شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت انگشتر زنانه و مردانه

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
انگشتر طرح اسکلت کد a102
انگشتر زنانه و مردانه
انگشتر طرح اسکلت کد a102 متفرقه 640,000 10 اردیبهشت 640,000 640,000
انگشتر طرح اسکلت کد a102 جنس: آلیاژ قلع سنگ: ندارد
انگشتر طرح اسکلت کد a86
انگشتر زنانه و مردانه
انگشتر طرح اسکلت کد a86 متفرقه 519,800 7 اردیبهشت 519,800 519,800
انگشتر طرح اسکلت کد a86 جنس: آلیاژ قلع سنگ: ندارد
انگشتر طرح دلفین کد ES 211
انگشتر زنانه و مردانه
انگشتر طرح دلفین کد ES 211 متفرقه 470,000 6 اردیبهشت 470,000 470,000
انگشتر طرح دلفین کد ES 211 جنس: برنج سنگ: ندارد
انگشتر طرح شاهین کد a99
انگشتر زنانه و مردانه
انگشتر طرح شاهین کد a99 متفرقه 680,000 6 اردیبهشت 680,000 680,000
انگشتر طرح شاهین کد a99 جنس: آلیاژ قلع سنگ: ندارد
انگشتر طرح قورباغه کد ES 213
انگشتر زنانه و مردانه
انگشتر طرح قورباغه کد ES 213 متفرقه 480,000 10 اردیبهشت 480,000 480,000
انگشتر طرح قورباغه کد ES 213 جنس: برنج سنگ: ندارد
انگشتر طرح قورباغه کد GHB1
انگشتر زنانه و مردانه
انگشتر طرح قورباغه کد GHB1 متفرقه 520,000 7 اردیبهشت 504,400 520,000
انگشتر طرح قورباغه کد GHB1 جنس: برنج سنگ: ندارد
انگشتر طرح کبوتر
انگشتر زنانه و مردانه
انگشتر طرح کبوتر متفرقه 443,000 8 خرداد 443,000 484,000
انگشتر طرح کبوتر جنس: برنج سنگ: ندارد
انگشتر طرح کبوتر کد 111
انگشتر زنانه و مردانه
انگشتر طرح کبوتر کد 111 متفرقه 443,000 8 خرداد 443,000 443,000
انگشتر طرح کبوتر کد 111 جنس: برنج سنگ: ندارد
انگشتر طرح کبوتر کد 303
انگشتر زنانه و مردانه
انگشتر طرح کبوتر کد 303 متفرقه 443,000 8 خرداد 443,000 484,000
انگشتر طرح کبوتر کد 303 جنس: برنج سنگ: ندارد
انگشتر طرح گردباد کد TOF-N1
انگشتر زنانه و مردانه
انگشتر طرح گردباد کد TOF-N1 متفرقه 620,000 7 اردیبهشت 601,400 620,000
انگشتر طرح گردباد کد TOF-N1 جنس: آلیاژ مس سنگ: ندارد
انگشتر طرح گل کد 20
انگشتر زنانه و مردانه
انگشتر طرح گل کد 20 متفرقه 443,000 4 خرداد 443,000 484,000
انگشتر طرح گل کد 20 جنس: برنج سنگ: ندارد
انگشتر طرح گل کد 401
انگشتر زنانه و مردانه
انگشتر طرح گل کد 401 متفرقه 484,000 28 اردیبهشت 580,000 580,000
انگشتر طرح گل کد 401 جنس: برنج سنگ: ندارد
انگشتر لاکی ویش مدل خدا کد S-01
انگشتر زنانه و مردانه
انگشتر لاکی ویش مدل خدا کد S-01 متفرقه 450,000 7 اردیبهشت 450,000 450,000
انگشتر لاکی ویش مدل خدا کد S-01 جنس: استیل سنگ: ندارد
انگشتر گالری میشکا مدل عقاب
انگشتر زنانه و مردانه
انگشتر گالری میشکا مدل عقاب متفرقه 950,000 7 اردیبهشت 950,000 950,000
انگشتر گالری میشکا مدل عقاب جنس: آلیاژ مس سنگ: ندارد
مجموع موارد: 14 عدد در 1 صفحه