شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت کاغذ و مقوا

رسته عنوان واحد گرماژ اندازه برند قیمت زمان کمترین بیشترین
ایندربرد
ایندربرد
ایندربرد کیلو گرم 300 70*100 170,000 3 فروردین 170,000 170,000
ایندربرد واحد: کیلو گرم گرماژ: 300 اندازه: 70*100
کاغذ A3
کاغذ A3
کاغذ A3 80 A3 سل پرینت 760,000 31 اردیبهشت 730,000 730,000
کاغذ A3 گرماژ: 80 اندازه: A3 برند: سل پرینت
کاغذ A3
کاغذ A3
کاغذ A3 80 A3 لفاف سفید 740,000 31 اردیبهشت 690,000 690,000
کاغذ A3 گرماژ: 80 اندازه: A3 برند: لفاف سفید
کاغذ A4
کاغذ A4
کاغذ A4 بسته 80 A4 دبل آ 500,000 31 اردیبهشت 370,000 370,000
کاغذ A4 واحد: بسته گرماژ: 80 اندازه: A4 برند: دبل آ
کاغذ A4
کاغذ A4
کاغذ A4 بسته 80 A4 کپی مکس طلایی 370,000 31 اردیبهشت 320,000 320,000
کاغذ A4 واحد: بسته گرماژ: 80 اندازه: A4 برند: کپی مکس طلایی
کاغذ A4
کاغذ A4
کاغذ A4 بسته 80 A4 paperone 600,000 31 اردیبهشت - -
کاغذ A4 واحد: بسته گرماژ: 80 اندازه: A4 برند: paperone
کاغذ A5
کاغذ A5
کاغذ A5 80 A5 هایبرات 225,000 31 اردیبهشت - -
کاغذ A5 گرماژ: 80 اندازه: A5 برند: هایبرات
کاغذ A5
کاغذ A5
کاغذ A5 80 A5 کپی مکس 225,000 31 اردیبهشت 190,000 190,000
کاغذ A5 گرماژ: 80 اندازه: A5 برند: کپی مکس
کاغذ A5
کاغذ A5
کاغذ A5 بسته 80 A5 دبل آ 225,000 31 اردیبهشت 220,000 220,000
کاغذ A5 واحد: بسته گرماژ: 80 اندازه: A5 برند: دبل آ
کاغذ بالکی ( برگ بهشت)
کاغذ بالکی ( برگ بهشت)
کاغذ بالکی ( برگ بهشت) 55 60*90 اروپایی (کِرم) 2,040,000 3 فروردین 2,040,000 2,040,000
کاغذ بالکی ( برگ بهشت) گرماژ: 55 اندازه: 60*90 برند: اروپایی (کِرم)
کاغذ بالکی ( برگ بهشت)
کاغذ بالکی ( برگ بهشت)
کاغذ بالکی ( برگ بهشت) 52 70*100 اروپایی (کِرم) 2,850,000 3 فروردین 2,850,000 2,850,000
کاغذ بالکی ( برگ بهشت) گرماژ: 52 اندازه: 70*100 برند: اروپایی (کِرم)
کاغذ بالکی ( برگ بهشت)
کاغذ بالکی ( برگ بهشت)
کاغذ بالکی ( برگ بهشت) 57 60*90 اروپایی (کِرم) 2,500,000 8 خرداد 2,460,000 2,500,000
کاغذ بالکی ( برگ بهشت) گرماژ: 57 اندازه: 60*90 برند: اروپایی (کِرم)
کاغذ بالکی ( برگ بهشت)
کاغذ بالکی ( برگ بهشت)
کاغذ بالکی ( برگ بهشت) 52 60*90 اروپایی (کِرم) 2,130,000 17 اردیبهشت 2,130,000 2,200,000
کاغذ بالکی ( برگ بهشت) گرماژ: 52 اندازه: 60*90 برند: اروپایی (کِرم)
کاغذ بالکی ( برگ بهشت)
کاغذ بالکی ( برگ بهشت)
کاغذ بالکی ( برگ بهشت) 55 70*100 اروپایی (کِرم) 3,130,000 23 اردیبهشت 3,080,000 3,130,000
کاغذ بالکی ( برگ بهشت) گرماژ: 55 اندازه: 70*100 برند: اروپایی (کِرم)
کاغذ بالکی ( برگ بهشت)
کاغذ بالکی ( برگ بهشت)
کاغذ بالکی ( برگ بهشت) 65 60*90 اروپایی (کِرم) 2,850,000 21 اردیبهشت 2,850,000 2,850,000
کاغذ بالکی ( برگ بهشت) گرماژ: 65 اندازه: 60*90 برند: اروپایی (کِرم)
کاغذ پشت جسب دار
کاغذ پشت جسب دار
کاغذ پشت جسب دار 50*70 Master 32,000 3 فروردین 32,000 32,000
کاغذ پشت جسب دار اندازه: 50*70 برند: Master
کاغذ تحریر
کاغذ تحریر
کاغذ تحریر بند 70 100*70 چنمینگ 3,750,000 10 خرداد 3,190,000 3,770,000
کاغذ تحریر واحد: بند گرماژ: 70 اندازه: 100*70 برند: چنمینگ
کاغذ تحریر
کاغذ تحریر
کاغذ تحریر بند 70 90*60 چنمینگ 2,750,000 10 خرداد 2,320,000 2,820,000
کاغذ تحریر واحد: بند گرماژ: 70 اندازه: 90*60 برند: چنمینگ
کاغذ تحریر
کاغذ تحریر
کاغذ تحریر بند 80 100*70 اندونزی 4,600,000 7 خرداد 4,100,000 4,100,000
کاغذ تحریر واحد: بند گرماژ: 80 اندازه: 100*70 برند: اندونزی
کاغذ تحریر
کاغذ تحریر
کاغذ تحریر بند 80 60*90 اندونزی 3,600,000 7 خرداد 3,100,000 3,100,000
کاغذ تحریر واحد: بند گرماژ: 80 اندازه: 60*90 برند: اندونزی
کاغذ تحریر
کاغذ تحریر
کاغذ تحریر بند 100 100*70 اندونزی 8,200,000 3 فروردین 8,200,000 8,200,000
کاغذ تحریر واحد: بند گرماژ: 100 اندازه: 100*70 برند: اندونزی
کاغذ تحریر
کاغذ تحریر
کاغذ تحریر بند 100 90*60 اندونزی 7,200,000 3 فروردین 7,200,000 7,200,000
کاغذ تحریر واحد: بند گرماژ: 100 اندازه: 90*60 برند: اندونزی
کاغذ حرارتی
کاغذ حرارتی
کاغذ حرارتی 0 عرض 80 طول 45 متر 102,000 31 اردیبهشت 105,000 105,000
کاغذ حرارتی برند: عرض 80 طول 45 متر
کاغذ حرارتی
کاغذ حرارتی
کاغذ حرارتی 0 عرض 80 طول 50 متر 135,000 3 فروردین 135,000 135,000
کاغذ حرارتی برند: عرض 80 طول 50 متر
کاغذ روزنامه
کاغذ روزنامه
کاغذ روزنامه کیلو گرم 45 100*70 - 980,000 31 اردیبهشت 890,000 980,000
کاغذ روزنامه واحد: کیلو گرم گرماژ: 45 اندازه: 100*70 برند: -
کاغذ روزنامه
کاغذ روزنامه
کاغذ روزنامه کیلو گرم 45 140*86 - 980,000 31 اردیبهشت 890,000 980,000
کاغذ روزنامه واحد: کیلو گرم گرماژ: 45 اندازه: 140*86 برند: -
کاغذ کاربن لس (NCR)
کاغذ کاربن لس (NCR)
کاغذ کاربن لس (NCR) بند 100*70 - 6,100,000 31 اردیبهشت 5,600,000 5,600,000
کاغذ کاربن لس (NCR) واحد: بند اندازه: 100*70 برند: -
کاغذ کاربن لس (NCR)
کاغذ کاربن لس (NCR)
کاغذ کاربن لس (NCR) بند 60*90 هایپرکپی 4,900,000 31 اردیبهشت 4,600,000 4,600,000
کاغذ کاربن لس (NCR) واحد: بند اندازه: 60*90 برند: هایپرکپی
کاغذ کرافت
کاغذ کرافت
کاغذ کرافت 80 100*70 - 2,400,000 3 فروردین 2,400,000 2,400,000
کاغذ کرافت گرماژ: 80 اندازه: 100*70 برند: -
کاغذ گلاسه براق
کاغذ گلاسه براق
کاغذ گلاسه براق کیلو گرم 90 100*70 نویا 188,000 10 خرداد 173,000 179,000
کاغذ گلاسه براق واحد: کیلو گرم گرماژ: 90 اندازه: 100*70 برند: نویا
کاغذ گلاسه براق
کاغذ گلاسه براق
کاغذ گلاسه براق کیلو گرم 250 100*70 نویا 188,000 10 خرداد 173,000 179,000
کاغذ گلاسه براق واحد: کیلو گرم گرماژ: 250 اندازه: 100*70 برند: نویا
کاغذ گلاسه براق
کاغذ گلاسه براق
کاغذ گلاسه براق کیلو گرم 300 100*70 نویا 173,000 27 فروردین 173,000 179,000
کاغذ گلاسه براق واحد: کیلو گرم گرماژ: 300 اندازه: 100*70 برند: نویا
کاغذ گلاسه براق
کاغذ گلاسه براق
کاغذ گلاسه براق کیلو گرم 135 100*70 نویا 188,000 10 خرداد 169,000 173,000
کاغذ گلاسه براق واحد: کیلو گرم گرماژ: 135 اندازه: 100*70 برند: نویا
کاغذ گلاسه براق
کاغذ گلاسه براق
کاغذ گلاسه براق کیلو گرم 200 100*70 هانسول 195,000 10 خرداد 189,000 189,000
کاغذ گلاسه براق واحد: کیلو گرم گرماژ: 200 اندازه: 100*70 برند: هانسول
کاغذ گلاسه براق
کاغذ گلاسه براق
کاغذ گلاسه براق کیلو گرم 200 100*70 نویا 195,000 10 خرداد 179,000 195,000
کاغذ گلاسه براق واحد: کیلو گرم گرماژ: 200 اندازه: 100*70 برند: نویا
کاغذ گلاسه مات
کاغذ گلاسه مات
کاغذ گلاسه مات کیلو گرم 300 100*70 نویا 240,000 10 خرداد 173,000 240,000
کاغذ گلاسه مات واحد: کیلو گرم گرماژ: 300 اندازه: 100*70 برند: نویا
مقوای پشت سفید
مقوای پشت سفید
مقوای پشت سفید کیلو گرم 300 100*70 240,000 10 خرداد 200,000 240,000
مقوای پشت سفید واحد: کیلو گرم گرماژ: 300 اندازه: 100*70
مقوای پشت طوسی
مقوای پشت طوسی
مقوای پشت طوسی کیلو گرم 350 60*90 اژدها 167,000 06:04:29 167,000 167,000
مقوای پشت طوسی واحد: کیلو گرم گرماژ: 350 اندازه: 60*90 برند: اژدها
مقوای پشت طوسی
مقوای پشت طوسی
مقوای پشت طوسی کیلو گرم 250 60*90 اژدها 169,000 10 خرداد 167,000 169,000
مقوای پشت طوسی واحد: کیلو گرم گرماژ: 250 اندازه: 60*90 برند: اژدها
مقوای پشت طوسی
مقوای پشت طوسی
مقوای پشت طوسی کیلو گرم 230 60*90 اژدها 169,000 10 خرداد 167,000 169,000
مقوای پشت طوسی واحد: کیلو گرم گرماژ: 230 اندازه: 60*90 برند: اژدها
مقوای پشت طوسی
مقوای پشت طوسی
مقوای پشت طوسی کیلو گرم 280 60*90 اژدها 169,000 10 خرداد 167,000 169,000
مقوای پشت طوسی واحد: کیلو گرم گرماژ: 280 اندازه: 60*90 برند: اژدها
مقوای پشت طوسی
مقوای پشت طوسی
مقوای پشت طوسی کیلو گرم 300 60*90 اژدها 169,000 10 خرداد 167,000 169,000
مقوای پشت طوسی واحد: کیلو گرم گرماژ: 300 اندازه: 60*90 برند: اژدها
مقوای پشت طوسی
مقوای پشت طوسی
مقوای پشت طوسی کیلو گرم 180 رول - 145,000 3 فروردین 145,000 145,000
مقوای پشت طوسی واحد: کیلو گرم گرماژ: 180 اندازه: رول برند: -
مجموع موارد: 43 عدد در 1 صفحه