شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت دوربین فیلم برداری

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
دوربین ایی مدل 4K همراه با قاب ضدآب
دوربین فیلم برداری
دوربین ایی مدل 4K همراه با قاب ضدآب متفرقه 47,200,000 28 اردیبهشت 47,200,000 47,400,000
دوربین ایی مدل 4K همراه با قاب ضدآب رزولوشن فیلم: 4K سایز صفحه نمایش: 2.19 محدوده دقت حسگر: 12 مگاپیکسل و بیشتر محدوده زوم: تا 10 برابر بزرگنمایی
دوربین تایم لپس برینو مدل  BCC2000
دوربین فیلم برداری
دوربین تایم لپس برینو مدل BCC2000 برینو 187,000,000 1 خرداد 176,000,000 176,000,000
دوربین تایم لپس برینو مدل BCC2000 رزولوشن فیلم: Full HD سایز صفحه نمایش: - محدوده زوم: 20 تا 40 برابر بزرگنمایی
دوربین تایم لپس برینو مدل BCC200
دوربین فیلم برداری
دوربین تایم لپس برینو مدل BCC200 برینو 93,000,000 1 خرداد 90,500,000 90,500,000
دوربین تایم لپس برینو مدل BCC200 رزولوشن فیلم: HD سایز صفحه نمایش: - محدوده زوم: 20 تا 40 برابر بزرگنمایی
دوربین تایم لپس برینو مدل TLC200 Pro
دوربین فیلم برداری
دوربین تایم لپس برینو مدل TLC200 Pro برینو 72,600,000 1 خرداد 66,000,000 66,000,000
دوربین تایم لپس برینو مدل TLC200 Pro رزولوشن فیلم: HD سایز صفحه نمایش: - محدوده زوم: 20 تا 40 برابر بزرگنمایی
دوربین تایم لپس برینو مدل TLC2000
دوربین فیلم برداری
دوربین تایم لپس برینو مدل TLC2000 برینو 113,000,000 1 خرداد 104,000,000 104,000,000
دوربین تایم لپس برینو مدل TLC2000 رزولوشن فیلم: Full HD سایز صفحه نمایش: - محدوده زوم: 20 تا 40 برابر بزرگنمایی
دوربین تایم لپس برینومدل MAC200DN
دوربین فیلم برداری
دوربین تایم لپس برینومدل MAC200DN برینو 54,000,000 8 اردیبهشت 54,000,000 54,000,000
دوربین تایم لپس برینومدل MAC200DN رزولوشن فیلم: HD سایز صفحه نمایش: 1.5 محدوده دقت حسگر: 1 تا 2 مگاپیکسل محدوده زوم: تا 10 برابر بزرگنمایی
دوربین فیلم برداری اچ پی مدل Lc200w
دوربین فیلم برداری
دوربین فیلم برداری اچ پی مدل Lc200w اچ‌پی 18,624,000 18 اردیبهشت 18,430,000 19,400,000
دوربین فیلم برداری اچ پی مدل Lc200w رزولوشن فیلم: Full HD سایز صفحه نمایش: 1.5 محدوده دقت حسگر: 4 تا 6 مگاپیکسل محدوده زوم: تا 10 برابر بزرگنمایی
دوربین فیلم برداری ایی مدل 360 VR
دوربین فیلم برداری
دوربین فیلم برداری ایی مدل 360 VR ایی 59,050,000 2 خرداد 59,000,000 59,050,000
دوربین فیلم برداری ایی مدل 360 VR رزولوشن فیلم: 5K سایز صفحه نمایش: 1.5 محدوده دقت حسگر: 12 مگاپیکسل و بیشتر محدوده زوم: تا 10 برابر بزرگنمایی
دوربین فیلم برداری ایی مدل Car
دوربین فیلم برداری
دوربین فیلم برداری ایی مدل Car متفرقه 14,700,000 23 اردیبهشت 14,900,000 14,900,000
دوربین فیلم برداری ایی مدل Car رزولوشن فیلم: Full HD سایز صفحه نمایش: 2.7
دوربین فیلم برداری بایر مدل واریو
دوربین فیلم برداری
دوربین فیلم برداری بایر مدل واریو متفرقه 15,500,000 8 اردیبهشت 15,500,000 15,500,000
دوربین فیلم برداری بایر مدل واریو رزولوشن فیلم: Standard (DV/VGA) محدوده زوم: تا 10 برابر بزرگنمایی
دوربین فیلم برداری خودرو آی روود مدل  X5
دوربین فیلم برداری
دوربین فیلم برداری خودرو آی روود مدل X5 آی روود 61,030,000 4 فروردین 61,030,000 61,030,000
دوربین فیلم برداری خودرو آی روود مدل X5 رزولوشن فیلم: Full HD سایز صفحه نمایش: - محدوده دقت حسگر: 1 تا 2 مگاپیکسل محدوده زوم: تا 10 برابر بزرگنمایی
دوربین فیلم برداری خودرو انی تک مدل G100 new
دوربین فیلم برداری
دوربین فیلم برداری خودرو انی تک مدل G100 new انی تک 15,200,000 2 خرداد 14,800,000 15,200,000
دوربین فیلم برداری خودرو انی تک مدل G100 new رزولوشن فیلم: Full HD سایز صفحه نمایش: 2.5
دوربین فیلم برداری خودرو اپمن مدل C450A
دوربین فیلم برداری
دوربین فیلم برداری خودرو اپمن مدل C450A اپمن 7,500,000 5 اردیبهشت 7,400,000 7,400,000
دوربین فیلم برداری خودرو اپمن مدل C450A رزولوشن فیلم: Full HD سایز صفحه نمایش: 3.0 محدوده زوم: تا 10 برابر بزرگنمایی
دوربین فیلم برداری خودرو جیمی مدل JC100
دوربین فیلم برداری
دوربین فیلم برداری خودرو جیمی مدل JC100 جیمی 45,500,000 6 خرداد 42,000,000 42,500,000
دوربین فیلم برداری خودرو جیمی مدل JC100 رزولوشن فیلم: Full HD سایز صفحه نمایش: -
دوربین فیلم برداری خودرو جیمی مدل JC200
دوربین فیلم برداری
دوربین فیلم برداری خودرو جیمی مدل JC200 جیمی 55,400,000 23 اردیبهشت 53,400,000 55,400,000
دوربین فیلم برداری خودرو جیمی مدل JC200 رزولوشن فیلم: Full HD سایز صفحه نمایش: - محدوده دقت حسگر: 1 تا 2 مگاپیکسل محدوده زوم: تا 10 برابر بزرگنمایی
دوربین فیلم برداری خودرو زینس مدل Full HD Z20A
دوربین فیلم برداری
دوربین فیلم برداری خودرو زینس مدل Full HD Z20A متفرقه 4,180,000 3 اردیبهشت 4,180,000 4,180,000
دوربین فیلم برداری خودرو زینس مدل Full HD Z20A رزولوشن فیلم: Full HD سایز صفحه نمایش: 4.0
دوربین فیلم برداری خودرو سونتی می مدل D05
دوربین فیلم برداری
دوربین فیلم برداری خودرو سونتی می مدل D05 سوِنتی مِی 9,820,000 7 خرداد 9,820,000 9,830,000
دوربین فیلم برداری خودرو سونتی می مدل D05 رزولوشن فیلم: Full HD سایز صفحه نمایش: - محدوده زوم: تا 10 برابر بزرگنمایی
دوربین فیلم برداری خودرو سونتی می مدل D08
دوربین فیلم برداری
دوربین فیلم برداری خودرو سونتی می مدل D08 سوِنتی مِی 10,777,000 13 اردیبهشت 9,800,000 10,777,000
دوربین فیلم برداری خودرو سونتی می مدل D08 رزولوشن فیلم: HD سایز صفحه نمایش: - محدوده زوم: تا 10 برابر بزرگنمایی
دوربین فیلم برداری خودرو مدل A-1400
دوربین فیلم برداری
دوربین فیلم برداری خودرو مدل A-1400 متفرقه 6,550,000 25 اردیبهشت 6,550,000 6,550,000
دوربین فیلم برداری خودرو مدل A-1400 رزولوشن فیلم: Full HD سایز صفحه نمایش: 2 محدوده زوم: تا 10 برابر بزرگنمایی
دوربین فیلم برداری خودرو مدل G101
دوربین فیلم برداری
دوربین فیلم برداری خودرو مدل G101 متفرقه 8,000,000 4 فروردین 8,000,000 8,000,000
دوربین فیلم برداری خودرو مدل G101 رزولوشن فیلم: Full HD سایز صفحه نمایش: 2.4 محدوده دقت حسگر: 2 تا 4 مگاپیکسل محدوده زوم: تا 10 برابر بزرگنمایی
دوربین فیلم برداری خودرو مدل H62
دوربین فیلم برداری
دوربین فیلم برداری خودرو مدل H62 متفرقه 4,390,000 3 فروردین 4,390,000 4,390,000
دوربین فیلم برداری خودرو مدل H62 رزولوشن فیلم: Full HD سایز صفحه نمایش: 3.0 محدوده دقت حسگر: 6 تا 12 مگاپیکسل محدوده زوم: تا 10 برابر بزرگنمایی
دوربین فیلم برداری خودرو مدل HCHS7 با لنز عقب
دوربین فیلم برداری
دوربین فیلم برداری خودرو مدل HCHS7 با لنز عقب متفرقه 3,951,000 2 اردیبهشت 3,951,000 3,951,000
دوربین فیلم برداری خودرو مدل HCHS7 با لنز عقب رزولوشن فیلم: Full HD سایز صفحه نمایش: 3.0 محدوده دقت حسگر: 6 تا 12 مگاپیکسل محدوده زوم: تا 10 برابر بزرگنمایی
دوربین فیلم برداری خودرو مدل MJ-7
دوربین فیلم برداری
دوربین فیلم برداری خودرو مدل MJ-7 متفرقه 7,650,000 7 خرداد 7,270,000 7,650,000
دوربین فیلم برداری خودرو مدل MJ-7 رزولوشن فیلم: Full HD محدوده زوم: تا 10 برابر بزرگنمایی
دوربین فیلم برداری خودرو مدل S16
دوربین فیلم برداری
دوربین فیلم برداری خودرو مدل S16 متفرقه 8,600,000 7 خرداد 8,430,000 8,690,000
دوربین فیلم برداری خودرو مدل S16 رزولوشن فیلم: Full HD سایز صفحه نمایش: - محدوده زوم: تا 10 برابر بزرگنمایی
دوربین فیلم برداری خودرو مدل T672
دوربین فیلم برداری
دوربین فیلم برداری خودرو مدل T672 متفرقه 6,900,000 2 خرداد 6,900,000 7,300,000
دوربین فیلم برداری خودرو مدل T672 رزولوشن فیلم: HD سایز صفحه نمایش: - محدوده زوم: تا 10 برابر بزرگنمایی
دوربین فیلم برداری خودرو مدل TX818
دوربین فیلم برداری
دوربین فیلم برداری خودرو مدل TX818 متفرقه 2,850,000 3 فروردین 2,850,000 2,850,000
دوربین فیلم برداری خودرو مدل TX818 رزولوشن فیلم: Full HD سایز صفحه نمایش: 3.0
دوربین فیلم برداری خودرو ناین ویو مدل Prime HD
دوربین فیلم برداری
دوربین فیلم برداری خودرو ناین ویو مدل Prime HD متفرقه 3,717,500 11 اردیبهشت 3,717,500 3,717,500
دوربین فیلم برداری خودرو ناین ویو مدل Prime HD رزولوشن فیلم: HD سایز صفحه نمایش: 3.5
دوربین فیلم برداری خودرو ناین ویو مدل Prime HD
دوربین فیلم برداری
دوربین فیلم برداری خودرو ناین ویو مدل Prime HD متفرقه 3,517,500 6 فروردین 3,517,500 3,517,500
دوربین فیلم برداری خودرو ناین ویو مدل Prime HD رزولوشن فیلم: HD سایز صفحه نمایش: 3.5
دوربین فیلم برداری خودرو وای فو مدل A118C2
دوربین فیلم برداری
دوربین فیلم برداری خودرو وای فو مدل A118C2 وای فو 8,700,000 25 فروردین 8,700,000 8,700,000
دوربین فیلم برداری خودرو وای فو مدل A118C2 رزولوشن فیلم: Full HD سایز صفحه نمایش: 1.5 محدوده زوم: تا 10 برابر بزرگنمایی
دوربین فیلم برداری خودرو وای فو مدل A118C2-G
دوربین فیلم برداری
دوربین فیلم برداری خودرو وای فو مدل A118C2-G وای فو 12,900,000 2 خرداد 8,900,000 12,900,000
دوربین فیلم برداری خودرو وای فو مدل A118C2-G رزولوشن فیلم: Full HD سایز صفحه نمایش: 1.5 محدوده زوم: تا 10 برابر بزرگنمایی
دوربین فیلم برداری خودرو وای فو مدل A119
دوربین فیلم برداری
دوربین فیلم برداری خودرو وای فو مدل A119 وای فو 12,780,000 8 اردیبهشت 8,900,000 12,780,000
دوربین فیلم برداری خودرو وای فو مدل A119 رزولوشن فیلم: 2.7K سایز صفحه نمایش: 2 محدوده زوم: تا 10 برابر بزرگنمایی
دوربین فیلم برداری خودرو وای فو مدل A119
دوربین فیلم برداری
دوربین فیلم برداری خودرو وای فو مدل A119 وای فو 12,780,000 12 فروردین 12,780,000 12,780,000
دوربین فیلم برداری خودرو وای فو مدل A119 رزولوشن فیلم: 2.7K سایز صفحه نمایش: 2 محدوده زوم: تا 10 برابر بزرگنمایی
دوربین فیلم برداری خودرو وای فو مدل A119
دوربین فیلم برداری
دوربین فیلم برداری خودرو وای فو مدل A119 وای فو 8,900,000 29 فروردین 8,900,000 8,900,000
دوربین فیلم برداری خودرو وای فو مدل A119 رزولوشن فیلم: 2.7K سایز صفحه نمایش: 2 محدوده زوم: تا 10 برابر بزرگنمایی
دوربین فیلم برداری خودرو وای فو مدل A119
دوربین فیلم برداری
دوربین فیلم برداری خودرو وای فو مدل A119 وای فو 13,780,000 8 اردیبهشت 13,780,000 13,780,000
دوربین فیلم برداری خودرو وای فو مدل A119 رزولوشن فیلم: 2.7K سایز صفحه نمایش: 2 محدوده زوم: تا 10 برابر بزرگنمایی
دوربین فیلم برداری خودرو وای فو مدل A119
دوربین فیلم برداری
دوربین فیلم برداری خودرو وای فو مدل A119 وای فو 13,780,000 1 خرداد 13,780,000 13,780,000
دوربین فیلم برداری خودرو وای فو مدل A119 رزولوشن فیلم: 2.7K سایز صفحه نمایش: 2 محدوده زوم: تا 10 برابر بزرگنمایی
دوربین فیلم برداری خودرو وای فو مدل A119 Pro
دوربین فیلم برداری
دوربین فیلم برداری خودرو وای فو مدل A119 Pro وای فو 14,800,000 17 فروردین 14,800,000 14,800,000
دوربین فیلم برداری خودرو وای فو مدل A119 Pro رزولوشن فیلم: 2.7K سایز صفحه نمایش: 2 محدوده زوم: تا 10 برابر بزرگنمایی
دوربین فیلم برداری خودرو وای فو مدل A119 V3
دوربین فیلم برداری
دوربین فیلم برداری خودرو وای فو مدل A119 V3 وای فو 16,000,000 2 خرداد 16,000,000 16,200,000
دوربین فیلم برداری خودرو وای فو مدل A119 V3 رزولوشن فیلم: Quad HD سایز صفحه نمایش: 2 محدوده دقت حسگر: 4 تا 6 مگاپیکسل محدوده زوم: تا 10 برابر بزرگنمایی
دوربین فیلم برداری خودرو وای فو مدل A119 V3 - G
دوربین فیلم برداری
دوربین فیلم برداری خودرو وای فو مدل A119 V3 - G وای فو 18,200,000 18 اردیبهشت 11,990,000 17,200,000
دوربین فیلم برداری خودرو وای فو مدل A119 V3 - G رزولوشن فیلم: Quad HD سایز صفحه نمایش: 2 محدوده دقت حسگر: 4 تا 6 مگاپیکسل محدوده زوم: تا 10 برابر بزرگنمایی
دوربین فیلم برداری خودرو وای فو مدل A119-G
دوربین فیلم برداری
دوربین فیلم برداری خودرو وای فو مدل A119-G وای فو 11,900,000 25 اردیبهشت 11,900,000 16,800,000
دوربین فیلم برداری خودرو وای فو مدل A119-G رزولوشن فیلم: 2.7K سایز صفحه نمایش: 2 محدوده زوم: تا 10 برابر بزرگنمایی
دوربین فیلم برداری خودرو وای فو مدل A119S
دوربین فیلم برداری
دوربین فیلم برداری خودرو وای فو مدل A119S وای فو 13,900,000 20 اردیبهشت 8,900,000 13,900,000
دوربین فیلم برداری خودرو وای فو مدل A119S رزولوشن فیلم: Full HD سایز صفحه نمایش: 2 محدوده زوم: تا 10 برابر بزرگنمایی
دوربین فیلم برداری خودرو وای فو مدل A129 DG
دوربین فیلم برداری
دوربین فیلم برداری خودرو وای فو مدل A129 DG وای فو 37,000,000 1 خرداد 31,500,000 35,000,000
دوربین فیلم برداری خودرو وای فو مدل A129 DG رزولوشن فیلم: 2.7K سایز صفحه نمایش: 2 محدوده دقت حسگر: 1 تا 2 مگاپیکسل محدوده زوم: تا 10 برابر بزرگنمایی
دوربین فیلم برداری خودرو وای فو مدل A129 dou -G IR
دوربین فیلم برداری
دوربین فیلم برداری خودرو وای فو مدل A129 dou -G IR وای فو 37,000,000 2 خرداد 36,900,000 37,000,000
دوربین فیلم برداری خودرو وای فو مدل A129 dou -G IR رزولوشن فیلم: Full HD سایز صفحه نمایش: - محدوده زوم: تا 10 برابر بزرگنمایی
دوربین فیلم برداری خودرو وای فو مدل WR1
دوربین فیلم برداری
دوربین فیلم برداری خودرو وای فو مدل WR1 وای فو 16,000,000 13 اردیبهشت 15,000,000 15,000,000
دوربین فیلم برداری خودرو وای فو مدل WR1 رزولوشن فیلم: Full HD سایز صفحه نمایش: - محدوده زوم: تا 10 برابر بزرگنمایی
دوربین فیلم برداری سونی مدل HDR-CX680
دوربین فیلم برداری
دوربین فیلم برداری سونی مدل HDR-CX680 سونی 79,000,000 2 اردیبهشت 79,000,000 79,000,000
دوربین فیلم برداری سونی مدل HDR-CX680 رزولوشن فیلم: Full HD سایز صفحه نمایش: 3.0 محدوده زوم: 20 تا 40 برابر بزرگنمایی
دوربین فیلم برداری مدل MN201
دوربین فیلم برداری
دوربین فیلم برداری مدل MN201 متفرقه 3,950,000 18 اردیبهشت 3,899,000 3,950,000
دوربین فیلم برداری مدل MN201 رزولوشن فیلم: Full HD سایز صفحه نمایش: 2 محدوده دقت حسگر: 12 مگاپیکسل و بیشتر محدوده زوم: تا 10 برابر بزرگنمایی
دوربین فیلم برداری مدل MN202
دوربین فیلم برداری
دوربین فیلم برداری مدل MN202 متفرقه 3,800,000 8 اردیبهشت 3,800,000 3,800,000
دوربین فیلم برداری مدل MN202 رزولوشن فیلم: Full HD سایز صفحه نمایش: 2 محدوده دقت حسگر: 12 مگاپیکسل و بیشتر محدوده زوم: تا 10 برابر بزرگنمایی
دوربین فیلم برداری ورزشی  مدل S2886
دوربین فیلم برداری
دوربین فیلم برداری ورزشی مدل S2886 متفرقه 5,672,000 8 اردیبهشت 3,990,000 5,672,000
دوربین فیلم برداری ورزشی مدل S2886 رزولوشن فیلم: HD سایز صفحه نمایش: - محدوده دقت حسگر: 12 مگاپیکسل و بیشتر محدوده زوم: تا 10 برابر بزرگنمایی
دوربین فیلم برداری ورزشی اپمن مدل A79 به همراه لوازم جانبی
دوربین فیلم برداری
دوربین فیلم برداری ورزشی اپمن مدل A79 به همراه لوازم جانبی اپمن 9,650,000 29 اردیبهشت 9,400,000 9,650,000
دوربین فیلم برداری ورزشی اپمن مدل A79 به همراه لوازم جانبی رزولوشن فیلم: 4K سایز صفحه نمایش: 2 محدوده دقت حسگر: 12 مگاپیکسل و بیشتر محدوده زوم: تا 10 برابر بزرگنمایی
دوربین فیلم برداری ورزشی اکن مدل H6s
دوربین فیلم برداری
دوربین فیلم برداری ورزشی اکن مدل H6s اکن 13,965,000 2 اردیبهشت 13,965,000 13,965,000
دوربین فیلم برداری ورزشی اکن مدل H6s رزولوشن فیلم: 4K سایز صفحه نمایش: 2
دوربین فیلم برداری ورزشی اکن مدل H9R
دوربین فیلم برداری
دوربین فیلم برداری ورزشی اکن مدل H9R اکن 12,000,000 25 فروردین 12,000,000 12,000,000
دوربین فیلم برداری ورزشی اکن مدل H9R رزولوشن فیلم: 4K سایز صفحه نمایش: 2 محدوده دقت حسگر: 6 تا 12 مگاپیکسل محدوده زوم: تا 10 برابر بزرگنمایی
مجموع موارد: 135 عدد در 3 صفحه