شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت کاغذ تحریر

رسته عنوان واحد گرماژ اندازه برند قیمت زمان کمترین بیشترین
کاغذ تحریر
کاغذ تحریر
کاغذ تحریر بند 70 100*70 چنمینگ 3,650,000 7 تیر 3,590,000 3,750,000
کاغذ تحریر واحد: بند گرماژ: 70 اندازه: 100*70 برند: چنمینگ
کاغذ تحریر
کاغذ تحریر
کاغذ تحریر بند 70 90*60 چنمینگ 2,650,000 7 تیر 2,590,000 2,750,000
کاغذ تحریر واحد: بند گرماژ: 70 اندازه: 90*60 برند: چنمینگ
کاغذ تحریر
کاغذ تحریر
کاغذ تحریر بند 80 100*70 اندونزی 4,600,000 7 خرداد 4,100,000 4,100,000
کاغذ تحریر واحد: بند گرماژ: 80 اندازه: 100*70 برند: اندونزی
کاغذ تحریر
کاغذ تحریر
کاغذ تحریر بند 80 60*90 اندونزی 3,600,000 7 خرداد 3,100,000 3,100,000
کاغذ تحریر واحد: بند گرماژ: 80 اندازه: 60*90 برند: اندونزی
کاغذ تحریر
کاغذ تحریر
کاغذ تحریر بند 100 100*70 اندونزی 8,200,000 3 فروردین 8,200,000 8,200,000
کاغذ تحریر واحد: بند گرماژ: 100 اندازه: 100*70 برند: اندونزی
کاغذ تحریر
کاغذ تحریر
کاغذ تحریر بند 100 90*60 اندونزی 7,200,000 3 فروردین 7,200,000 7,200,000
کاغذ تحریر واحد: بند گرماژ: 100 اندازه: 90*60 برند: اندونزی
کاغذ تحریر
کاغذ تحریر
کاغذ تحریر بند 70 90*60 چنمینگ 2,780,000 12 تیر 2,800,000 3,050,000
کاغذ تحریر واحد: بند گرماژ: 70 اندازه: 90*60 برند: چنمینگ
کاغذ تحریر
کاغذ تحریر
کاغذ تحریر بند 80 60*90 اندونزی 3,700,000 12 تیر 3,600,000 3,800,000
کاغذ تحریر واحد: بند گرماژ: 80 اندازه: 60*90 برند: اندونزی
کاغذ تحریر
کاغذ تحریر
کاغذ تحریر بند 100 60*90 اندونزی 7,200,000 10 تیر 7,200,000 7,200,000
کاغذ تحریر واحد: بند گرماژ: 100 اندازه: 60*90 برند: اندونزی
کاغذ تحریر
کاغذ تحریر
کاغذ تحریر بند 70 100*70 چنمینگ 3,780,000 12 تیر 3,800,000 4,050,000
کاغذ تحریر واحد: بند گرماژ: 70 اندازه: 100*70 برند: چنمینگ
کاغذ تحریر
کاغذ تحریر
کاغذ تحریر بند 80 100*70 اندونزی 4,700,000 12 تیر 4,600,000 4,800,000
کاغذ تحریر واحد: بند گرماژ: 80 اندازه: 100*70 برند: اندونزی
کاغذ تحریر
کاغذ تحریر
کاغذ تحریر بند 100 100*70 اندونزی 8,200,000 10 تیر 8,200,000 8,200,000
کاغذ تحریر واحد: بند گرماژ: 100 اندازه: 100*70 برند: اندونزی
مجموع موارد: 12 عدد در 1 صفحه