شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت دستبند نقره مردانه

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
دست بند نقره مردانه کد 7266
دستبند نقره مردانه
دست بند نقره مردانه کد 7266 متفرقه 3,290,000 2 خرداد 3,290,000 3,300,000
دست بند نقره مردانه کد 7266 عیار: 925 عیار مناسب برای: آقایان پلاک: ندارد آویز: ندارد قفل:دارد
دستبند مردانه درگون جولری مدل WO1
دستبند نقره مردانه
دستبند مردانه درگون جولری مدل WO1 درگون جولری 1,850,000 10 اردیبهشت 1,850,000 1,850,000
دستبند مردانه درگون جولری مدل WO1 عیار: 925 عیار مناسب برای: آقایان پلاک: ندارد آویز: ندارد قفل:دارد
دستبند مردانه درگون جولری مدل WO17
دستبند نقره مردانه
دستبند مردانه درگون جولری مدل WO17 درگون جولری 1,750,000 6 فروردین 1,750,000 1,750,000
دستبند مردانه درگون جولری مدل WO17 عیار: 925 عیار مناسب برای: آقایان پلاک: دارد جنس پلاک: نقره آویز:ندارد قفل: دارد
دستبند مردانه درگون جولری مدل WO18
دستبند نقره مردانه
دستبند مردانه درگون جولری مدل WO18 درگون جولری 1,950,000 6 فروردین 1,950,000 1,950,000
دستبند مردانه درگون جولری مدل WO18 عیار: 925 عیار مناسب برای: آقایان قفل: دارد
دستبند مردانه درگون جولری مدل WO3
دستبند نقره مردانه
دستبند مردانه درگون جولری مدل WO3 درگون جولری 1,890,000 10 اردیبهشت 1,890,000 1,890,000
دستبند مردانه درگون جولری مدل WO3 عیار: 925 عیار مناسب برای: آقایان پلاک: ندارد آویز: ندارد قفل:دارد
دستبند نقره زنانه ریسه گالری مدل Ri3-H1129
دستبند نقره مردانه
دستبند نقره زنانه ریسه گالری مدل Ri3-H1129 ریسه گالری 1,890,000 5 خرداد 1,890,000 1,970,000
دستبند نقره زنانه ریسه گالری مدل Ri3-H1129 عیار: 925 عیار مناسب برای: خانم‌ها پلاک: دارد جنس پلاک: نقره آویز:ندارد قفل: دارد
دستبند نقره زنانه طرح حامد
دستبند نقره مردانه
دستبند نقره زنانه طرح حامد متفرقه 879,500 4 خرداد 880,000 880,000
دستبند نقره زنانه طرح حامد عیار: 925 عیار مناسب برای: آقایان پلاک: دارد جنس پلاک: نقره آویز:ندارد قفل: دارد
دستبند نقره زنانه طرح هادی
دستبند نقره مردانه
دستبند نقره زنانه طرح هادی متفرقه 879,500 30 اردیبهشت 880,000 880,000
دستبند نقره زنانه طرح هادی عیار: 925 عیار مناسب برای: آقایان پلاک: دارد جنس پلاک: نقره آویز:ندارد قفل: دارد
دستبند نقره طرح ابراهیم کد AC 201
دستبند نقره مردانه
دستبند نقره طرح ابراهیم کد AC 201 متفرقه 850,000 5 خرداد 850,000 890,000
دستبند نقره طرح ابراهیم کد AC 201 عیار: 925 عیار مناسب برای: آقایان پلاک: دارد جنس پلاک: نقره آویز:ندارد قفل: دارد
دستبند نقره طرح بهزاد کد AC 200
دستبند نقره مردانه
دستبند نقره طرح بهزاد کد AC 200 متفرقه 890,000 11 اردیبهشت 890,000 900,000
دستبند نقره طرح بهزاد کد AC 200 عیار: 925 عیار مناسب برای: آقایان پلاک: دارد جنس پلاک: نقره آویز:ندارد قفل: دارد
دستبند نقره مدل AL1
دستبند نقره مردانه
دستبند نقره مدل AL1 متفرقه 1,020,000 5 خرداد 1,020,000 1,035,000
دستبند نقره مدل AL1 عیار: 925 عیار مناسب برای: آقایان قفل: دارد
دستبند نقره مردانه  آراسته مدل GZ98480
دستبند نقره مردانه
دستبند نقره مردانه آراسته مدل GZ98480 متفرقه 3,700,000 4 خرداد 3,515,000 3,515,000
دستبند نقره مردانه آراسته مدل GZ98480 عیار: 950 عیار مناسب برای: آقایان، خانم‌ها پلاک: دارد جنس پلاک: نقره قفل:دارد
دستبند نقره مردانه آراسته مدل GZ98481
دستبند نقره مردانه
دستبند نقره مردانه آراسته مدل GZ98481 متفرقه 3,400,000 31 اردیبهشت 3,400,000 3,515,000
دستبند نقره مردانه آراسته مدل GZ98481 عیار: 950 عیار مناسب برای: آقایان، خانم‌ها پلاک: دارد جنس پلاک: نقره آویز:ندارد قفل: ندارد
دستبند نقره مردانه اکنو مدل OK4257L
دستبند نقره مردانه
دستبند نقره مردانه اکنو مدل OK4257L اکنو 1,810,000 25 اردیبهشت 1,810,000 1,820,700
دستبند نقره مردانه اکنو مدل OK4257L عیار: 925 عیار مناسب برای: آقایان پلاک: ندارد آویز: ندارد قفل:دارد
دستبند نقره مردانه اکنو مدل OK4257M
دستبند نقره مردانه
دستبند نقره مردانه اکنو مدل OK4257M اکنو 1,405,000 26 اردیبهشت 1,405,000 1,476,300
دستبند نقره مردانه اکنو مدل OK4257M عیار: 925 عیار مناسب برای: آقایان پلاک: ندارد آویز: ندارد قفل:دارد
دستبند نقره مردانه اکنو مدل OK4257S
دستبند نقره مردانه
دستبند نقره مردانه اکنو مدل OK4257S اکنو 2,550,600 26 اردیبهشت 2,550,500 2,550,600
دستبند نقره مردانه اکنو مدل OK4257S عیار: 925 عیار مناسب برای: آقایان پلاک: ندارد آویز: ندارد قفل:دارد
دستبند نقره مردانه اکنو مدل OK4259
دستبند نقره مردانه
دستبند نقره مردانه اکنو مدل OK4259 اکنو 2,700,000 20 اردیبهشت 2,680,000 2,700,000
دستبند نقره مردانه اکنو مدل OK4259 عیار: 925 عیار مناسب برای: آقایان پلاک: ندارد آویز: ندارد قفل:دارد
دستبند نقره مردانه ترمه 1 طرح احمدرضا کد M100
دستبند نقره مردانه
دستبند نقره مردانه ترمه 1 طرح احمدرضا کد M100 ترمه ۱ 1,250,000 10 اردیبهشت 1,250,000 1,250,000
دستبند نقره مردانه ترمه 1 طرح احمدرضا کد M100 عیار: 925 عیار مناسب برای: آقایان پلاک: دارد جنس پلاک: نقره آویز:ندارد قفل: دارد
دستبند نقره مردانه ترمه 1 طرح احمدرضا کد M101
دستبند نقره مردانه
دستبند نقره مردانه ترمه 1 طرح احمدرضا کد M101 ترمه ۱ 1,250,000 5 اردیبهشت 1,250,000 1,250,000
دستبند نقره مردانه ترمه 1 طرح احمدرضا کد M101 عیار: 925 عیار مناسب برای: آقایان پلاک: دارد جنس پلاک: نقره آویز:ندارد قفل: دارد
دستبند نقره مردانه ترمه 1 طرح احمدرضا کد M102
دستبند نقره مردانه
دستبند نقره مردانه ترمه 1 طرح احمدرضا کد M102 ترمه ۱ 1,250,000 31 فروردین 1,250,000 1,250,000
دستبند نقره مردانه ترمه 1 طرح احمدرضا کد M102 عیار: 925 عیار مناسب برای: آقایان پلاک: دارد جنس پلاک: نقره آویز:ندارد قفل: دارد
دستبند نقره مردانه ترمه 1 طرح احمدرضا کد M103
دستبند نقره مردانه
دستبند نقره مردانه ترمه 1 طرح احمدرضا کد M103 ترمه ۱ 1,250,000 5 اردیبهشت 1,250,000 1,250,000
دستبند نقره مردانه ترمه 1 طرح احمدرضا کد M103 عیار: 925 عیار مناسب برای: آقایان پلاک: دارد جنس پلاک: نقره آویز:ندارد قفل: دارد
دستبند نقره مردانه ترمه 1 طرح احمدرضا کد M104
دستبند نقره مردانه
دستبند نقره مردانه ترمه 1 طرح احمدرضا کد M104 ترمه ۱ 1,250,000 10 اردیبهشت 1,250,000 1,250,000
دستبند نقره مردانه ترمه 1 طرح احمدرضا کد M104 عیار: 925 عیار مناسب برای: آقایان پلاک: دارد جنس پلاک: نقره قفل:دارد
دستبند نقره مردانه ترمه 1 طرح احمدرضا کد M107
دستبند نقره مردانه
دستبند نقره مردانه ترمه 1 طرح احمدرضا کد M107 ترمه ۱ 1,250,000 10 اردیبهشت 1,250,000 1,250,000
دستبند نقره مردانه ترمه 1 طرح احمدرضا کد M107 عیار: 925 عیار مناسب برای: آقایان پلاک: دارد جنس پلاک: نقره آویز:ندارد قفل: دارد
دستبند نقره مردانه ترمه 1 طرح احمدرضا کد M108
دستبند نقره مردانه
دستبند نقره مردانه ترمه 1 طرح احمدرضا کد M108 ترمه ۱ 1,250,000 10 اردیبهشت 1,250,000 1,250,000
دستبند نقره مردانه ترمه 1 طرح احمدرضا کد M108 عیار: 925 عیار مناسب برای: آقایان پلاک: دارد جنس پلاک: نقره آویز:ندارد قفل: دارد
دستبند نقره مردانه ترمه 1 طرح احمدرضا کد M109
دستبند نقره مردانه
دستبند نقره مردانه ترمه 1 طرح احمدرضا کد M109 ترمه ۱ 1,250,000 10 اردیبهشت 1,250,000 1,250,000
دستبند نقره مردانه ترمه 1 طرح احمدرضا کد M109 عیار: 925 عیار مناسب برای: آقایان پلاک: دارد جنس پلاک: نقره آویز:ندارد قفل: دارد
دستبند نقره مردانه ترمه 1 طرح احمدرضا کد M111
دستبند نقره مردانه
دستبند نقره مردانه ترمه 1 طرح احمدرضا کد M111 ترمه ۱ 1,250,000 10 اردیبهشت 1,250,000 1,250,000
دستبند نقره مردانه ترمه 1 طرح احمدرضا کد M111 عیار: 925 عیار مناسب برای: آقایان پلاک: دارد جنس پلاک: نقره قفل:دارد
دستبند نقره مردانه ترمه 1 طرح احمدرضا کد M112
دستبند نقره مردانه
دستبند نقره مردانه ترمه 1 طرح احمدرضا کد M112 ترمه ۱ 1,250,000 10 اردیبهشت 1,250,000 1,250,000
دستبند نقره مردانه ترمه 1 طرح احمدرضا کد M112 عیار: 925 عیار مناسب برای: آقایان پلاک: دارد جنس پلاک: نقره آویز:ندارد قفل: دارد
دستبند نقره مردانه ترمه 1 طرح احمدرضا کد M113
دستبند نقره مردانه
دستبند نقره مردانه ترمه 1 طرح احمدرضا کد M113 ترمه ۱ 1,250,000 10 اردیبهشت 1,250,000 1,250,000
دستبند نقره مردانه ترمه 1 طرح احمدرضا کد M113 عیار: 925 عیار مناسب برای: آقایان پلاک: دارد جنس پلاک: نقره آویز:ندارد قفل: دارد
دستبند نقره مردانه ترمه 1 طرح احمدرضا کد M114
دستبند نقره مردانه
دستبند نقره مردانه ترمه 1 طرح احمدرضا کد M114 ترمه ۱ 1,250,000 10 اردیبهشت 1,250,000 1,250,000
دستبند نقره مردانه ترمه 1 طرح احمدرضا کد M114 عیار: 925 عیار مناسب برای: آقایان پلاک: دارد جنس پلاک: نقره آویز:ندارد قفل: دارد
دستبند نقره مردانه ترمه 1 طرح احمدرضا کد M115
دستبند نقره مردانه
دستبند نقره مردانه ترمه 1 طرح احمدرضا کد M115 ترمه ۱ 1,250,000 10 اردیبهشت 1,250,000 1,250,000
دستبند نقره مردانه ترمه 1 طرح احمدرضا کد M115 عیار: 925 عیار مناسب برای: آقایان پلاک: دارد جنس پلاک: نقره آویز:ندارد قفل: دارد
دستبند نقره مردانه ترمه 1 طرح احمدرضا کد M116
دستبند نقره مردانه
دستبند نقره مردانه ترمه 1 طرح احمدرضا کد M116 ترمه ۱ 1,250,000 5 اردیبهشت 1,250,000 1,250,000
دستبند نقره مردانه ترمه 1 طرح احمدرضا کد M116 عیار: 925 عیار مناسب برای: آقایان پلاک: دارد جنس پلاک: نقره آویز:ندارد قفل: دارد
دستبند نقره مردانه ترمه 1 طرح احمدرضا کد M9106
دستبند نقره مردانه
دستبند نقره مردانه ترمه 1 طرح احمدرضا کد M9106 ترمه ۱ 1,250,000 31 فروردین 1,250,000 1,250,000
دستبند نقره مردانه ترمه 1 طرح احمدرضا کد M9106 عیار: 925 عیار مناسب برای: آقایان پلاک: دارد جنس پلاک: نقره آویز:ندارد قفل: دارد
دستبند نقره مردانه ترمه 1 طرح احمدرضا کد M98
دستبند نقره مردانه
دستبند نقره مردانه ترمه 1 طرح احمدرضا کد M98 ترمه ۱ 1,250,000 10 اردیبهشت 1,250,000 1,250,000
دستبند نقره مردانه ترمه 1 طرح احمدرضا کد M98 عیار: 925 عیار مناسب برای: آقایان پلاک: دارد جنس پلاک: نقره قفل:دارد
دستبند نقره مردانه ترمه 1 طرح احمدرضا کد M99
دستبند نقره مردانه
دستبند نقره مردانه ترمه 1 طرح احمدرضا کد M99 ترمه ۱ 1,250,000 10 اردیبهشت 1,250,000 1,250,000
دستبند نقره مردانه ترمه 1 طرح احمدرضا کد M99 عیار: 925 عیار مناسب برای: آقایان پلاک: دارد جنس پلاک: نقره آویز:ندارد قفل: دارد
دستبند نقره مردانه ترمه 1 طرح عبدالله کد L219
دستبند نقره مردانه
دستبند نقره مردانه ترمه 1 طرح عبدالله کد L219 ترمه ۱ 1,300,000 10 اردیبهشت 1,300,000 1,300,000
دستبند نقره مردانه ترمه 1 طرح عبدالله کد L219 عیار: 925 عیار مناسب برای: آقایان پلاک: دارد جنس پلاک: نقره آویز:ندارد قفل: دارد
دستبند نقره مردانه ترمه 1 طرح عبدالله کد L220
دستبند نقره مردانه
دستبند نقره مردانه ترمه 1 طرح عبدالله کد L220 ترمه ۱ 1,250,000 26 فروردین 1,250,000 1,250,000
دستبند نقره مردانه ترمه 1 طرح عبدالله کد L220 عیار: 925 عیار مناسب برای: آقایان پلاک: دارد جنس پلاک: نقره آویز:ندارد قفل: دارد
دستبند نقره مردانه ترمه 1 طرح عبدالله کد M53
دستبند نقره مردانه
دستبند نقره مردانه ترمه 1 طرح عبدالله کد M53 ترمه ۱ 1,250,000 10 اردیبهشت 1,250,000 1,250,000
دستبند نقره مردانه ترمه 1 طرح عبدالله کد M53 عیار: 925 عیار مناسب برای: خانم‌ها پلاک: دارد جنس پلاک: نقره آویز:ندارد قفل: دارد
دستبند نقره مردانه ترمه 1 طرح عبدالله کد M54
دستبند نقره مردانه
دستبند نقره مردانه ترمه 1 طرح عبدالله کد M54 ترمه ۱ 1,250,000 10 اردیبهشت 1,250,000 1,250,000
دستبند نقره مردانه ترمه 1 طرح عبدالله کد M54 عیار: 925 عیار مناسب برای: آقایان پلاک: دارد جنس پلاک: نقره آویز:ندارد قفل: دارد
دستبند نقره مردانه ترمه 1 طرح عبدالله کد M55
دستبند نقره مردانه
دستبند نقره مردانه ترمه 1 طرح عبدالله کد M55 ترمه ۱ 1,250,000 10 اردیبهشت 1,250,000 1,250,000
دستبند نقره مردانه ترمه 1 طرح عبدالله کد M55 عیار: 925 عیار مناسب برای: آقایان پلاک: دارد جنس پلاک: نقره آویز:ندارد قفل: دارد
دستبند نقره مردانه ترمه 1 طرح عبدالله کد M56
دستبند نقره مردانه
دستبند نقره مردانه ترمه 1 طرح عبدالله کد M56 ترمه ۱ 1,250,000 21 فروردین 1,250,000 1,250,000
دستبند نقره مردانه ترمه 1 طرح عبدالله کد M56 عیار: 925 عیار مناسب برای: آقایان پلاک: دارد جنس پلاک: نقره آویز:ندارد قفل: دارد
دستبند نقره مردانه ترمه 1 طرح عبدالله کد M57
دستبند نقره مردانه
دستبند نقره مردانه ترمه 1 طرح عبدالله کد M57 ترمه ۱ 1,250,000 10 اردیبهشت 1,250,000 1,250,000
دستبند نقره مردانه ترمه 1 طرح عبدالله کد M57 عیار: 925 عیار مناسب برای: آقایان پلاک: دارد جنس پلاک: نقره آویز:ندارد قفل: دارد
دستبند نقره مردانه ترمه 1 طرح عبدالله کد M58
دستبند نقره مردانه
دستبند نقره مردانه ترمه 1 طرح عبدالله کد M58 ترمه ۱ 1,250,000 10 اردیبهشت 1,250,000 1,250,000
دستبند نقره مردانه ترمه 1 طرح عبدالله کد M58 عیار: 925 عیار مناسب برای: آقایان پلاک: دارد جنس پلاک: نقره آویز:ندارد قفل: دارد
دستبند نقره مردانه ترمه 1 طرح عبدالله کد M59
دستبند نقره مردانه
دستبند نقره مردانه ترمه 1 طرح عبدالله کد M59 ترمه ۱ 1,250,000 10 اردیبهشت 1,250,000 1,250,000
دستبند نقره مردانه ترمه 1 طرح عبدالله کد M59 عیار: 925 عیار مناسب برای: آقایان پلاک: دارد جنس پلاک: نقره آویز:ندارد قفل: دارد
دستبند نقره مردانه ترمه 1 طرح عبدالله کد M60
دستبند نقره مردانه
دستبند نقره مردانه ترمه 1 طرح عبدالله کد M60 ترمه ۱ 1,250,000 10 اردیبهشت 1,250,000 1,250,000
دستبند نقره مردانه ترمه 1 طرح عبدالله کد M60 عیار: 925 عیار مناسب برای: آقایان پلاک: دارد جنس پلاک: نقره آویز:ندارد قفل: دارد
دستبند نقره مردانه ترمه 1 طرح عبدالله کد M61
دستبند نقره مردانه
دستبند نقره مردانه ترمه 1 طرح عبدالله کد M61 ترمه ۱ 1,250,000 10 اردیبهشت 1,250,000 1,250,000
دستبند نقره مردانه ترمه 1 طرح عبدالله کد M61 عیار: 925 عیار مناسب برای: آقایان پلاک: دارد جنس پلاک: نقره آویز:ندارد قفل: دارد
دستبند نقره مردانه ترمه 1 طرح عبدالله کد M62
دستبند نقره مردانه
دستبند نقره مردانه ترمه 1 طرح عبدالله کد M62 ترمه ۱ 1,250,000 10 اردیبهشت 1,250,000 1,250,000
دستبند نقره مردانه ترمه 1 طرح عبدالله کد M62 عیار: 925 عیار مناسب برای: آقایان پلاک: دارد جنس پلاک: نقره آویز:ندارد قفل: دارد
دستبند نقره مردانه ترمه 1 طرح عبدالله کد M63
دستبند نقره مردانه
دستبند نقره مردانه ترمه 1 طرح عبدالله کد M63 ترمه ۱ 1,250,000 10 اردیبهشت 1,250,000 1,250,000
دستبند نقره مردانه ترمه 1 طرح عبدالله کد M63 عیار: 925 عیار مناسب برای: آقایان پلاک: دارد جنس پلاک: نقره آویز:ندارد قفل: دارد
دستبند نقره مردانه ترمه 1 طرح عبدالله کد M64
دستبند نقره مردانه
دستبند نقره مردانه ترمه 1 طرح عبدالله کد M64 ترمه ۱ 1,250,000 10 اردیبهشت 1,250,000 1,250,000
دستبند نقره مردانه ترمه 1 طرح عبدالله کد M64 عیار: 925 عیار مناسب برای: آقایان پلاک: دارد جنس پلاک: نقره آویز:ندارد قفل: دارد
دستبند نقره مردانه ترمه 1 طرح عبدالله کد M65
دستبند نقره مردانه
دستبند نقره مردانه ترمه 1 طرح عبدالله کد M65 ترمه ۱ 1,250,000 21 فروردین 1,250,000 1,250,000
دستبند نقره مردانه ترمه 1 طرح عبدالله کد M65 عیار: 925 عیار مناسب برای: آقایان پلاک: دارد جنس پلاک: نقره آویز:ندارد قفل: دارد
دستبند نقره مردانه ترمه 1 طرح عبدالله کد M66
دستبند نقره مردانه
دستبند نقره مردانه ترمه 1 طرح عبدالله کد M66 ترمه ۱ 1,250,000 10 اردیبهشت 1,250,000 1,250,000
دستبند نقره مردانه ترمه 1 طرح عبدالله کد M66 عیار: 925 عیار مناسب برای: آقایان پلاک: دارد جنس پلاک: نقره آویز:ندارد قفل: دارد
مجموع موارد: 113 عدد در 3 صفحه