شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت پخش کننده DVD

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
پخش کننده DVD ال جی مدل DV-5580PM
پخش کننده DVD
پخش کننده DVD ال جی مدل DV-5580PM ال جی 9,000,000 9 اردیبهشت 9,000,000 9,000,000
پخش کننده DVD ال جی مدل DV-5580PM خروجی HDMI: ندارد قابلیت پخش از USB: دارد قابلیت ضبط از طریق USB: دارد
پخش کننده DVD ال جی مدل DV-K6580PM
پخش کننده DVD
پخش کننده DVD ال جی مدل DV-K6580PM ال جی 10,990,000 9 اردیبهشت 10,990,000 10,990,000
پخش کننده DVD ال جی مدل DV-K6580PM قابلیت پخش از USB: دارد
پخش کننده DVD مارشال مدل ME-5033
پخش کننده DVD
پخش کننده DVD مارشال مدل ME-5033 مارشال 4,490,000 06:11:28 4,400,000 4,490,000
پخش کننده DVD مارشال مدل ME-5033 سیستم: PAL/NTSC خروجی HDMI: دارد قابلیت پخش از USB: دارد
پخش کننده DVD مکسیدر سری MX-HDH2230 مدل AR05
پخش کننده DVD
پخش کننده DVD مکسیدر سری MX-HDH2230 مدل AR05 مکسیدر 3,010,000 27 فروردین 3,010,000 3,010,000
پخش کننده DVD مکسیدر سری MX-HDH2230 مدل AR05 سیستم: PAL/NTSC خروجی HDMI: دارد قابلیت پخش از USB: دارد قابلیت ضبط از طریق USB: دارد
پخش کننده DVD مکسیدر سری MX-HDH3641 مدل AR06
پخش کننده DVD
پخش کننده DVD مکسیدر سری MX-HDH3641 مدل AR06 مکسیدر 4,100,000 06:11:31 4,100,000 4,100,000
پخش کننده DVD مکسیدر سری MX-HDH3641 مدل AR06 سیستم: PAL/NTSC خروجی HDMI: دارد قابلیت پخش از USB: دارد قابلیت ضبط از طریق USB: دارد
پخش کننده DVD مکسیدر سری MX-HDH4341 مدل AR08
پخش کننده DVD
پخش کننده DVD مکسیدر سری MX-HDH4341 مدل AR08 مکسیدر 4,100,000 14 فروردین 4,100,000 4,100,000
پخش کننده DVD مکسیدر سری MX-HDH4341 مدل AR08 سیستم: PAL/NTSC خروجی HDMI: دارد قابلیت پخش از USB: دارد قابلیت ضبط از طریق USB: دارد
پخش کننده DVD مکسیدر مدل AR-203
پخش کننده DVD
پخش کننده DVD مکسیدر مدل AR-203 مکسیدر 2,800,000 25 فروردین 2,800,000 2,800,000
پخش کننده DVD مکسیدر مدل AR-203 سیستم: PAL/NTSC خروجی HDMI: دارد قابلیت پخش از USB: دارد
پخش کننده DVD مکسیدر مدل AR-301
پخش کننده DVD
پخش کننده DVD مکسیدر مدل AR-301 مکسیدر 3,850,000 20 فروردین 3,850,000 3,850,000
پخش کننده DVD مکسیدر مدل AR-301 سیستم: PAL/NTSC خروجی HDMI: دارد قابلیت پخش از USB: دارد
پخش کننده DVD کنکورد پلاس مدل DV-2660T2
پخش کننده DVD
پخش کننده DVD کنکورد پلاس مدل DV-2660T2 کنکورد پلاس 5,980,000 06:11:32 5,980,000 5,980,000
پخش کننده DVD کنکورد پلاس مدل DV-2660T2 سیستم: PAL/NTSC خروجی HDMI: دارد قابلیت پخش از USB: دارد قابلیت ضبط از طریق USB: ندارد
پخش کننده DVD کنکورد پلاس مدل DV-3680S
پخش کننده DVD
پخش کننده DVD کنکورد پلاس مدل DV-3680S کنکورد پلاس 5,100,000 9 اردیبهشت 4,700,000 5,100,000
پخش کننده DVD کنکورد پلاس مدل DV-3680S خروجی HDMI: دارد قابلیت پخش از USB: دارد قابلیت ضبط از طریق USB: ندارد
پخش کننده DVD کنکورد پلاس مدل DV-3690S
پخش کننده DVD
پخش کننده DVD کنکورد پلاس مدل DV-3690S کنکورد پلاس 8,218,000 20 اردیبهشت 8,218,000 8,218,000
پخش کننده DVD کنکورد پلاس مدل DV-3690S خروجی HDMI: دارد قابلیت پخش از USB: دارد قابلیت ضبط از طریق USB: ندارد
پخش کننده DVD کنکورد پلاس مدل PD-1320T2
پخش کننده DVD
پخش کننده DVD کنکورد پلاس مدل PD-1320T2 کنکورد پلاس 11,490,000 3 خرداد 10,990,000 10,990,000
پخش کننده DVD کنکورد پلاس مدل PD-1320T2 خروجی HDMI: ندارد قابلیت پخش از USB: دارد قابلیت ضبط از طریق USB: ندارد
پخش کننده DVD کنکورد پلاس مدل PD-1520T2
پخش کننده DVD
پخش کننده DVD کنکورد پلاس مدل PD-1520T2 کنکورد پلاس 13,990,000 06:11:29 12,591,000 13,990,000
پخش کننده DVD کنکورد پلاس مدل PD-1520T2 خروجی HDMI: ندارد قابلیت پخش از USB: دارد قابلیت ضبط از طریق USB: ندارد
پخش کننده DVD کنکورد پلاس مدل PD-1720T2
پخش کننده DVD
پخش کننده DVD کنکورد پلاس مدل PD-1720T2 کنکورد پلاس 17,200,000 06:11:28 14,400,000 17,200,000
پخش کننده DVD کنکورد پلاس مدل PD-1720T2 خروجی HDMI: ندارد قابلیت پخش از USB: دارد قابلیت ضبط از طریق USB: ندارد
پخش کننده DVD گاندو مدل GN-HDS1077
پخش کننده DVD
پخش کننده DVD گاندو مدل GN-HDS1077 متفرقه 5,960,000 06:11:29 5,672,700 5,960,000
پخش کننده DVD گاندو مدل GN-HDS1077 سیستم: PAL/NTSC خروجی HDMI: ندارد قابلیت پخش از USB: دارد قابلیت ضبط از طریق USB: دارد
پخش کننده DVD گاندو مدل GN-HDS1083
پخش کننده DVD
پخش کننده DVD گاندو مدل GN-HDS1083 بی ال اس 6,380,000 06:11:28 6,028,400 6,380,000
پخش کننده DVD گاندو مدل GN-HDS1083 سیستم: PAL/NTSC خروجی HDMI: دارد قابلیت پخش از USB: دارد قابلیت ضبط از طریق USB: دارد
پخش کننده دی وی دی جی پلاس مدل GDV-HJ357N
پخش کننده DVD
پخش کننده دی وی دی جی پلاس مدل GDV-HJ357N جی پلاس 3,150,000 24 اردیبهشت 2,850,000 3,150,000
پخش کننده دی وی دی جی پلاس مدل GDV-HJ357N سیستم: PAL/NTSC خروجی HDMI: دارد قابلیت پخش از USB: دارد
پخش کننده دی وی دی شروود مدل SH-1031
پخش کننده DVD
پخش کننده دی وی دی شروود مدل SH-1031 متفرقه 4,050,000 13 اردیبهشت 3,750,000 4,050,000
پخش کننده دی وی دی شروود مدل SH-1031 سیستم: PAL/NTSC خروجی HDMI: ندارد قابلیت پخش از USB: دارد
پخش کننده دی وی دی شروود مدل SH-1041S
پخش کننده DVD
پخش کننده دی وی دی شروود مدل SH-1041S متفرقه 7,300,000 9 اردیبهشت 7,300,000 7,300,000
پخش کننده دی وی دی شروود مدل SH-1041S سیستم: PAL/NTSC خروجی HDMI: ندارد قابلیت پخش از USB: دارد قابلیت ضبط از طریق USB: دارد
پخش کننده دی وی دی مارشال مدل  ME-5024
پخش کننده DVD
پخش کننده دی وی دی مارشال مدل ME-5024 مارشال 4,250,000 2 خرداد 4,050,000 4,250,000
پخش کننده دی وی دی مارشال مدل ME-5024 سیستم: PAL/NTSC خروجی HDMI: ندارد قابلیت پخش از USB: دارد قابلیت ضبط از طریق USB: ندارد
پخش کننده دی وی دی مارشال مدلME-5030
پخش کننده DVD
پخش کننده دی وی دی مارشال مدلME-5030 مارشال 3,760,000 2 اردیبهشت 3,760,000 3,760,000
پخش کننده دی وی دی مارشال مدلME-5030 خروجی HDMI: دارد قابلیت پخش از USB: دارد
پخش کننده دی وی دی مدل  HDMI-919 غیر اصل
پخش کننده DVD
پخش کننده دی وی دی مدل HDMI-919 غیر اصل متفرقه 2,990,000 06:11:30 2,990,000 3,000,000
پخش کننده دی وی دی مدل HDMI-919 غیر اصل سیستم: PAL/NTSC خروجی HDMI: دارد قابلیت پخش از USB: دارد قابلیت ضبط از طریق USB: ندارد
پخش کننده دی وی دی مکسیدر سری MX-HD2230 مدل AR02
پخش کننده DVD
پخش کننده دی وی دی مکسیدر سری MX-HD2230 مدل AR02 مکسیدر 3,372,500 30 فروردین 3,372,500 3,372,500
پخش کننده دی وی دی مکسیدر سری MX-HD2230 مدل AR02 سیستم: PAL/NTSC خروجی HDMI: ندارد قابلیت پخش از USB: دارد
مجموع موارد: 23 عدد در 1 صفحه