شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت کراوات و پاپیون

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
پاپیون مردانه کد 001
کراوات و پاپیون
پاپیون مردانه کد 001 متفرقه 500,000 2 اردیبهشت 350,000 500,000
پاپیون مردانه کد 001 طرح: ساده
پاپیون کد 0011
کراوات و پاپیون
پاپیون کد 0011 متفرقه 315,000 6 خرداد 350,000 350,000
پاپیون کد 0011 طرح: طرح دار
پاپیون کد 0022
کراوات و پاپیون
پاپیون کد 0022 متفرقه 315,000 6 خرداد 315,000 315,000
پاپیون کد 0022 طرح: طرح دار
پاپیون کد 998.1 غیر اصل
کراوات و پاپیون
پاپیون کد 998.1 غیر اصل متفرقه 480,000 12 اردیبهشت 465,600 480,000
پاپیون کد 998.1 غیر اصل طرح: ساده
پاپیون کد 998.2 غیر اصل
کراوات و پاپیون
پاپیون کد 998.2 غیر اصل متفرقه 480,000 5 خرداد 465,600 480,000
پاپیون کد 998.2 غیر اصل طرح: ساده، طرح دار
پاپیون کد 998.4 غیر اصل
کراوات و پاپیون
پاپیون کد 998.4 غیر اصل متفرقه 480,000 5 خرداد 465,600 480,000
پاپیون کد 998.4 غیر اصل طرح: ساده، طرح دار
مجموع موارد: 6 عدد در 1 صفحه