شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت پایه دیواری و سقفی

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
میز دیواری تی ان اس مدل TT WF 09 مناسب برای دستگاه های چند رسانه ای و گیرنده دیجیتال
پایه دیواری و سقفی
میز دیواری تی ان اس مدل TT WF 09 مناسب برای دستگاه های چند رسانه ای و گیرنده دیجیتال تی ان اس 1,350,000 18:07:46 901,600 1,350,000
میز دیواری تی ان اس مدل TT WF 09 مناسب برای دستگاه های چند رسانه ای و گیرنده دیجیتال جنس: ورق آهن مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
میز دیواری تی ان اس مدل TT WF 10 مناسب برای دستگاه های چند رسانه ای
پایه دیواری و سقفی
میز دیواری تی ان اس مدل TT WF 10 مناسب برای دستگاه های چند رسانه ای تی ان اس 1,250,000 2 اردیبهشت 1,156,400 1,250,000
میز دیواری تی ان اس مدل TT WF 10 مناسب برای دستگاه های چند رسانه ای جنس: ورق آهن مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
پایه ایستاده تلویزیون مدل x80 مناسب برای تلویزیون 40 تا 80 اینچ
پایه دیواری و سقفی
پایه ایستاده تلویزیون مدل x80 مناسب برای تلویزیون 40 تا 80 اینچ متفرقه 19,500,000 18:07:46 17,550,000 19,500,000
پایه ایستاده تلویزیون مدل x80 مناسب برای تلویزیون 40 تا 80 اینچ جنس: ورق آهن، فلز مناسب برای: تلویزیون
پایه دیواری آلفا مدل R1 مناسب برای دستگاه پخش کننده چند رسانه ای
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری آلفا مدل R1 مناسب برای دستگاه پخش کننده چند رسانه ای متفرقه 912,000 18:07:47 912,000 960,000
پایه دیواری آلفا مدل R1 مناسب برای دستگاه پخش کننده چند رسانه ای جنس: ورق آهن مناسب برای: پخش کننده DVD
پایه دیواری TNS مدل BM WR 01
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری TNS مدل BM WR 01 تی ان اس 550,000 18:07:47 550,000 550,000
پایه دیواری TNS مدل BM WR 01 جنس: ورق آهن مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
پایه دیواری TNS مدل BT WF 01 مناسب برای تلویزیون های 32 تا 50 اینچ
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری TNS مدل BT WF 01 مناسب برای تلویزیون های 32 تا 50 اینچ تی ان اس 1,470,000 18:07:49 1,470,000 1,470,000
پایه دیواری TNS مدل BT WF 01 مناسب برای تلویزیون های 32 تا 50 اینچ جنس: ورق آهن مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
پایه دیواری TNS مدل BT WF 04 مناسب برای تلویزیون های 32 تا 50 اینچ
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری TNS مدل BT WF 04 مناسب برای تلویزیون های 32 تا 50 اینچ تی ان اس 1,000,000 18:07:48 695,800 780,000
پایه دیواری TNS مدل BT WF 04 مناسب برای تلویزیون های 32 تا 50 اینچ جنس: ورق آهن مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
پایه دیواری TNS مدل BT WF 06 مناسب برای تلویزیون های 19 تا 40 اینچ
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری TNS مدل BT WF 06 مناسب برای تلویزیون های 19 تا 40 اینچ تی ان اس 790,000 18:07:47 790,000 790,000
پایه دیواری TNS مدل BT WF 06 مناسب برای تلویزیون های 19 تا 40 اینچ جنس: ورق آهن مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
پایه دیواری TNS مدل BT WM 02
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری TNS مدل BT WM 02 تی ان اس 1,666,000 2 اردیبهشت 1,666,000 1,666,000
پایه دیواری TNS مدل BT WM 02 جنس: ورق آهن مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
پایه دیواری TNS مدل BT WM 03 بازودار و مناسب برای تلویزیون های 32 تا 46 اینچ
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری TNS مدل BT WM 03 بازودار و مناسب برای تلویزیون های 32 تا 46 اینچ تی ان اس 2,850,000 18:07:47 2,850,000 2,850,000
پایه دیواری TNS مدل BT WM 03 بازودار و مناسب برای تلویزیون های 32 تا 46 اینچ جنس: ورق آهن مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
پایه دیواری TNS مدل BT WM 07 بازودار و مناسب برای تلویزیون های 19 تا 40 اینچ
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری TNS مدل BT WM 07 بازودار و مناسب برای تلویزیون های 19 تا 40 اینچ تی ان اس 1,920,000 18:07:48 1,920,000 1,920,000
پایه دیواری TNS مدل BT WM 07 بازودار و مناسب برای تلویزیون های 19 تا 40 اینچ جنس: ورق آهن مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
پایه دیواری TNS مدل BT WM 12 بازودار و مناسب برای تلویزیون های 32 تا 55 اینچ
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری TNS مدل BT WM 12 بازودار و مناسب برای تلویزیون های 32 تا 55 اینچ تی ان اس 3,200,000 18:07:47 3,200,000 3,200,000
پایه دیواری TNS مدل BT WM 12 بازودار و مناسب برای تلویزیون های 32 تا 55 اینچ جنس: ورق آهن مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
پایه دیواری TNS مدل BT WM 13 بازودار و مناسب برای تلویزیون های 32 تا 46 اینچ
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری TNS مدل BT WM 13 بازودار و مناسب برای تلویزیون های 32 تا 46 اینچ تی ان اس 2,500,000 18:07:47 2,500,000 2,500,000
پایه دیواری TNS مدل BT WM 13 بازودار و مناسب برای تلویزیون های 32 تا 46 اینچ جنس: ورق آهن مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
پایه دیواری TNS مدل BT WR 01 مناسب برای تلویزیون های 32 تا 50 اینچ
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری TNS مدل BT WR 01 مناسب برای تلویزیون های 32 تا 50 اینچ تی ان اس 1,920,000 24 خرداد 1,920,000 1,920,000
پایه دیواری TNS مدل BT WR 01 مناسب برای تلویزیون های 32 تا 50 اینچ جنس: ورق آهن مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
پایه دیواری TNS مدل BT WR 08
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری TNS مدل BT WR 08 تی ان اس 1,400,000 18:07:48 1,400,000 1,400,000
پایه دیواری TNS مدل BT WR 08 جنس: ورق آهن مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
پایه دیواری TNS مدل BT WR 10 مناسب برای تلویزیون های 19 تا 32 اینچ
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری TNS مدل BT WR 10 مناسب برای تلویزیون های 19 تا 32 اینچ تی ان اس 1,100,000 18:07:48 1,100,000 1,100,000
پایه دیواری TNS مدل BT WR 10 مناسب برای تلویزیون های 19 تا 32 اینچ جنس: ورق آهن مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
پایه دیواری TNS مدل BT WR 17 مناسب برای تلوزیون های 40 تا 65 اینچ
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری TNS مدل BT WR 17 مناسب برای تلوزیون های 40 تا 65 اینچ تی ان اس 2,040,000 18:07:47 2,040,000 2,040,000
پایه دیواری TNS مدل BT WR 17 مناسب برای تلوزیون های 40 تا 65 اینچ جنس: ورق آهن مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
پایه دیواری آراز مدل S46 مناسب برای تلویزیون های 37 تا 55 اینچ
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری آراز مدل S46 مناسب برای تلویزیون های 37 تا 55 اینچ متفرقه 823,200 18:07:47 823,200 823,200
پایه دیواری آراز مدل S46 مناسب برای تلویزیون های 37 تا 55 اینچ جنس: فلز مناسب برای: تلویزیون
پایه دیواری آلفا مدل R2 مناسب برای دستگاه پخش کننده چند رسانه ای
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری آلفا مدل R2 مناسب برای دستگاه پخش کننده چند رسانه ای متفرقه 1,035,500 18:07:47 1,035,500 1,090,000
پایه دیواری آلفا مدل R2 مناسب برای دستگاه پخش کننده چند رسانه ای جنس: ورق آهن مناسب برای: پخش کننده DVD
پایه دیواری آیکون مدل PD-2645 مناسب برای تلویزیون 43 تا 65 اینچی
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری آیکون مدل PD-2645 مناسب برای تلویزیون 43 تا 65 اینچی متفرقه 1,100,000 2 اردیبهشت 1,100,000 1,100,000
پایه دیواری آیکون مدل PD-2645 مناسب برای تلویزیون 43 تا 65 اینچی جنس: ورق آهن مناسب برای: تلویزیون
پایه دیواری ال سی دی آرم مدل TWM-330 مناسب برای تلویزیون های 26 تا 49 اینچ
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری ال سی دی آرم مدل TWM-330 مناسب برای تلویزیون های 26 تا 49 اینچ متفرقه 1,000,000 25 فروردین 1,000,000 1,000,000
پایه دیواری ال سی دی آرم مدل TWM-330 مناسب برای تلویزیون های 26 تا 49 اینچ جنس: فلز مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
پایه دیواری ال سی دی آرم مدل TWM-500 مناسب برای تلویزیون های 26 تا 55 اینچ
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری ال سی دی آرم مدل TWM-500 مناسب برای تلویزیون های 26 تا 55 اینچ متفرقه 2,100,000 18:07:46 2,100,000 2,100,000
پایه دیواری ال سی دی آرم مدل TWM-500 مناسب برای تلویزیون های 26 تا 55 اینچ جنس: فلز مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
پایه دیواری ال سی دی ارم مدل 305 مناسب برای تلویزیون 17 تا 40 اینچ
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری ال سی دی ارم مدل 305 مناسب برای تلویزیون 17 تا 40 اینچ متفرقه 860,000 28 خرداد 860,000 860,000
پایه دیواری ال سی دی ارم مدل 305 مناسب برای تلویزیون 17 تا 40 اینچ جنس: فلز مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
پایه دیواری ال سی دی ارم مدل TW-220 مناسب برای تلویزیون های 14 تا 42 اینچ
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری ال سی دی ارم مدل TW-220 مناسب برای تلویزیون های 14 تا 42 اینچ متفرقه 1,100,000 9 فروردین 1,100,000 1,100,000
پایه دیواری ال سی دی ارم مدل TW-220 مناسب برای تلویزیون های 14 تا 42 اینچ جنس: ورق آهن مناسب برای: تلویزیون
پایه دیواری ال سی دی ارم مدل TW-600 مناسب برای تلویزیون های 32 تا 75 اینچ
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری ال سی دی ارم مدل TW-600 مناسب برای تلویزیون های 32 تا 75 اینچ متفرقه 2,200,000 24 خرداد 2,000,000 2,200,000
پایه دیواری ال سی دی ارم مدل TW-600 مناسب برای تلویزیون های 32 تا 75 اینچ جنس: فلز مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
پایه دیواری برایت مدل F3010 مناسب تلویزیون های سایز 17 تا 55 اینچ
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری برایت مدل F3010 مناسب تلویزیون های سایز 17 تا 55 اینچ متفرقه 1,650,000 18:07:47 1,650,000 1,650,000
پایه دیواری برایت مدل F3010 مناسب تلویزیون های سایز 17 تا 55 اینچ جنس: ورق آهن مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
پایه دیواری برتاریو مدل D1 مناسب برای دستگاه پخش کننده چند رسانه ای
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری برتاریو مدل D1 مناسب برای دستگاه پخش کننده چند رسانه ای برتاریو 1,090,000 18:07:47 1,090,000 1,090,000
پایه دیواری برتاریو مدل D1 مناسب برای دستگاه پخش کننده چند رسانه ای جنس: ورق آهن مناسب برای: پخش کننده DVD
پایه دیواری برتاریو مدل J42 مناسب برای تلویزیون های 32 تا 42 اینچی
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری برتاریو مدل J42 مناسب برای تلویزیون های 32 تا 42 اینچی متفرقه 1,280,000 18:07:46 1,280,000 1,323,000
پایه دیواری برتاریو مدل J42 مناسب برای تلویزیون های 32 تا 42 اینچی جنس: ورق آهن مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
پایه دیواری برتاریو مدل J60 مناسب برای تلویزیون های 30 تا 60 اینچی
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری برتاریو مدل J60 مناسب برای تلویزیون های 30 تا 60 اینچی متفرقه 2,635,000 18:07:45 2,514,500 2,635,000
پایه دیواری برتاریو مدل J60 مناسب برای تلویزیون های 30 تا 60 اینچی جنس: ورق آهن مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
پایه دیواری برند مدل B2 s مناسب برای تلویزیون های 17 تا 26 اینچ
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری برند مدل B2 s مناسب برای تلویزیون های 17 تا 26 اینچ متفرقه 500,000 18:07:47 500,000 500,000
پایه دیواری برند مدل B2 s مناسب برای تلویزیون های 17 تا 26 اینچ جنس: فلز مناسب برای: تلویزیون
پایه دیواری تلویزیون استار جک مدل F8008 مناسب برای تلویزیون های 30 تا 60 اینچی
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری تلویزیون استار جک مدل F8008 مناسب برای تلویزیون های 30 تا 60 اینچی متفرقه 3,480,000 18:07:47 3,480,000 3,480,000
پایه دیواری تلویزیون استار جک مدل F8008 مناسب برای تلویزیون های 30 تا 60 اینچی جنس: ورق آهن مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
پایه دیواری تلویزیون ایفل براکت مدل E2 مناسب برای تلویزیون های سایز 32 تا 52 اینچ
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری تلویزیون ایفل براکت مدل E2 مناسب برای تلویزیون های سایز 32 تا 52 اینچ متفرقه 950,600 18:07:45 950,600 950,600
پایه دیواری تلویزیون ایفل براکت مدل E2 مناسب برای تلویزیون های سایز 32 تا 52 اینچ جنس: ورق آهن مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
پایه دیواری تلویزیون برایت مدل LED1010
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری تلویزیون برایت مدل LED1010 متفرقه 1,700,000 18:07:45 1,500,000 1,700,000
پایه دیواری تلویزیون برایت مدل LED1010 جنس: ورق آهن، فلز مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
پایه دیواری تلویزیون تی وی جک مدل T2 مناسب برای تلوزیون 21 اینچی
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری تلویزیون تی وی جک مدل T2 مناسب برای تلوزیون 21 اینچی متفرقه 1,460,000 18:07:46 1,460,000 1,460,000
پایه دیواری تلویزیون تی وی جک مدل T2 مناسب برای تلوزیون 21 اینچی جنس: ورق آهن، فلز مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
پایه دیواری تلویزیون تی وی جک مدل W4 مناسب برای تلوزیون 32 تا 52 اینچ
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری تلویزیون تی وی جک مدل W4 مناسب برای تلوزیون 32 تا 52 اینچ متفرقه 2,175,500 18:07:45 2,175,500 2,290,000
پایه دیواری تلویزیون تی وی جک مدل W4 مناسب برای تلوزیون 32 تا 52 اینچ جنس: ورق آهن مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
پایه دیواری تلویزیون تی وی جک مدل W8 مناسب برای تلوزیون 43 تا 65 اینچ
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری تلویزیون تی وی جک مدل W8 مناسب برای تلوزیون 43 تا 65 اینچ متفرقه 2,204,000 18:07:45 2,204,000 2,320,000
پایه دیواری تلویزیون تی وی جک مدل W8 مناسب برای تلوزیون 43 تا 65 اینچ جنس: ورق آهن مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
پایه دیواری تلویزیون مدل 201L مناسب تلویزیون 10 تا 43 اینچ
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری تلویزیون مدل 201L مناسب تلویزیون 10 تا 43 اینچ متفرقه 2,550,000 9 اردیبهشت 2,550,000 2,550,000
پایه دیواری تلویزیون مدل 201L مناسب تلویزیون 10 تا 43 اینچ جنس: ورق آهن مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
پایه دیواری تلویزیون مدل A4 مناسب برای تلویزیون 43 تا 60 اینچ
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری تلویزیون مدل A4 مناسب برای تلویزیون 43 تا 60 اینچ متفرقه 890,000 18:07:45 890,000 890,000
پایه دیواری تلویزیون مدل A4 مناسب برای تلویزیون 43 تا 60 اینچ جنس: ورق آهن مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
پایه دیواری تلویزیون مدل A4 مناسب برای تلویزیون های 32 تا 52 اینچ
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری تلویزیون مدل A4 مناسب برای تلویزیون های 32 تا 52 اینچ متفرقه 2,090,000 18:07:47 2,156,000 2,156,000
پایه دیواری تلویزیون مدل A4 مناسب برای تلویزیون های 32 تا 52 اینچ جنس: ورق آهن مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
پایه دیواری تلویزیون مدل e7 مناسب برای تلویزیون های 30 تا52اینچ
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری تلویزیون مدل e7 مناسب برای تلویزیون های 30 تا52اینچ متفرقه 1,988,500 28 خرداد 1,988,500 1,988,500
پایه دیواری تلویزیون مدل e7 مناسب برای تلویزیون های 30 تا52اینچ جنس: ورق آهن مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
پایه دیواری تلویزیون مدل F8مناسب برای تلویزیون های 30 تا 60 اینچی
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری تلویزیون مدل F8مناسب برای تلویزیون های 30 تا 60 اینچی متفرقه 2,250,000 18:07:46 2,250,000 2,250,000
پایه دیواری تلویزیون مدل F8مناسب برای تلویزیون های 30 تا 60 اینچی جنس: ورق آهن مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
پایه دیواری تلویزیون مدل JOFT55 مناسب برای تلوزیون 46 تا 55 اینچ
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری تلویزیون مدل JOFT55 مناسب برای تلوزیون 46 تا 55 اینچ متفرقه 1,900,000 18:07:46 1,900,000 1,900,000
پایه دیواری تلویزیون مدل JOFT55 مناسب برای تلوزیون 46 تا 55 اینچ جنس: ورق آهن، فلز مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
پایه دیواری تلویزیون مدل M3 مناسب برای تلوزیون 43 تا 65 اینچ
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری تلویزیون مدل M3 مناسب برای تلوزیون 43 تا 65 اینچ متفرقه 2,700,000 18:07:46 2,700,000 2,700,000
پایه دیواری تلویزیون مدل M3 مناسب برای تلوزیون 43 تا 65 اینچ جنس: ورق آهن، فلز مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
پایه دیواری تلویزیون مدل TAK43 مناسب برای تلوزیون 22 تا 43 اینچ
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری تلویزیون مدل TAK43 مناسب برای تلوزیون 22 تا 43 اینچ متفرقه 1,232,000 18:07:45 1,232,000 1,232,000
پایه دیواری تلویزیون مدل TAK43 مناسب برای تلوزیون 22 تا 43 اینچ جنس: ورق آهن، فلز مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
پایه دیواری تلویزیون مدل TB2020 مناسب برای تلویزیون های سایز 32 تا 65 اینچ
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری تلویزیون مدل TB2020 مناسب برای تلویزیون های سایز 32 تا 65 اینچ متفرقه 1,300,000 18:07:47 1,300,000 1,300,000
پایه دیواری تلویزیون مدل TB2020 مناسب برای تلویزیون های سایز 32 تا 65 اینچ جنس: ورق آهن مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
پایه دیواری تلویزیون مدل W4 سایز 32 تا 52 اینچ مناسب برای کنج
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری تلویزیون مدل W4 سایز 32 تا 52 اینچ مناسب برای کنج متفرقه 2,430,000 18:07:46 2,430,000 2,430,000
پایه دیواری تلویزیون مدل W4 سایز 32 تا 52 اینچ مناسب برای کنج جنس: ورق آهن مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
پایه دیواری تلویزیون کاردو مدل A4 مناسب برای تلوزیون 32 تا 55 اینچ
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری تلویزیون کاردو مدل A4 مناسب برای تلوزیون 32 تا 55 اینچ متفرقه 2,261,000 18:07:46 2,261,000 2,380,000
پایه دیواری تلویزیون کاردو مدل A4 مناسب برای تلوزیون 32 تا 55 اینچ جنس: ورق آهن مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
پایه دیواری تلویزیون کاردو مدل A5 مناسب برای تلوزیون 32 تا 58 اینچ
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری تلویزیون کاردو مدل A5 مناسب برای تلوزیون 32 تا 58 اینچ متفرقه 2,185,000 18:07:46 2,185,000 2,300,000
پایه دیواری تلویزیون کاردو مدل A5 مناسب برای تلوزیون 32 تا 58 اینچ جنس: ورق آهن مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
پایه دیواری تکنیکس مدل BK-1737
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری تکنیکس مدل BK-1737 متفرقه 1,250,000 18:07:47 1,250,000 1,250,000
پایه دیواری تکنیکس مدل BK-1737 جنس: ورق آهن مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
پایه دیواری تکنیکس مدل MZ-340
پایه دیواری و سقفی
پایه دیواری تکنیکس مدل MZ-340 متفرقه 750,000 18:07:47 735,000 735,000
پایه دیواری تکنیکس مدل MZ-340 جنس: ورق آهن مناسب برای: تلویزیون نوع حرکت: دیواری
مجموع موارد: 105 عدد در 3 صفحه