شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت میکروسکوپ

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
دوربین تایم لپس برینو مدل  BLC200
میکروسکوپ
دوربین تایم لپس برینو مدل BLC200 برینو 66,000,000 8 اردیبهشت 66,000,000 66,000,000
دوربین تایم لپس برینو مدل BLC200 نوع هد: تک چشمی
لوپ  صاایران مدل ZSM1001
میکروسکوپ
لوپ صاایران مدل ZSM1001 صاایران 62,000,000 25 تیر 58,000,000 62,000,000
لوپ صاایران مدل ZSM1001 نوع هد: دوچشمی
مبدل میکروسکوپ معمولی به دیجیتال  بنگس مدل BG-A1241
میکروسکوپ
مبدل میکروسکوپ معمولی به دیجیتال بنگس مدل BG-A1241 متفرقه 7,000,000 8 اردیبهشت 7,000,000 7,000,000
مبدل میکروسکوپ معمولی به دیجیتال بنگس مدل BG-A1241 نوع هد: تک چشمی
میکروسکوپ  مدل MA-1600X
میکروسکوپ
میکروسکوپ مدل MA-1600X متفرقه 6,050,000 14 مرداد 4,500,000 5,010,000
میکروسکوپ مدل MA-1600X نوع هد: تک چشمی
میکروسکوپ  مدل mc60
میکروسکوپ
میکروسکوپ مدل mc60 متفرقه 1,000,000 26 خرداد 1,000,000 1,000,000
میکروسکوپ مدل mc60 نوع هد: تک چشمی
میکروسکوپ آموزشی ریفایند مدل C2108
میکروسکوپ
میکروسکوپ آموزشی ریفایند مدل C2108 متفرقه 1,910,000 15:01:14 1,668,000 1,688,000
میکروسکوپ آموزشی ریفایند مدل C2108 نوع هد: تک چشمی
میکروسکوپ آموزشی مدل Mh-450L
میکروسکوپ
میکروسکوپ آموزشی مدل Mh-450L متفرقه 1,802,100 15:01:14 1,539,800 1,801,200
میکروسکوپ آموزشی مدل Mh-450L نوع هد: تک چشمی
میکروسکوپ برقی مدیک مدل h_730
میکروسکوپ
میکروسکوپ برقی مدیک مدل h_730 مدیک 24,000,000 15 تیر 24,000,000 24,000,000
میکروسکوپ برقی مدیک مدل h_730 نوع هد: دوچشمی
میکروسکوپ جی دی اس یو مدل FM-C400
میکروسکوپ
میکروسکوپ جی دی اس یو مدل FM-C400 جی دی اس یو 65,000,000 16 خرداد 65,000,000 65,000,000
میکروسکوپ جی دی اس یو مدل FM-C400 نوع هد: تک چشمی
میکروسکوپ جی دی اس یو مدل FM-C400
میکروسکوپ
میکروسکوپ جی دی اس یو مدل FM-C400 جی دی اس یو 65,000,000 5 تیر 65,000,000 65,000,000
میکروسکوپ جی دی اس یو مدل FM-C400 نوع هد: تک چشمی
میکروسکوپ جیبی مدل 9592
میکروسکوپ
میکروسکوپ جیبی مدل 9592 متفرقه 790,000 15:01:14 780,000 780,000
میکروسکوپ جیبی مدل 9592
میکروسکوپ دانش آموزی Solomark مدل 900X
میکروسکوپ
میکروسکوپ دانش آموزی Solomark مدل 900X مید 15,100,000 15:01:14 16,000,000 16,000,000
میکروسکوپ دانش آموزی Solomark مدل 900X نوع هد: تک چشمی
میکروسکوپ دانش آموزی زیمر مدل 750X
میکروسکوپ
میکروسکوپ دانش آموزی زیمر مدل 750X متفرقه 2,950,000 6 اردیبهشت 2,950,000 2,950,000
میکروسکوپ دانش آموزی زیمر مدل 750X نوع هد: تک چشمی
میکروسکوپ دانش آموزی مدل 300X غیر اصل
میکروسکوپ
میکروسکوپ دانش آموزی مدل 300X غیر اصل متفرقه 1,700,000 21 خرداد 1,700,000 1,700,000
میکروسکوپ دانش آموزی مدل 300X غیر اصل نوع هد: تک چشمی
میکروسکوپ دانش آموزی مدیک مدل 600X
میکروسکوپ
میکروسکوپ دانش آموزی مدیک مدل 600X مدیک 2,760,300 25 تیر 1,738,000 1,739,000
میکروسکوپ دانش آموزی مدیک مدل 600X نوع هد: تک چشمی
میکروسکوپ دیجیتال  مدل MK-10
میکروسکوپ
میکروسکوپ دیجیتال مدل MK-10 متفرقه 3,700,000 6 تیر 3,400,000 3,700,000
میکروسکوپ دیجیتال مدل MK-10 نوع هد: تک چشمی
میکروسکوپ دیجیتال دومنظوره سلسترون مدل Amoeba
میکروسکوپ
میکروسکوپ دیجیتال دومنظوره سلسترون مدل Amoeba سلسترون 31,000,000 8 اردیبهشت 31,000,000 31,000,000
میکروسکوپ دیجیتال دومنظوره سلسترون مدل Amoeba نوع هد: تک چشمی
میکروسکوپ دیجیتال دینو لایت مدل AM2111
میکروسکوپ
میکروسکوپ دیجیتال دینو لایت مدل AM2111 دینولایت 37,000,000 15:01:21 37,000,000 37,000,000
میکروسکوپ دیجیتال دینو لایت مدل AM2111 نوع هد: تک چشمی
میکروسکوپ دیجیتال روبیکس مدل X1000
میکروسکوپ
میکروسکوپ دیجیتال روبیکس مدل X1000 متفرقه 3,700,000 6 تیر 3,550,000 3,700,000
میکروسکوپ دیجیتال روبیکس مدل X1000 نوع هد: تک چشمی
میکروسکوپ دیجیتال مدل 1000X
میکروسکوپ
میکروسکوپ دیجیتال مدل 1000X متفرقه 4,600,000 14 مرداد 3,450,000 3,750,000
میکروسکوپ دیجیتال مدل 1000X
میکروسکوپ دیجیتال مدل 1000X
میکروسکوپ
میکروسکوپ دیجیتال مدل 1000X متفرقه 4,350,000 9 مرداد 4,150,000 4,150,000
میکروسکوپ دیجیتال مدل 1000X
میکروسکوپ دیجیتال مدل 500X
میکروسکوپ
میکروسکوپ دیجیتال مدل 500X متفرقه 3,850,000 15:01:15 3,600,000 3,600,000
میکروسکوپ دیجیتال مدل 500X نوع هد: تک چشمی
میکروسکوپ دیجیتال مدل DM3
میکروسکوپ
میکروسکوپ دیجیتال مدل DM3 متفرقه 24,000,000 15 تیر 24,000,000 24,000,000
میکروسکوپ دیجیتال مدل DM3 نوع هد: تک چشمی
میکروسکوپ دیجیتال مدل DM3
میکروسکوپ
میکروسکوپ دیجیتال مدل DM3 متفرقه 24,000,000 25 تیر 24,900,000 24,900,000
میکروسکوپ دیجیتال مدل DM3 نوع هد: تک چشمی
میکروسکوپ دیجیتال مدل DM4
میکروسکوپ
میکروسکوپ دیجیتال مدل DM4 متفرقه 16,000,000 15:01:16 11,500,000 11,500,000
میکروسکوپ دیجیتال مدل DM4 نوع هد: تک چشمی
میکروسکوپ دیجیتال مدل G600
میکروسکوپ
میکروسکوپ دیجیتال مدل G600 متفرقه 15,500,000 15:01:15 13,000,000 13,000,000
میکروسکوپ دیجیتال مدل G600 نوع هد: تک چشمی
میکروسکوپ دیجیتال مدل H1
میکروسکوپ
میکروسکوپ دیجیتال مدل H1 متفرقه 19,710,000 26 خرداد 19,710,000 19,710,000
میکروسکوپ دیجیتال مدل H1 نوع هد: تک چشمی
میکروسکوپ دیجیتال مدل H1
میکروسکوپ
میکروسکوپ دیجیتال مدل H1 متفرقه 21,900,000 31 خرداد 21,900,000 21,900,000
میکروسکوپ دیجیتال مدل H1 نوع هد: تک چشمی
میکروسکوپ دیجیتال مدل QX 500
میکروسکوپ
میکروسکوپ دیجیتال مدل QX 500 متفرقه 6,400,000 15 فروردین 6,400,000 6,400,000
میکروسکوپ دیجیتال مدل QX 500 نوع هد: تک چشمی
میکروسکوپ دیجیتال یورواسکوپ  مدل X 500
میکروسکوپ
میکروسکوپ دیجیتال یورواسکوپ مدل X 500 یورواسکوپ 4,300,000 15:01:20 4,173,000 4,220,600
میکروسکوپ دیجیتال یورواسکوپ مدل X 500
میکروسکوپ دیجیتالی اپتیکس مدل PenPix Z5
میکروسکوپ
میکروسکوپ دیجیتالی اپتیکس مدل PenPix Z5 اپتیکس 9,660,000 15:01:14 9,790,000 9,790,000
میکروسکوپ دیجیتالی اپتیکس مدل PenPix Z5 نوع هد: تک چشمی
میکروسکوپ دیجیتالی اپتیکس مدل PenPix Z5
میکروسکوپ
میکروسکوپ دیجیتالی اپتیکس مدل PenPix Z5 اپتیکس 9,900,000 1 خرداد 9,900,000 9,900,000
میکروسکوپ دیجیتالی اپتیکس مدل PenPix Z5 نوع هد: تک چشمی
میکروسکوپ سلسترون مدل Deluxe Handheld Digital Microscope
میکروسکوپ
میکروسکوپ سلسترون مدل Deluxe Handheld Digital Microscope سلسترون 36,000,000 8 اردیبهشت 36,000,000 36,000,000
میکروسکوپ سلسترون مدل Deluxe Handheld Digital Microscope
میکروسکوپ سلسترون مدل Laboratory Biological
میکروسکوپ
میکروسکوپ سلسترون مدل Laboratory Biological سلسترون 36,000,000 8 اردیبهشت 36,000,000 36,000,000
میکروسکوپ سلسترون مدل Laboratory Biological
میکروسکوپ سلسترون مدل Micro360
میکروسکوپ
میکروسکوپ سلسترون مدل Micro360 سلسترون 36,000,000 3 اردیبهشت 36,000,000 36,000,000
میکروسکوپ سلسترون مدل Micro360 نوع هد: تک چشمی
میکروسکوپ سلسترون مدل Mini Handheld Digital Microscope
میکروسکوپ
میکروسکوپ سلسترون مدل Mini Handheld Digital Microscope سلسترون 5,990,000 25 تیر 5,990,000 6,400,000
میکروسکوپ سلسترون مدل Mini Handheld Digital Microscope
میکروسکوپ صاایران مدل STM1000
میکروسکوپ
میکروسکوپ صاایران مدل STM1000 صاایران 8,500,000 26 خرداد 8,500,000 8,500,000
میکروسکوپ صاایران مدل STM1000 نوع هد: تک چشمی
میکروسکوپ صاایران مدل STM2000
میکروسکوپ
میکروسکوپ صاایران مدل STM2000 صاایران 15,800,000 18 اردیبهشت 14,800,000 14,800,000
میکروسکوپ صاایران مدل STM2000 نوع هد: تک چشمی
میکروسکوپ لوپ نایت اسکای مدل 20X-XTX
میکروسکوپ
میکروسکوپ لوپ نایت اسکای مدل 20X-XTX نایت اسکای 13,900,000 15:01:14 12,000,000 12,000,000
میکروسکوپ لوپ نایت اسکای مدل 20X-XTX نوع هد: دوچشمی
میکروسکوپ لوپ نایت اسکای مدل 20X-XTX
میکروسکوپ
میکروسکوپ لوپ نایت اسکای مدل 20X-XTX نایت اسکای 9,500,000 6 فروردین 9,500,000 9,500,000
میکروسکوپ لوپ نایت اسکای مدل 20X-XTX نوع هد: دوچشمی
میکروسکوپ لوپ نایت اسکای مدل 20X-XTX
میکروسکوپ
میکروسکوپ لوپ نایت اسکای مدل 20X-XTX نایت اسکای 9,500,000 12 فروردین 9,500,000 9,500,000
میکروسکوپ لوپ نایت اسکای مدل 20X-XTX نوع هد: دوچشمی
میکروسکوپ مدل DM-500X
میکروسکوپ
میکروسکوپ مدل DM-500X متفرقه 3,350,000 15:01:16 2,190,000 2,400,000
میکروسکوپ مدل DM-500X نوع هد: تک چشمی
میکروسکوپ مدل MH-300L
میکروسکوپ
میکروسکوپ مدل MH-300L متفرقه 1,653,400 15:01:14 1,399,300 1,517,100
میکروسکوپ مدل MH-300L نوع هد: تک چشمی
میکروسکوپ مدل MP300 مجموعه 2 عددی
میکروسکوپ
میکروسکوپ مدل MP300 مجموعه 2 عددی متفرقه 3,450,000 15:01:14 3,450,000 3,450,000
میکروسکوپ مدل MP300 مجموعه 2 عددی نوع هد: تک چشمی
میکروسکوپ مدل MP600 مجموعه 2 عددی
میکروسکوپ
میکروسکوپ مدل MP600 مجموعه 2 عددی متفرقه 4,350,000 15:01:17 3,990,000 3,990,000
میکروسکوپ مدل MP600 مجموعه 2 عددی نوع هد: تک چشمی
میکروسکوپ مدل SL-1200X
میکروسکوپ
میکروسکوپ مدل SL-1200X متفرقه 3,540,500 23 اردیبهشت 3,540,500 3,650,000
میکروسکوپ مدل SL-1200X نوع هد: تک چشمی
میکروسکوپ مدل SLS-450 کد 9
میکروسکوپ
میکروسکوپ مدل SLS-450 کد 9 متفرقه 1,890,000 15:01:15 1,690,000 1,690,000
میکروسکوپ مدل SLS-450 کد 9 نوع هد: تک چشمی
میکروسکوپ مدل W04
میکروسکوپ
میکروسکوپ مدل W04 متفرقه 9,400,000 15:01:15 8,100,000 9,500,000
میکروسکوپ مدل W04 نوع هد: تک چشمی
میکروسکوپ مدل W04
میکروسکوپ
میکروسکوپ مدل W04 متفرقه 8,900,000 29 فروردین 8,900,000 8,900,000
میکروسکوپ مدل W04 نوع هد: تک چشمی
میکروسکوپ مدل X40-1024
میکروسکوپ
میکروسکوپ مدل X40-1024 متفرقه 27,000,000 15:01:15 27,000,000 27,000,000
میکروسکوپ مدل X40-1024 نوع هد: تک چشمی
مجموع موارد: 61 عدد در 2 صفحه