شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت آمپلی فایر

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
آمپلی فایر  بی ان کا مدل BK-204
آمپلی فایر
آمپلی فایر بی ان کا مدل BK-204 متفرقه 3,220,000 06:11:28 3,200,000 3,220,000
آمپلی فایر بی ان کا مدل BK-204 نوع ورودی صدا: جک 3.5 میلی متری، USB، Micro USB، بلوتوث کنترل کننده صدا: کنترل گر خطی نوع خروجی هدفون: جک 3.5 میلی متری تنظیم صدای بم: ندارد منبع انرژی:باتری
آمپلی فایر اکو روژان مدل 600 VL
آمپلی فایر
آمپلی فایر اکو روژان مدل 600 VL متفرقه 23,813,900 30 فروردین 23,813,900 23,813,900
آمپلی فایر اکو روژان مدل 600 VL نوع ورودی صدا: جک 3.5 میلی متری، USB کنترل کننده صدا: پیچ کنترل گر ALPS نوع خروجی هدفون: ندارد منبع انرژی: AC
آمپلی فایر اکو روژان مدل VL1000
آمپلی فایر
آمپلی فایر اکو روژان مدل VL1000 متفرقه 7,190,000 12 خرداد 7,190,000 7,190,000
آمپلی فایر اکو روژان مدل VL1000 نوع ورودی صدا: USB، بلوتوث، جک 6.35 میلی‌متری کنترل کننده صدا: پیچ کنترل گر ALPS نوع خروجی هدفون: جک 6.35 میلی متری تنظیم صدای بم: دارد منبع انرژی:AC
آمپلی فایر اکو روژان مدل VL2500
آمپلی فایر
آمپلی فایر اکو روژان مدل VL2500 متفرقه 15,500,000 06:11:30 15,500,000 15,500,000
آمپلی فایر اکو روژان مدل VL2500 نوع ورودی صدا: USB، بلوتوث، جک 6.35 میلی‌متری کنترل کننده صدا: پیچ کنترل گر ALPS نوع خروجی هدفون: جک 6.35 میلی متری تنظیم صدای بم: دارد منبع انرژی:AC
آمپلی فایر روژان مدل RJ50
آمپلی فایر
آمپلی فایر روژان مدل RJ50 متفرقه 4,990,000 06:11:27 4,990,000 5,790,000
آمپلی فایر روژان مدل RJ50 نوع ورودی صدا: USB، بلوتوث، جک 6.35 میلی‌متری کنترل کننده صدا: پیچ کنترل گر ALPS نوع خروجی هدفون: جک 3.5 میلی متری تنظیم صدای بم: دارد منبع انرژی:AC
آمپلی فایر قابل حمل اکو روژان مدل RJ 55U
آمپلی فایر
آمپلی فایر قابل حمل اکو روژان مدل RJ 55U متفرقه 10,000,000 06:11:35 10,000,000 10,000,000
آمپلی فایر قابل حمل اکو روژان مدل RJ 55U نوع ورودی صدا: USB، جک 6.35 میلی‌متری کنترل کننده صدا: پیچ کنترل گر ALPS نوع خروجی هدفون: ندارد منبع انرژی: DC
آمپلی فایر قابل حمل نوروی مدل S308-Wi-Les
آمپلی فایر
آمپلی فایر قابل حمل نوروی مدل S308-Wi-Les متفرقه 8,877,500 06:11:36 8,877,500 9,151,000
آمپلی فایر قابل حمل نوروی مدل S308-Wi-Les نوع ورودی صدا: جک 3.5 میلی متری کنترل کننده صدا: پیچ کنترل گر نوع خروجی هدفون: ندارد تنظیم صدای بم: ندارد منبع انرژی:باتری
آمپلی فایر قابل حمل نوروی مدل S308-Wired
آمپلی فایر
آمپلی فایر قابل حمل نوروی مدل S308-Wired متفرقه 7,858,800 06:11:34 7,858,800 8,100,000
آمپلی فایر قابل حمل نوروی مدل S308-Wired نوع ورودی صدا: جک 3.5 میلی متری کنترل کننده صدا: پیچ کنترل گر نوع خروجی هدفون: ندارد تنظیم صدای بم: ندارد منبع انرژی:باتری
آمپلی فایر قابل حمل نوروی مدل S328
آمپلی فایر
آمپلی فایر قابل حمل نوروی مدل S328 متفرقه 10,090,300 06:11:34 10,090,300 10,401,200
آمپلی فایر قابل حمل نوروی مدل S328 نوع ورودی صدا: جک 3.5 میلی متری کنترل کننده صدا: پیچ کنترل گر نوع خروجی هدفون: ندارد تنظیم صدای بم: ندارد منبع انرژی:باتری
آمپلی فایر قابل حمل نوروی مدل S328-Wired
آمپلی فایر
آمپلی فایر قابل حمل نوروی مدل S328-Wired متفرقه 8,926,000 06:11:35 8,926,000 9,201,000
آمپلی فایر قابل حمل نوروی مدل S328-Wired نوع ورودی صدا: جک 3.5 میلی متری کنترل کننده صدا: پیچ کنترل گر نوع خروجی هدفون: ندارد تنظیم صدای بم: ندارد منبع انرژی:باتری
آمپلی فایر قابل حمل نوید الکترونیک مدل 604BM به همراه میکروفن
آمپلی فایر
آمپلی فایر قابل حمل نوید الکترونیک مدل 604BM به همراه میکروفن متفرقه 7,950,000 06:11:33 7,950,000 7,950,000
آمپلی فایر قابل حمل نوید الکترونیک مدل 604BM به همراه میکروفن نوع ورودی صدا: جک 3.5 میلی متری، USB، RCA، Micro USB، بلوتوث، جک 6.35 میلی‌متری کنترل کننده صدا: پیچ کنترل گر ALPS نوع خروجی هدفون: جک 3.5 میلی متری منبع انرژی: باتری
آمپلی فایر قابل حمل نوید الکترونیک مدل PA-M6114UB
آمپلی فایر
آمپلی فایر قابل حمل نوید الکترونیک مدل PA-M6114UB متفرقه 8,500,000 06:11:35 7,900,000 8,500,000
آمپلی فایر قابل حمل نوید الکترونیک مدل PA-M6114UB نوع ورودی صدا: USB، RCA، جک 6.35 میلی‌متری کنترل کننده صدا: پیچ کنترل گر ALPS نوع خروجی هدفون: ندارد منبع انرژی: DC
آمپلی فایر میکرولب مدل KM-800
آمپلی فایر
آمپلی فایر میکرولب مدل KM-800 میکرولب 25,000,000 06:11:28 25,000,000 25,150,000
آمپلی فایر میکرولب مدل KM-800 نوع ورودی صدا: جک 3.5 میلی متری، USB، RCA، Micro USB، بلوتوث کنترل کننده صدا: پیچ کنترل گر دیجیتال نوع خروجی هدفون: جک 3.5 میلی متری تنظیم صدای بم: دارد منبع انرژی:AC
آمپلی فایر نوید الکترونیک مدل PA-M604UBR
آمپلی فایر
آمپلی فایر نوید الکترونیک مدل PA-M604UBR متفرقه 7,000,000 06:11:32 7,000,000 7,199,000
آمپلی فایر نوید الکترونیک مدل PA-M604UBR نوع ورودی صدا: USB، RCA، Micro USB، بلوتوث، جک 6.35 میلی‌متری کنترل کننده صدا: پیچ کنترل گر ALPS نوع خروجی هدفون: جک 3.5 میلی متری منبع انرژی: باتری
آمپلی فایر هوراند مدل HS-MA1120به همراه بلندگوی سقفی برند هوراند مدل SH-PACS1510
آمپلی فایر
آمپلی فایر هوراند مدل HS-MA1120به همراه بلندگوی سقفی برند هوراند مدل SH-PACS1510 هوراند 41,500,000 15 فروردین 41,500,000 41,500,000
آمپلی فایر هوراند مدل HS-MA1120به همراه بلندگوی سقفی برند هوراند مدل SH-PACS1510 نوع ورودی صدا: USB کنترل کننده صدا: کنترل گر خطی نوع خروجی هدفون: جک 3.5 میلی متری تنظیم صدای بم: دارد منبع انرژی:AC
آمپلی فایر کاپیتال مدل 10000
آمپلی فایر
آمپلی فایر کاپیتال مدل 10000 کپیتال 42,140,000 06:11:35 42,140,000 42,140,000
آمپلی فایر کاپیتال مدل 10000 نوع ورودی صدا: USB، جک 6.35 میلی‌متری کنترل کننده صدا: کنترل گر خطی نوع خروجی هدفون: جک 3.5 میلی متری تنظیم صدای بم: دارد منبع انرژی:AC
آمپلی فایر کاپیتال مدل 20000
آمپلی فایر
آمپلی فایر کاپیتال مدل 20000 کپیتال 63,700,000 06:11:32 63,700,000 63,700,000
آمپلی فایر کاپیتال مدل 20000 نوع ورودی صدا: USB، جک 6.35 میلی‌متری کنترل کننده صدا: کنترل گر خطی نوع خروجی هدفون: جک 3.5 میلی متری تنظیم صدای بم: دارد منبع انرژی:AC
آمپلی فایر کایجیا مدل AV-808
آمپلی فایر
آمپلی فایر کایجیا مدل AV-808 متفرقه 6,000,000 06:11:27 6,000,000 6,000,000
آمپلی فایر کایجیا مدل AV-808 نوع ورودی صدا: جک 3.5 میلی متری، USB، Micro USB کنترل کننده صدا: پیچ کنترل گر نوع خروجی هدفون: جک 3.5 میلی متری منبع انرژی: AC
اکو آمپلی فایر  بی ان کا مدل BK-209
آمپلی فایر
اکو آمپلی فایر بی ان کا مدل BK-209 متفرقه 14,500,000 06:11:33 14,500,000 14,900,000
اکو آمپلی فایر بی ان کا مدل BK-209 نوع ورودی صدا: جک 3.5 میلی متری، USB، Micro USB کنترل کننده صدا: کنترل گر خطی نوع خروجی هدفون: جک 3.5 میلی متری تنظیم صدای بم: دارد منبع انرژی:باتری
اکو آمپلی فایر اکو تک مدل 2420
آمپلی فایر
اکو آمپلی فایر اکو تک مدل 2420 اکو تک 25,900,000 06:11:31 25,900,000 26,900,000
اکو آمپلی فایر اکو تک مدل 2420 نوع ورودی صدا: جک 3.5 میلی متری، USB، RCA کنترل کننده صدا: کنترل گر خطی نوع خروجی هدفون: جک 6.35 میلی متری تنظیم صدای بم: دارد منبع انرژی:AC
اکو آمپلی فایر اکو تک مدل 3420
آمپلی فایر
اکو آمپلی فایر اکو تک مدل 3420 اکو تک 27,900,000 06:11:29 27,900,000 28,900,000
اکو آمپلی فایر اکو تک مدل 3420 نوع ورودی صدا: جک 3.5 میلی متری، USB، RCA کنترل کننده صدا: کنترل گر خطی نوع خروجی هدفون: جک 3.5 میلی متری تنظیم صدای بم: دارد منبع انرژی:AC
اکو آمپلی فایر اکو تک مدل 6420 به همراه دو عدد میکروفن بی سیم
آمپلی فایر
اکو آمپلی فایر اکو تک مدل 6420 به همراه دو عدد میکروفن بی سیم اکو تک 43,000,000 06:11:30 43,000,000 43,900,000
اکو آمپلی فایر اکو تک مدل 6420 به همراه دو عدد میکروفن بی سیم نوع ورودی صدا: جک 3.5 میلی متری، USB، RCA کنترل کننده صدا: کنترل گر خطی نوع خروجی هدفون: جک 3.5 میلی متری تنظیم صدای بم: دارد منبع انرژی:AC
اکو آمپلی فایر اکو تک مدل 6520
آمپلی فایر
اکو آمپلی فایر اکو تک مدل 6520 اکو تک 38,900,000 06:11:31 38,900,000 38,900,000
اکو آمپلی فایر اکو تک مدل 6520 نوع ورودی صدا: جک 3.5 میلی متری، USB کنترل کننده صدا: کنترل گر خطی نوع خروجی هدفون: جک 3.5 میلی متری تنظیم صدای بم: دارد منبع انرژی:AC
اکو آمپلی فایر اکوتک مدل ET-8520
آمپلی فایر
اکو آمپلی فایر اکوتک مدل ET-8520 اکو تک 49,990,000 06:11:32 49,990,000 53,900,000
اکو آمپلی فایر اکوتک مدل ET-8520 نوع ورودی صدا: جک 3.5 میلی متری، USB، RCA کنترل کننده صدا: کنترل گر خطی نوع خروجی هدفون: جک 6.35 میلی متری تنظیم صدای بم: دارد منبع انرژی:AC
اکو آمپلی فایر جی تی آر مدل PC120
آمپلی فایر
اکو آمپلی فایر جی تی آر مدل PC120 جی.تی.آر 32,000,000 06:11:33 32,000,000 32,000,000
اکو آمپلی فایر جی تی آر مدل PC120 نوع ورودی صدا: USB، RCA کنترل کننده صدا: کنترل گر خطی نوع خروجی هدفون: ندارد تنظیم صدای بم: دارد منبع انرژی:AC
اکو آمپلی فایر همراه اکو روژان مدل RJ30U
آمپلی فایر
اکو آمپلی فایر همراه اکو روژان مدل RJ30U متفرقه 6,790,000 06:11:30 6,790,000 6,990,000
اکو آمپلی فایر همراه اکو روژان مدل RJ30U نوع ورودی صدا: USB، بلوتوث، جک 6.35 میلی‌متری کنترل کننده صدا: پیچ کنترل گر ALPS نوع خروجی هدفون: جک 3.5 میلی متری تنظیم صدای بم: دارد منبع انرژی:باتری
اکو آمپلی فایر پرتابل شارژی نواساز مدل F4U
آمپلی فایر
اکو آمپلی فایر پرتابل شارژی نواساز مدل F4U متفرقه 11,990,000 06:11:37 11,990,000 12,500,000
اکو آمپلی فایر پرتابل شارژی نواساز مدل F4U نوع ورودی صدا: جک 3.5 میلی متری، USB، RCA، Micro USB، بلوتوث کنترل کننده صدا: کنترل گر خطی نوع خروجی هدفون: جک 6.35 میلی متری تنظیم صدای بم: دارد منبع انرژی:باتری
اکو آمپلی فایر پرشین مدل PE202
آمپلی فایر
اکو آمپلی فایر پرشین مدل PE202 متفرقه 7,275,000 06:11:35 7,275,000 7,275,000
اکو آمپلی فایر پرشین مدل PE202 نوع ورودی صدا: جک 3.5 میلی متری، USB، RCA، Micro USB، بلوتوث، جک 6.35 میلی‌متری کنترل کننده صدا: پیچ کنترل گر نوع خروجی هدفون: ندارد تنظیم صدای بم: دارد منبع انرژی:AC
اکو آمپلی فایر پرشین مدل PE302
آمپلی فایر
اکو آمپلی فایر پرشین مدل PE302 متفرقه 10,500,000 06:11:30 9,600,000 10,500,000
اکو آمپلی فایر پرشین مدل PE302 نوع ورودی صدا: جک 3.5 میلی متری، USB، RCA، Micro USB، بلوتوث، جک 6.35 میلی‌متری کنترل کننده صدا: پیچ کنترل گر نوع خروجی هدفون: ندارد تنظیم صدای بم: دارد منبع انرژی:AC
اکو آمپلی فایر ۹۰ وات پرومکس
آمپلی فایر
اکو آمپلی فایر ۹۰ وات پرومکس متفرقه 8,750,000 9 اردیبهشت 8,750,000 8,750,000
اکو آمپلی فایر ۹۰ وات پرومکس نوع ورودی صدا: جک 3.5 میلی متری، USB کنترل کننده صدا: پیچ کنترل گر نوع خروجی هدفون: جک 3.5 میلی متری تنظیم صدای بم: دارد منبع انرژی:AC
اکو همراه اکو چنگ مدل جونیور
آمپلی فایر
اکو همراه اکو چنگ مدل جونیور اکو چنگ 6,990,000 06:11:31 6,850,200 6,850,200
اکو همراه اکو چنگ مدل جونیور نوع ورودی صدا: جک 3.5 میلی متری، RCA، بلوتوث کنترل کننده صدا: کنترل گر خطی نوع خروجی هدفون: جک 3.5 میلی متری منبع انرژی: باتری
اکو همراه تکنوسوند مدل TS60W به همراه میکروفن
آمپلی فایر
اکو همراه تکنوسوند مدل TS60W به همراه میکروفن متفرقه 11,700,000 06:11:29 11,700,000 11,700,000
اکو همراه تکنوسوند مدل TS60W به همراه میکروفن نوع ورودی صدا: جک 3.5 میلی متری، USB، RCA کنترل کننده صدا: کنترل گر خطی نوع خروجی هدفون: جک 6.35 میلی متری تنظیم صدای بم: دارد منبع انرژی:باتری
اکو همراه شارژی 6 اینچ تکنوسوند مدل PTR4
آمپلی فایر
اکو همراه شارژی 6 اینچ تکنوسوند مدل PTR4 متفرقه 10,900,000 06:11:32 10,900,000 13,500,000
اکو همراه شارژی 6 اینچ تکنوسوند مدل PTR4 نوع ورودی صدا: جک 3.5 میلی متری، USB، RCA، بلوتوث کنترل کننده صدا: کنترل گر خطی نوع خروجی هدفون: جک 3.5 میلی متری تنظیم صدای بم: دارد منبع انرژی:باتری
اکو همراه شارژی اس پی ال مدل P&X-G15
آمپلی فایر
اکو همراه شارژی اس پی ال مدل P&X-G15 متفرقه 12,500,000 06:11:30 11,500,000 12,500,000
اکو همراه شارژی اس پی ال مدل P&X-G15 نوع ورودی صدا: جک 3.5 میلی متری، USB، بلوتوث، جک 6.35 میلی‌متری نوع خروجی هدفون: ندارد منبع انرژی: باتری
اکو همراه شارژی اس پی ال مدل P&X-G150
آمپلی فایر
اکو همراه شارژی اس پی ال مدل P&X-G150 متفرقه 7,350,000 06:11:32 7,350,000 7,500,000
اکو همراه شارژی اس پی ال مدل P&X-G150 نوع ورودی صدا: جک 3.5 میلی متری، USB، بلوتوث، جک 6.35 میلی‌متری نوع خروجی هدفون: ندارد منبع انرژی: باتری
اکو همراه شارژی اس پی ال مدل P&X-G250
آمپلی فایر
اکو همراه شارژی اس پی ال مدل P&X-G250 متفرقه 16,800,000 06:11:31 15,800,000 16,800,000
اکو همراه شارژی اس پی ال مدل P&X-G250 نوع ورودی صدا: جک 3.5 میلی متری، USB، بلوتوث، جک 6.35 میلی‌متری نوع خروجی هدفون: ندارد منبع انرژی: AC
اکو همراه شارژی تسکو مدل TS 2399
آمپلی فایر
اکو همراه شارژی تسکو مدل TS 2399 تسکو 3,790,000 06:11:27 3,780,000 3,860,000
اکو همراه شارژی تسکو مدل TS 2399 نوع ورودی صدا: جک 3.5 میلی متری، USB، Micro USB، بلوتوث، جک 6.35 میلی‌متری کنترل کننده صدا: پیچ کنترل گر نوع خروجی هدفون: جک 3.5 میلی متری منبع انرژی: DC
اکو همراه مینی تکنوسوند مدل TS60 به همراه بلندگو
آمپلی فایر
اکو همراه مینی تکنوسوند مدل TS60 به همراه بلندگو متفرقه 8,290,000 06:11:32 8,290,000 8,290,000
اکو همراه مینی تکنوسوند مدل TS60 به همراه بلندگو نوع ورودی صدا: جک 3.5 میلی متری کنترل کننده صدا: کنترل گر خطی نوع خروجی هدفون: جک 6.35 میلی متری تنظیم صدای بم: دارد منبع انرژی:باتری
اکو همراه نوید الکترونیک مدل PA-M614UBR سایز 6 اینچ
آمپلی فایر
اکو همراه نوید الکترونیک مدل PA-M614UBR سایز 6 اینچ متفرقه 8,100,000 06:11:29 7,750,000 8,380,000
اکو همراه نوید الکترونیک مدل PA-M614UBR سایز 6 اینچ نوع ورودی صدا: جک 3.5 میلی متری، USB، RCA، بلوتوث کنترل کننده صدا: کنترل گر خطی نوع خروجی هدفون: جک 3.5 میلی متری تنظیم صدای بم: دارد منبع انرژی:باتری
اکو پرتابل کپیتال مدل 2022
آمپلی فایر
اکو پرتابل کپیتال مدل 2022 کپیتال 6,500,000 06:11:32 6,435,000 6,500,000
اکو پرتابل کپیتال مدل 2022 نوع ورودی صدا: USB، جک 6.35 میلی‌متری کنترل کننده صدا: پیچ کنترل گر ALPS نوع خروجی هدفون: جک 6.35 میلی متری تنظیم صدای بم: دارد منبع انرژی:باتری
بلندگوی دستی جار مدل ER-66
آمپلی فایر
بلندگوی دستی جار مدل ER-66 متفرقه 2,990,000 06:11:30 2,886,100 2,990,000
بلندگوی دستی جار مدل ER-66 نوع ورودی صدا: جک 3.5 میلی متری کنترل کننده صدا: کنترل گر خطی نوع خروجی هدفون: جک 3.5 میلی متری تنظیم صدای بم: ندارد منبع انرژی:باتری
دستگاه پخش اذان مؤدن یار کد 01
آمپلی فایر
دستگاه پخش اذان مؤدن یار کد 01 متفرقه 13,000,000 06:11:34 13,000,000 13,000,000
دستگاه پخش اذان مؤدن یار کد 01 نوع ورودی صدا: جک 3.5 میلی متری نوع خروجی هدفون: جک 6.35 میلی متری منبع انرژی: AC
مجموع اکو همراه شارژی 12 اینچ تکنوسوند مدل PTR4W به همراه میکروفن بی سیم
آمپلی فایر
مجموع اکو همراه شارژی 12 اینچ تکنوسوند مدل PTR4W به همراه میکروفن بی سیم متفرقه 18,990,000 06:11:29 18,990,000 18,990,000
مجموع اکو همراه شارژی 12 اینچ تکنوسوند مدل PTR4W به همراه میکروفن بی سیم نوع ورودی صدا: USB، بلوتوث کنترل کننده صدا: کنترل گر خطی نوع خروجی هدفون: جک 6.35 میلی متری تنظیم صدای بم: دارد منبع انرژی:باتری
مجموع اکو همراه شارژی 6 اینچ تکنوسوند مدلPTR4W به همراه میکروفن بی سیم
آمپلی فایر
مجموع اکو همراه شارژی 6 اینچ تکنوسوند مدلPTR4W به همراه میکروفن بی سیم متفرقه 14,390,000 06:11:31 14,390,000 14,390,000
مجموع اکو همراه شارژی 6 اینچ تکنوسوند مدلPTR4W به همراه میکروفن بی سیم نوع ورودی صدا: جک 3.5 میلی متری، USB، RCA، بلوتوث کنترل کننده صدا: کنترل گر خطی نوع خروجی هدفون: جک 3.5 میلی متری تنظیم صدای بم: دارد منبع انرژی:باتری
پاور آمپلی فایر پروئل مدل HPX900
آمپلی فایر
پاور آمپلی فایر پروئل مدل HPX900 پروئل 89,860,000 06:11:32 89,860,000 89,860,000
پاور آمپلی فایر پروئل مدل HPX900 نوع ورودی صدا: RCA کنترل کننده صدا: پیچ کنترل گر دیجیتال نوع خروجی هدفون: جک 3.5 میلی متری منبع انرژی: AC
مجموع موارد: 45 عدد در 1 صفحه