شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت شمش و پلاک طلا و نقره

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
شمش 24 عیار ایران شمش طرح سیمرغ کد 100
شمش و پلاک طلا و نقره
شمش 24 عیار ایران شمش طرح سیمرغ کد 100 ایران‌شمش 1,370,000 00:09:10 1,210,000 1,450,000
شمش 24 عیار ایران شمش طرح سیمرغ کد 100 جنس: طلا
شمش 24 عیار ایران شمش طرح سیمرغ کد 250
شمش و پلاک طلا و نقره
شمش 24 عیار ایران شمش طرح سیمرغ کد 250 ایران‌شمش 3,080,000 00:07:52 2,610,000 3,170,000
شمش 24 عیار ایران شمش طرح سیمرغ کد 250 جنس: طلا
شمش 24 عیار ایران شمش طرح سیمرغ کد 300
شمش و پلاک طلا و نقره
شمش 24 عیار ایران شمش طرح سیمرغ کد 300 ایران‌شمش 3,630,000 00:07:52 3,150,000 3,630,000
شمش 24 عیار ایران شمش طرح سیمرغ کد 300 جنس: طلا
شمش 24 عیار ایران شمش طرح سیمرغ کد 400
شمش و پلاک طلا و نقره
شمش 24 عیار ایران شمش طرح سیمرغ کد 400 ایران‌شمش 4,810,000 00:09:10 4,130,000 4,950,000
شمش 24 عیار ایران شمش طرح سیمرغ کد 400 جنس: طلا
شمش 24 عیار ایران شمش طرح سیمرغ کد 600
شمش و پلاک طلا و نقره
شمش 24 عیار ایران شمش طرح سیمرغ کد 600 ایران‌شمش 7,100,000 00:09:10 6,510,000 7,250,000
شمش 24 عیار ایران شمش طرح سیمرغ کد 600 جنس: طلا
شمش طلا 18 عیار وتوس کد 1000
شمش و پلاک طلا و نقره
شمش طلا 18 عیار وتوس کد 1000 متفرقه 2,990,000 00:09:10 2,990,000 9,480,000
شمش طلا 18 عیار وتوس کد 1000 جنس: طلا
شمش طلا 24 عیار ایران شمش طرح سیمرغ کد 1
شمش و پلاک طلا و نقره
شمش طلا 24 عیار ایران شمش طرح سیمرغ کد 1 ایران‌شمش 11,600,000 00:09:10 10,600,000 11,600,000
شمش طلا 24 عیار ایران شمش طرح سیمرغ کد 1 جنس: طلا
شمش طلا 24 عیار ایران شمش طرح سیمرغ کد 1.5
شمش و پلاک طلا و نقره
شمش طلا 24 عیار ایران شمش طرح سیمرغ کد 1.5 ایران‌شمش 17,400,000 00:09:10 15,900,000 17,400,000
شمش طلا 24 عیار ایران شمش طرح سیمرغ کد 1.5 جنس: طلا
شمش طلا 24 عیار طلای محمد طرح گل رز کد 100
شمش و پلاک طلا و نقره
شمش طلا 24 عیار طلای محمد طرح گل رز کد 100 طلای محمد 1,360,000 00:09:10 1,200,000 1,440,000
شمش طلا 24 عیار طلای محمد طرح گل رز کد 100 جنس: طلا
شمش طلا 24 عیار طلای محمد طرح گل رز کد 300
شمش و پلاک طلا و نقره
شمش طلا 24 عیار طلای محمد طرح گل رز کد 300 طلای محمد 3,710,000 00:07:52 3,140,000 3,730,000
شمش طلا 24 عیار طلای محمد طرح گل رز کد 300 جنس: طلا
شمش طلا 24 عیار طلای محمد طرح گل رز کد 400
شمش و پلاک طلا و نقره
شمش طلا 24 عیار طلای محمد طرح گل رز کد 400 طلای محمد 4,850,000 00:07:53 4,120,000 4,850,000
شمش طلا 24 عیار طلای محمد طرح گل رز کد 400 جنس: طلا
شمش طلا 24 عیار طلای محمد طرح گل رز کد 500
شمش و پلاک طلا و نقره
شمش طلا 24 عیار طلای محمد طرح گل رز کد 500 طلای محمد 5,950,000 00:09:10 5,290,000 5,960,000
شمش طلا 24 عیار طلای محمد طرح گل رز کد 500 جنس: طلا
طلا گرمی 18 عیار پارسیان طلایی کد NE1821
شمش و پلاک طلا و نقره
طلا گرمی 18 عیار پارسیان طلایی کد NE1821 متفرقه 1,183,400 2 خرداد 648,000 1,750,000
طلا گرمی 18 عیار پارسیان طلایی کد NE1821 جنس: طلا
طلا گرمی 18 عیار پارسیان مدل ماربر E1304
شمش و پلاک طلا و نقره
طلا گرمی 18 عیار پارسیان مدل ماربر E1304 متفرقه 2,950,000 11 اردیبهشت 2,950,000 2,950,000
طلا گرمی 18 عیار پارسیان مدل ماربر E1304 جنس: طلا
طلا گرمی 18 عیار پارسیان کد NE0.05
شمش و پلاک طلا و نقره
طلا گرمی 18 عیار پارسیان کد NE0.05 متفرقه 392,000 6 خرداد 332,300 430,000
طلا گرمی 18 عیار پارسیان کد NE0.05 جنس: طلا
طلا گرمی 18 عیار پارسیان کد NE0.150
شمش و پلاک طلا و نقره
طلا گرمی 18 عیار پارسیان کد NE0.150 متفرقه 944,000 00:07:53 944,000 1,058,000
طلا گرمی 18 عیار پارسیان کد NE0.150 جنس: طلا
طلا گرمی 18 عیار پارسیان کد NE0.250
شمش و پلاک طلا و نقره
طلا گرمی 18 عیار پارسیان کد NE0.250 متفرقه 390,000 6 خرداد 390,000 395,000
طلا گرمی 18 عیار پارسیان کد NE0.250 جنس: طلا
طلا گرمی 18 عیار پارسیان کد NE0.300
شمش و پلاک طلا و نقره
طلا گرمی 18 عیار پارسیان کد NE0.300 متفرقه 912,000 00:07:52 453,000 912,000
طلا گرمی 18 عیار پارسیان کد NE0.300 جنس: طلا
طلا گرمی 18 عیار پارسیان کد NE0.350
شمش و پلاک طلا و نقره
طلا گرمی 18 عیار پارسیان کد NE0.350 متفرقه 478,000 00:09:10 345,000 500,000
طلا گرمی 18 عیار پارسیان کد NE0.350 جنس: طلا
طلا گرمی 18 عیار پارسیان کد NE0.400
شمش و پلاک طلا و نقره
طلا گرمی 18 عیار پارسیان کد NE0.400 متفرقه 498,000 00:07:52 420,000 500,000
طلا گرمی 18 عیار پارسیان کد NE0.400 جنس: طلا
طلا گرمی 18 عیار پارسیان کد NE101
شمش و پلاک طلا و نقره
طلا گرمی 18 عیار پارسیان کد NE101 متفرقه 1,164,000 00:07:52 737,000 1,164,000
طلا گرمی 18 عیار پارسیان کد NE101 جنس: طلا
طلا گرمی 18 عیار پارسیان کد NE201
شمش و پلاک طلا و نقره
طلا گرمی 18 عیار پارسیان کد NE201 متفرقه 952,000 00:07:52 922,000 952,000
طلا گرمی 18 عیار پارسیان کد NE201 جنس: طلا
طلا گرمی 18 عیار پارسیان کد NE4
شمش و پلاک طلا و نقره
طلا گرمی 18 عیار پارسیان کد NE4 متفرقه 943,000 00:09:10 665,000 992,000
طلا گرمی 18 عیار پارسیان کد NE4 جنس: طلا
طلا گرمی 18 عیار کانیار گالری طرح حافظیه کد 33
شمش و پلاک طلا و نقره
طلا گرمی 18 عیار کانیار گالری طرح حافظیه کد 33 کانیار گالری 930,000 00:09:10 930,000 1,660,000
طلا گرمی 18 عیار کانیار گالری طرح حافظیه کد 33 جنس: طلا
طلا گرمی 24 عیار خانه سکه ایران کد 004
شمش و پلاک طلا و نقره
طلا گرمی 24 عیار خانه سکه ایران کد 004 خانه سکه ایران 11,590,000 00:09:10 11,490,000 11,690,000
طلا گرمی 24 عیار خانه سکه ایران کد 004 جنس: طلا
طلا گرمی 24 عیار خانه سکه ایران کد 006
شمش و پلاک طلا و نقره
طلا گرمی 24 عیار خانه سکه ایران کد 006 خانه سکه ایران 6,460,000 00:09:10 6,170,000 6,460,000
طلا گرمی 24 عیار خانه سکه ایران کد 006 جنس: طلا
طلا گرمی 24 عیار خانه سکه ایران کد 007
شمش و پلاک طلا و نقره
طلا گرمی 24 عیار خانه سکه ایران کد 007 خانه سکه ایران 6,450,000 00:09:10 5,450,000 6,750,000
طلا گرمی 24 عیار خانه سکه ایران کد 007 جنس: طلا
طلا گرمی 24 عیار خانه سکه ایران کد 995
شمش و پلاک طلا و نقره
طلا گرمی 24 عیار خانه سکه ایران کد 995 خانه سکه ایران 1,888,000 00:07:52 1,869,000 2,070,000
طلا گرمی 24 عیار خانه سکه ایران کد 995 جنس: طلا
طلا گرمی 24 عیار پرنیا طرح اناهیتا
شمش و پلاک طلا و نقره
طلا گرمی 24 عیار پرنیا طرح اناهیتا متفرقه 7,700,000 00:07:52 6,980,000 11,490,000
طلا گرمی 24 عیار پرنیا طرح اناهیتا جنس: طلا
طلا گرمی 24 عیار پرنیا طرح قلب کد 002
شمش و پلاک طلا و نقره
طلا گرمی 24 عیار پرنیا طرح قلب کد 002 متفرقه 7,990,000 00:07:54 7,990,000 7,990,000
طلا گرمی 24 عیار پرنیا طرح قلب کد 002 جنس: طلا
طلا گرمی 24 عیار پرنیا طرح قلب کد 003
شمش و پلاک طلا و نقره
طلا گرمی 24 عیار پرنیا طرح قلب کد 003 متفرقه 7,990,000 00:07:53 7,990,000 7,990,000
طلا گرمی 24 عیار پرنیا طرح قلب کد 003 جنس: طلا
طلای گرمی 24 عیار پرنیا طرح قلب
شمش و پلاک طلا و نقره
طلای گرمی 24 عیار پرنیا طرح قلب خانه سکه ایران 7,990,000 00:09:10 7,990,000 9,100,000
طلای گرمی 24 عیار پرنیا طرح قلب جنس: طلا
نقره گرمی طرح تولد کد 02
شمش و پلاک طلا و نقره
نقره گرمی طرح تولد کد 02 خانه سکه ایران 2,200,000 22 اردیبهشت 2,200,000 2,200,000
نقره گرمی طرح تولد کد 02 جنس: نقره
مجموع موارد: 33 عدد در 1 صفحه