شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت کفش ورزشی پسرانه

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
کفش راحتی پسرانه آکاتل کد BK-3524
کفش ورزشی پسرانه
کفش راحتی پسرانه آکاتل کد BK-3524 متفرقه 480,000 29 اردیبهشت 480,000 480,000
کفش راحتی پسرانه آکاتل کد BK-3524 جنس: جین، پارچه نحوه بسته شدن: چسبی زیره کفش: قابلیت ارتجاعی، مقاوم در برابر سایش، انعطاف پذیر، کاهش فشارهای وارده ویژگی های تخصصی: مقاوم در برابر سایش انعطاف پذیر
کفش راحتی پسرانه مدل شمین کد M120 غیر اصل
کفش ورزشی پسرانه
کفش راحتی پسرانه مدل شمین کد M120 غیر اصل متفرقه 1,580,000 30 فروردین 1,422,000 1,580,000
کفش راحتی پسرانه مدل شمین کد M120 غیر اصل جنس: پارچه نحوه بسته شدن: کش زیره کفش: آج دار ویژگی های تخصصی: مقاوم در برابر سایش
کفش راحتی پسرانه مدل شمین کد M120 غیر اصل
کفش ورزشی پسرانه
کفش راحتی پسرانه مدل شمین کد M120 غیر اصل متفرقه 1,602,000 29 اردیبهشت 1,602,000 1,602,000
کفش راحتی پسرانه مدل شمین کد M120 غیر اصل جنس: پارچه نحوه بسته شدن: کش زیره کفش: آج دار ویژگی های تخصصی: مقاوم در برابر سایش
کفش راحتی پسرانه کد 3140
کفش ورزشی پسرانه
کفش راحتی پسرانه کد 3140 متفرقه 900,000 3 خرداد 900,000 900,000
کفش راحتی پسرانه کد 3140 جنس: چرم مصنوعی، جیر نحوه بسته شدن: چسبی زیره کفش: انعطاف پذیر ویژگی های تخصصی: مقاوم در برابر سایش
کفش فوتبال پسرانه SH1003 غیر اصل
کفش ورزشی پسرانه
کفش فوتبال پسرانه SH1003 غیر اصل متفرقه 2,900,000 29 اردیبهشت 2,900,000 2,900,000
کفش فوتبال پسرانه SH1003 غیر اصل جنس: چرم مصنوعی نحوه بسته شدن: بند زیره کفش: آج دار ویژگی های تخصصی: انعطاف پذیر
کفش فوتبال پسرانه کد 4901 غیر اصل
کفش ورزشی پسرانه
کفش فوتبال پسرانه کد 4901 غیر اصل متفرقه 1,100,000 3 خرداد 1,100,000 1,250,000
کفش فوتبال پسرانه کد 4901 غیر اصل جنس: چرم مصنوعی نحوه بسته شدن: بند زیره کفش: قابلیت ارتجاعی، مقاوم در برابر سایش، آج دار، انعطاف پذیر، کاهش فشارهای وارده ویژگی های تخصصی: ضد آب مقاوم در برابر سایش انعطاف پذیر
کفش فوتبال پسرانه کد 4902 غیر اصل
کفش ورزشی پسرانه
کفش فوتبال پسرانه کد 4902 غیر اصل متفرقه 1,100,000 3 خرداد 1,100,000 1,250,000
کفش فوتبال پسرانه کد 4902 غیر اصل جنس: چرم مصنوعی نحوه بسته شدن: بند زیره کفش: قابلیت ارتجاعی، مقاوم در برابر سایش، انعطاف پذیر، کاهش فشارهای وارده ویژگی های تخصصی: ضد آب مقاوم در برابر سایش انعطاف پذیر
کفش مخصوص پیاده ای.بیر روی پسرانه کد 01
کفش ورزشی پسرانه
کفش مخصوص پیاده ای.بیر روی پسرانه کد 01 ای.بیر 4,500,000 29 اردیبهشت 4,500,000 4,500,000
کفش مخصوص پیاده ای.بیر روی پسرانه کد 01 جنس: پارچه نحوه بسته شدن: چسبی زیره کفش: قابلیت گردش هوا، قابلیت ارتجاعی، مقاوم در برابر سایش، انعطاف پذیر ویژگی های تخصصی: مقاوم در برابر سایش قابلیت گردش هوا انعطاف پذیر
کفش مخصوص پیاده روی پسرانه ای.بیر کد 01
کفش ورزشی پسرانه
کفش مخصوص پیاده روی پسرانه ای.بیر کد 01 ای.بیر 4,185,000 8 خرداد 4,185,000 4,185,000
کفش مخصوص پیاده روی پسرانه ای.بیر کد 01 جنس: پارچه نحوه بسته شدن: چسبی زیره کفش: قابلیت گردش هوا، قابلیت ارتجاعی، مقاوم در برابر سایش، انعطاف پذیر ویژگی های تخصصی: مقاوم در برابر سایش قابلیت گردش هوا انعطاف پذیر
کفش مخصوص پیاده روی پسرانه جردن مدل FLIGHT 4 PREM
کفش ورزشی پسرانه
کفش مخصوص پیاده روی پسرانه جردن مدل FLIGHT 4 PREM جردن 5,900,000 3 خرداد 5,900,000 5,900,000
کفش مخصوص پیاده روی پسرانه جردن مدل FLIGHT 4 PREM جنس: نبوک نحوه بسته شدن: چسبی زیره کفش: مقاوم در برابر سایش، کاهش فشارهای وارده ویژگی های تخصصی: مقاوم در برابر سایش
کفش مخصوص پیاده روی پسرانه سالومون مدل 379112
کفش ورزشی پسرانه
کفش مخصوص پیاده روی پسرانه سالومون مدل 379112 سالومون 12,590,000 3 خرداد 12,590,000 12,590,000
کفش مخصوص پیاده روی پسرانه سالومون مدل 379112 جنس: پارچه نحوه بسته شدن: بند زیره کفش: مقاوم در برابر سایش ویژگی های تخصصی: ضد آب مقاوم در برابر سایش
کفش مخصوص پیاده روی پسرانه سالومون مدل 392410
کفش ورزشی پسرانه
کفش مخصوص پیاده روی پسرانه سالومون مدل 392410 سالومون 12,590,000 29 اردیبهشت 12,590,000 12,590,000
کفش مخصوص پیاده روی پسرانه سالومون مدل 392410 جنس: پارچه نحوه بسته شدن: بند زیره کفش: مقاوم در برابر سایش ویژگی های تخصصی: مقاوم در برابر سایش
کفش مخصوص پیاده روی پسرانه سالومون مدل 392423
کفش ورزشی پسرانه
کفش مخصوص پیاده روی پسرانه سالومون مدل 392423 سالومون 12,590,000 29 اردیبهشت 12,590,000 12,590,000
کفش مخصوص پیاده روی پسرانه سالومون مدل 392423 جنس: پارچه نحوه بسته شدن: بند زیره کفش: مقاوم در برابر سایش ویژگی های تخصصی: مقاوم در برابر سایش
کفش مخصوص پیاده روی پسرانه سالومون مدل 398407
کفش ورزشی پسرانه
کفش مخصوص پیاده روی پسرانه سالومون مدل 398407 سالومون 12,590,000 29 اردیبهشت 12,590,000 12,590,000
کفش مخصوص پیاده روی پسرانه سالومون مدل 398407 جنس: پارچه نحوه بسته شدن: بند زیره کفش: مقاوم در برابر سایش ویژگی های تخصصی: ضد آب مقاوم در برابر سایش
کفش مخصوص پیاده روی پسرانه سالومون مدل 398438
کفش ورزشی پسرانه
کفش مخصوص پیاده روی پسرانه سالومون مدل 398438 سالومون 12,590,000 3 خرداد 12,590,000 12,590,000
کفش مخصوص پیاده روی پسرانه سالومون مدل 398438 جنس: پارچه نحوه بسته شدن: بند زیره کفش: مقاوم در برابر سایش ویژگی های تخصصی: ضد آب مقاوم در برابر سایش
کفش مخصوص پیاده روی پسرانه مدل 4214
کفش ورزشی پسرانه
کفش مخصوص پیاده روی پسرانه مدل 4214 متفرقه 1,800,000 29 اردیبهشت 1,800,000 1,800,000
کفش مخصوص پیاده روی پسرانه مدل 4214 جنس: چرم مصنوعی نحوه بسته شدن: چسبی زیره کفش: مقاوم در برابر سایش ویژگی های تخصصی: ضد آب
کفش مخصوص پیاده روی پسرانه مدل FAN_RPS01 غیر اصل
کفش ورزشی پسرانه
کفش مخصوص پیاده روی پسرانه مدل FAN_RPS01 غیر اصل متفرقه 629,000 29 اردیبهشت 629,000 629,000
کفش مخصوص پیاده روی پسرانه مدل FAN_RPS01 غیر اصل جنس: مواد مصنوعی نحوه بسته شدن: بند زیره کفش: قابلیت ارتجاعی، مقاوم در برابر سایش، انعطاف پذیر ویژگی های تخصصی: قابلیت گردش هوا
کفش مخصوص پیاده روی پسرانه مدل آرسین کد 12043 غیر اصل
کفش ورزشی پسرانه
کفش مخصوص پیاده روی پسرانه مدل آرسین کد 12043 غیر اصل متفرقه 650,000 3 خرداد 650,000 650,000
کفش مخصوص پیاده روی پسرانه مدل آرسین کد 12043 غیر اصل جنس: چرم مصنوعی نحوه بسته شدن: بند زیره کفش: مقاوم در برابر سایش ویژگی های تخصصی: مقاوم در برابر سایش
کفش مخصوص پیاده روی پسرانه مدل کیان کد 7668
کفش ورزشی پسرانه
کفش مخصوص پیاده روی پسرانه مدل کیان کد 7668 متفرقه 3,200,000 29 اردیبهشت 3,200,000 3,200,000
کفش مخصوص پیاده روی پسرانه مدل کیان کد 7668 جنس: چرم مصنوعی، پارچه نحوه بسته شدن: بند زیره کفش: قابلیت ارتجاعی، مقاوم در برابر سایش، آج دار، انعطاف پذیر، کاهش فشارهای وارده ویژگی های تخصصی: ضد آب
کفش مخصوص پیاده روی پسرانه نایکی مدل AIR MAX IVO
کفش ورزشی پسرانه
کفش مخصوص پیاده روی پسرانه نایکی مدل AIR MAX IVO نایکی 5,900,000 29 اردیبهشت 5,900,000 5,900,000
کفش مخصوص پیاده روی پسرانه نایکی مدل AIR MAX IVO جنس: نبوک نحوه بسته شدن: بند زیره کفش: مقاوم در برابر سایش، کاهش فشارهای وارده ویژگی های تخصصی: مقاوم در برابر سایش
کفش مخصوص پیاده روی پسرانه نایکی مدل ROSHE ONE
کفش ورزشی پسرانه
کفش مخصوص پیاده روی پسرانه نایکی مدل ROSHE ONE نایکی 5,900,000 3 خرداد 5,900,000 5,900,000
کفش مخصوص پیاده روی پسرانه نایکی مدل ROSHE ONE جنس: پارچه نحوه بسته شدن: یکسره زیره کفش: مقاوم در برابر سایش، کاهش فشارهای وارده ویژگی های تخصصی: مقاوم در برابر سایش
کفش مخصوص پیاده روی پسرانه کد 67 غیر اصل
کفش ورزشی پسرانه
کفش مخصوص پیاده روی پسرانه کد 67 غیر اصل متفرقه 1,580,000 3 خرداد 1,580,000 1,580,000
کفش مخصوص پیاده روی پسرانه کد 67 غیر اصل جنس: جیر، پارچه نحوه بسته شدن: چسبی زیره کفش: مقاوم در برابر سایش، آج دار، کاهش فشارهای وارده ویژگی های تخصصی: مقاوم در برابر سایش
کفش مخصوص پیاده روی پسرانه کد 72 غیر اصل
کفش ورزشی پسرانه
کفش مخصوص پیاده روی پسرانه کد 72 غیر اصل متفرقه 1,580,000 29 اردیبهشت 1,580,000 1,580,000
کفش مخصوص پیاده روی پسرانه کد 72 غیر اصل جنس: جیر، پارچه نحوه بسته شدن: چسبی زیره کفش: مقاوم در برابر سایش، آج دار، کاهش فشارهای وارده ویژگی های تخصصی: مقاوم در برابر سایش
کفش مخصوص پیاده روی پسرانه کد D-TS غیر اصل
کفش ورزشی پسرانه
کفش مخصوص پیاده روی پسرانه کد D-TS غیر اصل متفرقه 1,480,000 26 اردیبهشت 1,480,000 1,480,000
کفش مخصوص پیاده روی پسرانه کد D-TS غیر اصل جنس: چرم مصنوعی، پارچه نحوه بسته شدن: بند زیره کفش: قابلیت ارتجاعی، مقاوم در برابر سایش، آج دار ویژگی های تخصصی: مقاوم در برابر سایش قابلیت گردش هوا
مجموع موارد: 24 عدد در 1 صفحه