شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت تلسکوپ

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
تلسکوپ  سلسترون مدل SCTW-80
تلسکوپ
تلسکوپ سلسترون مدل SCTW-80 سلسترون 56,400,000 14 مرداد 56,400,000 56,400,000
تلسکوپ سلسترون مدل SCTW-80 نوع اپتیک: بازتابی-نیوتونی نوع مقر: استوایی موتور: خیر جستجوی خودکار: بله
تلسکوپ  سلسترون مدل SCTW-80
تلسکوپ
تلسکوپ سلسترون مدل SCTW-80 سلسترون 54,144,000 24 مرداد 54,144,000 54,144,000
تلسکوپ سلسترون مدل SCTW-80 نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک نوع مقر: سمتی ارتفاعی موتور: خیر جستجوی خودکار: بله
تلسکوپ  سلسترون مدل SCTW-80
تلسکوپ
تلسکوپ سلسترون مدل SCTW-80 سلسترون 49,666,000 29 مرداد 49,666,000 49,666,000
تلسکوپ سلسترون مدل SCTW-80 نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک نوع مقر: سمتی ارتفاعی موتور: خیر جستجوی خودکار: بله
تلسکوپ  مدل F30070M
تلسکوپ
تلسکوپ مدل F30070M متفرقه 21,800,000 14 شهریور 18,900,000 22,500,000
تلسکوپ مدل F30070M نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک نوع مقر: سمتی ارتفاعی محدوده قطر دهانه: تا 80 میلی متر محدوده فاصله کانونی: تا 600 میلی متر موتور:خیر جستجوی خودکار: خیر
تلسکوپ  مدل Polar Bee
تلسکوپ
تلسکوپ مدل Polar Bee متفرقه 76,242,000 19 مرداد 76,242,000 76,242,000
تلسکوپ مدل Polar Bee نوع اپتیک: بازتابی-نیوتونی نوع مقر: استوایی موتور: خیر جستجوی خودکار: خیر
تلسکوپ  کد 1010
تلسکوپ
تلسکوپ کد 1010 متفرقه 25,900,000 8 شهریور 25,900,000 25,900,000
تلسکوپ کد 1010 نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک نوع مقر: سمتی ارتفاعی موتور: خیر جستجوی خودکار: خیر
تلسکوپ اسکای واچر مدل Dobsonian کد 8
تلسکوپ
تلسکوپ اسکای واچر مدل Dobsonian کد 8 اسکای واچر 213,000,000 15 تیر 213,000,000 213,000,000
تلسکوپ اسکای واچر مدل Dobsonian کد 8 نوع اپتیک: نیوتونی نوع مقر: دابسونی محدوده قطر دهانه: بین 200 تا 250 میلی متر محدوده فاصله کانونی: بین 1200 تا 1500 میلی متر موتور:خیر جستجوی خودکار: خیر
تلسکوپ اپتیکال مدل f36050
تلسکوپ
تلسکوپ اپتیکال مدل f36050 متفرقه 8,800,000 4 مرداد 7,300,000 7,300,000
تلسکوپ اپتیکال مدل f36050 نوع اپتیک: نیوتونی نوع مقر: سمتی ارتفاعی محدوده قطر دهانه: 250 میلی متر و بالاتر محدوده فاصله کانونی: تا 600 میلی متر موتور:خیر جستجوی خودکار: خیر
تلسکوپ برسر مدل Junior 60/700
تلسکوپ
تلسکوپ برسر مدل Junior 60/700 برسر 29,000,000 8 اردیبهشت 29,000,000 29,000,000
تلسکوپ برسر مدل Junior 60/700 نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک نوع مقر: Altazimuth محدوده قطر دهانه: تا 80 میلی متر محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر موتور:خیر جستجوی خودکار: خیر
تلسکوپ برسر مدل New Messier 150/750
تلسکوپ
تلسکوپ برسر مدل New Messier 150/750 برسر 123,900,000 23 شهریور 113,900,000 113,900,000
تلسکوپ برسر مدل New Messier 150/750 نوع اپتیک: نیوتونی نوع مقر: دابسونی محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر موتور: خیر جستجوی خودکار:بله
تلسکوپ برسر مدل Pollux 150/1400 mm
تلسکوپ
تلسکوپ برسر مدل Pollux 150/1400 mm برسر 89,000,000 8 اردیبهشت 89,000,000 89,000,000
تلسکوپ برسر مدل Pollux 150/1400 mm نوع اپتیک: بازتابی-نیوتونی نوع مقر: استوایی محدوده قطر دهانه: بین 115 تا 200 میلی متر محدوده فاصله کانونی: بین 1200 تا 1500 میلی متر موتور:خیر جستجوی خودکار: خیر
تلسکوپ برسر مدل Sky Lux 80/900
تلسکوپ
تلسکوپ برسر مدل Sky Lux 80/900 برسر 46,160,000 25 تیر 56,900,000 58,900,000
تلسکوپ برسر مدل Sky Lux 80/900 نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک نوع مقر: استوایی محدوده قطر دهانه: تا 80 میلی متر محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر موتور:خیر جستجوی خودکار: خیر
تلسکوپ دریسکو مدل F60700
تلسکوپ
تلسکوپ دریسکو مدل F60700 دریسکو 17,500,000 28 شهریور 14,400,000 14,500,000
تلسکوپ دریسکو مدل F60700 نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک نوع مقر: سمتی ارتفاعی موتور: خیر جستجوی خودکار: خیر
تلسکوپ سلسترون PowerSeeker 60EQ
تلسکوپ
تلسکوپ سلسترون PowerSeeker 60EQ سلسترون 33,000,000 8 اردیبهشت 33,000,000 33,000,000
تلسکوپ سلسترون PowerSeeker 60EQ نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک نوع مقر: استوایی محدوده قطر دهانه: تا 80 میلی متر محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر موتور:خیر جستجوی خودکار: خیر
تلسکوپ سلسترون استرومستر 130EQ
تلسکوپ
تلسکوپ سلسترون استرومستر 130EQ سلسترون 69,000,000 8 اردیبهشت 69,000,000 69,000,000
تلسکوپ سلسترون استرومستر 130EQ نوع اپتیک: بازتابی-نیوتونی نوع مقر: استوایی محدوده قطر دهانه: بین 115 تا 200 میلی متر محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر موتور:خیر جستجوی خودکار: خیر
تلسکوپ سلسترون استرومستر 90EQ
تلسکوپ
تلسکوپ سلسترون استرومستر 90EQ سلسترون 80,000,000 8 اردیبهشت 80,000,000 80,000,000
تلسکوپ سلسترون استرومستر 90EQ نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک نوع مقر: استوایی محدوده قطر دهانه: بین 80 تا 115 میلی متر محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر موتور:خیر جستجوی خودکار: خیر
تلسکوپ سلسترون مدل  Astromaster 70AZ
تلسکوپ
تلسکوپ سلسترون مدل Astromaster 70AZ سلسترون 35,000,000 8 اردیبهشت 35,000,000 35,000,000
تلسکوپ سلسترون مدل Astromaster 70AZ نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک نوع مقر: Altazimuth محدوده قطر دهانه: تا 80 میلی متر محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر موتور:خیر جستجوی خودکار: خیر
تلسکوپ سلسترون مدل  PowerSeeker کد 50
تلسکوپ
تلسکوپ سلسترون مدل PowerSeeker کد 50 متفرقه 37,000,000 28 شهریور 37,000,000 37,000,000
تلسکوپ سلسترون مدل PowerSeeker کد 50 نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک نوع مقر: سمتی ارتفاعی محدوده قطر دهانه: تا 80 میلی متر محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر موتور:خیر جستجوی خودکار: خیر
تلسکوپ سلسترون مدل Advanced VX C6-SGT
تلسکوپ
تلسکوپ سلسترون مدل Advanced VX C6-SGT سلسترون 570,000,000 15 خرداد 570,000,000 570,000,000
تلسکوپ سلسترون مدل Advanced VX C6-SGT نوع اپتیک: اشمیت-کاسگرین نوع مقر: استوایی محدوده قطر دهانه: بین 115 تا 200 میلی متر محدوده فاصله کانونی: بین 1500 تا 2000 میلی متر موتور:بله جستجوی خودکار: بله
تلسکوپ سلسترون مدل AstroMaster 114EQ
تلسکوپ
تلسکوپ سلسترون مدل AstroMaster 114EQ سلسترون 58,000,000 8 اردیبهشت 58,000,000 58,000,000
تلسکوپ سلسترون مدل AstroMaster 114EQ نوع اپتیک: نیوتونی نوع مقر: استوایی محدوده قطر دهانه: بین 80 تا 115 میلی متر محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر موتور:خیر جستجوی خودکار: خیر
تلسکوپ سلسترون مدل AstroMaster 130EQ-MD
تلسکوپ
تلسکوپ سلسترون مدل AstroMaster 130EQ-MD سلسترون 81,000,000 8 اردیبهشت 81,000,000 81,000,000
تلسکوپ سلسترون مدل AstroMaster 130EQ-MD نوع اپتیک: نیوتونی نوع مقر: استوایی محدوده قطر دهانه: بین 115 تا 200 میلی متر محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر موتور:بله
تلسکوپ سلسترون مدل AstroMaster 70EQ
تلسکوپ
تلسکوپ سلسترون مدل AstroMaster 70EQ سلسترون 42,000,000 8 اردیبهشت 42,000,000 42,000,000
تلسکوپ سلسترون مدل AstroMaster 70EQ نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک نوع مقر: استوایی محدوده قطر دهانه: تا 80 میلی متر محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر موتور:خیر جستجوی خودکار: خیر
تلسکوپ سلسترون مدل Astromaster کد 70
تلسکوپ
تلسکوپ سلسترون مدل Astromaster کد 70 سلسترون 75,000,000 14 شهریور 71,000,000 75,000,000
تلسکوپ سلسترون مدل Astromaster کد 70 نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک نوع مقر: Altazimuth محدوده قطر دهانه: تا 80 میلی متر محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر موتور:خیر جستجوی خودکار: خیر
تلسکوپ سلسترون مدل CPC 800
تلسکوپ
تلسکوپ سلسترون مدل CPC 800 سلسترون 840,000,000 15 خرداد 840,000,000 840,000,000
تلسکوپ سلسترون مدل CPC 800 نوع اپتیک: اشمیت-کاسگرین نوع مقر: بازویی - چنگالی (Fork Arm) محدوده قطر دهانه: بین 200 تا 250 میلی متر محدوده فاصله کانونی: از 2000 میلی متر به بالا موتور:بله جستجوی خودکار: بله
تلسکوپ سلسترون مدل Inspire 80AZ
تلسکوپ
تلسکوپ سلسترون مدل Inspire 80AZ سلسترون 65,000,000 8 اردیبهشت 65,000,000 65,000,000
تلسکوپ سلسترون مدل Inspire 80AZ نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک نوع مقر: سمتی ارتفاعی محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر موتور: خیر جستجوی خودکار:خیر
تلسکوپ سلسترون مدل Omni XLT 127
تلسکوپ
تلسکوپ سلسترون مدل Omni XLT 127 سلسترون 250,000,000 17 فروردین 250,000,000 250,000,000
تلسکوپ سلسترون مدل Omni XLT 127 نوع اپتیک: اشمیت-کاسگرین نوع مقر: استوایی محدوده قطر دهانه: بین 115 تا 200 میلی متر محدوده فاصله کانونی: بین 1200 تا 1500 میلی متر موتور:خیر جستجوی خودکار: خیر
تلسکوپ سلسترون مدل PowerSeeker 114EQ
تلسکوپ
تلسکوپ سلسترون مدل PowerSeeker 114EQ سلسترون 47,000,000 8 اردیبهشت 47,000,000 47,000,000
تلسکوپ سلسترون مدل PowerSeeker 114EQ نوع اپتیک: نیوتونی نوع مقر: استوایی محدوده قطر دهانه: بین 80 تا 115 میلی متر محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر موتور:خیر جستجوی خودکار: خیر
تلسکوپ سلسترون مدل PowerSeeker 50AZ
تلسکوپ
تلسکوپ سلسترون مدل PowerSeeker 50AZ سلسترون 17,500,000 25 تیر 16,000,000 16,000,000
تلسکوپ سلسترون مدل PowerSeeker 50AZ نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک نوع مقر: سمتی ارتفاعی محدوده قطر دهانه: تا 80 میلی متر محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر
تلسکوپ سلسترون مدل PowerSeeker 80EQ
تلسکوپ
تلسکوپ سلسترون مدل PowerSeeker 80EQ سلسترون 44,000,000 8 اردیبهشت 44,000,000 44,000,000
تلسکوپ سلسترون مدل PowerSeeker 80EQ نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک نوع مقر: استوایی محدوده قطر دهانه: بین 80 تا 115 میلی متر محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر موتور:خیر جستجوی خودکار: خیر
تلسکوپ سلسترون مدل PowerSeeker کد 60
تلسکوپ
تلسکوپ سلسترون مدل PowerSeeker کد 60 سلسترون 56,000,000 14 شهریور 51,000,000 56,000,000
تلسکوپ سلسترون مدل PowerSeeker کد 60 نوع اپتیک: بازتابی-نیوتونی نوع مقر: سمتی ارتفاعی محدوده قطر دهانه: تا 80 میلی متر محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر موتور:خیر جستجوی خودکار: خیر
تلسکوپ سلسترون مدل PowerSeeker کد 80
تلسکوپ
تلسکوپ سلسترون مدل PowerSeeker کد 80 سلسترون 73,000,000 17 شهریور 70,000,000 73,000,000
تلسکوپ سلسترون مدل PowerSeeker کد 80 نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک نوع مقر: استوایی محدوده قطر دهانه: بین 80 تا 115 میلی متر محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر موتور:خیر جستجوی خودکار: خیر
تلسکوپ شکستی سلسترون مدل LCM 90
تلسکوپ
تلسکوپ شکستی سلسترون مدل LCM 90 سلسترون 117,000,000 8 اردیبهشت 117,000,000 117,000,000
تلسکوپ شکستی سلسترون مدل LCM 90 نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک نوع مقر: Altazimuth محدوده قطر دهانه: بین 80 تا 115 میلی متر محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر موتور:بله جستجوی خودکار: بله
تلسکوپ شکستی مدل Astro Observation
تلسکوپ
تلسکوپ شکستی مدل Astro Observation متفرقه 4,990,000 28 شهریور 4,400,000 4,600,000
تلسکوپ شکستی مدل Astro Observation نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک نوع مقر: استوایی محدوده قطر دهانه: تا 80 میلی متر موتور: خیر جستجوی خودکار:خیر
تلسکوپ شکستی مدل Celestial Body Accidence
تلسکوپ
تلسکوپ شکستی مدل Celestial Body Accidence متفرقه 5,250,000 20 خرداد 5,250,000 5,250,000
تلسکوپ شکستی مدل Celestial Body Accidence نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک
تلسکوپ لبز کد 10140
تلسکوپ
تلسکوپ لبز کد 10140 متفرقه 25,900,000 28 شهریور 20,720,000 22,000,000
تلسکوپ لبز کد 10140 نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک نوع مقر: سمتی ارتفاعی موتور: خیر جستجوی خودکار: خیر
تلسکوپ مدل  ZM 76700
تلسکوپ
تلسکوپ مدل ZM 76700 متفرقه 36,000,000 28 شهریور 33,200,000 34,500,000
تلسکوپ مدل ZM 76700 نوع اپتیک: بازتابی-نیوتونی نوع مقر: سمتی ارتفاعی محدوده قطر دهانه: تا 80 میلی متر محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر موتور:خیر جستجوی خودکار: خیر
تلسکوپ مدل c 2135
تلسکوپ
تلسکوپ مدل c 2135 متفرقه 6,540,000 29 مرداد 6,540,000 6,540,000
تلسکوپ مدل c 2135 نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک نوع مقر: استوایی موتور: خیر جستجوی خودکار: خیر
تلسکوپ مدل c 2153
تلسکوپ
تلسکوپ مدل c 2153 متفرقه 6,540,000 8 شهریور 6,540,000 6,540,000
تلسکوپ مدل c 2153 نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک نوع مقر: استوایی موتور: خیر جستجوی خودکار: خیر
تلسکوپ مدل C 2158
تلسکوپ
تلسکوپ مدل C 2158 متفرقه 12,900,000 28 شهریور 12,900,000 12,900,000
تلسکوپ مدل C 2158 نوع اپتیک: شکستی آپوکروماتیک نوع مقر: استوایی محدوده قطر دهانه: تا 80 میلی متر محدوده فاصله کانونی: تا 600 میلی متر موتور:خیر جستجوی خودکار: خیر
تلسکوپ مدیک مدل F70060
تلسکوپ
تلسکوپ مدیک مدل F70060 مدیک 15,400,000 2 اردیبهشت 15,400,000 15,400,000
تلسکوپ مدیک مدل F70060 نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک نوع مقر: سمتی ارتفاعی محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر موتور: خیر جستجوی خودکار:خیر
تلسکوپ مدیک مدل F70076TX
تلسکوپ
تلسکوپ مدیک مدل F70076TX مدیک 29,000,000 29 مرداد 29,000,000 29,000,000
تلسکوپ مدیک مدل F70076TX نوع اپتیک: بازتابی-نیوتونی نوع مقر: سمتی ارتفاعی محدوده قطر دهانه: تا 80 میلی متر موتور: خیر جستجوی خودکار:خیر
تلسکوپ نشنال جئوگرافیک مدل 90/900 Refractor
تلسکوپ
تلسکوپ نشنال جئوگرافیک مدل 90/900 Refractor نشنال جئوگرافیک 54,580,000 25 تیر 67,800,000 68,800,000
تلسکوپ نشنال جئوگرافیک مدل 90/900 Refractor نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک نوع مقر: استوایی محدوده قطر دهانه: بین 80 تا 115 میلی متر محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر موتور:خیر جستجوی خودکار: خیر
تلسکوپ نشنال جئوگرافیک مدل New Compact 114/500 mm
تلسکوپ
تلسکوپ نشنال جئوگرافیک مدل New Compact 114/500 mm نشنال جئوگرافیک 33,940,000 14 شهریور 31,540,000 33,940,000
تلسکوپ نشنال جئوگرافیک مدل New Compact 114/500 mm نوع اپتیک: نیوتونی نوع مقر: دابسونی محدوده قطر دهانه: بین 80 تا 115 میلی متر محدوده فاصله کانونی: تا 600 میلی متر موتور:خیر جستجوی خودکار: خیر
تلسکوپ نشنال جئوگرافیک مدل Newton 130/650 SPH
تلسکوپ
تلسکوپ نشنال جئوگرافیک مدل Newton 130/650 SPH نشنال جئوگرافیک 60,000,000 15 تیر 57,200,000 61,000,000
تلسکوپ نشنال جئوگرافیک مدل Newton 130/650 SPH نوع اپتیک: بازتابی-نیوتونی نوع مقر: استوایی محدوده قطر دهانه: بین 115 تا 200 میلی متر محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر موتور:خیر جستجوی خودکار: خیر
تلسکوپ کامار مدل  CR 901200
تلسکوپ
تلسکوپ کامار مدل CR 901200 کامار 29,914,800 14 مرداد 29,800,000 29,800,000
تلسکوپ کامار مدل CR 901200 نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک نوع مقر: سمتی ارتفاعی محدوده قطر دهانه: بین 80 تا 115 میلی متر محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر موتور:خیر جستجوی خودکار: خیر
تلسکوپ کد 36050
تلسکوپ
تلسکوپ کد 36050 متفرقه 12,500,000 23 شهریور 9,850,000 9,850,000
تلسکوپ کد 36050 نوع اپتیک: نیوتونی نوع مقر: سمتی ارتفاعی محدوده قطر دهانه: 250 میلی متر و بالاتر محدوده فاصله کانونی: تا 600 میلی متر موتور:خیر جستجوی خودکار: خیر
تلسکوپ کی ایی مدل F70076
تلسکوپ
تلسکوپ کی ایی مدل F70076 متفرقه 24,265,600 14 مرداد 14,500,000 14,500,000
تلسکوپ کی ایی مدل F70076 نوع مقر: ندارد محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر موتور: خیر جستجوی خودکار: خیر
مجموع موارد: 47 عدد در 1 صفحه