شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت شلوار و سرهمی ورزشی زنانه

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
سرهمی ورزشی زنانه فرانکلین مارشال مدل Fleece V Neck No Sleeve کد 716L
شلوار و سرهمی ورزشی زنانه
سرهمی ورزشی زنانه فرانکلین مارشال مدل Fleece V Neck No Sleeve کد 716L فرانکلین مارشال 1,750,000 08:07:26 1,750,000 1,750,000
سرهمی ورزشی زنانه فرانکلین مارشال مدل Fleece V Neck No Sleeve کد 716L جنس: پلی استر، نخ قد: بلند مناسب برای: ورزش فرم: دم پا کش طرح پارچه:ساده نوع فاق: متوسط ویژگیهای تخصصی: فرم دهی به بدن
سرهمی ورزشی زنانه لیسیانا کد 897
شلوار و سرهمی ورزشی زنانه
سرهمی ورزشی زنانه لیسیانا کد 897 لیسیانا 2,950,000 08:07:26 2,950,000 2,950,000
سرهمی ورزشی زنانه لیسیانا کد 897 جنس: پلی استر قد: بلند مناسب برای: ورزش فرم: جذب طرح پارچه:طرح دار نوع فاق: بلند ویژگیهای تخصصی: عبور هوا آنتی باکتریال
سرهمی ورزشی زنانه لیسیانا کد 898
شلوار و سرهمی ورزشی زنانه
سرهمی ورزشی زنانه لیسیانا کد 898 لیسیانا 2,950,000 08:07:26 2,950,000 2,950,000
سرهمی ورزشی زنانه لیسیانا کد 898 جنس: پلی استر قد: بلند مناسب برای: ورزش فرم: جذب طرح پارچه:طرح دار نوع فاق: بلند ویژگیهای تخصصی: عبور هوا آنتی باکتریال
سرهمی ورزشی زنانه لیسیانا کد 899
شلوار و سرهمی ورزشی زنانه
سرهمی ورزشی زنانه لیسیانا کد 899 لیسیانا 2,950,000 12 اردیبهشت 2,950,000 2,950,000
سرهمی ورزشی زنانه لیسیانا کد 899 جنس: پلی استر قد: بلند مناسب برای: ورزش فرم: جذب طرح پارچه:طرح دار نوع فاق: بلند ویژگیهای تخصصی: عبور هوا آنتی باکتریال
سرهمی ورزشی زنانه مدل 6558
شلوار و سرهمی ورزشی زنانه
سرهمی ورزشی زنانه مدل 6558 متفرقه 580,000 08:07:26 580,000 580,000
سرهمی ورزشی زنانه مدل 6558 جنس: پلی استر، نخ قد: بلند مناسب برای: تزیینی، ورزش فرم: جذب طرح پارچه:ساده طرح دار نوع فاق: متوسط ویژگیهای تخصصی: فرم دهی به بدن امکان خشک شدن سریع
سرهمی ورزشی زنانه مدل 6558
شلوار و سرهمی ورزشی زنانه
سرهمی ورزشی زنانه مدل 6558 متفرقه 680,000 13 خرداد 680,000 680,000
سرهمی ورزشی زنانه مدل 6558 جنس: پلی استر، نخ قد: بلند مناسب برای: تزیینی، ورزش فرم: جذب طرح پارچه:ساده طرح دار نوع فاق: متوسط ویژگیهای تخصصی: فرم دهی به بدن امکان خشک شدن سریع
سرهمی ورزشی زنانه مدل 6558
شلوار و سرهمی ورزشی زنانه
سرهمی ورزشی زنانه مدل 6558 متفرقه 680,000 18 فروردین 680,000 680,000
سرهمی ورزشی زنانه مدل 6558 جنس: پلی استر، نخ قد: بلند مناسب برای: تزیینی، ورزش فرم: جذب طرح پارچه:ساده نوع فاق: متوسط ویژگیهای تخصصی: فرم دهی به بدن امکان خشک شدن سریع
سرهمی ورزشی زنانه مدل Marietta_1146 O غیر اصل
شلوار و سرهمی ورزشی زنانه
سرهمی ورزشی زنانه مدل Marietta_1146 O غیر اصل متفرقه 647,700 7 خرداد 647,700 762,000
سرهمی ورزشی زنانه مدل Marietta_1146 O غیر اصل جنس: پلی استر، اکریلیک قد: زیر زانو مناسب برای: ورزش فرم: جذب طرح پارچه:ساده نوع فاق: متوسط ویژگیهای تخصصی: فرم دهی به بدن
سرهمی ورزشی زنانه مدل Marietta_1146s غیر اصل
شلوار و سرهمی ورزشی زنانه
سرهمی ورزشی زنانه مدل Marietta_1146s غیر اصل متفرقه 510,000 6 فروردین 510,000 510,000
سرهمی ورزشی زنانه مدل Marietta_1146s غیر اصل جنس: اکریلیک قد: زیر زانو مناسب برای: ورزش فرم: جذب طرح پارچه:ساده نوع فاق: متوسط ویژگیهای تخصصی: فرم دهی به بدن
سرهمی ورزشی زنانه کد 6554
شلوار و سرهمی ورزشی زنانه
سرهمی ورزشی زنانه کد 6554 متفرقه 690,000 08:07:26 690,000 690,000
سرهمی ورزشی زنانه کد 6554 جنس: نخ قد: بلند مناسب برای: تزیینی، سرما، ورزش فرم: جذب طرح پارچه:ساده طرح دار نوع فاق: متوسط ویژگیهای تخصصی: فرم دهی به بدن امکان خشک شدن سریع
شلوار اسکی زنانه برتون کد  13072100462
شلوار و سرهمی ورزشی زنانه
شلوار اسکی زنانه برتون کد 13072100462 برتون 8,850,000 08:07:26 8,850,000 8,850,000
شلوار اسکی زنانه برتون کد 13072100462 جنس: پلی استر قد: بلند مناسب برای: سرما فرم: دم پا گشاد طرح پارچه:طرح دار نوع فاق: متوسط ویژگیهای تخصصی: امکان خشک شدن سریع بادگیر ضد آب
شلوار اسکی زنانه برتون کد 1
شلوار و سرهمی ورزشی زنانه
شلوار اسکی زنانه برتون کد 1 برتون 5,850,000 08:07:26 5,850,000 5,850,000
شلوار اسکی زنانه برتون کد 1 جنس رویه: پلی استر جیب: دارد نحوه بسته شدن: دکمه ای
شلوار اسکی زنانه برتون کد 10100101461
شلوار و سرهمی ورزشی زنانه
شلوار اسکی زنانه برتون کد 10100101461 برتون 8,850,000 08:07:26 8,850,000 8,850,000
شلوار اسکی زنانه برتون کد 10100101461 جنس: پلی استر قد: بلند مناسب برای: سرما فرم: دم پا گشاد طرح پارچه:ساده نوع فاق: متوسط ویژگیهای تخصصی: امکان خشک شدن سریع بادگیر ضد آب
شلوار اسکی زنانه برتون کد 10105001672
شلوار و سرهمی ورزشی زنانه
شلوار اسکی زنانه برتون کد 10105001672 برتون 12,500,000 08:07:26 12,500,000 12,500,000
شلوار اسکی زنانه برتون کد 10105001672 جنس: پلی استر قد: بلند مناسب برای: سرما فرم: دم پا گشاد طرح پارچه:ساده نوع فاق: متوسط ویژگیهای تخصصی: امکان خشک شدن سریع بادگیر ضد آب
شلوار اسکی زنانه برتون کد 10105101487
شلوار و سرهمی ورزشی زنانه
شلوار اسکی زنانه برتون کد 10105101487 برتون 13,500,000 08:07:27 13,500,000 13,500,000
شلوار اسکی زنانه برتون کد 10105101487 جنس: پلی استر قد: بلند مناسب برای: سرما فرم: دم پا گشاد طرح پارچه:ساده نوع فاق: متوسط ویژگیهای تخصصی: امکان خشک شدن سریع بادگیر ضد آب
شلوار اسکی زنانه برتون کد 10105vn 815133
شلوار و سرهمی ورزشی زنانه
شلوار اسکی زنانه برتون کد 10105vn 815133 برتون 12,500,000 12 اردیبهشت 12,500,000 12,500,000
شلوار اسکی زنانه برتون کد 10105vn 815133 جنس: پلی استر قد: بلند مناسب برای: سرما فرم: دم پا گشاد طرح پارچه:ساده نوع فاق: متوسط ویژگیهای تخصصی: امکان خشک شدن سریع بادگیر ضد آب
شلوار اسکی زنانه برتون کد 10105vn787179
شلوار و سرهمی ورزشی زنانه
شلوار اسکی زنانه برتون کد 10105vn787179 برتون 12,500,000 08:07:27 12,500,000 12,500,000
شلوار اسکی زنانه برتون کد 10105vn787179 جنس: پلی استر قد: بلند مناسب برای: سرما فرم: دم پا گشاد طرح پارچه:ساده نوع فاق: متوسط ویژگیهای تخصصی: امکان خشک شدن سریع بادگیر ضد آب
شلوار اسکی زنانه برتون کد 10105vn787875
شلوار و سرهمی ورزشی زنانه
شلوار اسکی زنانه برتون کد 10105vn787875 برتون 8,850,000 08:07:26 8,850,000 8,850,000
شلوار اسکی زنانه برتون کد 10105vn787875 جنس: پلی استر قد: بلند مناسب برای: سرما فرم: دم پا گشاد طرح پارچه:ساده نوع فاق: متوسط ویژگیهای تخصصی: امکان خشک شدن سریع بادگیر ضد آب
شلوار اسکی زنانه برتون کد 10105vn787875
شلوار و سرهمی ورزشی زنانه
شلوار اسکی زنانه برتون کد 10105vn787875 برتون 8,850,000 08:07:27 8,850,000 8,850,000
شلوار اسکی زنانه برتون کد 10105vn787875 جنس: پلی استر، نایلون قد: بلند مناسب برای: سرما فرم: دم پا گشاد طرح پارچه:ساده نوع فاق: متوسط ویژگیهای تخصصی: امکان خشک شدن سریع بادگیر ضد آب
شلوار اسکی زنانه برتون کد 10105vn788980
شلوار و سرهمی ورزشی زنانه
شلوار اسکی زنانه برتون کد 10105vn788980 برتون 9,500,000 08:07:26 9,500,000 9,500,000
شلوار اسکی زنانه برتون کد 10105vn788980 جنس: پلی استر، نایلون قد: بلند مناسب برای: سرما فرم: دم پا گشاد طرح پارچه:ساده نوع فاق: متوسط ویژگیهای تخصصی: امکان خشک شدن سریع بادگیر ضد آب
شلوار اسکی زنانه برتون کد 10105vn788980
شلوار و سرهمی ورزشی زنانه
شلوار اسکی زنانه برتون کد 10105vn788980 برتون 13,500,000 08:07:26 13,500,000 13,500,000
شلوار اسکی زنانه برتون کد 10105vn788980 جنس: پلی استر قد: بلند مناسب برای: سرما فرم: دم پا گشاد طرح پارچه:ساده نوع فاق: متوسط ویژگیهای تخصصی: امکان خشک شدن سریع بادگیر ضد آب
شلوار اسکی زنانه برتون کد 10105vn790011
شلوار و سرهمی ورزشی زنانه
شلوار اسکی زنانه برتون کد 10105vn790011 برتون 12,400,000 08:07:26 12,400,000 12,400,000
شلوار اسکی زنانه برتون کد 10105vn790011 جنس: پلی استر قد: بلند مناسب برای: سرما فرم: دم پا گشاد طرح پارچه:ساده نوع فاق: متوسط ویژگیهای تخصصی: امکان خشک شدن سریع بادگیر ضد آب
شلوار اسکی زنانه برتون کد 10105vn800813
شلوار و سرهمی ورزشی زنانه
شلوار اسکی زنانه برتون کد 10105vn800813 برتون 13,500,000 08:07:26 13,500,000 13,500,000
شلوار اسکی زنانه برتون کد 10105vn800813 جنس: پلی استر قد: بلند مناسب برای: سرما فرم: دم پا گشاد طرح پارچه:ساده نوع فاق: متوسط ویژگیهای تخصصی: امکان خشک شدن سریع بادگیر ضد آب
شلوار اسکی زنانه برتون کد 10111101212
شلوار و سرهمی ورزشی زنانه
شلوار اسکی زنانه برتون کد 10111101212 برتون 15,500,000 08:07:26 15,500,000 15,500,000
شلوار اسکی زنانه برتون کد 10111101212 جنس: پلی استر، نایلون قد: بلند مناسب برای: سرما فرم: دم پا گشاد طرح پارچه:ساده نوع فاق: متوسط ویژگیهای تخصصی: امکان خشک شدن سریع بادگیر ضد آب
شلوار اسکی زنانه برتون کد 1067706
شلوار و سرهمی ورزشی زنانه
شلوار اسکی زنانه برتون کد 1067706 برتون 8,850,000 08:07:26 8,850,000 8,850,000
شلوار اسکی زنانه برتون کد 1067706 جنس: پلی استر قد: بلند مناسب برای: سرما فرم: دم پا گشاد طرح پارچه:ساده نوع فاق: متوسط ویژگیهای تخصصی: امکان خشک شدن سریع بادگیر ضد آب
شلوار اسکی زنانه برتون کد 13072100346
شلوار و سرهمی ورزشی زنانه
شلوار اسکی زنانه برتون کد 13072100346 برتون 8,850,000 08:07:26 8,850,000 8,850,000
شلوار اسکی زنانه برتون کد 13072100346 جنس: پلی استر قد: بلند مناسب برای: سرما فرم: دم پا گشاد طرح پارچه:ساده نوع فاق: متوسط ویژگیهای تخصصی: امکان خشک شدن سریع بادگیر ضد آب
شلوار اسکی زنانه برتون کد 15006100742
شلوار و سرهمی ورزشی زنانه
شلوار اسکی زنانه برتون کد 15006100742 برتون 13,500,000 08:07:27 13,500,000 13,500,000
شلوار اسکی زنانه برتون کد 15006100742 جنس: پلی استر قد: بلند مناسب برای: سرما فرم: دم پا گشاد طرح پارچه:ساده نوع فاق: متوسط ویژگیهای تخصصی: امکان خشک شدن سریع بادگیر ضد آب
شلوار اسکی زنانه برتون کد 15006101002
شلوار و سرهمی ورزشی زنانه
شلوار اسکی زنانه برتون کد 15006101002 برتون 18,500,000 08:07:26 18,500,000 18,500,000
شلوار اسکی زنانه برتون کد 15006101002 جنس: پلی استر قد: بلند مناسب برای: سرما فرم: دم پا گشاد طرح پارچه:ساده نوع فاق: متوسط ویژگیهای تخصصی: امکان خشک شدن سریع بادگیر ضد آب
شلوار اسکی زنانه برتون کد 15026100203
شلوار و سرهمی ورزشی زنانه
شلوار اسکی زنانه برتون کد 15026100203 برتون 13,500,000 08:07:27 13,500,000 13,500,000
شلوار اسکی زنانه برتون کد 15026100203 جنس: پلی استر قد: بلند مناسب برای: سرما فرم: دم پا گشاد طرح پارچه:ساده نوع فاق: متوسط ویژگیهای تخصصی: امکان خشک شدن سریع بادگیر ضد آب
شلوار اسکی زنانه برتون کد 2
شلوار و سرهمی ورزشی زنانه
شلوار اسکی زنانه برتون کد 2 برتون 5,850,000 08:07:26 5,850,000 5,850,000
شلوار اسکی زنانه برتون کد 2 جنس رویه: پلی استر جیب: دارد نحوه بسته شدن: دکمه ای
شلوار اسکی زنانه برتون کد 5
شلوار و سرهمی ورزشی زنانه
شلوار اسکی زنانه برتون کد 5 برتون 5,850,000 08:07:26 5,850,000 5,850,000
شلوار اسکی زنانه برتون کد 5 جنس رویه: پلی استر جیب: دارد نحوه بسته شدن: دکمه ای
شلوار اسکی زنانه نورث فیس کد GH-80
شلوار و سرهمی ورزشی زنانه
شلوار اسکی زنانه نورث فیس کد GH-80 نورث فیس 8,305,500 08:07:27 8,305,500 8,305,500
شلوار اسکی زنانه نورث فیس کد GH-80 جنس: پلی استر قد: بلند مناسب برای: سرما، ورزش فرم: آزاد طرح پارچه:ساده نوع فاق: متوسط ویژگیهای تخصصی: بادگیر ضد آب آنتی باکتریال
شلوار اسکی زنانه نورث فیس کد M951
شلوار و سرهمی ورزشی زنانه
شلوار اسکی زنانه نورث فیس کد M951 نورث فیس 7,940,000 08:07:26 7,146,000 7,146,000
شلوار اسکی زنانه نورث فیس کد M951 جنس: پلی استر قد: بلند مناسب برای: سرما، ورزش فرم: آزاد طرح پارچه:ساده نوع فاق: متوسط ویژگیهای تخصصی: ضد آب
شلوار اسکی زنانه نورث فیس کد M953
شلوار و سرهمی ورزشی زنانه
شلوار اسکی زنانه نورث فیس کد M953 نورث فیس 7,440,000 08:07:26 7,440,000 8,184,000
شلوار اسکی زنانه نورث فیس کد M953 جنس: پلی استر قد: بلند مناسب برای: سرما، ورزش فرم: دم پا گشاد طرح پارچه:ساده نوع فاق: متوسط ویژگیهای تخصصی: ضد آب
شلوار اسکی زنانه پیک کد G08012027
شلوار و سرهمی ورزشی زنانه
شلوار اسکی زنانه پیک کد G08012027 پیک 6,800,000 08:07:26 6,800,000 6,800,000
شلوار اسکی زنانه پیک کد G08012027 جنس: پلی استر قد: بلند مناسب برای: سرما فرم: دم پا گشاد طرح پارچه:ساده نوع فاق: متوسط ویژگیهای تخصصی: امکان خشک شدن سریع بادگیر ضد آب
شلوار اسکی زنانه کد M201
شلوار و سرهمی ورزشی زنانه
شلوار اسکی زنانه کد M201 متفرقه 3,836,000 18 فروردین 3,836,000 3,836,000
شلوار اسکی زنانه کد M201 جنس: پلی استر قد: بلند مناسب برای: سرما، ورزش فرم: آزاد طرح پارچه:ساده نوع فاق: متوسط ویژگیهای تخصصی: ضد آب آنتی باکتریال
شلوار تی ار ایکس زنانه مدل design 02
شلوار و سرهمی ورزشی زنانه
شلوار تی ار ایکس زنانه مدل design 02 متفرقه 580,000 6 فروردین 580,000 580,000
شلوار تی ار ایکس زنانه مدل design 02 جنس رویه: پلی استر جیب: ندارد نحوه بسته شدن: کشی
شلوار زنانه فرانکلین مارشال مدل ولور کد  814R
شلوار و سرهمی ورزشی زنانه
شلوار زنانه فرانکلین مارشال مدل ولور کد 814R فرانکلین مارشال 2,550,000 08:07:26 2,550,000 2,550,000
شلوار زنانه فرانکلین مارشال مدل ولور کد 814R جنس رویه: پنبه جیب: ندارد نحوه بسته شدن: بندی
شلوار زنانه فرانکلین مارشال مدل یونی کد  740
شلوار و سرهمی ورزشی زنانه
شلوار زنانه فرانکلین مارشال مدل یونی کد 740 فرانکلین مارشال 2,550,000 08:07:26 2,550,000 2,550,000
شلوار زنانه فرانکلین مارشال مدل یونی کد 740 جنس رویه: پنبه، پلی استر جیب: دارد نحوه بسته شدن: بندی
شلوار زنانه فرانکلین مارشال مدل یونی کد 840T
شلوار و سرهمی ورزشی زنانه
شلوار زنانه فرانکلین مارشال مدل یونی کد 840T فرانکلین مارشال 2,550,000 08:07:26 2,550,000 2,550,000
شلوار زنانه فرانکلین مارشال مدل یونی کد 840T جنس رویه: پنبه، پلی استر جیب: ندارد نحوه بسته شدن: بندی
شلوار زنانه مدل S9
شلوار و سرهمی ورزشی زنانه
شلوار زنانه مدل S9 متفرقه 389,900 08:07:25 389,900 389,900
شلوار زنانه مدل S9 جنس: پلی استر قد: بلند مناسب برای: ورزش فرم: جذب طرح پارچه:ساده نوع فاق: بلند ویژگیهای تخصصی: فرم دهی به بدن
شلوار ورزشی زنانه  مدل L14
شلوار و سرهمی ورزشی زنانه
شلوار ورزشی زنانه مدل L14 متفرقه 1,510,000 08:07:27 1,510,000 1,510,000
شلوار ورزشی زنانه مدل L14 جیب: ندارد نحوه بسته شدن: کشی
شلوار ورزشی زنانه 361 درجه مدل 1-561934032b
شلوار و سرهمی ورزشی زنانه
شلوار ورزشی زنانه 361 درجه مدل 1-561934032b 361 درجه 9,990,000 08:07:27 9,990,000 9,990,000
شلوار ورزشی زنانه 361 درجه مدل 1-561934032b جنس: پلی استر، نخ قد: بلند مناسب برای: ورزش فرم: دم پا کش طرح پارچه:ساده نوع فاق: متوسط ویژگیهای تخصصی: آنتی باکتریال
شلوار ورزشی زنانه 361 درجه مدل 1-561934703
شلوار و سرهمی ورزشی زنانه
شلوار ورزشی زنانه 361 درجه مدل 1-561934703 361 درجه 6,890,000 08:07:26 6,290,000 6,890,000
شلوار ورزشی زنانه 361 درجه مدل 1-561934703 جنس: پلی استر قد: بلند مناسب برای: ورزش فرم: راسته طرح پارچه:ساده نوع فاق: متوسط ویژگیهای تخصصی: امکان خشک شدن سریع
شلوار ورزشی زنانه 361 درجه مدل 1-561934720
شلوار و سرهمی ورزشی زنانه
شلوار ورزشی زنانه 361 درجه مدل 1-561934720 361 درجه 5,690,000 08:07:26 5,190,000 5,190,000
شلوار ورزشی زنانه 361 درجه مدل 1-561934720 جنس: پلی استر قد: بلند مناسب برای: ورزش فرم: راسته طرح پارچه:ساده نوع فاق: متوسط ویژگیهای تخصصی: امکان خشک شدن سریع بادگیر
شلوار ورزشی زنانه آر ان اس مدل 1104043-59
شلوار و سرهمی ورزشی زنانه
شلوار ورزشی زنانه آر ان اس مدل 1104043-59 آر اِن اِس 610,000 08:07:26 610,000 930,000
شلوار ورزشی زنانه آر ان اس مدل 1104043-59 جنس: نخ قد: بلند مناسب برای: ورزش فرم: جذب طرح پارچه:طرح دار نوع فاق: متوسط
شلوار ورزشی زنانه آر ان اس مدل 1104043-93
شلوار و سرهمی ورزشی زنانه
شلوار ورزشی زنانه آر ان اس مدل 1104043-93 آر اِن اِس 870,000 08:07:26 870,000 930,000
شلوار ورزشی زنانه آر ان اس مدل 1104043-93 جنس: نخ قد: بلند مناسب برای: ورزش فرم: جذب طرح پارچه:طرح دار نوع فاق: متوسط
شلوار ورزشی زنانه آر ان اس مدل 1104043-94
شلوار و سرهمی ورزشی زنانه
شلوار ورزشی زنانه آر ان اس مدل 1104043-94 آر اِن اِس 610,000 15 خرداد 610,000 930,000
شلوار ورزشی زنانه آر ان اس مدل 1104043-94 جنس: نخ قد: بلند مناسب برای: ورزش فرم: جذب طرح پارچه:طرح دار نوع فاق: متوسط
شلوار ورزشی زنانه آر ان اس مدل 1133025-93
شلوار و سرهمی ورزشی زنانه
شلوار ورزشی زنانه آر ان اس مدل 1133025-93 آر اِن اِس 1,270,000 08:07:26 1,270,000 1,350,000
شلوار ورزشی زنانه آر ان اس مدل 1133025-93 جنس: نخ قد: بلند مناسب برای: ورزش فرم: آزاد طرح پارچه:طرح دار نوع فاق: متوسط
شلوار ورزشی زنانه آر ان اس مدل 1133025-94
شلوار و سرهمی ورزشی زنانه
شلوار ورزشی زنانه آر ان اس مدل 1133025-94 آر اِن اِس 920,000 08:07:26 920,000 920,000
شلوار ورزشی زنانه آر ان اس مدل 1133025-94 جنس: نخ قد: بلند مناسب برای: ورزش فرم: آزاد طرح پارچه:طرح دار نوع فاق: متوسط
مجموع موارد: 557 عدد در 12 صفحه