دریافت و پخش تصاویر Full HD: دارد منوی فارسی: ندارد
مجموع موارد: 19 عدد در 1 صفحه