شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت کاغذ کاربن لس (NCR)

رسته عنوان واحد گرماژ اندازه برند قیمت زمان کمترین بیشترین
کاغذ کاربن لس (NCR)
کاغذ کاربن لس (NCR)
کاغذ کاربن لس (NCR) بند 100*70 - 6,100,000 31 اردیبهشت 5,600,000 5,600,000
کاغذ کاربن لس (NCR) واحد: بند اندازه: 100*70 برند: -
کاغذ کاربن لس (NCR)
کاغذ کاربن لس (NCR)
کاغذ کاربن لس (NCR) بند 60*90 هایپرکپی 4,900,000 31 اردیبهشت 4,600,000 4,600,000
کاغذ کاربن لس (NCR) واحد: بند اندازه: 60*90 برند: هایپرکپی
کاغذ کاربن لس (NCR)
کاغذ کاربن لس (NCR)
کاغذ کاربن لس (NCR) بند 60*90 هایپرکپی 4,960,000 24 مرداد 4,900,000 4,900,000
کاغذ کاربن لس (NCR) واحد: بند اندازه: 60*90 برند: هایپرکپی
کاغذ کاربن لس (NCR)
کاغذ کاربن لس (NCR)
کاغذ کاربن لس (NCR) بند 100*70 6,860,000 24 مرداد 6,100,000 6,100,000
کاغذ کاربن لس (NCR) واحد: بند اندازه: 100*70
کاغذ کاربن لس (NCR)
کاغذ کاربن لس (NCR)
کاغذ کاربن لس (NCR) بند 60*90 هایپرکپی 5,780,000 16 شهریور 5,770,000 5,780,000
کاغذ کاربن لس (NCR) واحد: بند اندازه: 60*90 برند: هایپرکپی
کاغذ کاربن لس (NCR)
کاغذ کاربن لس (NCR)
کاغذ کاربن لس (NCR) بند 100*70 7,180,000 16 شهریور 7,180,000 7,190,000
کاغذ کاربن لس (NCR) واحد: بند اندازه: 100*70
مجموع موارد: 6 عدد در 1 صفحه