شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت ضبط کننده صدا

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
ضبط کننده صدا تسکام مدل DR-07MKII
ضبط کننده صدا
ضبط کننده صدا تسکام مدل DR-07MKII تسکام 19,990,000 2 اردیبهشت 19,990,000 19,990,000
ضبط کننده صدا تسکام مدل DR-07MKII رادیو: ندارد بلوتوث: ندارد شبکه بی سیم Wi-Fi: ندارد پورت USB: ندارد
ضبط کننده صدا تسکو مدل TR 906
ضبط کننده صدا
ضبط کننده صدا تسکو مدل TR 906 تسکو 3,740,000 3 خرداد 3,740,000 4,330,000
ضبط کننده صدا تسکو مدل TR 906 رادیو: ندارد بلوتوث: ندارد شبکه بی سیم Wi-Fi: ندارد پورت USB: ندارد
ضبط کننده صدا تسکو مدل TR 906 به همراه یک عدد رم ریدر هدیه
ضبط کننده صدا
ضبط کننده صدا تسکو مدل TR 906 به همراه یک عدد رم ریدر هدیه تسکو 4,300,000 19 اردیبهشت 4,000,000 4,000,000
ضبط کننده صدا تسکو مدل TR 906 به همراه یک عدد رم ریدر هدیه رادیو: ندارد بلوتوث: ندارد شبکه بی سیم Wi-Fi: ندارد پورت USB: ندارد
ضبط کننده صدا تسکو مدل TR 908
ضبط کننده صدا
ضبط کننده صدا تسکو مدل TR 908 تسکو 3,052,000 29 اردیبهشت 3,000,000 3,200,000
ضبط کننده صدا تسکو مدل TR 908 بلوتوث: ندارد شبکه بی سیم Wi-Fi: ندارد پورت USB: دارد
ضبط کننده صدا ریمکس مدل RP1
ضبط کننده صدا
ضبط کننده صدا ریمکس مدل RP1 ریمکس 4,790,000 2 خرداد 4,790,000 4,798,000
ضبط کننده صدا ریمکس مدل RP1 رادیو: ندارد بلوتوث: ندارد شبکه بی سیم Wi-Fi: ندارد پورت USB: ندارد
ضبط کننده صدا زوم مدل H6
ضبط کننده صدا
ضبط کننده صدا زوم مدل H6 زوم 65,200,000 4 خرداد 63,990,000 65,990,000
ضبط کننده صدا زوم مدل H6 رادیو: ندارد بلوتوث: ندارد شبکه بی سیم Wi-Fi: ندارد پورت USB: دارد
ضبط کننده صدا سونی مدل ICD-PX240
ضبط کننده صدا
ضبط کننده صدا سونی مدل ICD-PX240 سونی 7,000,000 9 اردیبهشت 7,000,000 7,000,000
ضبط کننده صدا سونی مدل ICD-PX240 بلوتوث: ندارد شبکه بی سیم Wi-Fi: ندارد پورت USB: دارد
ضبط کننده صدا سونی مدل icd-px470
ضبط کننده صدا
ضبط کننده صدا سونی مدل icd-px470 سونی 8,970,000 4 خرداد 8,970,000 9,000,000
ضبط کننده صدا سونی مدل icd-px470 بلوتوث: ندارد پورت USB: دارد
ضبط کننده صدا سونی مدل ICD-TX650
ضبط کننده صدا
ضبط کننده صدا سونی مدل ICD-TX650 سونی 16,000,000 4 خرداد 16,000,000 16,400,000
ضبط کننده صدا سونی مدل ICD-TX650 رادیو: ندارد بلوتوث: ندارد شبکه بی سیم Wi-Fi: ندارد پورت USB: دارد
ضبط کننده صدا سونی مدل ICD-TX800
ضبط کننده صدا
ضبط کننده صدا سونی مدل ICD-TX800 سونی 25,500,000 2 اردیبهشت 25,500,000 25,500,000
ضبط کننده صدا سونی مدل ICD-TX800 پورت USB: دارد
ضبط کننده صدا سونی مدل ICD-UX560F به همراه میکروفون مدل Tele mic
ضبط کننده صدا
ضبط کننده صدا سونی مدل ICD-UX560F به همراه میکروفون مدل Tele mic سونی 16,600,000 3 خرداد 16,600,000 17,000,000
ضبط کننده صدا سونی مدل ICD-UX560F به همراه میکروفون مدل Tele mic رادیو: دارد بلوتوث: ندارد شبکه بی سیم Wi-Fi: ندارد پورت USB: دارد
ضبط کننده صدا سونی مدل ICD-UX570
ضبط کننده صدا
ضبط کننده صدا سونی مدل ICD-UX570 سونی 12,600,000 29 اردیبهشت 12,600,000 12,900,000
ضبط کننده صدا سونی مدل ICD-UX570 رادیو: دارد بلوتوث: ندارد شبکه بی سیم Wi-Fi: ندارد پورت USB: دارد
ضبط کننده صدا سونی مدل PCM-A10
ضبط کننده صدا
ضبط کننده صدا سونی مدل PCM-A10 سونی 29,500,000 29 اردیبهشت 29,500,000 30,000,000
ضبط کننده صدا سونی مدل PCM-A10 رادیو: ندارد بلوتوث: دارد شبکه بی سیم Wi-Fi: دارد پورت USB: دارد
ضبط کننده صدا فیلیپس مدل DVT2700
ضبط کننده صدا
ضبط کننده صدا فیلیپس مدل DVT2700 فیلیپس 7,700,000 9 اردیبهشت 7,700,000 7,700,000
ضبط کننده صدا فیلیپس مدل DVT2700 رادیو: ندارد بلوتوث: ندارد شبکه بی سیم Wi-Fi: ندارد پورت USB: دارد
ضبط کننده صدا فیلیپس مدل DVT4010
ضبط کننده صدا
ضبط کننده صدا فیلیپس مدل DVT4010 فیلیپس 14,200,000 25 فروردین 14,200,000 14,200,000
ضبط کننده صدا فیلیپس مدل DVT4010 رادیو: ندارد بلوتوث: ندارد شبکه بی سیم Wi-Fi: ندارد پورت USB: دارد
ضبط کننده صدا لندر مدل LD74
ضبط کننده صدا
ضبط کننده صدا لندر مدل LD74 لندر 4,525,000 29 اردیبهشت 4,180,000 4,180,000
ضبط کننده صدا لندر مدل LD74 پورت USB: دارد
ضبط کننده صدا لندر مدل LD77
ضبط کننده صدا
ضبط کننده صدا لندر مدل LD77 لندر 6,200,000 14 اردیبهشت 5,900,000 5,900,000
ضبط کننده صدا لندر مدل LD77 رادیو: ندارد بلوتوث: ندارد شبکه بی سیم Wi-Fi: ندارد پورت USB: دارد
ضبط کننده صدا لندر مدل PV4
ضبط کننده صدا
ضبط کننده صدا لندر مدل PV4 لندر 15,900,000 9 اردیبهشت 15,900,000 15,900,000
ضبط کننده صدا لندر مدل PV4 پورت USB: دارد
مجموع موارد: 18 عدد در 1 صفحه