شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت آداپتور برق

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
آداپتور  5 ولت 1 آمپر مدل HJ-518
آداپتور برق
آداپتور 5 ولت 1 آمپر مدل HJ-518 متفرقه 850,000 13 اردیبهشت 850,000 850,000
آداپتور 5 ولت 1 آمپر مدل HJ-518 ولتاژ خروجی: 5 شدت جریان خروجی: 1
آداپتور 12 ولت 1 آمپر ایکس پی-پروداکت مدل XP-PS198A
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 1 آمپر ایکس پی-پروداکت مدل XP-PS198A ایکس پی-پروداکت 340,000 3 خرداد 315,000 340,000
آداپتور 12 ولت 1 آمپر ایکس پی-پروداکت مدل XP-PS198A ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 1
آداپتور 12 ولت 1 آمپر مدل HC-121000
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 1 آمپر مدل HC-121000 متفرقه 320,000 3 خرداد 315,000 345,000
آداپتور 12 ولت 1 آمپر مدل HC-121000 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 1
آداپتور 12 ولت 1 آمپر مدل LX-1202
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 1 آمپر مدل LX-1202 متفرقه 290,000 9 اردیبهشت 290,000 290,000
آداپتور 12 ولت 1 آمپر مدل LX-1202 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 1
آداپتور 12 ولت 1 آمپر کد 1210
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 1 آمپر کد 1210 متفرقه 445,000 28 اردیبهشت 397,100 445,000
آداپتور 12 ولت 1 آمپر کد 1210 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 1
آداپتور 12 ولت 10 آمپر شیتسو مدل 12V10A
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 10 آمپر شیتسو مدل 12V10A متفرقه 870,000 29 اردیبهشت 825,000 870,000
آداپتور 12 ولت 10 آمپر شیتسو مدل 12V10A ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 5
آداپتور 12 ولت 15 آمپر مدل 12V15A
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 15 آمپر مدل 12V15A متفرقه 989,000 3 خرداد 989,000 1,050,000
آداپتور 12 ولت 15 آمپر مدل 12V15A ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 5
آداپتور 12 ولت 2 آمپر آی پاور مدل ADP12-2
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 2 آمپر آی پاور مدل ADP12-2 متفرقه 250,000 19 اردیبهشت 230,000 250,000
آداپتور 12 ولت 2 آمپر آی پاور مدل ADP12-2 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 2
آداپتور 12 ولت 2 آمپر اتو کد 3420
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 2 آمپر اتو کد 3420 متفرقه 410,000 19 اردیبهشت 405,000 410,000
آداپتور 12 ولت 2 آمپر اتو کد 3420 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 2
آداپتور 12 ولت 2 آمپر اف کی مدل 1202-A2
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 2 آمپر اف کی مدل 1202-A2 متفرقه 250,000 3 خرداد 250,000 250,000
آداپتور 12 ولت 2 آمپر اف کی مدل 1202-A2 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 2
آداپتور 12 ولت 2 آمپر الکترو پاور مدل PK-010
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 2 آمپر الکترو پاور مدل PK-010 متفرقه 235,000 29 اردیبهشت 235,000 235,000
آداپتور 12 ولت 2 آمپر الکترو پاور مدل PK-010 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 2
آداپتور 12 ولت 2 آمپر بهساز الکتریک مدل BEH-1222
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 2 آمپر بهساز الکتریک مدل BEH-1222 متفرقه 320,000 3 خرداد 380,000 380,000
آداپتور 12 ولت 2 آمپر بهساز الکتریک مدل BEH-1222 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 2
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل 02d
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل 02d متفرقه 392,000 3 خرداد 389,000 392,000
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل 02d ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 2
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل 02d بسته 2 عددی
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل 02d بسته 2 عددی متفرقه 1,085,000 28 اردیبهشت 1,200,000 1,200,000
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل 02d بسته 2 عددی ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 2
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل 02d بسته 4 عددی
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل 02d بسته 4 عددی متفرقه 1,878,000 25 اردیبهشت 1,878,000 1,951,900
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل 02d بسته 4 عددی ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 2
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل SL-142 مناسب برای دوربین مداربسته
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل SL-142 مناسب برای دوربین مداربسته متفرقه 250,000 3 خرداد 230,000 250,000
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل SL-142 مناسب برای دوربین مداربسته ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 2
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل ws-201409000
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل ws-201409000 متفرقه 209,900 9 اردیبهشت 209,900 209,900
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل ws-201409000 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 2
آداپتور 12 ولت 2 آمپر هماکسی مدل HMX-1202DN02 بسته 5 عددی
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 2 آمپر هماکسی مدل HMX-1202DN02 بسته 5 عددی هماکسی 1,700,000 9 اردیبهشت 1,700,000 1,700,000
آداپتور 12 ولت 2 آمپر هماکسی مدل HMX-1202DN02 بسته 5 عددی ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 2
آداپتور 12 ولت 2 آمپر کد 010
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 2 آمپر کد 010 متفرقه 230,000 3 خرداد 230,000 235,000
آداپتور 12 ولت 2 آمپر کد 010 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 2
آداپتور 12 ولت 2 آمپر کد 1220
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 2 آمپر کد 1220 متفرقه 322,800 29 اردیبهشت 322,800 322,800
آداپتور 12 ولت 2 آمپر کد 1220 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 2
آداپتور 12 ولت 20 آمپر مدل 12V20A
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 20 آمپر مدل 12V20A متفرقه 1,268,000 3 خرداد 1,138,000 1,268,000
آداپتور 12 ولت 20 آمپر مدل 12V20A ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 5
آداپتور 12 ولت 3 آمپر رومیزی مدل 00-001-539838
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 3 آمپر رومیزی مدل 00-001-539838 متفرقه 477,800 2 خرداد 392,800 477,800
آداپتور 12 ولت 3 آمپر رومیزی مدل 00-001-539838 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 3
آداپتور 12 ولت 3.33 آمپر ای سی بل مدل acbel-ad7025
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 3.33 آمپر ای سی بل مدل acbel-ad7025 متفرقه 400,000 9 اردیبهشت 400,000 400,000
آداپتور 12 ولت 3.33 آمپر ای سی بل مدل acbel-ad7025 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 2
آداپتور 12 ولت 5 آمپر دوربین مداربسته مدل AV5
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 5 آمپر دوربین مداربسته مدل AV5 متفرقه 620,000 2 خرداد 588,000 620,000
آداپتور 12 ولت 5 آمپر دوربین مداربسته مدل AV5 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 5
آداپتور 12 ولت 5 آمپر مدل 1250A
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 5 آمپر مدل 1250A متفرقه 437,000 02:05:03 412,000 450,000
آداپتور 12 ولت 5 آمپر مدل 1250A ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 5
آداپتور 12 ولت 5 آمپر مدل 12V5A
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 5 آمپر مدل 12V5A متفرقه 440,000 21 فروردین 440,000 440,000
آداپتور 12 ولت 5 آمپر مدل 12V5A ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 5
آداپتور 12 ولت 5 آمپر مدل 12V5A
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 5 آمپر مدل 12V5A متفرقه 450,000 3 خرداد 435,000 450,000
آداپتور 12 ولت 5 آمپر مدل 12V5A ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 5
آداپتور 12 ولت 5 آمپر مدل DA-24R12-AAAA
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 5 آمپر مدل DA-24R12-AAAA متفرقه 450,000 29 اردیبهشت 450,000 450,000
آداپتور 12 ولت 5 آمپر مدل DA-24R12-AAAA ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 2.5، 1، 2، 3، 0.5، 0.3، 0.2، 2.25
آداپتور 12 ولت 5 آمپر مدل HDL-1205000
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 5 آمپر مدل HDL-1205000 متفرقه 448,000 29 اردیبهشت 370,000 372,000
آداپتور 12 ولت 5 آمپر مدل HDL-1205000 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 5
آداپتور 12 ولت 500 میلی آمپر سینا 2000 مدل LLA12
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 500 میلی آمپر سینا 2000 مدل LLA12 متفرقه 550,000 9 اردیبهشت 550,000 550,000
آداپتور 12 ولت 500 میلی آمپر سینا 2000 مدل LLA12 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 0.5
آداپتور 220 ولت 500 میلی آمپر مدل CL-404
آداپتور برق
آداپتور 220 ولت 500 میلی آمپر مدل CL-404 متفرقه 700,000 28 اردیبهشت 670,000 670,000
آداپتور 220 ولت 500 میلی آمپر مدل CL-404 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 15
آداپتور 24 ولت 0.5 آمپر مدل PRS-C13240050VJ
آداپتور برق
آداپتور 24 ولت 0.5 آمپر مدل PRS-C13240050VJ متفرقه 500,000 2 خرداد 500,000 500,000
آداپتور 24 ولت 0.5 آمپر مدل PRS-C13240050VJ ولتاژ خروجی: 24 شدت جریان خروجی: 0.5
آداپتور 24 ولت 0.5 آمپر مدل PRS-C13240050VJ بسته 12 عددی
آداپتور برق
آداپتور 24 ولت 0.5 آمپر مدل PRS-C13240050VJ بسته 12 عددی متفرقه 4,250,000 26 اردیبهشت 4,250,000 4,800,000
آداپتور 24 ولت 0.5 آمپر مدل PRS-C13240050VJ بسته 12 عددی ولتاژ خروجی: 24 شدت جریان خروجی: 0.5
آداپتور 24 ولت 0.5 آمپر مدل PRS-C13240050VJ بسته 6 عددی
آداپتور برق
آداپتور 24 ولت 0.5 آمپر مدل PRS-C13240050VJ بسته 6 عددی متفرقه 2,150,000 2 خرداد 2,100,000 2,250,000
آداپتور 24 ولت 0.5 آمپر مدل PRS-C13240050VJ بسته 6 عددی ولتاژ خروجی: 24 شدت جریان خروجی: 0.5
آداپتور 24 ولت 30 وات مدل EI6632A
آداپتور برق
آداپتور 24 ولت 30 وات مدل EI6632A متفرقه 979,000 3 خرداد 939,000 979,000
آداپتور 24 ولت 30 وات مدل EI6632A ولتاژ خروجی: 24 شدت جریان خروجی: 33.3
آداپتور 24 ولت 5 آمپر جی وی سی مدل DE-NT
آداپتور برق
آداپتور 24 ولت 5 آمپر جی وی سی مدل DE-NT جی وی سی 5,800,000 9 اردیبهشت 5,800,000 5,800,000
آداپتور 24 ولت 5 آمپر جی وی سی مدل DE-NT ولتاژ خروجی: 24 شدت جریان خروجی: 5
آداپتور 3.3 ولت 2.5 آمپر اگستون مدل N2GFS
آداپتور برق
آداپتور 3.3 ولت 2.5 آمپر اگستون مدل N2GFS متفرقه 350,000 9 اردیبهشت 350,000 350,000
آداپتور 3.3 ولت 2.5 آمپر اگستون مدل N2GFS ولتاژ خروجی: 3.3 شدت جریان خروجی: 2.5
آداپتور 5 ولت 2 آمپر مدل BAMA-212
آداپتور برق
آداپتور 5 ولت 2 آمپر مدل BAMA-212 متفرقه 380,000 9 فروردین 380,000 380,000
آداپتور 5 ولت 2 آمپر مدل BAMA-212 ولتاژ خروجی: 5 شدت جریان خروجی: 2
آداپتور 5.5 ولت 500 میلی‌آمپر پاناسونیک مدل PNLV226
آداپتور برق
آداپتور 5.5 ولت 500 میلی‌آمپر پاناسونیک مدل PNLV226 پاناسونیک 635,000 2 خرداد 635,000 637,000
آداپتور 5.5 ولت 500 میلی‌آمپر پاناسونیک مدل PNLV226 ولتاژ خروجی: 5.5 شدت جریان خروجی: 0.5
آداپتور 50 وات 1.5 آمپر مدل APH67
آداپتور برق
آداپتور 50 وات 1.5 آمپر مدل APH67 متفرقه 798,000 17 اردیبهشت 798,000 798,000
آداپتور 50 وات 1.5 آمپر مدل APH67 ولتاژ خروجی: 24 شدت جریان خروجی: 0.5
آداپتور 6 ولت 2 آمپر دی وی ای کد 006
آداپتور برق
آداپتور 6 ولت 2 آمپر دی وی ای کد 006 متفرقه 550,000 29 اردیبهشت 460,000 460,000
آداپتور 6 ولت 2 آمپر دی وی ای کد 006 ولتاژ خروجی: 6 شدت جریان خروجی: 2
آداپتور 6 ولت 500 میلی آمپر امرن مدل Adapter S
آداپتور برق
آداپتور 6 ولت 500 میلی آمپر امرن مدل Adapter S امرن 1,074,700 25 فروردین 1,074,700 1,074,700
آداپتور 6 ولت 500 میلی آمپر امرن مدل Adapter S ولتاژ خروجی: 6 شدت جریان خروجی: 0.5
آداپتور 6 ولت 500 میلی‌آمپر مدل tr-6500 مناسب تلفن پاناسونیک
آداپتور برق
آداپتور 6 ولت 500 میلی‌آمپر مدل tr-6500 مناسب تلفن پاناسونیک متفرقه 384,000 2 خرداد 379,000 385,000
آداپتور 6 ولت 500 میلی‌آمپر مدل tr-6500 مناسب تلفن پاناسونیک ولتاژ خروجی: 6 شدت جریان خروجی: 0.5
آداپتور 9 ولت 1 آمپر ایکس پی-پروداکت مدل XP-PS197A
آداپتور برق
آداپتور 9 ولت 1 آمپر ایکس پی-پروداکت مدل XP-PS197A ایکس پی-پروداکت 325,000 26 اردیبهشت 315,000 325,000
آداپتور 9 ولت 1 آمپر ایکس پی-پروداکت مدل XP-PS197A ولتاژ خروجی: 9 شدت جریان خروجی: 1
آداپتور 9 ولت 1 آمپر دی وی ای کد 004
آداپتور برق
آداپتور 9 ولت 1 آمپر دی وی ای کد 004 متفرقه 460,000 9 اردیبهشت 460,000 460,000
آداپتور 9 ولت 1 آمپر دی وی ای کد 004 ولتاژ خروجی: 9 شدت جریان خروجی: 1
آداپتور 9 ولت 500 میلی‌آمپر مدل tr-9500s مناسب تلفن پاناسونیک
آداپتور برق
آداپتور 9 ولت 500 میلی‌آمپر مدل tr-9500s مناسب تلفن پاناسونیک متفرقه 400,000 3 خرداد 385,000 400,000
آداپتور 9 ولت 500 میلی‌آمپر مدل tr-9500s مناسب تلفن پاناسونیک ولتاژ خروجی: 9 شدت جریان خروجی: 0.5
آداپتور 9 ولت زوم مدل Ad16e
آداپتور برق
آداپتور 9 ولت زوم مدل Ad16e زوم 3,800,000 9 اردیبهشت 3,800,000 3,800,000
آداپتور 9 ولت زوم مدل Ad16e ولتاژ خروجی: 9 شدت جریان خروجی: 1
آداپتور برق ۱۲ ولت ۲ آمپر مدل KV-2A00-0120U
آداپتور برق
آداپتور برق ۱۲ ولت ۲ آمپر مدل KV-2A00-0120U متفرقه 238,000 25 اردیبهشت 238,000 238,000
آداپتور برق ۱۲ ولت ۲ آمپر مدل KV-2A00-0120U ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 2
آداپتور سوئیچینگ 12 ولت 10 آمپر مدل T-1001
آداپتور برق
آداپتور سوئیچینگ 12 ولت 10 آمپر مدل T-1001 متفرقه 1,750,000 29 اردیبهشت 1,750,000 1,750,000
آداپتور سوئیچینگ 12 ولت 10 آمپر مدل T-1001 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 10
آداپتور سوئیچینگ 12 ولت 20 آمپر کد 05
آداپتور برق
آداپتور سوئیچینگ 12 ولت 20 آمپر کد 05 متفرقه 1,220,000 3 خرداد 1,200,000 1,280,000
آداپتور سوئیچینگ 12 ولت 20 آمپر کد 05 ولتاژ خروجی: 12
مجموع موارد: 65 عدد در 2 صفحه