شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت کتاب‌خوان و کاغذ دیجیتالی

رسته عنوان برند استان قیمت زمان کمترین بیشترین
مترجم جیبی سخنگوی فرانکلین مدل LM-6000b
کتاب‌خوان و کاغذ دیجیتالی
مترجم جیبی سخنگوی فرانکلین مدل LM-6000b 34,500,000 14 فروردین 32,000,000 34,500,000
مترجم جیبی سخنگوی فرانکلین مدل LM-6000b نوع صفحه نمایش: ال سی دی
مترجم جیبی سخنگوی پارس حساب مدل Persianary N30
کتاب‌خوان و کاغذ دیجیتالی
مترجم جیبی سخنگوی پارس حساب مدل Persianary N30 5,650,000 3 فروردین 5,650,000 5,650,000
مترجم جیبی سخنگوی پارس حساب مدل Persianary N30 نوع صفحه نمایش: ال سی دی
مترجم جیبی سخنگوی پارس حساب مدل Persianary N30
کتاب‌خوان و کاغذ دیجیتالی
مترجم جیبی سخنگوی پارس حساب مدل Persianary N30 5,650,000 17 فروردین 5,650,000 5,650,000
مترجم جیبی سخنگوی پارس حساب مدل Persianary N30 نوع صفحه نمایش: ال سی دی
مترجم جیبی سخنگوی پارس حساب مدل Persianary N30
کتاب‌خوان و کاغذ دیجیتالی
مترجم جیبی سخنگوی پارس حساب مدل Persianary N30 5,650,000 20 فروردین 5,650,000 5,650,000
مترجم جیبی سخنگوی پارس حساب مدل Persianary N30 نوع صفحه نمایش: ال سی دی
مترجم جیبی سخنگوی پارس حساب مدل Persianary N30
کتاب‌خوان و کاغذ دیجیتالی
مترجم جیبی سخنگوی پارس حساب مدل Persianary N30 5,650,000 28 فروردین 5,650,000 5,650,000
مترجم جیبی سخنگوی پارس حساب مدل Persianary N30 نوع صفحه نمایش: ال سی دی
مترجم جیبی سخنگوی پارس حساب مدل Persianary N30
کتاب‌خوان و کاغذ دیجیتالی
مترجم جیبی سخنگوی پارس حساب مدل Persianary N30 5,650,000 7 اردیبهشت 5,650,000 5,650,000
مترجم جیبی سخنگوی پارس حساب مدل Persianary N30 نوع صفحه نمایش: ال سی دی
مترجم جیبی پارس حساب مدل Persianary N20 Plus
کتاب‌خوان و کاغذ دیجیتالی
مترجم جیبی پارس حساب مدل Persianary N20 Plus 2,400,000 23 اردیبهشت 2,400,000 2,420,000
مترجم جیبی پارس حساب مدل Persianary N20 Plus نوع صفحه نمایش: ال سی دی
کاغذ دیجیتال مدل AX6501
کتاب‌خوان و کاغذ دیجیتالی
کاغذ دیجیتال مدل AX6501 1,340,000 15 فروردین 1,300,000 1,340,000
کاغذ دیجیتال مدل AX6501 نوع صفحه نمایش: ePaper Wi-Fi: خیر
کاغذ دیجیتال مدل AX6502
کتاب‌خوان و کاغذ دیجیتالی
کاغذ دیجیتال مدل AX6502 1,650,000 3 فروردین 1,650,000 1,650,000
کاغذ دیجیتال مدل AX6502 نوع صفحه نمایش: ePaper Wi-Fi: خیر
کاغذ دیجیتال مدل GH21
کتاب‌خوان و کاغذ دیجیتالی
کاغذ دیجیتال مدل GH21 1,240,000 17 اردیبهشت 1,249,400 1,250,000
کاغذ دیجیتال مدل GH21 نوع صفحه نمایش: ePaper
کاغذ دیجیتال مدل LW10
کتاب‌خوان و کاغذ دیجیتالی
کاغذ دیجیتال مدل LW10 1,350,000 19 فروردین 1,350,000 1,350,000
کاغذ دیجیتال مدل LW10 نوع صفحه نمایش: ال سی دی Wi-Fi: خیر
کاغذ دیجیتال مدل LW10
کتاب‌خوان و کاغذ دیجیتالی
کاغذ دیجیتال مدل LW10 1,350,000 27 اردیبهشت 1,350,000 1,350,000
کاغذ دیجیتال مدل LW10 نوع صفحه نمایش: ال سی دی Wi-Fi: خیر
کاغذ دیجیتال مدل WT85
کتاب‌خوان و کاغذ دیجیتالی
کاغذ دیجیتال مدل WT85 1,250,000 17 اردیبهشت 1,300,000 1,370,000
کاغذ دیجیتال مدل WT85 نوع صفحه نمایش: ال سی دی Wi-Fi: خیر
کاغذ دیجیتال کیو وای اچ مدل NA-3697
کتاب‌خوان و کاغذ دیجیتالی
کاغذ دیجیتال کیو وای اچ مدل NA-3697 1,600,000 27 فروردین 1,550,000 1,600,000
کاغذ دیجیتال کیو وای اچ مدل NA-3697 نوع صفحه نمایش: ال سی دی Wi-Fi: خیر
کاغذ دیجیتالی RoHs  مدل LCD12 سایز بزرگ
کتاب‌خوان و کاغذ دیجیتالی
کاغذ دیجیتالی RoHs مدل LCD12 سایز بزرگ 4,300,000 28 فروردین 4,300,000 4,300,000
کاغذ دیجیتالی RoHs مدل LCD12 سایز بزرگ نوع صفحه نمایش: ePaper
کاغذ دیجیتالی بوگی بورد مدل jot8.5
کتاب‌خوان و کاغذ دیجیتالی
کاغذ دیجیتالی بوگی بورد مدل jot8.5 4,300,000 3 فروردین 4,300,000 4,300,000
کاغذ دیجیتالی بوگی بورد مدل jot8.5 نوع صفحه نمایش: ePaper Wi-Fi: خیر
کاغذ دیجیتالی بوگی بورد مدل scribble and play
کتاب‌خوان و کاغذ دیجیتالی
کاغذ دیجیتالی بوگی بورد مدل scribble and play 4,900,000 3 فروردین 4,900,000 4,900,000
کاغذ دیجیتالی بوگی بورد مدل scribble and play نوع صفحه نمایش: ePaper Wi-Fi: خیر
کاغذ دیجیتالی طرح خرس مدل L85i
کتاب‌خوان و کاغذ دیجیتالی
کاغذ دیجیتالی طرح خرس مدل L85i 2,900,000 3 فروردین 2,900,000 2,900,000
کاغذ دیجیتالی طرح خرس مدل L85i نوع صفحه نمایش: ال سی دی Wi-Fi: خیر
کاغذ دیجیتالی طرح خرگوش مدل L85i
کتاب‌خوان و کاغذ دیجیتالی
کاغذ دیجیتالی طرح خرگوش مدل L85i 2,900,000 3 فروردین 2,900,000 2,900,000
کاغذ دیجیتالی طرح خرگوش مدل L85i نوع صفحه نمایش: ال سی دی Wi-Fi: خیر
کاغذ دیجیتالی طرح گوزن مدل L85i
کتاب‌خوان و کاغذ دیجیتالی
کاغذ دیجیتالی طرح گوزن مدل L85i 2,900,000 3 فروردین 2,900,000 2,900,000
کاغذ دیجیتالی طرح گوزن مدل L85i نوع صفحه نمایش: ال سی دی Wi-Fi: خیر
کاغذ دیجیتالی مدل E12
کتاب‌خوان و کاغذ دیجیتالی
کاغذ دیجیتالی مدل E12 2,280,000 19 اردیبهشت 2,200,000 2,280,000
کاغذ دیجیتالی مدل E12 نوع صفحه نمایش: ال سی دی Wi-Fi: خیر
کاغذ دیجیتالی مدل H10L0
کتاب‌خوان و کاغذ دیجیتالی
کاغذ دیجیتالی مدل H10L0 2,280,000 3 فروردین 2,280,000 2,280,000
کاغذ دیجیتالی مدل H10L0 نوع صفحه نمایش: ال سی دی Wi-Fi: خیر
کاغذ دیجیتالی مدل HSP85
کتاب‌خوان و کاغذ دیجیتالی
کاغذ دیجیتالی مدل HSP85 2,970,000 3 اردیبهشت 2,930,000 2,930,000
کاغذ دیجیتالی مدل HSP85 نوع صفحه نمایش: ePaper Wi-Fi: خیر
کاغذ دیجیتالی مدل KD85
کتاب‌خوان و کاغذ دیجیتالی
کاغذ دیجیتالی مدل KD85 1,500,000 2 اردیبهشت 1,500,000 1,610,000
کاغذ دیجیتالی مدل KD85 نوع صفحه نمایش: ePaper Wi-Fi: خیر
کاغذ دیجیتالی مدل KS0085
کتاب‌خوان و کاغذ دیجیتالی
کاغذ دیجیتالی مدل KS0085 1,600,000 14 فروردین 1,500,000 1,600,000
کاغذ دیجیتالی مدل KS0085 نوع صفحه نمایش: ePaper Wi-Fi: خیر
کاغذ دیجیتالی مدل KS0085
کتاب‌خوان و کاغذ دیجیتالی
کاغذ دیجیتالی مدل KS0085 1,800,000 3 فروردین 1,800,000 1,800,000
کاغذ دیجیتالی مدل KS0085 نوع صفحه نمایش: ePaper Wi-Fi: خیر
کاغذ دیجیتالی مدل KS0085
کتاب‌خوان و کاغذ دیجیتالی
کاغذ دیجیتالی مدل KS0085 439,990,000 4 خرداد 1,690,000 439,990,000
کاغذ دیجیتالی مدل KS0085 نوع صفحه نمایش: ePaper Wi-Fi: خیر
کاغذ دیجیتالی مدل LCW12 EN
کتاب‌خوان و کاغذ دیجیتالی
کاغذ دیجیتالی مدل LCW12 EN 1,849,000 28 اردیبهشت 1,849,000 2,155,000
کاغذ دیجیتالی مدل LCW12 EN نوع صفحه نمایش: ePaper Wi-Fi: خیر
کاغذ دیجیتالی مدل LCW8.5-S02
کتاب‌خوان و کاغذ دیجیتالی
کاغذ دیجیتالی مدل LCW8.5-S02 2,970,000 3 فروردین 2,970,000 2,970,000
کاغذ دیجیتالی مدل LCW8.5-S02 نوع صفحه نمایش: ePaper Wi-Fi: خیر
کاغذ دیجیتالی مدل LW85
کتاب‌خوان و کاغذ دیجیتالی
کاغذ دیجیتالی مدل LW85 1,250,000 28 اردیبهشت 1,250,000 1,500,000
کاغذ دیجیتالی مدل LW85 نوع صفحه نمایش: ePaper
کاغذ دیجیتالی مدل VKD86
کتاب‌خوان و کاغذ دیجیتالی
کاغذ دیجیتالی مدل VKD86 890,000 2 اردیبهشت 890,000 950,000
کاغذ دیجیتالی مدل VKD86 نوع صفحه نمایش: ePaper Wi-Fi: خیر
کاغذ دیجیتالی مدل WT85B
کتاب‌خوان و کاغذ دیجیتالی
کاغذ دیجیتالی مدل WT85B 2,150,000 2 خرداد 2,150,000 2,600,000
کاغذ دیجیتالی مدل WT85B نوع صفحه نمایش: ePaper Wi-Fi: خیر
کاغذ دیجیتالی مدل WT85B
کتاب‌خوان و کاغذ دیجیتالی
کاغذ دیجیتالی مدل WT85B 1,650,000 14 فروردین 1,500,000 1,650,000
کاغذ دیجیتالی مدل WT85B نوع صفحه نمایش: ePaper Wi-Fi: خیر
کاغذ دیجیتالی ورنا مدل VKD87
کتاب‌خوان و کاغذ دیجیتالی
کاغذ دیجیتالی ورنا مدل VKD87 882,000 27 اردیبهشت 882,000 882,000
کاغذ دیجیتالی ورنا مدل VKD87 نوع صفحه نمایش: E-Ink Wi-Fi: خیر
کتاب خوان آمازون مدل Fire HD 8 ظرفیت 16 گیگابایت
کتاب‌خوان و کاغذ دیجیتالی
کتاب خوان آمازون مدل Fire HD 8 ظرفیت 16 گیگابایت 27,000,000 21 فروردین 27,000,000 27,000,000
کتاب خوان آمازون مدل Fire HD 8 ظرفیت 16 گیگابایت نوع صفحه نمایش: E-Ink Wi-Fi: بله
کتاب‌خوان بوکس مدل Max2 pro ظرفیت 64 گیگابایت
کتاب‌خوان و کاغذ دیجیتالی
کتاب‌خوان بوکس مدل Max2 pro ظرفیت 64 گیگابایت 139,000,000 3 فروردین 139,000,000 139,000,000
کتاب‌خوان بوکس مدل Max2 pro ظرفیت 64 گیگابایت نوع صفحه نمایش: E-Ink Wi-Fi: بله
مجموع موارد: 36 عدد در 1 صفحه