شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت کاغذ و مقوا

رسته عنوان واحد گرماژ اندازه برند قیمت زمان کمترین بیشترین
ایندربرد
ایندربرد
ایندربرد کیلو گرم 300 70*100 170,000 3 فروردین 170,000 170,000
ایندربرد واحد: کیلو گرم گرماژ: 300 اندازه: 70*100
کاغذ A3
کاغذ A3
کاغذ A3 80 A3 سل پرینت 730,000 3 فروردین 730,000 730,000
کاغذ A3 گرماژ: 80 اندازه: A3 برند: سل پرینت
کاغذ A3
کاغذ A3
کاغذ A3 80 A3 لفاف سفید 690,000 3 فروردین 690,000 690,000
کاغذ A3 گرماژ: 80 اندازه: A3 برند: لفاف سفید
کاغذ A4
کاغذ A4
کاغذ A4 بسته 80 A4 دبل آ 370,000 3 فروردین 370,000 370,000
کاغذ A4 واحد: بسته گرماژ: 80 اندازه: A4 برند: دبل آ
کاغذ A4
کاغذ A4
کاغذ A4 بسته 80 A4 کپی مکس طلایی 320,000 3 فروردین 320,000 320,000
کاغذ A4 واحد: بسته گرماژ: 80 اندازه: A4 برند: کپی مکس طلایی
کاغذ A5
کاغذ A5
کاغذ A5 80 A5 کپی مکس 190,000 3 فروردین 190,000 190,000
کاغذ A5 گرماژ: 80 اندازه: A5 برند: کپی مکس
کاغذ A5
کاغذ A5
کاغذ A5 بسته 80 A5 دبل آ 220,000 3 فروردین 220,000 220,000
کاغذ A5 واحد: بسته گرماژ: 80 اندازه: A5 برند: دبل آ
کاغذ بالکی ( برگ بهشت)
کاغذ بالکی ( برگ بهشت)
کاغذ بالکی ( برگ بهشت) 55 60*90 اروپایی (کِرم) 2,040,000 3 فروردین 2,040,000 2,040,000
کاغذ بالکی ( برگ بهشت) گرماژ: 55 اندازه: 60*90 برند: اروپایی (کِرم)
کاغذ بالکی ( برگ بهشت)
کاغذ بالکی ( برگ بهشت)
کاغذ بالکی ( برگ بهشت) 52 70*100 اروپایی (کِرم) 2,850,000 3 فروردین 2,850,000 2,850,000
کاغذ بالکی ( برگ بهشت) گرماژ: 52 اندازه: 70*100 برند: اروپایی (کِرم)
کاغذ بالکی ( برگ بهشت)
کاغذ بالکی ( برگ بهشت)
کاغذ بالکی ( برگ بهشت) 57 60*90 اروپایی (کِرم) 2,030,000 3 فروردین 2,030,000 2,030,000
کاغذ بالکی ( برگ بهشت) گرماژ: 57 اندازه: 60*90 برند: اروپایی (کِرم)
کاغذ پشت جسب دار
کاغذ پشت جسب دار
کاغذ پشت جسب دار 50*70 Master 32,000 3 فروردین 32,000 32,000
کاغذ پشت جسب دار اندازه: 50*70 برند: Master
کاغذ تحریر
کاغذ تحریر
کاغذ تحریر بند 70 100*70 چنمینگ 3,300,000 3 فروردین 3,300,000 3,300,000
کاغذ تحریر واحد: بند گرماژ: 70 اندازه: 100*70 برند: چنمینگ
کاغذ تحریر
کاغذ تحریر
کاغذ تحریر بند 70 90*60 چنمینگ 2,300,000 3 فروردین 2,300,000 2,300,000
کاغذ تحریر واحد: بند گرماژ: 70 اندازه: 90*60 برند: چنمینگ
کاغذ تحریر
کاغذ تحریر
کاغذ تحریر بند 80 100*70 اندونزی 4,100,000 3 فروردین 4,100,000 4,100,000
کاغذ تحریر واحد: بند گرماژ: 80 اندازه: 100*70 برند: اندونزی
کاغذ تحریر
کاغذ تحریر
کاغذ تحریر بند 80 60*90 اندونزی 3,100,000 3 فروردین 3,100,000 3,100,000
کاغذ تحریر واحد: بند گرماژ: 80 اندازه: 60*90 برند: اندونزی
کاغذ تحریر
کاغذ تحریر
کاغذ تحریر بند 100 100*70 اندونزی 8,200,000 3 فروردین 8,200,000 8,200,000
کاغذ تحریر واحد: بند گرماژ: 100 اندازه: 100*70 برند: اندونزی
کاغذ تحریر
کاغذ تحریر
کاغذ تحریر بند 100 90*60 اندونزی 7,200,000 3 فروردین 7,200,000 7,200,000
کاغذ تحریر واحد: بند گرماژ: 100 اندازه: 90*60 برند: اندونزی
کاغذ حرارتی
کاغذ حرارتی
کاغذ حرارتی 0 عرض 80 طول 45 متر 105,000 3 فروردین 105,000 105,000
کاغذ حرارتی برند: عرض 80 طول 45 متر
کاغذ حرارتی
کاغذ حرارتی
کاغذ حرارتی 0 عرض 80 طول 50 متر 135,000 3 فروردین 135,000 135,000
کاغذ حرارتی برند: عرض 80 طول 50 متر
کاغذ روزنامه
کاغذ روزنامه
کاغذ روزنامه کیلو گرم 45 100*70 - 80,000 3 فروردین 80,000 80,000
کاغذ روزنامه واحد: کیلو گرم گرماژ: 45 اندازه: 100*70 برند: -
کاغذ روزنامه
کاغذ روزنامه
کاغذ روزنامه کیلو گرم 45 140*86 - 80,000 3 فروردین 80,000 80,000
کاغذ روزنامه واحد: کیلو گرم گرماژ: 45 اندازه: 140*86 برند: -
کاغذ کاربن لس (NCR)
کاغذ کاربن لس (NCR)
کاغذ کاربن لس (NCR) بند 100*70 - 5,600,000 3 فروردین 5,600,000 5,600,000
کاغذ کاربن لس (NCR) واحد: بند اندازه: 100*70 برند: -
کاغذ کاربن لس (NCR)
کاغذ کاربن لس (NCR)
کاغذ کاربن لس (NCR) بند 60*90 هایپرکپی 4,600,000 3 فروردین 4,600,000 4,600,000
کاغذ کاربن لس (NCR) واحد: بند اندازه: 60*90 برند: هایپرکپی
کاغذ کرافت
کاغذ کرافت
کاغذ کرافت 80 100*70 - 2,400,000 3 فروردین 2,400,000 2,400,000
کاغذ کرافت گرماژ: 80 اندازه: 100*70 برند: -
کاغذ گلاسه براق
کاغذ گلاسه براق
کاغذ گلاسه براق کیلو گرم 90 100*70 نویا 179,000 17 فروردین 173,000 179,000
کاغذ گلاسه براق واحد: کیلو گرم گرماژ: 90 اندازه: 100*70 برند: نویا
کاغذ گلاسه براق
کاغذ گلاسه براق
کاغذ گلاسه براق کیلو گرم 250 100*70 نویا 179,000 3 فروردین 179,000 179,000
کاغذ گلاسه براق واحد: کیلو گرم گرماژ: 250 اندازه: 100*70 برند: نویا
کاغذ گلاسه براق
کاغذ گلاسه براق
کاغذ گلاسه براق کیلو گرم 300 100*70 نویا 179,000 3 فروردین 179,000 179,000
کاغذ گلاسه براق واحد: کیلو گرم گرماژ: 300 اندازه: 100*70 برند: نویا
کاغذ گلاسه براق
کاغذ گلاسه براق
کاغذ گلاسه براق کیلو گرم 135 100*70 نویا 169,000 17 فروردین 167,000 169,000
کاغذ گلاسه براق واحد: کیلو گرم گرماژ: 135 اندازه: 100*70 برند: نویا
کاغذ گلاسه براق
کاغذ گلاسه براق
کاغذ گلاسه براق کیلو گرم 200 100*70 هانسول 189,000 3 فروردین 189,000 189,000
کاغذ گلاسه براق واحد: کیلو گرم گرماژ: 200 اندازه: 100*70 برند: هانسول
کاغذ گلاسه مات
کاغذ گلاسه مات
کاغذ گلاسه مات کیلو گرم 300 100*70 نویا 155,000 3 فروردین 155,000 155,000
کاغذ گلاسه مات واحد: کیلو گرم گرماژ: 300 اندازه: 100*70 برند: نویا
مقوای پشت سفید
مقوای پشت سفید
مقوای پشت سفید کیلو گرم 300 100*70 155,000 3 فروردین 155,000 155,000
مقوای پشت سفید واحد: کیلو گرم گرماژ: 300 اندازه: 100*70
مقوای پشت طوسی
مقوای پشت طوسی
مقوای پشت طوسی کیلو گرم 350 60*90 اژدها 145,000 3 فروردین 145,000 145,000
مقوای پشت طوسی واحد: کیلو گرم گرماژ: 350 اندازه: 60*90 برند: اژدها
مقوای پشت طوسی
مقوای پشت طوسی
مقوای پشت طوسی کیلو گرم 250 60*90 اژدها 145,000 3 فروردین 145,000 145,000
مقوای پشت طوسی واحد: کیلو گرم گرماژ: 250 اندازه: 60*90 برند: اژدها
مقوای پشت طوسی
مقوای پشت طوسی
مقوای پشت طوسی کیلو گرم 230 60*90 اژدها 145,000 3 فروردین 145,000 145,000
مقوای پشت طوسی واحد: کیلو گرم گرماژ: 230 اندازه: 60*90 برند: اژدها
مقوای پشت طوسی
مقوای پشت طوسی
مقوای پشت طوسی کیلو گرم 280 60*90 اژدها 145,000 3 فروردین 145,000 145,000
مقوای پشت طوسی واحد: کیلو گرم گرماژ: 280 اندازه: 60*90 برند: اژدها
مقوای پشت طوسی
مقوای پشت طوسی
مقوای پشت طوسی کیلو گرم 300 60*90 اژدها 145,000 3 فروردین 145,000 145,000
مقوای پشت طوسی واحد: کیلو گرم گرماژ: 300 اندازه: 60*90 برند: اژدها
مقوای پشت طوسی
مقوای پشت طوسی
مقوای پشت طوسی کیلو گرم 180 رول - 145,000 3 فروردین 145,000 145,000
مقوای پشت طوسی واحد: کیلو گرم گرماژ: 180 اندازه: رول برند: -
مجموع موارد: 37 عدد در 1 صفحه