شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت ذره بین

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
تسمه لاستیکی لوپ کامار مدل 8920H
ذره بین
تسمه لاستیکی لوپ کامار مدل 8920H کامار 360,000 8 اردیبهشت 360,000 360,000
تسمه لاستیکی لوپ کامار مدل 8920H
ذربین مدل A51 سایز 60 میلیمتر
ذره بین
ذربین مدل A51 سایز 60 میلیمتر متفرقه 250,000 06:11:25 250,000 250,000
ذربین مدل A51 سایز 60 میلیمتر گستره قطر عدسی: 30 تا 60 میلی متر جنس عدسی: کریستالی
ذره بین مدل80 MAG
ذره بین
ذره بین مدل80 MAG متفرقه 268,500 06:11:25 268,500 352,000
ذره بین مدل80 MAG گستره قطر عدسی: 60 تا 90 میلی متر جنس عدسی: کریستالی
ذره بین کامار مدل 7501GL
ذره بین
ذره بین کامار مدل 7501GL کامار 840,000 06:11:25 840,000 840,000
ذره بین کامار مدل 7501GL گستره قطر عدسی: 30 تا 60 میلی متر جنس عدسی: کریستالی
ذره بین کامار مدل 7501L GL
ذره بین
ذره بین کامار مدل 7501L GL کامار 1,260,000 8 اردیبهشت 1,260,000 1,260,000
ذره بین کامار مدل 7501L GL گستره قطر عدسی: 60 تا 90 میلی متر جنس عدسی: کریستالی
ذره بین کامار مدل 7501M GL
ذره بین
ذره بین کامار مدل 7501M GL کامار 1,180,000 8 اردیبهشت 1,180,000 1,180,000
ذره بین کامار مدل 7501M GL جنس عدسی: کریستالی
ذره بین کامار مدل 2125A
ذره بین
ذره بین کامار مدل 2125A کامار 470,000 06:11:25 470,000 470,000
ذره بین کامار مدل 2125A جنس عدسی: پلاستیکی
ذره بین کامار مدل 7588
ذره بین
ذره بین کامار مدل 7588 کامار 1,340,000 06:11:25 1,340,000 1,340,000
ذره بین کامار مدل 7588 گستره قطر عدسی: 10 تا 30 میلی متر جنس عدسی: پلاستیکی
ذره بین کامار مدل 8290G
ذره بین
ذره بین کامار مدل 8290G کامار 870,000 8 اردیبهشت 870,000 870,000
ذره بین کامار مدل 8290G جنس عدسی: کریستالی
ذره بین کامار مدل LO153 AL
ذره بین
ذره بین کامار مدل LO153 AL کامار 700,000 06:11:25 700,000 700,000
ذره بین کامار مدل LO153 AL گستره قطر عدسی: 30 تا 60 میلی متر جنس عدسی: پلاستیکی
ذره بین کد987
ذره بین
ذره بین کد987 متفرقه 230,000 4 فروردین 230,000 230,000
ذره بین کد987 گستره قطر عدسی: 90 تا 120 میلی متر گستره بزرگنمایی: 20 تا 40 برابر جنس عدسی: پلاستیکی
ذره بین 5 برابر طرح جاسوییچی مدل 1010
ذره بین
ذره بین 5 برابر طرح جاسوییچی مدل 1010 متفرقه 420,000 1 خرداد 310,000 310,000
ذره بین 5 برابر طرح جاسوییچی مدل 1010 گستره قطر عدسی: 10 تا 30 میلی متر گستره بزرگنمایی: 10 تا 02 برابر جنس عدسی: کریستالی
ذره بین 70 میلیمتری مدل TLK974
ذره بین
ذره بین 70 میلیمتری مدل TLK974 متفرقه 318,000 06:11:25 318,000 318,000
ذره بین 70 میلیمتری مدل TLK974 گستره قطر عدسی: 60 تا 90 میلی متر گستره بزرگنمایی: 10 تا 02 برابر جنس عدسی: کریستالی
ذره بین magnifier مدل01
ذره بین
ذره بین magnifier مدل01 متفرقه 250,000 06:11:25 250,000 265,000
ذره بین magnifier مدل01 گستره قطر عدسی: 30 تا 60 میلی متر جنس عدسی: پلاستیکی
ذره بین جواهر شناسی مدل MG55367
ذره بین
ذره بین جواهر شناسی مدل MG55367 متفرقه 580,000 25 فروردین 580,000 580,000
ذره بین جواهر شناسی مدل MG55367 گستره قطر عدسی: 10 تا 30 میلی متر گستره بزرگنمایی: 10 تا 02 برابر جنس عدسی: کریستالی
ذره بین جواهرشناسی کد 76
ذره بین
ذره بین جواهرشناسی کد 76 متفرقه 480,000 06:11:25 480,000 480,000
ذره بین جواهرشناسی کد 76 گستره قطر عدسی: 10 تا 30 میلی متر گستره بزرگنمایی: 20 تا 40 برابر جنس عدسی: کریستالی
ذره بین جیبی مدل XX-1051
ذره بین
ذره بین جیبی مدل XX-1051 متفرقه 299,000 06:11:25 299,000 299,000
ذره بین جیبی مدل XX-1051 گستره قطر عدسی: 60 تا 90 میلی متر گستره بزرگنمایی: 40 تا 60 برابر جنس عدسی: کریستالی
ذره بین دلی مدل Racket Style کد 9090
ذره بین
ذره بین دلی مدل Racket Style کد 9090 دلی 409,400 06:11:25 409,400 454,800
ذره بین دلی مدل Racket Style کد 9090 جنس عدسی: پلاستیکی
ذره بین دلی مدل Racket Style کد 9091
ذره بین
ذره بین دلی مدل Racket Style کد 9091 دلی 373,400 06:11:25 373,400 373,400
ذره بین دلی مدل Racket Style کد 9091 جنس عدسی: پلاستیکی
ذره بین دلی مدل Racket Style کد 9093
ذره بین
ذره بین دلی مدل Racket Style کد 9093 دلی 535,000 06:11:25 535,000 535,000
ذره بین دلی مدل Racket Style کد 9093 جنس عدسی: پلاستیکی
ذره بین دلی مدل Racket Style کد 9093
ذره بین
ذره بین دلی مدل Racket Style کد 9093 دلی 490,000 8 اردیبهشت 490,000 490,000
ذره بین دلی مدل Racket Style کد 9093 جنس عدسی: پلاستیکی
ذره بین دلی مدل Racket Style کد 9093
ذره بین
ذره بین دلی مدل Racket Style کد 9093 دلی 630,000 06:11:25 630,000 630,000
ذره بین دلی مدل Racket Style کد 9093 جنس عدسی: پلاستیکی
ذره بین دلی مدل Racket Style کد 9093
ذره بین
ذره بین دلی مدل Racket Style کد 9093 دلی 538,000 06:11:25 538,000 538,000
ذره بین دلی مدل Racket Style کد 9093 جنس عدسی: پلاستیکی
ذره بین دلی مدل Racket Style کد 9094
ذره بین
ذره بین دلی مدل Racket Style کد 9094 دلی 294,000 4 فروردین 294,000 294,000
ذره بین دلی مدل Racket Style کد 9094 جنس عدسی: پلاستیکی
ذره بین دلی مدل Racket Style کد 9094
ذره بین
ذره بین دلی مدل Racket Style کد 9094 دلی 399,000 8 اردیبهشت 399,000 399,000
ذره بین دلی مدل Racket Style کد 9094 جنس عدسی: پلاستیکی
ذره بین دلی مدل Racket Style کد 9094
ذره بین
ذره بین دلی مدل Racket Style کد 9094 دلی 399,000 8 اردیبهشت 399,000 399,000
ذره بین دلی مدل Racket Style کد 9094 جنس عدسی: پلاستیکی
ذره بین دلی مدل Racket Style کد 9094
ذره بین
ذره بین دلی مدل Racket Style کد 9094 دلی 450,000 25 فروردین 450,000 450,000
ذره بین دلی مدل Racket Style کد 9094 جنس عدسی: پلاستیکی
ذره بین رومیزی مدل MG15122-C
ذره بین
ذره بین رومیزی مدل MG15122-C متفرقه 2,380,000 06:11:25 2,380,000 2,380,000
ذره بین رومیزی مدل MG15122-C گستره قطر عدسی: 30 تا 60 میلی متر گستره بزرگنمایی: 10 تا 02 برابر جنس عدسی: پلاستیکی
ذره بین ساعت سازی مدل 9157
ذره بین
ذره بین ساعت سازی مدل 9157 متفرقه 183,500 06:11:25 183,500 183,500
ذره بین ساعت سازی مدل 9157 گستره قطر عدسی: 10 تا 30 میلی متر گستره بزرگنمایی: 10 تا 02 برابر جنس عدسی: پلاستیکی
ذره بین ساعت سازی مدل 9892G
ذره بین
ذره بین ساعت سازی مدل 9892G متفرقه 1,850,000 2 خرداد 1,800,000 1,850,000
ذره بین ساعت سازی مدل 9892G گستره قطر عدسی: 10 تا 30 میلی متر گستره بزرگنمایی: 20 تا 40 برابر جنس عدسی: پلاستیکی
ذره بین ساعت سازی مدل MG1111
ذره بین
ذره بین ساعت سازی مدل MG1111 متفرقه 200,000 06:11:25 200,000 200,000
ذره بین ساعت سازی مدل MG1111 گستره قطر عدسی: 10 تا 30 میلی متر گستره بزرگنمایی: 10 تا 02 برابر جنس عدسی: پلاستیکی
ذره بین صفحه ای هلیکس مدل A4 Sheet
ذره بین
ذره بین صفحه ای هلیکس مدل A4 Sheet هلیکس آکسفورد 599,000 06:11:25 599,000 599,000
ذره بین صفحه ای هلیکس مدل A4 Sheet
ذره بین فلزی دلی مدل 9095
ذره بین
ذره بین فلزی دلی مدل 9095 دلی 1,590,000 27 فروردین 1,250,000 1,590,000
ذره بین فلزی دلی مدل 9095 گستره قطر عدسی: 30 تا 60 میلی متر گستره بزرگنمایی: 10 تا 02 برابر جنس عدسی: کریستالی
ذره بین فلزی دلی مدل 9097
ذره بین
ذره بین فلزی دلی مدل 9097 دلی 1,590,000 2 اردیبهشت 1,590,000 1,590,000
ذره بین فلزی دلی مدل 9097 گستره قطر عدسی: 60 تا 90 میلی متر گستره بزرگنمایی: 10 تا 02 برابر جنس عدسی: کریستالی
ذره بین لکسون مدل LD_66
ذره بین
ذره بین لکسون مدل LD_66 لکسون 890,000 06:11:25 890,000 890,000
ذره بین لکسون مدل LD_66 گستره قطر عدسی: 30 تا 60 میلی متر گستره بزرگنمایی: 10 تا 02 برابر جنس عدسی: کریستالی
ذره بین مدل Magic-Ta70
ذره بین
ذره بین مدل Magic-Ta70 متفرقه 350,000 06:11:25 350,000 350,000
ذره بین مدل Magic-Ta70 گستره قطر عدسی: 60 تا 90 میلی متر جنس عدسی: کریستالی
ذره بین مدل 001
ذره بین
ذره بین مدل 001 متفرقه 379,000 8 اردیبهشت 379,000 379,000
ذره بین مدل 001 گستره قطر عدسی: 10 تا 30 میلی متر جنس عدسی: پلاستیکی
ذره بین مدل 002
ذره بین
ذره بین مدل 002 متفرقه 139,000 06:11:25 125,100 139,000
ذره بین مدل 002 گستره قطر عدسی: 30 تا 60 میلی متر جنس عدسی: پلاستیکی
ذره بین مدل 002
ذره بین
ذره بین مدل 002 متفرقه 130,000 06:11:25 130,000 130,000
ذره بین مدل 002 گستره قطر عدسی: 30 تا 60 میلی متر جنس عدسی: پلاستیکی
ذره بین مدل 100mm
ذره بین
ذره بین مدل 100mm متفرقه 300,000 06:11:25 300,000 300,000
ذره بین مدل 100mm گستره قطر عدسی: 90 تا 120 میلی متر گستره بزرگنمایی: 20 تا 40 برابر جنس عدسی: کریستالی
ذره بین مدل 60m
ذره بین
ذره بین مدل 60m متفرقه 220,000 06:11:25 220,000 220,000
ذره بین مدل 60m گستره قطر عدسی: 30 تا 60 میلی متر گستره بزرگنمایی: 10 تا 02 برابر جنس عدسی: کریستالی
ذره بین مدل 89075 سایز 65 میلی متر
ذره بین
ذره بین مدل 89075 سایز 65 میلی متر متفرقه 309,900 3 اردیبهشت 309,900 309,900
ذره بین مدل 89075 سایز 65 میلی متر گستره قطر عدسی: 60 تا 90 میلی متر گستره بزرگنمایی: 10 تا 02 برابر جنس عدسی: کریستالی
ذره بین مدل 89076 سایز 75 میلی متر
ذره بین
ذره بین مدل 89076 سایز 75 میلی متر متفرقه 309,900 3 اردیبهشت 309,900 309,900
ذره بین مدل 89076 سایز 75 میلی متر گستره قطر عدسی: 60 تا 90 میلی متر گستره بزرگنمایی: 10 تا 02 برابر جنس عدسی: کریستالی
ذره بین مدل 9892A
ذره بین
ذره بین مدل 9892A متفرقه 1,440,000 14 اردیبهشت 1,440,000 1,440,000
ذره بین مدل 9892A گستره قطر عدسی: 30 تا 60 میلی متر گستره بزرگنمایی: 20 تا 40 برابر جنس عدسی: پلاستیکی
ذره بین مدل BW-017
ذره بین
ذره بین مدل BW-017 متفرقه 228,800 13 اردیبهشت 228,800 228,800
ذره بین مدل BW-017 گستره قطر عدسی: 10 تا 30 میلی متر جنس عدسی: پلاستیکی
ذره بین مدل cm5414 بسته 2 عددی
ذره بین
ذره بین مدل cm5414 بسته 2 عددی متفرقه 300,000 06:11:25 300,000 300,000
ذره بین مدل cm5414 بسته 2 عددی گستره قطر عدسی: 30 تا 60 میلی متر گستره بزرگنمایی: 10 تا 02 برابر جنس عدسی: پلاستیکی
ذره بین مدل cmp-kooch
ذره بین
ذره بین مدل cmp-kooch متفرقه 90,000 06:11:25 90,000 90,000
ذره بین مدل cmp-kooch گستره قطر عدسی: 10 تا 30 میلی متر جنس عدسی: پلاستیکی
ذره بین مدل cmp-pocket spiegel
ذره بین
ذره بین مدل cmp-pocket spiegel متفرقه 132,400 06:11:25 132,400 132,400
ذره بین مدل cmp-pocket spiegel گستره قطر عدسی: 30 تا 60 میلی متر جنس عدسی: پلاستیکی
ذره بین مدل cmth-600559
ذره بین
ذره بین مدل cmth-600559 متفرقه 820,000 06:11:25 820,000 820,000
ذره بین مدل cmth-600559 گستره قطر عدسی: 60 تا 90 میلی متر گستره بزرگنمایی: 10 تا 02 برابر جنس عدسی: کریستالی
ذره بین مدل FANSIA طرح Zoom 100
ذره بین
ذره بین مدل FANSIA طرح Zoom 100 متفرقه 790,000 06:11:25 790,000 790,000
ذره بین مدل FANSIA طرح Zoom 100
مجموع موارد: 210 عدد در 5 صفحه