شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت بادی زنانه

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
بادی زنانه افراتین طرح پلنگی کد 9511
بادی زنانه
بادی زنانه افراتین طرح پلنگی کد 9511 افراتین 699,000 24 اردیبهشت 699,000 1,590,000
بادی زنانه افراتین طرح پلنگی کد 9511 جنس: ریون فرم: جذب مورد استفاده: مجلسی قد آستین: بلند یقه:گرد طرح پارچه: طرح دار
بادی زنانه افراتین کد 31-9508 رنگ آبی
بادی زنانه
بادی زنانه افراتین کد 31-9508 رنگ آبی افراتین 499,000 9 اردیبهشت 499,000 1,200,000
بادی زنانه افراتین کد 31-9508 رنگ آبی جنس: ویسکوز، پلی استر فرم: معمولی مورد استفاده: روزمره قد آستین: بدون آستین یقه:گرد طرح پارچه: ساده
بادی زنانه افراتین کد 31-9508 رنگ خاکستری
بادی زنانه
بادی زنانه افراتین کد 31-9508 رنگ خاکستری افراتین 499,000 17 فروردین 499,000 499,000
بادی زنانه افراتین کد 31-9508 رنگ خاکستری جنس: ویسکوز، پلی استر فرم: معمولی مورد استفاده: روزمره قد آستین: بدون آستین یقه:گرد طرح پارچه: ساده
بادی زنانه افراتین کد 31-9508 رنگ خردلی
بادی زنانه
بادی زنانه افراتین کد 31-9508 رنگ خردلی افراتین 499,000 6 اردیبهشت 499,000 1,200,000
بادی زنانه افراتین کد 31-9508 رنگ خردلی جنس: ویسکوز، پلی استر فرم: معمولی مورد استفاده: روزمره قد آستین: بدون آستین یقه:گرد طرح پارچه: ساده
بادی زنانه افراتین کد 31-9508 رنگ سرمه ای
بادی زنانه
بادی زنانه افراتین کد 31-9508 رنگ سرمه ای افراتین 499,000 25 فروردین 499,000 499,000
بادی زنانه افراتین کد 31-9508 رنگ سرمه ای جنس: ویسکوز، پلی استر فرم: معمولی مورد استفاده: روزمره قد آستین: بدون آستین یقه:گرد طرح پارچه: ساده
بادی زنانه افراتین کد 31-9508 رنگ قرمز
بادی زنانه
بادی زنانه افراتین کد 31-9508 رنگ قرمز افراتین 499,000 9 اردیبهشت 499,000 1,200,000
بادی زنانه افراتین کد 31-9508 رنگ قرمز جنس: ویسکوز، پلی استر فرم: معمولی مورد استفاده: روزمره قد آستین: بدون آستین یقه:گرد طرح پارچه: ساده
بادی زنانه افراتین کد 31-9508 رنگ یشمی
بادی زنانه
بادی زنانه افراتین کد 31-9508 رنگ یشمی افراتین 499,000 9 اردیبهشت 499,000 1,200,000
بادی زنانه افراتین کد 31-9508 رنگ یشمی جنس: ویسکوز، پلی استر فرم: معمولی مورد استفاده: روزمره قد آستین: بدون آستین یقه:گرد طرح پارچه: ساده
بادی زنانه افراتین کد 32-9508 رنگ قرمز
بادی زنانه
بادی زنانه افراتین کد 32-9508 رنگ قرمز افراتین 479,000 29 اردیبهشت 490,000 1,200,000
بادی زنانه افراتین کد 32-9508 رنگ قرمز جنس: ویسکوز، پلی استر فرم: معمولی مورد استفاده: مجلسی، روزمره قد آستین: بدون آستین یقه:گرد طرح پارچه: ساده
بادی زنانه افراتین کد 9508/3 رنگ آبی
بادی زنانه
بادی زنانه افراتین کد 9508/3 رنگ آبی افراتین 559,000 29 اردیبهشت 559,000 1,200,000
بادی زنانه افراتین کد 9508/3 رنگ آبی جنس: ویسکوز، پلی استر فرم: معمولی مورد استفاده: مجلسی، روزمره قد آستین: بلند یقه:گرد طرح پارچه: ساده
بادی زنانه افراتین کد 9508/3 رنگ خردلی
بادی زنانه
بادی زنانه افراتین کد 9508/3 رنگ خردلی افراتین 559,000 29 اردیبهشت 590,000 1,200,000
بادی زنانه افراتین کد 9508/3 رنگ خردلی جنس: ویسکوز، پلی استر فرم: معمولی مورد استفاده: مجلسی، روزمره قد آستین: بلند یقه:گرد طرح پارچه: ساده
بادی زنانه افراتین کد 9508/3 رنگ قرمز
بادی زنانه
بادی زنانه افراتین کد 9508/3 رنگ قرمز افراتین 559,000 29 اردیبهشت 590,000 1,200,000
بادی زنانه افراتین کد 9508/3 رنگ قرمز جنس: ویسکوز، پلی استر فرم: معمولی مورد استفاده: مجلسی، روزمره قد آستین: بلند یقه:گرد طرح پارچه: ساده
بادی زنانه افراتین کد 9508/3 رنگ یشمی
بادی زنانه
بادی زنانه افراتین کد 9508/3 رنگ یشمی افراتین 590,000 20 فروردین 590,000 590,000
بادی زنانه افراتین کد 9508/3 رنگ یشمی جنس: ویسکوز، پلی استر فرم: معمولی مورد استفاده: مجلسی، روزمره قد آستین: بلند یقه:گرد طرح پارچه: ساده
بادی زنانه افراتین کد 9508/32 رنگ آبی
بادی زنانه
بادی زنانه افراتین کد 9508/32 رنگ آبی افراتین 479,000 29 اردیبهشت 490,000 1,200,000
بادی زنانه افراتین کد 9508/32 رنگ آبی جنس: ویسکوز، پلی استر فرم: معمولی مورد استفاده: مجلسی، روزمره قد آستین: بدون آستین یقه:گرد طرح پارچه: ساده
بادی زنانه افراتین کد 9508/32 رنگ خاکستری
بادی زنانه
بادی زنانه افراتین کد 9508/32 رنگ خاکستری افراتین 490,000 20 فروردین 490,000 490,000
بادی زنانه افراتین کد 9508/32 رنگ خاکستری جنس: ویسکوز، پلی استر فرم: معمولی مورد استفاده: مجلسی، روزمره قد آستین: بدون آستین یقه:گرد طرح پارچه: ساده
بادی زنانه افراتین کد 9508/32 رنگ خردلی
بادی زنانه
بادی زنانه افراتین کد 9508/32 رنگ خردلی افراتین 479,000 29 اردیبهشت 490,000 1,200,000
بادی زنانه افراتین کد 9508/32 رنگ خردلی جنس: ویسکوز، پلی استر فرم: معمولی مورد استفاده: مجلسی، روزمره قد آستین: بدون آستین یقه:گرد طرح پارچه: ساده
بادی زنانه افراتین کد 9508/32 رنگ سرمه ای
بادی زنانه
بادی زنانه افراتین کد 9508/32 رنگ سرمه ای افراتین 479,000 29 اردیبهشت 490,000 1,200,000
بادی زنانه افراتین کد 9508/32 رنگ سرمه ای جنس: ویسکوز، پلی استر فرم: معمولی مورد استفاده: مجلسی، روزمره قد آستین: بدون آستین یقه:گرد طرح پارچه: ساده
بادی زنانه افراتین کد 9508/32 رنگ صورتی
بادی زنانه
بادی زنانه افراتین کد 9508/32 رنگ صورتی افراتین 479,000 29 اردیبهشت 490,000 1,200,000
بادی زنانه افراتین کد 9508/32 رنگ صورتی جنس: ویسکوز، پلی استر فرم: معمولی مورد استفاده: مجلسی، روزمره قد آستین: بدون آستین یقه:گرد طرح پارچه: ساده
بادی زنانه افراتین کد 9508/32 رنگ یشمی
بادی زنانه
بادی زنانه افراتین کد 9508/32 رنگ یشمی افراتین 479,000 29 اردیبهشت 490,000 1,200,000
بادی زنانه افراتین کد 9508/32 رنگ یشمی جنس: ویسکوز، پلی استر فرم: معمولی مورد استفاده: مجلسی، روزمره قد آستین: بدون آستین یقه:گرد طرح پارچه: ساده
بادی زنانه افراتین کد 9510
بادی زنانه
بادی زنانه افراتین کد 9510 افراتین 699,000 24 اردیبهشت 699,000 1,890,000
بادی زنانه افراتین کد 9510 جنس: ریون فرم: جذب مورد استفاده: مجلسی قد آستین: بلند یقه:گرد طرح پارچه: طرح دار
بادی زنانه افراتین کد31-9508 رنگ صورتی
بادی زنانه
بادی زنانه افراتین کد31-9508 رنگ صورتی افراتین 499,000 9 اردیبهشت 499,000 1,200,000
بادی زنانه افراتین کد31-9508 رنگ صورتی جنس: ویسکوز، پلی استر فرم: معمولی مورد استفاده: روزمره قد آستین: بدون آستین یقه:گرد طرح پارچه: ساده
بادی زنانه اوزکان کد 1113500
بادی زنانه
بادی زنانه اوزکان کد 1113500 متفرقه 1,070,000 9 اردیبهشت 1,070,000 1,070,000
بادی زنانه اوزکان کد 1113500 جنس: نایلون، کتان فرم: جذب مورد استفاده: رسمی، مجلسی قد آستین: بدون آستین یقه:خشتی طرح پارچه: ساده
بادی زنانه اوزکان کد 1122
بادی زنانه
بادی زنانه اوزکان کد 1122 متفرقه 1,170,000 9 اردیبهشت 1,170,000 1,170,000
بادی زنانه اوزکان کد 1122 جنس: نایلون، کتان فرم: جذب مورد استفاده: رسمی، مجلسی قد آستین: کوتاه یقه:باز طرح پارچه: ساده
بادی زنانه اوزکان کد 1123500
بادی زنانه
بادی زنانه اوزکان کد 1123500 متفرقه 1,120,000 9 اردیبهشت 1,120,000 1,120,000
بادی زنانه اوزکان کد 1123500 جنس: نایلون، کتان فرم: جذب مورد استفاده: رسمی، مجلسی قد آستین: تا روی شانه یقه:باز طرح پارچه: ساده
بادی زنانه اچ اند ام کد HI01
بادی زنانه
بادی زنانه اچ اند ام کد HI01 اچ اند ام 2,990,000 6 اردیبهشت 1,990,000 2,990,000
بادی زنانه اچ اند ام کد HI01 جنس: پلی آمید، پلی اکریلیک فرم: جذب مورد استفاده: مجلسی قد آستین: بلند یقه:رومی طرح پارچه: ساده
بادی زنانه اچ اند ام کد HI02
بادی زنانه
بادی زنانه اچ اند ام کد HI02 اچ اند ام 2,990,000 9 اردیبهشت 1,990,000 2,990,000
بادی زنانه اچ اند ام کد HI02 جنس: پلی آمید، پلی اکریلیک فرم: جذب مورد استفاده: مجلسی قد آستین: بلند یقه:رومی طرح پارچه: ساده
بادی زنانه اچ اند ام کد u1-0442924001
بادی زنانه
بادی زنانه اچ اند ام کد u1-0442924001 اچ اند ام 3,200,000 27 فروردین 3,200,000 3,200,000
بادی زنانه اچ اند ام کد u1-0442924001 جنس: نخ، نایلون فرم: جذب مورد استفاده: رسمی، مجلسی قد آستین: بدون آستین یقه:هفت طرح پارچه: طرح دار
بادی زنانه اچ اند ام کد U1-06177917
بادی زنانه
بادی زنانه اچ اند ام کد U1-06177917 اچ اند ام 3,490,000 9 اردیبهشت 3,490,000 3,490,000
بادی زنانه اچ اند ام کد U1-06177917 جنس: نخ فرم: معمولی مورد استفاده: مجلسی، روزمره قد آستین: بلند یقه:هفت طرح پارچه: طرح دار
بادی زنانه بالیزا کد HI03
بادی زنانه
بادی زنانه بالیزا کد HI03 متفرقه 2,490,000 17 اردیبهشت 2,490,000 2,490,000
بادی زنانه بالیزا کد HI03 جنس: ویسکوز، پلی آمید فرم: جذب مورد استفاده: مجلسی قد آستین: بلند یقه:هفت طرح پارچه: ساده
بادی زنانه دورمی مدل 3132-2
بادی زنانه
بادی زنانه دورمی مدل 3132-2 دورمی 650,000 6 اردیبهشت 650,000 650,000
بادی زنانه دورمی مدل 3132-2 جنس: نخ فرم: جذب مورد استفاده: روزمره قد آستین: بدون آستین یقه:گرد طرح پارچه: ساده
بادی زنانه طرح شطرنجی کد 1251
بادی زنانه
بادی زنانه طرح شطرنجی کد 1251 متفرقه 790,000 30 فروردین 790,000 790,000
بادی زنانه طرح شطرنجی کد 1251 جنس: پلی استر، پلی آمید فرم: جذب مورد استفاده: روزمره قد آستین: بدون آستین یقه:گرد طرح پارچه: طرح دار
بادی زنانه ماه جامه مدل 200
بادی زنانه
بادی زنانه ماه جامه مدل 200 متفرقه 467,000 29 اردیبهشت 457,000 467,000
بادی زنانه ماه جامه مدل 200 جنس: پلی استر جیب: ندارد
بادی زنانه مدل 1001
بادی زنانه
بادی زنانه مدل 1001 متفرقه 590,000 24 اردیبهشت 589,600 590,000
بادی زنانه مدل 1001 جنس: حریر جیب: ندارد
بادی زنانه مدل 200
بادی زنانه
بادی زنانه مدل 200 متفرقه 491,300 3 خرداد 471,300 471,300
بادی زنانه مدل 200 جنس: پلی استر جیب: ندارد
بادی زنانه مدل Diving کد T525
بادی زنانه
بادی زنانه مدل Diving کد T525 متفرقه 950,000 9 اردیبهشت 950,000 950,000
بادی زنانه مدل Diving کد T525 جنس: ویسکوز فرم: جذب مورد استفاده: رسمی، مجلسی، روزمره قد آستین: بدون آستین یقه:گرد طرح پارچه: طرح دار
بادی زنانه مدل Diving کد T578
بادی زنانه
بادی زنانه مدل Diving کد T578 متفرقه 735,000 3 خرداد 735,000 740,000
بادی زنانه مدل Diving کد T578 جنس: ویسکوز فرم: جذب مورد استفاده: روزمره قد آستین: بدون آستین یقه:گرد طرح پارچه: ساده
بادی زنانه مدل Spaghetti Straps کد T579
بادی زنانه
بادی زنانه مدل Spaghetti Straps کد T579 متفرقه 1,200,000 9 اردیبهشت 1,200,000 1,200,000
بادی زنانه مدل Spaghetti Straps کد T579 جنس: پلی استر فرم: جذب مورد استفاده: رسمی، مجلسی، روزمره قد آستین: بدون آستین یقه:گرد طرح پارچه: طرح دار
بادی زنانه مدل ایکی رنگ سفید
بادی زنانه
بادی زنانه مدل ایکی رنگ سفید متفرقه 650,000 9 اردیبهشت 650,000 650,000
بادی زنانه مدل ایکی رنگ سفید جنس: نخ فرم: جذب مورد استفاده: روزمره قد آستین: تا روی شانه یقه:گرد طرح پارچه: ساده
بادی زنانه مدل ایکی رنگ مشکی
بادی زنانه
بادی زنانه مدل ایکی رنگ مشکی متفرقه 700,000 30 فروردین 700,000 700,000
بادی زنانه مدل ایکی رنگ مشکی جنس: نخ فرم: جذب مورد استفاده: روزمره قد آستین: تا روی شانه یقه:گرد طرح پارچه: ساده
بادی زنانه کد 101
بادی زنانه
بادی زنانه کد 101 متفرقه 1,690,000 10 اردیبهشت 1,490,000 1,690,000
بادی زنانه کد 101 جنس: ریون فرم: معمولی مورد استفاده: مجلسی قد آستین: بدون آستین یقه:هفت طرح پارچه: طرح دار
بادی زنانه کد 110
بادی زنانه
بادی زنانه کد 110 متفرقه 1,890,000 3 خرداد 1,490,000 1,890,000
بادی زنانه کد 110 جنس: ریون فرم: معمولی مورد استفاده: مجلسی قد آستین: بدون آستین یقه:هفت طرح پارچه: ساده
بادی زنانه کد 1161
بادی زنانه
بادی زنانه کد 1161 متفرقه 1,090,000 6 فروردین 1,090,000 1,090,000
بادی زنانه کد 1161 جنس: پلی استر فرم: جذب مورد استفاده: رسمی، مجلسی، روزمره قد آستین: بلند یقه:ایستاده طرح پارچه: ساده طرح دار
بادی زنانه کد 11611
بادی زنانه
بادی زنانه کد 11611 متفرقه 960,000 9 اردیبهشت 816,000 960,000
بادی زنانه کد 11611 جنس: پلی استر فرم: جذب مورد استفاده: رسمی، مجلسی، روزمره قد آستین: بلند یقه:ایستاده طرح پارچه: ساده
بادی زنانه کد 1162
بادی زنانه
بادی زنانه کد 1162 متفرقه 1,290,000 29 اردیبهشت 1,032,000 1,290,000
بادی زنانه کد 1162 جنس: پلی استر فرم: جذب مورد استفاده: رسمی، مجلسی، روزمره قد آستین: بلند یقه:گرد طرح پارچه: ساده طرح دار
بادی زنانه کد 1162
بادی زنانه
بادی زنانه کد 1162 متفرقه 1,290,000 25 فروردین 1,290,000 1,290,000
بادی زنانه کد 1162 جنس: پلی استر فرم: جذب مورد استفاده: رسمی، مجلسی، روزمره قد آستین: بلند یقه:گرد طرح پارچه: ساده طرح دار
بادی زنانه کد 11622
بادی زنانه
بادی زنانه کد 11622 متفرقه 1,290,000 29 اردیبهشت 1,032,000 1,290,000
بادی زنانه کد 11622 جنس: پلی استر فرم: جذب مورد استفاده: رسمی، مجلسی، روزمره قد آستین: بلند یقه:گرد طرح پارچه: ساده طرح دار
بادی زنانه کد 1163
بادی زنانه
بادی زنانه کد 1163 متفرقه 1,190,000 29 اردیبهشت 952,000 1,190,000
بادی زنانه کد 1163 جنس: پلی استر فرم: جذب مورد استفاده: رسمی، مجلسی، روزمره قد آستین: بلند یقه:ایستاده طرح پارچه: ساده طرح دار
بادی زنانه کد 1243
بادی زنانه
بادی زنانه کد 1243 متفرقه 790,000 9 اردیبهشت 790,000 790,000
بادی زنانه کد 1243 جنس: ویسکوز، ریون فرم: جذب مورد استفاده: روزمره قد آستین: بدون آستین یقه:گرد طرح پارچه: طرح دار
بادی زنانه کد 1244
بادی زنانه
بادی زنانه کد 1244 متفرقه 790,000 9 اردیبهشت 790,000 790,000
بادی زنانه کد 1244 جنس: ویسکوز، ریون فرم: جذب مورد استفاده: روزمره قد آستین: بدون آستین یقه:گرد طرح پارچه: طرح دار
بادی زنانه کد 1245
بادی زنانه
بادی زنانه کد 1245 متفرقه 820,000 9 اردیبهشت 820,000 820,000
بادی زنانه کد 1245 جنس: نخ، ویسکوز فرم: جذب مورد استفاده: روزمره قد آستین: بدون آستین یقه:گرد طرح پارچه: طرح دار
بادی زنانه کد 1398
بادی زنانه
بادی زنانه کد 1398 متفرقه 1,450,000 9 اردیبهشت 1,450,000 1,450,000
بادی زنانه کد 1398 جنس: ویسکوز، پلی استر فرم: جذب مورد استفاده: مجلسی قد آستین: بلند یقه:هفت طرح پارچه: طرح دار
مجموع موارد: 63 عدد در 2 صفحه