شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت صوتی و تصویری

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
آداپتور  5 ولت 1 آمپر مدل HJ-518
آداپتور برق
آداپتور 5 ولت 1 آمپر مدل HJ-518 متفرقه 670,000 14 شهریور 670,000 690,000
آداپتور 5 ولت 1 آمپر مدل HJ-518 ولتاژ خروجی: 5 شدت جریان خروجی: 1
آداپتور 12 ولت 1 آمپر ایکس پی-پروداکت مدل XP-PS198A
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 1 آمپر ایکس پی-پروداکت مدل XP-PS198A ایکس پی-پروداکت 390,000 29 شهریور 340,000 350,000
آداپتور 12 ولت 1 آمپر ایکس پی-پروداکت مدل XP-PS198A ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 1
آداپتور 12 ولت 1 آمپر مدل GHK بسته 2 عددی
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 1 آمپر مدل GHK بسته 2 عددی متفرقه 990,000 28 شهریور 990,000 990,000
آداپتور 12 ولت 1 آمپر مدل GHK بسته 2 عددی ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 1
آداپتور 12 ولت 1 آمپر مدل HC-121000
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 1 آمپر مدل HC-121000 متفرقه 330,000 29 شهریور 302,300 348,000
آداپتور 12 ولت 1 آمپر مدل HC-121000 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 1
آداپتور 12 ولت 1 آمپر مدل LX-1202
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 1 آمپر مدل LX-1202 متفرقه 290,000 20 تیر 290,000 290,000
آداپتور 12 ولت 1 آمپر مدل LX-1202 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 1
آداپتور 12 ولت 1 آمپر کد 1210
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 1 آمپر کد 1210 متفرقه 389,500 19 شهریور 399,500 419,900
آداپتور 12 ولت 1 آمپر کد 1210 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 1
آداپتور 12 ولت 10 آمپر شیتسو مدل 12V10A
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 10 آمپر شیتسو مدل 12V10A متفرقه 1,080,000 14 شهریور 1,080,000 1,080,000
آداپتور 12 ولت 10 آمپر شیتسو مدل 12V10A ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 5
آداپتور 12 ولت 15 آمپر مدل 12V15A
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 15 آمپر مدل 12V15A متفرقه 1,281,000 29 شهریور 1,200,000 1,240,000
آداپتور 12 ولت 15 آمپر مدل 12V15A ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 5
آداپتور 12 ولت 2 آمپر  مدل HU10725-14002A
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل HU10725-14002A متفرقه 680,000 28 شهریور 680,000 680,000
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل HU10725-14002A ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 2
آداپتور 12 ولت 2 آمپر آی پاور مدل ADP12-2
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 2 آمپر آی پاور مدل ADP12-2 متفرقه 340,000 29 شهریور 340,000 355,000
آداپتور 12 ولت 2 آمپر آی پاور مدل ADP12-2 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 2
آداپتور 12 ولت 2 آمپر اتو کد 3420
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 2 آمپر اتو کد 3420 متفرقه 510,000 24 شهریور 475,000 485,000
آداپتور 12 ولت 2 آمپر اتو کد 3420 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 2
آداپتور 12 ولت 2 آمپر اف کی مدل 1202-A2
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 2 آمپر اف کی مدل 1202-A2 متفرقه 340,000 20 مرداد 250,000 250,000
آداپتور 12 ولت 2 آمپر اف کی مدل 1202-A2 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 2
آداپتور 12 ولت 2 آمپر الکترو پاور مدل PK-010
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 2 آمپر الکترو پاور مدل PK-010 متفرقه 400,000 28 شهریور 380,000 380,000
آداپتور 12 ولت 2 آمپر الکترو پاور مدل PK-010 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 2
آداپتور 12 ولت 2 آمپر بهساز الکتریک مدل BEH-1222
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 2 آمپر بهساز الکتریک مدل BEH-1222 متفرقه 400,000 14 شهریور 400,000 415,000
آداپتور 12 ولت 2 آمپر بهساز الکتریک مدل BEH-1222 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 2
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل 02d
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل 02d متفرقه 360,000 24 مرداد 411,800 412,000
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل 02d ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 2
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل 02d بسته 2 عددی
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل 02d بسته 2 عددی متفرقه 650,000 14 شهریور 645,000 650,000
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل 02d بسته 2 عددی ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 2
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل 02d بسته 4 عددی
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل 02d بسته 4 عددی متفرقه 1,400,000 29 شهریور 1,290,000 1,340,000
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل 02d بسته 4 عددی ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 2
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل SL-142 مناسب برای دوربین مداربسته
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل SL-142 مناسب برای دوربین مداربسته متفرقه 320,000 06:05:42 280,000 353,000
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل SL-142 مناسب برای دوربین مداربسته ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 2
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل ws-201409000
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل ws-201409000 متفرقه 209,900 24 خرداد 209,900 209,900
آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل ws-201409000 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 2
آداپتور 12 ولت 2 آمپر هماکسی مدل HMX-1202DN02 بسته 5 عددی
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 2 آمپر هماکسی مدل HMX-1202DN02 بسته 5 عددی هماکسی 1,800,000 29 شهریور 1,500,000 1,500,000
آداپتور 12 ولت 2 آمپر هماکسی مدل HMX-1202DN02 بسته 5 عددی ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 2
آداپتور 12 ولت 2 آمپر کد 010
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 2 آمپر کد 010 متفرقه 300,000 29 شهریور 290,000 315,000
آداپتور 12 ولت 2 آمپر کد 010 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 2
آداپتور 12 ولت 2 آمپر کد 1220
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 2 آمپر کد 1220 متفرقه 420,000 29 شهریور 300,000 300,000
آداپتور 12 ولت 2 آمپر کد 1220 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 2
آداپتور 12 ولت 20 آمپر مدل 12V20A
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 20 آمپر مدل 12V20A متفرقه 1,680,000 19 شهریور 1,420,000 1,440,000
آداپتور 12 ولت 20 آمپر مدل 12V20A ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 5
آداپتور 12 ولت 3 آمپر رومیزی مدل 00-001-539838
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 3 آمپر رومیزی مدل 00-001-539838 متفرقه 530,000 14 شهریور 530,000 530,000
آداپتور 12 ولت 3 آمپر رومیزی مدل 00-001-539838 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 3
آداپتور 12 ولت 3.33 آمپر ای سی بل مدل acbel-ad7025
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 3.33 آمپر ای سی بل مدل acbel-ad7025 متفرقه 480,000 24 مرداد 400,000 400,000
آداپتور 12 ولت 3.33 آمپر ای سی بل مدل acbel-ad7025 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 2
آداپتور 12 ولت 5 آمپر دوربین مداربسته مدل AV5
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 5 آمپر دوربین مداربسته مدل AV5 متفرقه 630,000 17 شهریور 630,000 650,000
آداپتور 12 ولت 5 آمپر دوربین مداربسته مدل AV5 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 5
آداپتور 12 ولت 5 آمپر مدل 1250A
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 5 آمپر مدل 1250A متفرقه 610,000 29 شهریور 585,000 600,000
آداپتور 12 ولت 5 آمپر مدل 1250A ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 5
آداپتور 12 ولت 5 آمپر مدل 12V5A
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 5 آمپر مدل 12V5A متفرقه 440,000 21 فروردین 440,000 440,000
آداپتور 12 ولت 5 آمپر مدل 12V5A ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 5
آداپتور 12 ولت 5 آمپر مدل 12V5A
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 5 آمپر مدل 12V5A متفرقه 610,000 19 شهریور 624,400 630,000
آداپتور 12 ولت 5 آمپر مدل 12V5A ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 5
آداپتور 12 ولت 5 آمپر مدل DA-24R12-AAAA
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 5 آمپر مدل DA-24R12-AAAA متفرقه 520,000 15 مرداد 450,000 450,000
آداپتور 12 ولت 5 آمپر مدل DA-24R12-AAAA ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 2.5، 1، 2، 3، 0.5، 0.3، 0.2، 2.25
آداپتور 12 ولت 5 آمپر مدل HDL-1205000
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 5 آمپر مدل HDL-1205000 متفرقه 640,000 14 شهریور 640,000 640,000
آداپتور 12 ولت 5 آمپر مدل HDL-1205000 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 5
آداپتور 12 ولت 500 میلی آمپر سینا 2000 مدل LLA12
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 500 میلی آمپر سینا 2000 مدل LLA12 متفرقه 620,000 24 شهریور 550,000 550,000
آداپتور 12 ولت 500 میلی آمپر سینا 2000 مدل LLA12 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 0.5
آداپتور 12 ولت 500 میلی آمپر مدل AD-0021
آداپتور برق
آداپتور 12 ولت 500 میلی آمپر مدل AD-0021 متفرقه 500,000 14 شهریور 500,000 500,000
آداپتور 12 ولت 500 میلی آمپر مدل AD-0021 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 0.5، 0.3، 0.2
آداپتور 220 ولت 500 میلی آمپر مدل CL-404
آداپتور برق
آداپتور 220 ولت 500 میلی آمپر مدل CL-404 متفرقه 700,000 20 تیر 700,000 700,000
آداپتور 220 ولت 500 میلی آمپر مدل CL-404 ولتاژ خروجی: 12 شدت جریان خروجی: 15
آداپتور 24 ولت 0.5 آمپر مدل PRS-C13240050VJ
آداپتور برق
آداپتور 24 ولت 0.5 آمپر مدل PRS-C13240050VJ متفرقه 590,000 24 مرداد 500,000 500,000
آداپتور 24 ولت 0.5 آمپر مدل PRS-C13240050VJ ولتاژ خروجی: 24 شدت جریان خروجی: 0.5
آداپتور 24 ولت 0.5 آمپر مدل PRS-C13240050VJ بسته 12 عددی
آداپتور برق
آداپتور 24 ولت 0.5 آمپر مدل PRS-C13240050VJ بسته 12 عددی متفرقه 4,300,000 17 شهریور 4,300,000 4,300,000
آداپتور 24 ولت 0.5 آمپر مدل PRS-C13240050VJ بسته 12 عددی ولتاژ خروجی: 24 شدت جریان خروجی: 0.5
آداپتور 24 ولت 0.5 آمپر مدل PRS-C13240050VJ بسته 6 عددی
آداپتور برق
آداپتور 24 ولت 0.5 آمپر مدل PRS-C13240050VJ بسته 6 عددی متفرقه 2,160,000 29 شهریور 2,150,000 2,250,000
آداپتور 24 ولت 0.5 آمپر مدل PRS-C13240050VJ بسته 6 عددی ولتاژ خروجی: 24 شدت جریان خروجی: 0.5
آداپتور 24 ولت 30 وات مدل EI6632A
آداپتور برق
آداپتور 24 ولت 30 وات مدل EI6632A متفرقه 1,199,000 24 مرداد 999,000 999,000
آداپتور 24 ولت 30 وات مدل EI6632A ولتاژ خروجی: 24 شدت جریان خروجی: 33.3
آداپتور 24 ولت 5 آمپر جی وی سی مدل DE-NT
آداپتور برق
آداپتور 24 ولت 5 آمپر جی وی سی مدل DE-NT جی وی سی 8,500,000 15 مرداد 5,800,000 5,800,000
آداپتور 24 ولت 5 آمپر جی وی سی مدل DE-NT ولتاژ خروجی: 24 شدت جریان خروجی: 5
آداپتور 3.3 ولت 2.5 آمپر اگستون مدل N2GFS
آداپتور برق
آداپتور 3.3 ولت 2.5 آمپر اگستون مدل N2GFS متفرقه 400,000 24 مرداد 350,000 350,000
آداپتور 3.3 ولت 2.5 آمپر اگستون مدل N2GFS ولتاژ خروجی: 3.3 شدت جریان خروجی: 2.5
آداپتور 5 ولت 2 آمپر مدل BAMA-212
آداپتور برق
آداپتور 5 ولت 2 آمپر مدل BAMA-212 متفرقه 580,000 24 مرداد 450,000 450,000
آداپتور 5 ولت 2 آمپر مدل BAMA-212 ولتاژ خروجی: 5 شدت جریان خروجی: 2
آداپتور 5.5 ولت 500 میلی‌آمپر پاناسونیک مدل PNLV226
آداپتور برق
آداپتور 5.5 ولت 500 میلی‌آمپر پاناسونیک مدل PNLV226 پاناسونیک 800,000 06:05:42 927,000 967,000
آداپتور 5.5 ولت 500 میلی‌آمپر پاناسونیک مدل PNLV226 ولتاژ خروجی: 5.5 شدت جریان خروجی: 0.5
آداپتور 50 وات 1.5 آمپر مدل APH67
آداپتور برق
آداپتور 50 وات 1.5 آمپر مدل APH67 متفرقه 898,000 20 مرداد 828,000 828,000
آداپتور 50 وات 1.5 آمپر مدل APH67 ولتاژ خروجی: 24 شدت جریان خروجی: 0.5
آداپتور 6 ولت 2 آمپر دی وی ای کد 006
آداپتور برق
آداپتور 6 ولت 2 آمپر دی وی ای کد 006 متفرقه 559,000 14 شهریور 559,000 568,000
آداپتور 6 ولت 2 آمپر دی وی ای کد 006 ولتاژ خروجی: 6 شدت جریان خروجی: 2
آداپتور 6 ولت 2 آمپر پاناسونیک مدل EW31555
آداپتور برق
آداپتور 6 ولت 2 آمپر پاناسونیک مدل EW31555 پاناسونیک 900,000 28 شهریور 900,000 900,000
آداپتور 6 ولت 2 آمپر پاناسونیک مدل EW31555 ولتاژ خروجی: 6 شدت جریان خروجی: 2
آداپتور 6 ولت 500 میلی آمپر امرن مدل Adapter S
آداپتور برق
آداپتور 6 ولت 500 میلی آمپر امرن مدل Adapter S امرن 1,074,700 25 فروردین 1,074,700 1,074,700
آداپتور 6 ولت 500 میلی آمپر امرن مدل Adapter S ولتاژ خروجی: 6 شدت جریان خروجی: 0.5
آداپتور 6 ولت 500 میلی‌آمپر مدل tr-6500 مناسب تلفن پاناسونیک
آداپتور برق
آداپتور 6 ولت 500 میلی‌آمپر مدل tr-6500 مناسب تلفن پاناسونیک متفرقه 520,000 29 شهریور 470,000 471,000
آداپتور 6 ولت 500 میلی‌آمپر مدل tr-6500 مناسب تلفن پاناسونیک ولتاژ خروجی: 6 شدت جریان خروجی: 0.5
آداپتور 9 ولت 1 آمپر ایکس پی-پروداکت مدل XP-PS197A
آداپتور برق
آداپتور 9 ولت 1 آمپر ایکس پی-پروداکت مدل XP-PS197A ایکس پی-پروداکت 499,000 19 شهریور 455,000 455,000
آداپتور 9 ولت 1 آمپر ایکس پی-پروداکت مدل XP-PS197A ولتاژ خروجی: 9 شدت جریان خروجی: 1
آداپتور 9 ولت 1 آمپر دی وی ای کد 004
آداپتور برق
آداپتور 9 ولت 1 آمپر دی وی ای کد 004 متفرقه 500,000 24 مرداد 460,000 460,000
آداپتور 9 ولت 1 آمپر دی وی ای کد 004 ولتاژ خروجی: 9 شدت جریان خروجی: 1
آداپتور 9 ولت 500 میلی‌آمپر مدل tr-9500s مناسب تلفن پاناسونیک
آداپتور برق
آداپتور 9 ولت 500 میلی‌آمپر مدل tr-9500s مناسب تلفن پاناسونیک متفرقه 630,000 4 شهریور 430,000 430,000
آداپتور 9 ولت 500 میلی‌آمپر مدل tr-9500s مناسب تلفن پاناسونیک ولتاژ خروجی: 9 شدت جریان خروجی: 0.5
مجموع موارد: 9432 عدد در 189 صفحه