شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت کاغذ گلاسه براق

رسته عنوان واحد گرماژ اندازه برند قیمت زمان کمترین بیشترین
کاغذ گلاسه براق
کاغذ گلاسه براق
کاغذ گلاسه براق کیلو گرم 90 100*70 نویا 173,000 2 اردیبهشت 173,000 179,000
کاغذ گلاسه براق واحد: کیلو گرم گرماژ: 90 اندازه: 100*70 برند: نویا
کاغذ گلاسه براق
کاغذ گلاسه براق
کاغذ گلاسه براق کیلو گرم 250 100*70 نویا 179,000 31 اردیبهشت 173,000 179,000
کاغذ گلاسه براق واحد: کیلو گرم گرماژ: 250 اندازه: 100*70 برند: نویا
کاغذ گلاسه براق
کاغذ گلاسه براق
کاغذ گلاسه براق کیلو گرم 300 100*70 نویا 173,000 27 فروردین 173,000 179,000
کاغذ گلاسه براق واحد: کیلو گرم گرماژ: 300 اندازه: 100*70 برند: نویا
کاغذ گلاسه براق
کاغذ گلاسه براق
کاغذ گلاسه براق کیلو گرم 135 100*70 نویا 173,000 2 اردیبهشت 169,000 173,000
کاغذ گلاسه براق واحد: کیلو گرم گرماژ: 135 اندازه: 100*70 برند: نویا
کاغذ گلاسه براق
کاغذ گلاسه براق
کاغذ گلاسه براق کیلو گرم 200 100*70 هانسول 189,000 3 فروردین 189,000 189,000
کاغذ گلاسه براق واحد: کیلو گرم گرماژ: 200 اندازه: 100*70 برند: هانسول
کاغذ گلاسه براق
کاغذ گلاسه براق
کاغذ گلاسه براق کیلو گرم 200 100*70 نویا 179,000 31 اردیبهشت 179,000 179,000
کاغذ گلاسه براق واحد: کیلو گرم گرماژ: 200 اندازه: 100*70 برند: نویا
مجموع موارد: 6 عدد در 1 صفحه