شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت کاغذ حرارتی

رسته عنوان واحد گرماژ اندازه برند قیمت زمان کمترین بیشترین
کاغذ حرارتی
کاغذ حرارتی
کاغذ حرارتی 0 عرض 80 طول 45 متر 102,000 31 اردیبهشت 105,000 105,000
کاغذ حرارتی برند: عرض 80 طول 45 متر
کاغذ حرارتی
کاغذ حرارتی
کاغذ حرارتی 0 عرض 80 طول 50 متر 135,000 3 فروردین 135,000 135,000
کاغذ حرارتی برند: عرض 80 طول 50 متر
کاغذ حرارتی
کاغذ حرارتی
کاغذ حرارتی 138,000 14 شهریور 138,000 138,000
کاغذ حرارتی
کاغذ حرارتی
کاغذ حرارتی
کاغذ حرارتی 136,000 12:07:31 102,000 136,000
کاغذ حرارتی
مجموع موارد: 4 عدد در 1 صفحه