شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت بلوز و شومیز زنانه

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
بادی زنانه افراتین طرح پلنگی کد 9511
بادی زنانه
بادی زنانه افراتین طرح پلنگی کد 9511 افراتین 699,000 06:08:51 699,000 699,000
بادی زنانه افراتین طرح پلنگی کد 9511 جنس: ریون فرم: جذب مورد استفاده: مجلسی قد آستین: بلند یقه:گرد طرح پارچه: طرح دار
بادی زنانه افراتین کد 31-9508 رنگ آبی
بادی زنانه
بادی زنانه افراتین کد 31-9508 رنگ آبی افراتین 499,000 06:08:52 499,000 1,200,000
بادی زنانه افراتین کد 31-9508 رنگ آبی جنس: ویسکوز، پلی استر فرم: معمولی مورد استفاده: روزمره قد آستین: بدون آستین یقه:گرد طرح پارچه: ساده
بادی زنانه افراتین کد 31-9508 رنگ خاکستری
بادی زنانه
بادی زنانه افراتین کد 31-9508 رنگ خاکستری افراتین 499,000 17 فروردین 499,000 499,000
بادی زنانه افراتین کد 31-9508 رنگ خاکستری جنس: ویسکوز، پلی استر فرم: معمولی مورد استفاده: روزمره قد آستین: بدون آستین یقه:گرد طرح پارچه: ساده
بادی زنانه افراتین کد 31-9508 رنگ خردلی
بادی زنانه
بادی زنانه افراتین کد 31-9508 رنگ خردلی افراتین 499,000 06:08:52 499,000 1,200,000
بادی زنانه افراتین کد 31-9508 رنگ خردلی جنس: ویسکوز، پلی استر فرم: معمولی مورد استفاده: روزمره قد آستین: بدون آستین یقه:گرد طرح پارچه: ساده
بادی زنانه افراتین کد 31-9508 رنگ سرمه ای
بادی زنانه
بادی زنانه افراتین کد 31-9508 رنگ سرمه ای افراتین 499,000 25 فروردین 499,000 499,000
بادی زنانه افراتین کد 31-9508 رنگ سرمه ای جنس: ویسکوز، پلی استر فرم: معمولی مورد استفاده: روزمره قد آستین: بدون آستین یقه:گرد طرح پارچه: ساده
بادی زنانه افراتین کد 31-9508 رنگ قرمز
بادی زنانه
بادی زنانه افراتین کد 31-9508 رنگ قرمز افراتین 499,000 06:08:53 499,000 1,200,000
بادی زنانه افراتین کد 31-9508 رنگ قرمز جنس: ویسکوز، پلی استر فرم: معمولی مورد استفاده: روزمره قد آستین: بدون آستین یقه:گرد طرح پارچه: ساده
بادی زنانه افراتین کد 31-9508 رنگ یشمی
بادی زنانه
بادی زنانه افراتین کد 31-9508 رنگ یشمی افراتین 499,000 06:08:52 499,000 1,200,000
بادی زنانه افراتین کد 31-9508 رنگ یشمی جنس: ویسکوز، پلی استر فرم: معمولی مورد استفاده: روزمره قد آستین: بدون آستین یقه:گرد طرح پارچه: ساده
بادی زنانه افراتین کد 32-9508 رنگ قرمز
بادی زنانه
بادی زنانه افراتین کد 32-9508 رنگ قرمز افراتین 479,000 29 اردیبهشت 490,000 1,200,000
بادی زنانه افراتین کد 32-9508 رنگ قرمز جنس: ویسکوز، پلی استر فرم: معمولی مورد استفاده: مجلسی، روزمره قد آستین: بدون آستین یقه:گرد طرح پارچه: ساده
بادی زنانه افراتین کد 9508/3 رنگ آبی
بادی زنانه
بادی زنانه افراتین کد 9508/3 رنگ آبی افراتین 559,000 06:08:52 559,000 559,000
بادی زنانه افراتین کد 9508/3 رنگ آبی جنس: ویسکوز، پلی استر فرم: معمولی مورد استفاده: مجلسی، روزمره قد آستین: بلند یقه:گرد طرح پارچه: ساده
بادی زنانه افراتین کد 9508/3 رنگ خردلی
بادی زنانه
بادی زنانه افراتین کد 9508/3 رنگ خردلی افراتین 559,000 06:08:52 559,000 559,000
بادی زنانه افراتین کد 9508/3 رنگ خردلی جنس: ویسکوز، پلی استر فرم: معمولی مورد استفاده: مجلسی، روزمره قد آستین: بلند یقه:گرد طرح پارچه: ساده
بادی زنانه افراتین کد 9508/3 رنگ قرمز
بادی زنانه
بادی زنانه افراتین کد 9508/3 رنگ قرمز افراتین 559,000 06:08:52 559,000 559,000
بادی زنانه افراتین کد 9508/3 رنگ قرمز جنس: ویسکوز، پلی استر فرم: معمولی مورد استفاده: مجلسی، روزمره قد آستین: بلند یقه:گرد طرح پارچه: ساده
بادی زنانه افراتین کد 9508/3 رنگ یشمی
بادی زنانه
بادی زنانه افراتین کد 9508/3 رنگ یشمی افراتین 590,000 20 فروردین 590,000 590,000
بادی زنانه افراتین کد 9508/3 رنگ یشمی جنس: ویسکوز، پلی استر فرم: معمولی مورد استفاده: مجلسی، روزمره قد آستین: بلند یقه:گرد طرح پارچه: ساده
بادی زنانه افراتین کد 9508/32 رنگ آبی
بادی زنانه
بادی زنانه افراتین کد 9508/32 رنگ آبی افراتین 479,000 06:08:52 479,000 479,000
بادی زنانه افراتین کد 9508/32 رنگ آبی جنس: ویسکوز، پلی استر فرم: معمولی مورد استفاده: مجلسی، روزمره قد آستین: بدون آستین یقه:گرد طرح پارچه: ساده
بادی زنانه افراتین کد 9508/32 رنگ خاکستری
بادی زنانه
بادی زنانه افراتین کد 9508/32 رنگ خاکستری افراتین 490,000 20 فروردین 490,000 490,000
بادی زنانه افراتین کد 9508/32 رنگ خاکستری جنس: ویسکوز، پلی استر فرم: معمولی مورد استفاده: مجلسی، روزمره قد آستین: بدون آستین یقه:گرد طرح پارچه: ساده
بادی زنانه افراتین کد 9508/32 رنگ خردلی
بادی زنانه
بادی زنانه افراتین کد 9508/32 رنگ خردلی افراتین 479,000 06:08:52 479,000 479,000
بادی زنانه افراتین کد 9508/32 رنگ خردلی جنس: ویسکوز، پلی استر فرم: معمولی مورد استفاده: مجلسی، روزمره قد آستین: بدون آستین یقه:گرد طرح پارچه: ساده
بادی زنانه افراتین کد 9508/32 رنگ سرمه ای
بادی زنانه
بادی زنانه افراتین کد 9508/32 رنگ سرمه ای افراتین 479,000 12 خرداد 479,000 479,000
بادی زنانه افراتین کد 9508/32 رنگ سرمه ای جنس: ویسکوز، پلی استر فرم: معمولی مورد استفاده: مجلسی، روزمره قد آستین: بدون آستین یقه:گرد طرح پارچه: ساده
بادی زنانه افراتین کد 9508/32 رنگ صورتی
بادی زنانه
بادی زنانه افراتین کد 9508/32 رنگ صورتی افراتین 479,000 06:08:52 479,000 479,000
بادی زنانه افراتین کد 9508/32 رنگ صورتی جنس: ویسکوز، پلی استر فرم: معمولی مورد استفاده: مجلسی، روزمره قد آستین: بدون آستین یقه:گرد طرح پارچه: ساده
بادی زنانه افراتین کد 9508/32 رنگ یشمی
بادی زنانه
بادی زنانه افراتین کد 9508/32 رنگ یشمی افراتین 479,000 06:08:52 479,000 479,000
بادی زنانه افراتین کد 9508/32 رنگ یشمی جنس: ویسکوز، پلی استر فرم: معمولی مورد استفاده: مجلسی، روزمره قد آستین: بدون آستین یقه:گرد طرح پارچه: ساده
بادی زنانه افراتین کد 9510
بادی زنانه
بادی زنانه افراتین کد 9510 افراتین 699,000 06:08:52 699,000 699,000
بادی زنانه افراتین کد 9510 جنس: ریون فرم: جذب مورد استفاده: مجلسی قد آستین: بلند یقه:گرد طرح پارچه: طرح دار
بادی زنانه افراتین کد31-9508 رنگ صورتی
بادی زنانه
بادی زنانه افراتین کد31-9508 رنگ صورتی افراتین 499,000 06:08:52 499,000 1,200,000
بادی زنانه افراتین کد31-9508 رنگ صورتی جنس: ویسکوز، پلی استر فرم: معمولی مورد استفاده: روزمره قد آستین: بدون آستین یقه:گرد طرح پارچه: ساده
بادی زنانه اوزکان کد 1113500
بادی زنانه
بادی زنانه اوزکان کد 1113500 متفرقه 1,070,000 06:08:52 1,070,000 1,070,000
بادی زنانه اوزکان کد 1113500 جنس: نایلون، کتان فرم: جذب مورد استفاده: رسمی، مجلسی قد آستین: بدون آستین یقه:خشتی طرح پارچه: ساده
بادی زنانه اوزکان کد 1122
بادی زنانه
بادی زنانه اوزکان کد 1122 متفرقه 1,170,000 06:08:52 1,170,000 1,170,000
بادی زنانه اوزکان کد 1122 جنس: نایلون، کتان فرم: جذب مورد استفاده: رسمی، مجلسی قد آستین: کوتاه یقه:باز طرح پارچه: ساده
بادی زنانه اوزکان کد 1123500
بادی زنانه
بادی زنانه اوزکان کد 1123500 متفرقه 1,120,000 06:08:53 1,120,000 1,120,000
بادی زنانه اوزکان کد 1123500 جنس: نایلون، کتان فرم: جذب مورد استفاده: رسمی، مجلسی قد آستین: تا روی شانه یقه:باز طرح پارچه: ساده
بادی زنانه اچ اند ام كد 9932
بادی زنانه
بادی زنانه اچ اند ام كد 9932 اچ اند ام 1,380,000 06:08:53 1,380,000 1,380,000
بادی زنانه اچ اند ام كد 9932 جنس: نخ، ویسکوز، پلی استر فرم: جذب مورد استفاده: رسمی، مجلسی، روزمره قد آستین: بدون آستین یقه:گرد طرح پارچه: ساده طرح دار
بادی زنانه اچ اند ام کد HI01
بادی زنانه
بادی زنانه اچ اند ام کد HI01 اچ اند ام 2,990,000 6 اردیبهشت 1,990,000 2,990,000
بادی زنانه اچ اند ام کد HI01 جنس: پلی آمید، پلی اکریلیک فرم: جذب مورد استفاده: مجلسی قد آستین: بلند یقه:رومی طرح پارچه: ساده
بادی زنانه اچ اند ام کد HI02
بادی زنانه
بادی زنانه اچ اند ام کد HI02 اچ اند ام 2,990,000 9 اردیبهشت 1,990,000 2,990,000
بادی زنانه اچ اند ام کد HI02 جنس: پلی آمید، پلی اکریلیک فرم: جذب مورد استفاده: مجلسی قد آستین: بلند یقه:رومی طرح پارچه: ساده
بادی زنانه اچ اند ام کد u1-0442924001
بادی زنانه
بادی زنانه اچ اند ام کد u1-0442924001 اچ اند ام 3,200,000 27 فروردین 3,200,000 3,200,000
بادی زنانه اچ اند ام کد u1-0442924001 جنس: نخ، نایلون فرم: جذب مورد استفاده: رسمی، مجلسی قد آستین: بدون آستین یقه:هفت طرح پارچه: طرح دار
بادی زنانه اچ اند ام کد U1-06177917
بادی زنانه
بادی زنانه اچ اند ام کد U1-06177917 اچ اند ام 3,190,000 06:08:52 3,190,000 3,190,000
بادی زنانه اچ اند ام کد U1-06177917 جنس: نخ فرم: معمولی مورد استفاده: مجلسی، روزمره قد آستین: بلند یقه:هفت طرح پارچه: طرح دار
بادی زنانه بالیزا کد HI03
بادی زنانه
بادی زنانه بالیزا کد HI03 متفرقه 2,490,000 06:08:52 2,490,000 2,490,000
بادی زنانه بالیزا کد HI03 جنس: ویسکوز، پلی آمید فرم: جذب مورد استفاده: مجلسی قد آستین: بلند یقه:هفت طرح پارچه: ساده
بادی زنانه دورمی مدل 3132-2
بادی زنانه
بادی زنانه دورمی مدل 3132-2 دورمی 650,000 6 اردیبهشت 650,000 650,000
بادی زنانه دورمی مدل 3132-2 جنس: نخ فرم: جذب مورد استفاده: روزمره قد آستین: بدون آستین یقه:گرد طرح پارچه: ساده
بادی زنانه طرح شطرنجی کد 1251
بادی زنانه
بادی زنانه طرح شطرنجی کد 1251 متفرقه 790,000 30 فروردین 790,000 790,000
بادی زنانه طرح شطرنجی کد 1251 جنس: پلی استر، پلی آمید فرم: جذب مورد استفاده: روزمره قد آستین: بدون آستین یقه:گرد طرح پارچه: طرح دار
بادی زنانه ماه جامه مدل 200
بادی زنانه
بادی زنانه ماه جامه مدل 200 متفرقه 362,800 06:08:59 362,800 467,000
بادی زنانه ماه جامه مدل 200 جنس: پلی استر جیب: ندارد
بادی زنانه مدل 1001
بادی زنانه
بادی زنانه مدل 1001 متفرقه 590,000 24 اردیبهشت 589,600 590,000
بادی زنانه مدل 1001 جنس: حریر جیب: ندارد
بادی زنانه مدل 200
بادی زنانه
بادی زنانه مدل 200 متفرقه 491,300 3 خرداد 471,300 471,300
بادی زنانه مدل 200 جنس: پلی استر جیب: ندارد
بادی زنانه مدل Diving کد T525
بادی زنانه
بادی زنانه مدل Diving کد T525 متفرقه 950,000 06:08:52 950,000 950,000
بادی زنانه مدل Diving کد T525 جنس: ویسکوز فرم: جذب مورد استفاده: رسمی، مجلسی، روزمره قد آستین: بدون آستین یقه:گرد طرح پارچه: طرح دار
بادی زنانه مدل Diving کد T578
بادی زنانه
بادی زنانه مدل Diving کد T578 متفرقه 734,700 06:08:52 734,700 740,000
بادی زنانه مدل Diving کد T578 جنس: ویسکوز فرم: جذب مورد استفاده: روزمره قد آستین: بدون آستین یقه:گرد طرح پارچه: ساده
بادی زنانه مدل Spaghetti Straps کد T579
بادی زنانه
بادی زنانه مدل Spaghetti Straps کد T579 متفرقه 1,200,000 06:08:52 1,200,000 1,200,000
بادی زنانه مدل Spaghetti Straps کد T579 جنس: پلی استر فرم: جذب مورد استفاده: رسمی، مجلسی، روزمره قد آستین: بدون آستین یقه:گرد طرح پارچه: طرح دار
بادی زنانه مدل ایکی رنگ سفید
بادی زنانه
بادی زنانه مدل ایکی رنگ سفید متفرقه 650,000 9 اردیبهشت 650,000 650,000
بادی زنانه مدل ایکی رنگ سفید جنس: نخ فرم: جذب مورد استفاده: روزمره قد آستین: تا روی شانه یقه:گرد طرح پارچه: ساده
بادی زنانه مدل ایکی رنگ مشکی
بادی زنانه
بادی زنانه مدل ایکی رنگ مشکی متفرقه 700,000 30 فروردین 700,000 700,000
بادی زنانه مدل ایکی رنگ مشکی جنس: نخ فرم: جذب مورد استفاده: روزمره قد آستین: تا روی شانه یقه:گرد طرح پارچه: ساده
بادی زنانه کد 101
بادی زنانه
بادی زنانه کد 101 متفرقه 1,690,000 10 اردیبهشت 1,490,000 1,690,000
بادی زنانه کد 101 جنس: ریون فرم: معمولی مورد استفاده: مجلسی قد آستین: بدون آستین یقه:هفت طرح پارچه: طرح دار
بادی زنانه کد 110
بادی زنانه
بادی زنانه کد 110 متفرقه 1,890,000 06:08:52 1,490,000 1,890,000
بادی زنانه کد 110 جنس: ریون فرم: معمولی مورد استفاده: مجلسی قد آستین: بدون آستین یقه:هفت طرح پارچه: ساده
بادی زنانه کد 1161
بادی زنانه
بادی زنانه کد 1161 متفرقه 1,090,000 6 فروردین 1,090,000 1,090,000
بادی زنانه کد 1161 جنس: پلی استر فرم: جذب مورد استفاده: رسمی، مجلسی، روزمره قد آستین: بلند یقه:ایستاده طرح پارچه: ساده طرح دار
بادی زنانه کد 11611
بادی زنانه
بادی زنانه کد 11611 متفرقه 960,000 9 اردیبهشت 816,000 960,000
بادی زنانه کد 11611 جنس: پلی استر فرم: جذب مورد استفاده: رسمی، مجلسی، روزمره قد آستین: بلند یقه:ایستاده طرح پارچه: ساده
بادی زنانه کد 1162
بادی زنانه
بادی زنانه کد 1162 متفرقه 1,290,000 06:08:52 1,032,000 1,290,000
بادی زنانه کد 1162 جنس: پلی استر فرم: جذب مورد استفاده: رسمی، مجلسی، روزمره قد آستین: بلند یقه:گرد طرح پارچه: ساده طرح دار
بادی زنانه کد 1162
بادی زنانه
بادی زنانه کد 1162 متفرقه 1,290,000 25 فروردین 1,290,000 1,290,000
بادی زنانه کد 1162 جنس: پلی استر فرم: جذب مورد استفاده: رسمی، مجلسی، روزمره قد آستین: بلند یقه:گرد طرح پارچه: ساده طرح دار
بادی زنانه کد 11622
بادی زنانه
بادی زنانه کد 11622 متفرقه 1,290,000 29 اردیبهشت 1,032,000 1,290,000
بادی زنانه کد 11622 جنس: پلی استر فرم: جذب مورد استفاده: رسمی، مجلسی، روزمره قد آستین: بلند یقه:گرد طرح پارچه: ساده طرح دار
بادی زنانه کد 1163
بادی زنانه
بادی زنانه کد 1163 متفرقه 1,190,000 06:08:52 952,000 1,190,000
بادی زنانه کد 1163 جنس: پلی استر فرم: جذب مورد استفاده: رسمی، مجلسی، روزمره قد آستین: بلند یقه:ایستاده طرح پارچه: ساده طرح دار
بادی زنانه کد 1243
بادی زنانه
بادی زنانه کد 1243 متفرقه 790,000 06:08:53 790,000 790,000
بادی زنانه کد 1243 جنس: ویسکوز، ریون فرم: جذب مورد استفاده: روزمره قد آستین: بدون آستین یقه:گرد طرح پارچه: طرح دار
بادی زنانه کد 1244
بادی زنانه
بادی زنانه کد 1244 متفرقه 790,000 9 اردیبهشت 790,000 790,000
بادی زنانه کد 1244 جنس: ویسکوز، ریون فرم: جذب مورد استفاده: روزمره قد آستین: بدون آستین یقه:گرد طرح پارچه: طرح دار
بادی زنانه کد 1245
بادی زنانه
بادی زنانه کد 1245 متفرقه 820,000 06:08:53 820,000 820,000
بادی زنانه کد 1245 جنس: نخ، ویسکوز فرم: جذب مورد استفاده: روزمره قد آستین: بدون آستین یقه:گرد طرح پارچه: طرح دار
مجموع موارد: 2892 عدد در 58 صفحه