شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت میز تلویزیون

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
میز  تلویزیون طرح کلاسیک 3
میز تلویزیون
میز تلویزیون طرح کلاسیک 3 متفرقه 5,560,000 9 اردیبهشت 5,560,000 5,560,000
میز تلویزیون طرح کلاسیک 3 تعداد کشو: یک عدد نوع کشو: مگنت‌دار جنس غالب: ملامینه پایه: دارد نوع پایه:ساده قابلیت تنظیم پایه: ندارد
میز ال سی دی مدل گرودین 1
میز تلویزیون
میز ال سی دی مدل گرودین 1 متفرقه 7,710,000 9 اردیبهشت 7,710,000 7,710,000
میز ال سی دی مدل گرودین 1 تعداد کشو: دو عدد نوع کشو: مگنت‌دار جنس غالب: ملامینه پایه: دارد نوع پایه:ساده قابلیت تنظیم پایه: ندارد
میز تلوزیون مدل H50
میز تلویزیون
میز تلوزیون مدل H50 متفرقه 7,610,000 29 اردیبهشت 7,610,000 7,610,000
میز تلوزیون مدل H50 تعداد کشو: دو عدد نوع کشو: دستگیره‌دار جنس غالب: MDF پایه: دارد نوع پایه:ساده قابلیت تنظیم پایه: ندارد
میز تلوزیون مدل Him-k
میز تلویزیون
میز تلوزیون مدل Him-k متفرقه 8,590,000 3 خرداد 7,794,400 8,590,000
میز تلوزیون مدل Him-k تعداد کشو: یک عدد نوع کشو: مگنت‌دار جنس غالب: MDF پایه: دارد نوع پایه:ساده قابلیت تنظیم پایه: ندارد
میز تلوزیون مدل Him-LT
میز تلویزیون
میز تلوزیون مدل Him-LT متفرقه 7,280,000 3 خرداد 6,950,000 7,280,000
میز تلوزیون مدل Him-LT تعداد کشو: یک عدد نوع کشو: مگنت‌دار جنس غالب: ملامینه پایه: دارد نوع پایه:ساده قابلیت تنظیم پایه: ندارد
میز تلوزیون مدل K750-2
میز تلویزیون
میز تلوزیون مدل K750-2 متفرقه 10,898,700 26 اردیبهشت 8,332,400 14,999,900
میز تلوزیون مدل K750-2 تعداد کشو: سه عدد نوع کشو: مگنت‌دار جنس غالب: MDF پایه: دارد نوع پایه:ساده قابلیت تنظیم پایه: ندارد
میز تلوزیون کد c10
میز تلویزیون
میز تلوزیون کد c10 متفرقه 6,200,000 25 فروردین 6,200,000 6,200,000
میز تلوزیون کد c10 جنس غالب: نئوپان پایه: دارد نوع پایه: ساده قابلیت تنظیم پایه: ندارد
میز تلویزین کد 116
میز تلویزیون
میز تلویزین کد 116 متفرقه 30,000,000 3 خرداد 29,400,000 30,000,000
میز تلویزین کد 116 تعداد کشو: چهار عدد نوع کشو: دستگیره‌دار جنس غالب: چوب پایه: دارد نوع پایه:ساده قابلیت تنظیم پایه: ندارد
میز تلویزیون  مدل T85K
میز تلویزیون
میز تلویزیون مدل T85K متفرقه 6,200,000 9 فروردین 6,200,000 6,200,000
میز تلویزیون مدل T85K تعداد کشو: یک عدد نوع کشو: دستگیره‌دار جنس غالب: ملامینه پایه: دارد نوع پایه:ساده قابلیت تنظیم پایه: ندارد
میز تلویزیون  مدل سناتور کد 01
میز تلویزیون
میز تلویزیون مدل سناتور کد 01 متفرقه 28,500,000 29 اردیبهشت 28,500,000 28,500,000
میز تلویزیون مدل سناتور کد 01 تعداد کشو: دو عدد نوع کشو: مگنت‌دار جنس غالب: MDF پایه: ندارد
میز تلویزیون  مدل والتر کد 01
میز تلویزیون
میز تلویزیون مدل والتر کد 01 متفرقه 12,900,000 29 اردیبهشت 12,900,000 12,900,000
میز تلویزیون مدل والتر کد 01 تعداد کشو: دو عدد نوع کشو: مگنت‌دار جنس غالب: MDF پایه: ندارد قابلیت تنظیم پایه:ندارد
میز تلویزیون آمیتیس مدل LTYAN1112
میز تلویزیون
میز تلویزیون آمیتیس مدل LTYAN1112 متفرقه 3,798,000 17 فروردین 3,798,000 3,798,000
میز تلویزیون آمیتیس مدل LTYAN1112 تعداد کشو: یک عدد نوع کشو: مگنت‌دار جنس غالب: نئوپان و ام‌دی‌اف های‌گلاس پایه: دارد نوع پایه:ساده قابلیت تنظیم پایه: ندارد
میز تلویزیون آیلکس مدل -BL-180
میز تلویزیون
میز تلویزیون آیلکس مدل -BL-180 متفرقه 14,800,000 9 اردیبهشت 14,350,000 14,800,000
میز تلویزیون آیلکس مدل -BL-180 تعداد کشو: چهار عدد نوع کشو: دستگیره‌دار جنس غالب: MDF پایه: دارد نوع پایه:ساده قابلیت تنظیم پایه: ندارد
میز تلویزیون آیلکس مدل ELBA-BLACK-140
میز تلویزیون
میز تلویزیون آیلکس مدل ELBA-BLACK-140 متفرقه 6,700,000 9 اردیبهشت 6,360,000 6,700,000
میز تلویزیون آیلکس مدل ELBA-BLACK-140 تعداد کشو: دو عدد نوع کشو: دستگیره‌دار جنس غالب: MDF پایه: دارد نوع پایه:ساده قابلیت تنظیم پایه: ندارد
میز تلویزیون آیلکس مدل LIONA - BLACK WASH - 160
میز تلویزیون
میز تلویزیون آیلکس مدل LIONA - BLACK WASH - 160 متفرقه 32,200,000 9 اردیبهشت 31,230,000 32,200,000
میز تلویزیون آیلکس مدل LIONA - BLACK WASH - 160 تعداد کشو: دو عدد نوع کشو: مگنت‌دار جنس غالب: چوب پایه: دارد نوع پایه:ساده قابلیت تنظیم پایه: ندارد
میز تلویزیون آیلکس مدل LIONA - WALGO -160
میز تلویزیون
میز تلویزیون آیلکس مدل LIONA - WALGO -160 متفرقه 40,800,000 9 اردیبهشت 39,570,000 40,800,000
میز تلویزیون آیلکس مدل LIONA - WALGO -160 تعداد کشو: دو عدد نوع کشو: مگنت‌دار جنس غالب: چوب پایه: دارد نوع پایه:ساده قابلیت تنظیم پایه: ندارد
میز تلویزیون آیلکس مدل LIONA- WW -200
میز تلویزیون
میز تلویزیون آیلکس مدل LIONA- WW -200 متفرقه 42,300,000 9 اردیبهشت 41,030,000 42,300,000
میز تلویزیون آیلکس مدل LIONA- WW -200 تعداد کشو: دو عدد نوع کشو: مگنت‌دار جنس غالب: چوب پایه: دارد نوع پایه:ساده قابلیت تنظیم پایه: ندارد
میز تلویزیون آیلکس مدل LIONA-WALNUT-160
میز تلویزیون
میز تلویزیون آیلکس مدل LIONA-WALNUT-160 متفرقه 34,200,000 14 اردیبهشت 31,230,000 34,200,000
میز تلویزیون آیلکس مدل LIONA-WALNUT-160 تعداد کشو: دو عدد نوع کشو: مگنت‌دار جنس غالب: نئوپان و ام‌دی‌اف های‌گلاس پایه: دارد نوع پایه:ساده قابلیت تنظیم پایه: ندارد
میز تلویزیون آیلکس مدل LIONA-WG-160
میز تلویزیون
میز تلویزیون آیلکس مدل LIONA-WG-160 متفرقه 40,800,000 9 اردیبهشت 39,570,000 40,800,000
میز تلویزیون آیلکس مدل LIONA-WG-160 تعداد کشو: دو عدد نوع کشو: مگنت‌دار جنس غالب: چوب پایه: دارد نوع پایه:ساده قابلیت تنظیم پایه: ندارد
میز تلویزیون آیلکس مدل LIONA-WG-200
میز تلویزیون
میز تلویزیون آیلکس مدل LIONA-WG-200 متفرقه 49,800,000 9 اردیبهشت 48,300,000 49,800,000
میز تلویزیون آیلکس مدل LIONA-WG-200 تعداد کشو: دو عدد نوع کشو: مگنت‌دار جنس غالب: چوب پایه: دارد نوع پایه:ساده قابلیت تنظیم پایه: ندارد
میز تلویزیون آیلکس مدل LONIZ - WALNUT - 180
میز تلویزیون
میز تلویزیون آیلکس مدل LONIZ - WALNUT - 180 متفرقه 26,800,000 9 اردیبهشت 25,990,000 26,800,000
میز تلویزیون آیلکس مدل LONIZ - WALNUT - 180 تعداد کشو: دو عدد نوع کشو: استپ‌دار جنس غالب: چوب پایه: دارد نوع پایه:ساده قابلیت تنظیم پایه: ندارد
میز تلویزیون آیلکس مدل LONIZ 3D - WALNUT - 180
میز تلویزیون
میز تلویزیون آیلکس مدل LONIZ 3D - WALNUT - 180 متفرقه 29,600,000 9 اردیبهشت 28,710,000 29,600,000
میز تلویزیون آیلکس مدل LONIZ 3D - WALNUT - 180 تعداد کشو: سه عدد نوع کشو: استپ‌دار جنس غالب: چوب پایه: دارد نوع پایه:ساده قابلیت تنظیم پایه: ندارد
میز تلویزیون آیلکس مدل LONIZ 3D-BLACK WASH-200
میز تلویزیون
میز تلویزیون آیلکس مدل LONIZ 3D-BLACK WASH-200 متفرقه 34,700,000 9 اردیبهشت 33,650,000 34,700,000
میز تلویزیون آیلکس مدل LONIZ 3D-BLACK WASH-200 تعداد کشو: سه عدد نوع کشو: استپ‌دار جنس غالب: چوب پایه: دارد نوع پایه:ساده قابلیت تنظیم پایه: ندارد
میز تلویزیون آیلکس مدل LONIZ 3D-SW-150
میز تلویزیون
میز تلویزیون آیلکس مدل LONIZ 3D-SW-150 متفرقه 23,600,000 9 اردیبهشت 22,890,000 23,600,000
میز تلویزیون آیلکس مدل LONIZ 3D-SW-150 تعداد کشو: سه عدد نوع کشو: استپ‌دار جنس غالب: چوب پایه: دارد نوع پایه:ساده قابلیت تنظیم پایه: ندارد
میز تلویزیون آیلکس مدل LONIZ 3D-SW-200
میز تلویزیون
میز تلویزیون آیلکس مدل LONIZ 3D-SW-200 متفرقه 34,700,000 9 اردیبهشت 33,650,000 34,700,000
میز تلویزیون آیلکس مدل LONIZ 3D-SW-200 تعداد کشو: سه عدد نوع کشو: استپ‌دار جنس غالب: چوب پایه: دارد نوع پایه:ساده قابلیت تنظیم پایه: ندارد
میز تلویزیون آیلکس مدل LONIZ 3D-WALNUT-200
میز تلویزیون
میز تلویزیون آیلکس مدل LONIZ 3D-WALNUT-200 متفرقه 34,700,000 9 اردیبهشت 33,650,000 34,700,000
میز تلویزیون آیلکس مدل LONIZ 3D-WALNUT-200 تعداد کشو: سه عدد نوع کشو: استپ‌دار جنس غالب: چوب پایه: دارد نوع پایه:ساده قابلیت تنظیم پایه: ندارد
میز تلویزیون آیلکس مدل LONIZ 3D-WHITE WASH-200
میز تلویزیون
میز تلویزیون آیلکس مدل LONIZ 3D-WHITE WASH-200 متفرقه 34,700,000 9 اردیبهشت 33,650,000 34,700,000
میز تلویزیون آیلکس مدل LONIZ 3D-WHITE WASH-200 تعداد کشو: سه عدد نوع کشو: استپ‌دار جنس غالب: چوب پایه: دارد نوع پایه:ساده قابلیت تنظیم پایه: ندارد
میز تلویزیون آیلکس مدل LONIZ 3D-WK-150
میز تلویزیون
میز تلویزیون آیلکس مدل LONIZ 3D-WK-150 متفرقه 23,600,000 9 اردیبهشت 22,890,000 23,600,000
میز تلویزیون آیلکس مدل LONIZ 3D-WK-150 تعداد کشو: سه عدد نوع کشو: استپ‌دار جنس غالب: چوب پایه: دارد نوع پایه:ساده قابلیت تنظیم پایه: ندارد
میز تلویزیون آیلکس مدل LONIZ 3Dplus - WALNUT - 180
میز تلویزیون
میز تلویزیون آیلکس مدل LONIZ 3Dplus - WALNUT - 180 متفرقه 35,600,000 9 اردیبهشت 34,530,000 35,600,000
میز تلویزیون آیلکس مدل LONIZ 3Dplus - WALNUT - 180 تعداد کشو: سه عدد نوع کشو: استپ‌دار جنس غالب: چوب پایه: دارد نوع پایه:ساده قابلیت تنظیم پایه: ندارد
میز تلویزیون آیلکس مدل LONIZ- SG -150
میز تلویزیون
میز تلویزیون آیلکس مدل LONIZ- SG -150 متفرقه 21,200,000 9 اردیبهشت 20,560,000 21,200,000
میز تلویزیون آیلکس مدل LONIZ- SG -150 تعداد کشو: دو عدد نوع کشو: استپ‌دار جنس غالب: چوب پایه: دارد نوع پایه:ساده قابلیت تنظیم پایه: ندارد
میز تلویزیون آیلکس مدل LONIZ-BLACK WASH-150
میز تلویزیون
میز تلویزیون آیلکس مدل LONIZ-BLACK WASH-150 متفرقه 21,200,000 9 اردیبهشت 20,560,000 21,200,000
میز تلویزیون آیلکس مدل LONIZ-BLACK WASH-150 تعداد کشو: دو عدد نوع کشو: استپ‌دار جنس غالب: چوب پایه: دارد نوع پایه:ساده قابلیت تنظیم پایه: ندارد
میز تلویزیون آیلکس مدل LONIZ-SK-150
میز تلویزیون
میز تلویزیون آیلکس مدل LONIZ-SK-150 متفرقه 21,200,000 9 اردیبهشت 20,560,000 21,200,000
میز تلویزیون آیلکس مدل LONIZ-SK-150 تعداد کشو: دو عدد نوع کشو: استپ‌دار جنس غالب: چوب پایه: دارد نوع پایه:ساده قابلیت تنظیم پایه: ندارد
میز تلویزیون آیلکس مدل LONIZ-WALGO-180
میز تلویزیون
میز تلویزیون آیلکس مدل LONIZ-WALGO-180 متفرقه 34,800,000 9 اردیبهشت 33,750,000 34,800,000
میز تلویزیون آیلکس مدل LONIZ-WALGO-180 تعداد کشو: دو عدد نوع کشو: استپ‌دار جنس غالب: چوب پایه: دارد نوع پایه:ساده قابلیت تنظیم پایه: ندارد
میز تلویزیون آیلکس مدل LONIZ-WALNUT-220
میز تلویزیون
میز تلویزیون آیلکس مدل LONIZ-WALNUT-220 متفرقه 35,300,000 9 اردیبهشت 34,240,000 35,300,000
میز تلویزیون آیلکس مدل LONIZ-WALNUT-220 تعداد کشو: دو عدد نوع کشو: استپ‌دار جنس غالب: چوب پایه: دارد نوع پایه:ساده قابلیت تنظیم پایه: ندارد
میز تلویزیون آیلکس مدل LONIZ-WG-180
میز تلویزیون
میز تلویزیون آیلکس مدل LONIZ-WG-180 متفرقه 34,800,000 9 اردیبهشت 33,750,000 34,800,000
میز تلویزیون آیلکس مدل LONIZ-WG-180 تعداد کشو: دو عدد نوع کشو: استپ‌دار جنس غالب: چوب پایه: دارد نوع پایه:ساده قابلیت تنظیم پایه: ندارد
میز تلویزیون آیلکس مدل LONIZ-WHITE WASH-180
میز تلویزیون
میز تلویزیون آیلکس مدل LONIZ-WHITE WASH-180 متفرقه 26,800,000 9 اردیبهشت 25,990,000 26,800,000
میز تلویزیون آیلکس مدل LONIZ-WHITE WASH-180 تعداد کشو: دو عدد نوع کشو: استپ‌دار جنس غالب: چوب پایه: دارد نوع پایه:ساده قابلیت تنظیم پایه: ندارد
میز تلویزیون آیلکس مدل LONIZ-WK-180
میز تلویزیون
میز تلویزیون آیلکس مدل LONIZ-WK-180 متفرقه 25,990,000 2 اردیبهشت 25,990,000 25,990,000
میز تلویزیون آیلکس مدل LONIZ-WK-180 تعداد کشو: دو عدد نوع کشو: استپ‌دار جنس غالب: چوب پایه: دارد نوع پایه:ساده قابلیت تنظیم پایه: ندارد
میز تلویزیون آیلکس مدل LONIZ-WK-200
میز تلویزیون
میز تلویزیون آیلکس مدل LONIZ-WK-200 متفرقه 31,400,000 9 اردیبهشت 30,450,000 31,400,000
میز تلویزیون آیلکس مدل LONIZ-WK-200 تعداد کشو: دو عدد نوع کشو: استپ‌دار جنس غالب: چوب پایه: دارد نوع پایه:ساده قابلیت تنظیم پایه: ندارد
میز تلویزیون آیلکس مدل LONIZ-WK-220
میز تلویزیون
میز تلویزیون آیلکس مدل LONIZ-WK-220 متفرقه 35,300,000 9 اردیبهشت 34,240,000 35,300,000
میز تلویزیون آیلکس مدل LONIZ-WK-220 تعداد کشو: دو عدد نوع کشو: استپ‌دار جنس غالب: چوب پایه: دارد نوع پایه:ساده قابلیت تنظیم پایه: ندارد
میز تلویزیون آیلکس مدل LOTUS - WHITE - 180
میز تلویزیون
میز تلویزیون آیلکس مدل LOTUS - WHITE - 180 متفرقه 16,700,000 9 اردیبهشت 16,190,000 16,700,000
میز تلویزیون آیلکس مدل LOTUS - WHITE - 180 تعداد کشو: چهار عدد نوع کشو: دستگیره‌دار جنس غالب: MDF پایه: دارد نوع پایه:ساده قابلیت تنظیم پایه: ندارد
میز تلویزیون آیلکس مدل LOTUS plus - WHITE - 180
میز تلویزیون
میز تلویزیون آیلکس مدل LOTUS plus - WHITE - 180 متفرقه 18,200,000 9 اردیبهشت 17,650,000 18,200,000
میز تلویزیون آیلکس مدل LOTUS plus - WHITE - 180 تعداد کشو: چهار عدد نوع کشو: دستگیره‌دار جنس غالب: MDF پایه: دارد نوع پایه:ساده قابلیت تنظیم پایه: ندارد
میز تلویزیون آیلکس مدل LOTUS plus- WHITE -150
میز تلویزیون
میز تلویزیون آیلکس مدل LOTUS plus- WHITE -150 متفرقه 13,200,000 9 اردیبهشت 12,800,000 13,200,000
میز تلویزیون آیلکس مدل LOTUS plus- WHITE -150 تعداد کشو: چهار عدد نوع کشو: دستگیره‌دار جنس غالب: MDF پایه: دارد نوع پایه:ساده قابلیت تنظیم پایه: ندارد
میز تلویزیون آیلکس مدل LOTUS-BL-180
میز تلویزیون
میز تلویزیون آیلکس مدل LOTUS-BL-180 متفرقه 13,600,000 9 اردیبهشت 13,190,000 13,600,000
میز تلویزیون آیلکس مدل LOTUS-BL-180 تعداد کشو: چهار عدد نوع کشو: دستگیره‌دار جنس غالب: MDF پایه: دارد نوع پایه:ساده قابلیت تنظیم پایه: ندارد
میز تلویزیون آیلکس مدل LOTUS-BLACK-150
میز تلویزیون
میز تلویزیون آیلکس مدل LOTUS-BLACK-150 متفرقه 11,200,000 9 اردیبهشت 10,860,000 11,200,000
میز تلویزیون آیلکس مدل LOTUS-BLACK-150 تعداد کشو: چهار عدد نوع کشو: دستگیره‌دار جنس غالب: نئوپان و ام‌دی‌اف های‌گلاس پایه: دارد نوع پایه:ساده قابلیت تنظیم پایه: ندارد
میز تلویزیون آیلکس مدل LOTUS-WHITE-140
میز تلویزیون
میز تلویزیون آیلکس مدل LOTUS-WHITE-140 متفرقه 10,800,000 9 اردیبهشت 10,470,000 10,800,000
میز تلویزیون آیلکس مدل LOTUS-WHITE-140 تعداد کشو: چهار عدد نوع کشو: دستگیره‌دار جنس غالب: نئوپان و ام‌دی‌اف های‌گلاس پایه: دارد نوع پایه:ساده قابلیت تنظیم پایه: ندارد
میز تلویزیون آیلکس مدل M40-G-160
میز تلویزیون
میز تلویزیون آیلکس مدل M40-G-160 متفرقه 16,560,000 2 اردیبهشت 16,560,000 16,560,000
میز تلویزیون آیلکس مدل M40-G-160 تعداد کشو: سه عدد نوع کشو: استپ‌دار جنس غالب: چوب پایه: دارد نوع پایه:ساده قابلیت تنظیم پایه: ندارد
میز تلویزیون آیلکس مدل ONIX-B-110
میز تلویزیون
میز تلویزیون آیلکس مدل ONIX-B-110 متفرقه 5,200,000 9 فروردین 5,200,000 5,200,000
میز تلویزیون آیلکس مدل ONIX-B-110 تعداد کشو: دو عدد نوع کشو: دستگیره‌دار جنس غالب: MDF پایه: دارد نوع پایه:ساده قابلیت تنظیم پایه: ندارد
میز تلویزیون آیلکس مدل ONIX-B-120
میز تلویزیون
میز تلویزیون آیلکس مدل ONIX-B-120 متفرقه 5,510,000 17 اردیبهشت 5,510,000 5,510,000
میز تلویزیون آیلکس مدل ONIX-B-120 تعداد کشو: دو عدد نوع کشو: دستگیره‌دار جنس غالب: MDF پایه: دارد نوع پایه:ساده قابلیت تنظیم پایه: ندارد
میز تلویزیون آیلکس مدل ONIX-B-160
میز تلویزیون
میز تلویزیون آیلکس مدل ONIX-B-160 متفرقه 9,600,000 9 اردیبهشت 9,120,000 9,600,000
میز تلویزیون آیلکس مدل ONIX-B-160 تعداد کشو: دو عدد نوع کشو: دستگیره‌دار جنس غالب: MDF پایه: دارد نوع پایه:ساده قابلیت تنظیم پایه: ندارد
میز تلویزیون آیلکس مدل OPAL-WHITE-180
میز تلویزیون
میز تلویزیون آیلکس مدل OPAL-WHITE-180 متفرقه 17,200,000 17 اردیبهشت 16,340,000 17,200,000
میز تلویزیون آیلکس مدل OPAL-WHITE-180 تعداد کشو: سه عدد نوع کشو: دستگیره‌دار جنس غالب: MDF پایه: دارد نوع پایه:ساده قابلیت تنظیم پایه: دارد
مجموع موارد: 241 عدد در 5 صفحه