شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت دستبند زنانه و مردانه

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
دستبند آروان مدل AR104
دستبند زنانه و مردانه
دستبند آروان مدل AR104 متفرقه 79,500 06:09:20 79,500 79,500
دستبند آروان مدل AR104 مناسب برای: آقایان/خانم ها جنس: سنگ سنگ: دارد
دستبند برندزکالا مدل BK-334
دستبند زنانه و مردانه
دستبند برندزکالا مدل BK-334 متفرقه 398,000 3 اردیبهشت 398,000 398,000
دستبند برندزکالا مدل BK-334 مناسب برای: آقایان/خانم ها جنس: چرم سنگ: دارد
دستبند بهارگالری مدل انار کد 206062
دستبند زنانه و مردانه
دستبند بهارگالری مدل انار کد 206062 متفرقه 225,000 31 فروردین 208,000 225,000
دستبند بهارگالری مدل انار کد 206062 مناسب برای: خانم ها، کودکان جنس: استیل
دستبند ترمه 1 طرح ایران
دستبند زنانه و مردانه
دستبند ترمه 1 طرح ایران ترمه ۱ 280,000 06:09:18 270,000 280,000
دستبند ترمه 1 طرح ایران مناسب برای: آقایان/خانم ها نوع: بندی جنس: بند سنگ: ندارد
دستبند ترمه 1 مدل انار کد 9003
دستبند زنانه و مردانه
دستبند ترمه 1 مدل انار کد 9003 ترمه ۱ 280,000 06:09:19 290,000 290,000
دستبند ترمه 1 مدل انار کد 9003 مناسب برای: آقایان/خانم ها نوع: بندی جنس: بند سنگ: ندارد
دستبند ترمه 1 مدل برف
دستبند زنانه و مردانه
دستبند ترمه 1 مدل برف ترمه ۱ 280,000 06:09:18 280,000 280,000
دستبند ترمه 1 مدل برف مناسب برای: آقایان/خانم ها نوع: بندی جنس: بند سنگ: ندارد
دستبند ترمه 1 مدل بیشه کد 519
دستبند زنانه و مردانه
دستبند ترمه 1 مدل بیشه کد 519 ترمه ۱ 280,000 06:09:20 280,000 295,000
دستبند ترمه 1 مدل بیشه کد 519 مناسب برای: آقایان/خانم ها نوع: بندی جنس: بند سنگ: ندارد
دستبند ترمه 1 مدل جنگل کد 516
دستبند زنانه و مردانه
دستبند ترمه 1 مدل جنگل کد 516 ترمه ۱ 280,000 06:09:10 280,000 280,000
دستبند ترمه 1 مدل جنگل کد 516 مناسب برای: آقایان/خانم ها نوع: بندی جنس: بند سنگ: ندارد
دستبند ترمه 1 مدل روناس
دستبند زنانه و مردانه
دستبند ترمه 1 مدل روناس ترمه ۱ 280,000 06:09:20 290,000 290,000
دستبند ترمه 1 مدل روناس مناسب برای: آقایان/خانم ها نوع: بندی جنس: بند سنگ: ندارد
دستبند ترمه 1 مدل ریحان کد 9019
دستبند زنانه و مردانه
دستبند ترمه 1 مدل ریحان کد 9019 ترمه ۱ 280,000 24 فروردین 280,000 280,000
دستبند ترمه 1 مدل ریحان کد 9019 مناسب برای: آقایان/خانم ها نوع: بندی جنس: بند سنگ: ندارد
دستبند ترمه 1 مدل طاووس کد 520
دستبند زنانه و مردانه
دستبند ترمه 1 مدل طاووس کد 520 ترمه ۱ 280,000 06:09:19 290,000 290,000
دستبند ترمه 1 مدل طاووس کد 520 مناسب برای: آقایان/خانم ها نوع: بندی جنس: بند سنگ: ندارد
دستبند ترمه 1 مدل پاییز کد 9012
دستبند زنانه و مردانه
دستبند ترمه 1 مدل پاییز کد 9012 ترمه ۱ 280,000 06:09:19 280,000 280,000
دستبند ترمه 1 مدل پاییز کد 9012 مناسب برای: آقایان/خانم ها نوع: بندی جنس: بند سنگ: ندارد
دستبند ترمه 1 مدل کویر کد 9017
دستبند زنانه و مردانه
دستبند ترمه 1 مدل کویر کد 9017 ترمه ۱ 280,000 4 خرداد 295,000 295,000
دستبند ترمه 1 مدل کویر کد 9017 مناسب برای: آقایان/خانم ها نوع: بندی جنس: بند سنگ: ندارد
دستبند ترمه 1 مدل یزد کد 9004
دستبند زنانه و مردانه
دستبند ترمه 1 مدل یزد کد 9004 ترمه ۱ 280,000 06:09:20 280,000 280,000
دستبند ترمه 1 مدل یزد کد 9004 مناسب برای: آقایان/خانم ها نوع: بندی جنس: بند سنگ: ندارد
دستبند زنانه مدل Moon
دستبند زنانه و مردانه
دستبند زنانه مدل Moon متفرقه 880,000 06:09:20 880,000 880,000
دستبند زنانه مدل Moon مناسب برای: خانم ها جنس: استیل، سنگ سنگ: دارد
دستبند زنانه مدل برکت کد 528
دستبند زنانه و مردانه
دستبند زنانه مدل برکت کد 528 متفرقه 294,000 06:09:21 294,000 294,000
دستبند زنانه مدل برکت کد 528 مناسب برای: آقایان/خانم ها جنس: مس سنگ: ندارد
دستبند زنانه کد 502
دستبند زنانه و مردانه
دستبند زنانه کد 502 متفرقه 405,000 06:09:20 405,000 405,000
دستبند زنانه کد 502 مناسب برای: آقایان، خانم ها، آقایان/خانم ها جنس: استیل سنگ: ندارد
دستبند زنانه کد C01
دستبند زنانه و مردانه
دستبند زنانه کد C01 متفرقه 650,000 06:09:20 550,000 550,000
دستبند زنانه کد C01 مناسب برای: آقایان، خانم ها جنس: چرم سنگ: ندارد
دستبند زنانه کد HK841
دستبند زنانه و مردانه
دستبند زنانه کد HK841 متفرقه 90,000 06:09:19 90,000 93,800
دستبند زنانه کد HK841 مناسب برای: آقایان، خانم ها جنس: سنگ سنگ: دارد
دستبند سیلک رود طرح شیر و عقاب کد JW56
دستبند زنانه و مردانه
دستبند سیلک رود طرح شیر و عقاب کد JW56 متفرقه 390,000 6 اردیبهشت 351,000 390,000
دستبند سیلک رود طرح شیر و عقاب کد JW56 مناسب برای: آقایان/خانم ها جنس: مس سنگ: ندارد
دستبند سیلک رود طرح عقاب کد JW55
دستبند زنانه و مردانه
دستبند سیلک رود طرح عقاب کد JW55 متفرقه 390,000 06:09:19 390,000 390,000
دستبند سیلک رود طرح عقاب کد JW55 مناسب برای: آقایان/خانم ها جنس: مس سنگ: ندارد
دستبند سیلک رود کد JW44
دستبند زنانه و مردانه
دستبند سیلک رود کد JW44 متفرقه 420,000 06:09:21 420,000 420,000
دستبند سیلک رود کد JW44 مناسب برای: آقایان/خانم ها جنس: مس سنگ: ندارد
دستبند سیلک رود کد JW48
دستبند زنانه و مردانه
دستبند سیلک رود کد JW48 متفرقه 390,000 06:09:21 390,000 390,000
دستبند سیلک رود کد JW48 مناسب برای: آقایان/خانم ها جنس: مس سنگ: ندارد
دستبند سیلک رود کد JW49
دستبند زنانه و مردانه
دستبند سیلک رود کد JW49 متفرقه 390,000 06:09:20 390,000 390,000
دستبند سیلک رود کد JW49 مناسب برای: آقایان/خانم ها جنس: مس سنگ: ندارد
دستبند سیلک رود کد JW50
دستبند زنانه و مردانه
دستبند سیلک رود کد JW50 متفرقه 390,000 06:09:20 390,000 390,000
دستبند سیلک رود کد JW50 مناسب برای: آقایان/خانم ها جنس: مس سنگ: ندارد
دستبند سیلک رود کد JW51
دستبند زنانه و مردانه
دستبند سیلک رود کد JW51 متفرقه 390,000 06:09:20 390,000 390,000
دستبند سیلک رود کد JW51 مناسب برای: آقایان/خانم ها جنس: مس سنگ: ندارد
دستبند طرح Bili Eilish کد 30
دستبند زنانه و مردانه
دستبند طرح Bili Eilish کد 30 متفرقه 297,000 15 خرداد 297,000 297,000
دستبند طرح Bili Eilish کد 30 مناسب برای: آقایان/خانم ها جنس: مهره سنگ: ندارد
دستبند طرح BTS کد 14
دستبند زنانه و مردانه
دستبند طرح BTS کد 14 متفرقه 297,000 15 خرداد 297,000 297,000
دستبند طرح BTS کد 14 مناسب برای: آقایان/خانم ها جنس: مهره سنگ: ندارد
دستبند طرح BTS2 کد 24
دستبند زنانه و مردانه
دستبند طرح BTS2 کد 24 متفرقه 297,000 4 خرداد 297,000 297,000
دستبند طرح BTS2 کد 24 مناسب برای: آقایان/خانم ها جنس: مهره سنگ: ندارد
دستبند طرح Nasa کد 28
دستبند زنانه و مردانه
دستبند طرح Nasa کد 28 متفرقه 297,000 15 خرداد 297,000 297,000
دستبند طرح Nasa کد 28 مناسب برای: آقایان/خانم ها جنس: مهره سنگ: ندارد
دستبند طرح Rick&Morty کد 07
دستبند زنانه و مردانه
دستبند طرح Rick&Morty کد 07 متفرقه 297,000 15 خرداد 297,000 297,000
دستبند طرح Rick&Morty کد 07 مناسب برای: آقایان/خانم ها جنس: مهره سنگ: ندارد
دستبند طرح امیرالمومنین کد YM20
دستبند زنانه و مردانه
دستبند طرح امیرالمومنین کد YM20 متفرقه 280,000 06:09:19 271,600 280,000
دستبند طرح امیرالمومنین کد YM20 مناسب برای: آقایان/خانم ها جنس: چرم سنگ: ندارد
دستبند طرح انار کد 120
دستبند زنانه و مردانه
دستبند طرح انار کد 120 متفرقه 690,000 3 اردیبهشت 690,000 690,000
دستبند طرح انار کد 120 مناسب برای: آقایان، خانم ها، کودکان، آقایان/خانم ها جنس: چرم سنگ: ندارد
دستبند طرح بته جقه کد Ag400
دستبند زنانه و مردانه
دستبند طرح بته جقه کد Ag400 متفرقه 180,000 3 اردیبهشت 180,000 180,000
دستبند طرح بته جقه کد Ag400 مناسب برای: خانم ها جنس: مهره سنگ: دارد
دستبند طرح برف مارشالی مدل DH220160259
دستبند زنانه و مردانه
دستبند طرح برف مارشالی مدل DH220160259 متفرقه 510,000 12 خرداد 510,000 528,000
دستبند طرح برف مارشالی مدل DH220160259 مناسب برای: خانم ها جنس: استیل سنگ: ندارد
دستبند طرح برکت کد 513
دستبند زنانه و مردانه
دستبند طرح برکت کد 513 متفرقه 320,000 7 اردیبهشت 320,000 320,000
دستبند طرح برکت کد 513 مناسب برای: آقایان/خانم ها نوع: حلقه ای (النگویی) جنس: مس سنگ: ندارد
دستبند طرح تاج کد d10
دستبند زنانه و مردانه
دستبند طرح تاج کد d10 متفرقه 580,000 06:09:19 580,000 580,000
دستبند طرح تاج کد d10 مناسب برای: آقایان/خانم ها نوع: مهره ای جنس: سنگ سنگ: دارد
دستبند طرح تاج کد DT-01
دستبند زنانه و مردانه
دستبند طرح تاج کد DT-01 متفرقه 200,000 06:09:19 180,000 200,000
دستبند طرح تاج کد DT-01 مناسب برای: آقایان، خانم ها جنس: سنگ، سنگ و استیل سنگ: دارد
دستبند طرح جغد کد g1006
دستبند زنانه و مردانه
دستبند طرح جغد کد g1006 متفرقه 140,000 06:09:20 140,000 140,000
دستبند طرح جغد کد g1006 مناسب برای: کودکان، آقایان/خانم ها جنس: چوب سنگ: ندارد
دستبند طرح دیسک کد 019
دستبند زنانه و مردانه
دستبند طرح دیسک کد 019 متفرقه 125,000 06:09:19 125,000 125,000
دستبند طرح دیسک کد 019 مناسب برای: آقایان، خانم ها، آقایان/خانم ها نوع: مهره ای جنس: سنگ سنگ: دارد
دستبند طرح دیسک کد 020 مجموعه دو عددی
دستبند زنانه و مردانه
دستبند طرح دیسک کد 020 مجموعه دو عددی متفرقه 109,000 06:09:18 109,000 220,000
دستبند طرح دیسک کد 020 مجموعه دو عددی مناسب برای: آقایان، خانم ها، آقایان/خانم ها نوع: مهره ای جنس: سنگ سنگ: دارد
دستبند طرح زیتون کد 511
دستبند زنانه و مردانه
دستبند طرح زیتون کد 511 متفرقه 320,000 7 اردیبهشت 320,000 320,000
دستبند طرح زیتون کد 511 مناسب برای: آقایان/خانم ها نوع: حلقه ای (النگویی) جنس: مس سنگ: ندارد
دستبند طرح ستاره دریایی کد 1001
دستبند زنانه و مردانه
دستبند طرح ستاره دریایی کد 1001 متفرقه 101,000 06:09:20 101,000 101,000
دستبند طرح ستاره دریایی کد 1001 مناسب برای: آقایان/خانم ها جنس: زاماک سنگ: دارد
دستبند طرح ستاره کد 517
دستبند زنانه و مردانه
دستبند طرح ستاره کد 517 متفرقه 320,000 06:09:20 320,000 320,000
دستبند طرح ستاره کد 517 مناسب برای: آقایان/خانم ها جنس: مس سنگ: ندارد
دستبند طرح ماه آبان کد C01
دستبند زنانه و مردانه
دستبند طرح ماه آبان کد C01 متفرقه 150,000 06:09:20 110,000 110,000
دستبند طرح ماه آبان کد C01 مناسب برای: آقایان، خانم ها، آقایان/خانم ها جنس: سنگ و استیل سنگ: دارد
دستبند طرح ماه اردیبهشت کد C01
دستبند زنانه و مردانه
دستبند طرح ماه اردیبهشت کد C01 متفرقه 84,900 06:09:18 85,000 160,100
دستبند طرح ماه اردیبهشت کد C01 مناسب برای: آقایان/خانم ها جنس: سنگ و استیل سنگ: دارد
دستبند طرح ماه اردیبهشت کد DMO02
دستبند زنانه و مردانه
دستبند طرح ماه اردیبهشت کد DMO02 متفرقه 350,000 06:09:19 350,000 350,000
دستبند طرح ماه اردیبهشت کد DMO02 مناسب برای: آقایان/خانم ها جنس: برنج، چوب سنگ: ندارد
دستبند طرح ماه بهمن کد C01
دستبند زنانه و مردانه
دستبند طرح ماه بهمن کد C01 متفرقه 100,000 06:09:19 100,000 150,000
دستبند طرح ماه بهمن کد C01 مناسب برای: آقایان/خانم ها جنس: سنگ و استیل سنگ: دارد
دستبند طرح ماه بهمن کد DMB11
دستبند زنانه و مردانه
دستبند طرح ماه بهمن کد DMB11 متفرقه 350,000 06:09:20 350,000 350,000
دستبند طرح ماه بهمن کد DMB11 مناسب برای: آقایان/خانم ها جنس: برنج سنگ: ندارد
دستبند طرح ماه بهمن کد DMB1111
دستبند زنانه و مردانه
دستبند طرح ماه بهمن کد DMB1111 متفرقه 350,000 06:09:20 350,000 350,000
دستبند طرح ماه بهمن کد DMB1111 مناسب برای: آقایان/خانم ها جنس: بند، مهره سنگ: ندارد
مجموع موارد: 251 عدد در 6 صفحه