شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت زنجیر طلا زنانه

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
زنجیر طلا 18 عیار  درنیکا مدل DZ6003
زنجیر طلا زنانه
زنجیر طلا 18 عیار درنیکا مدل DZ6003 متفرقه 6,950,000 06:07:52 6,950,000 6,950,000
زنجیر طلا 18 عیار درنیکا مدل DZ6003 شکل: حلقه‌ای عیار: 18 عیار آویز: ندارد قفل: دارد
زنجیر طلا 18 عیار درنیکا  مدل DZ6001
زنجیر طلا زنانه
زنجیر طلا 18 عیار درنیکا مدل DZ6001 متفرقه 5,222,400 06:07:52 5,095,400 5,329,000
زنجیر طلا 18 عیار درنیکا مدل DZ6001 شکل: حلقه‌ای عیار: 18 عیار آویز: ندارد قفل: دارد
زنجیر طلا 18 عیار زرین مدل V140
زنجیر طلا زنانه
زنجیر طلا 18 عیار زرین مدل V140 متفرقه 15,100,000 06:07:51 15,100,000 15,100,000
زنجیر طلا 18 عیار زرین مدل V140 شکل: بافت عیار: 18 عیار آویز: ندارد قفل: دارد
زنجیر طلا 18 عیار زرین مدل V145
زنجیر طلا زنانه
زنجیر طلا 18 عیار زرین مدل V145 متفرقه 15,239,000 06:07:51 14,050,000 15,239,000
زنجیر طلا 18 عیار زرین مدل V145 شکل: بافت عیار: 18 عیار آویز: ندارد قفل: دارد
زنجیر طلا 18 عیار زنانه آرشا گالری کد 407A2479
زنجیر طلا زنانه
زنجیر طلا 18 عیار زنانه آرشا گالری کد 407A2479 متفرقه 4,480,000 06:07:51 4,200,000 4,718,500
زنجیر طلا 18 عیار زنانه آرشا گالری کد 407A2479 شکل: حلقه‌ای عیار: 18 عیار آویز: ندارد قفل: دارد
زنجیر طلا 18 عیار زنانه آمانژ کد 407D2796
زنجیر طلا زنانه
زنجیر طلا 18 عیار زنانه آمانژ کد 407D2796 آمانژ 5,350,300 06:07:51 4,706,000 5,467,200
زنجیر طلا 18 عیار زنانه آمانژ کد 407D2796 شکل: حلقه‌ای عیار: 18 عیار آویز: ندارد قفل: دارد
زنجیر طلا 18 عیار زنانه غزال کد GGB031
زنجیر طلا زنانه
زنجیر طلا 18 عیار زنانه غزال کد GGB031 متفرقه 10,000,000 06:07:51 9,500,000 10,000,000
زنجیر طلا 18 عیار زنانه غزال کد GGB031 شکل: حلقه‌ای جنس: طلا عیار: 18 عیار آویز: ندارد قفل:دارد
زنجیر طلا 18 عیار زنانه مایا ماهک مدل MM0979
زنجیر طلا زنانه
زنجیر طلا 18 عیار زنانه مایا ماهک مدل MM0979 مایا ماهک 15,300,000 11 اردیبهشت 15,300,000 15,300,000
زنجیر طلا 18 عیار زنانه مایا ماهک مدل MM0979 شکل: ترکیبی جنس: طلا عیار: 18 عیار آویز: ندارد قفل:دارد
زنجیر طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری کد 1
زنجیر طلا زنانه
زنجیر طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری کد 1 کانیار گالری 7,022,800 06:07:51 6,450,000 7,240,000
زنجیر طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری کد 1 شکل: حلقه‌ای عیار: 18 عیار آویز: ندارد قفل: دارد
زنجیر طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری کد F45
زنجیر طلا زنانه
زنجیر طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری کد F45 کانیار گالری 66,144,300 06:07:53 59,693,800 69,350,000
زنجیر طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری کد F45 شکل: حلقه‌ای جنس: طلا عیار: 18 عیار آویز: ندارد قفل:دارد
زنجیر طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری کد Z2
زنجیر طلا زنانه
زنجیر طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری کد Z2 کانیار گالری 5,315,600 06:07:51 5,315,600 5,480,000
زنجیر طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری کد Z2 شکل: حلقه‌ای جنس: طلا عیار: 18 عیار آویز: ندارد قفل:دارد
زنجیر طلا 18 عیار زنانه کد 407M112
زنجیر طلا زنانه
زنجیر طلا 18 عیار زنانه کد 407M112 متفرقه 5,800,000 06:07:52 5,500,000 5,800,000
زنجیر طلا 18 عیار زنانه کد 407M112 شکل: حلقه‌ای عیار: 18 عیار آویز: ندارد قفل: دارد
زنجیر طلا 18 عیار زنانه کد G494
زنجیر طلا زنانه
زنجیر طلا 18 عیار زنانه کد G494 متفرقه 246,350,000 06:07:52 220,201,000 259,316,000
زنجیر طلا 18 عیار زنانه کد G494 شکل: بافت عیار: 18 عیار آویز: ندارد قفل: دارد
زنجیر طلا 18 عیار زنانه کد Z104
زنجیر طلا زنانه
زنجیر طلا 18 عیار زنانه کد Z104 متفرقه 7,299,000 06:07:52 6,599,000 7,299,000
زنجیر طلا 18 عیار زنانه کد Z104 شکل: بافت جنس: طلا عیار: 18 عیار آویز: ندارد قفل:دارد
زنجیر طلا 18 عیار زنانه گالری مرجان کد 0910
زنجیر طلا زنانه
زنجیر طلا 18 عیار زنانه گالری مرجان کد 0910 گالری مرجان 16,300,000 06:07:51 16,300,000 16,300,000
زنجیر طلا 18 عیار زنانه گالری مرجان کد 0910 شکل: حلقه‌ای جنس: طلا عیار: 18 عیار آویز: ندارد قفل:دارد
زنجیر طلا 18 عیار طرح بافت مدل G140
زنجیر طلا زنانه
زنجیر طلا 18 عیار طرح بافت مدل G140 متفرقه 6,800,000 06:07:51 6,800,000 6,800,000
زنجیر طلا 18 عیار طرح بافت مدل G140 شکل: بافت عیار: 18 عیار آویز: ندارد قفل: دارد
زنجیر طلا 18 عیار ماهک مدل MM0350
زنجیر طلا زنانه
زنجیر طلا 18 عیار ماهک مدل MM0350 مایا ماهک 24,360,000 06:07:52 24,330,000 26,770,000
زنجیر طلا 18 عیار ماهک مدل MM0350 شکل: بافت عیار: 18 عیار آویز: ندارد قفل: دارد
زنجیر طلا 18 عیار ماهک مدل MM0351
زنجیر طلا زنانه
زنجیر طلا 18 عیار ماهک مدل MM0351 مایا ماهک 14,980,000 06:07:53 12,560,000 16,460,000
زنجیر طلا 18 عیار ماهک مدل MM0351 شکل: بافت عیار: 18 عیار آویز: ندارد قفل: دارد
زنجیر طلا 18 عیار ماهک مدل MM0353 - مایا ماهک
زنجیر طلا زنانه
زنجیر طلا 18 عیار ماهک مدل MM0353 - مایا ماهک مایا ماهک 9,760,000 06:07:51 7,947,000 9,760,000
زنجیر طلا 18 عیار ماهک مدل MM0353 - مایا ماهک شکل: حلقه‌ای عیار: 18 عیار آویز: ندارد قفل: دارد
زنجیر طلا 18 عیار ماهک مدل MM0647 - مایا ماهک
زنجیر طلا زنانه
زنجیر طلا 18 عیار ماهک مدل MM0647 - مایا ماهک مایا ماهک 11,840,000 06:07:52 10,180,000 13,010,000
زنجیر طلا 18 عیار ماهک مدل MM0647 - مایا ماهک شکل: حلقه‌ای عیار: 18 عیار آویز: ندارد قفل: دارد
زنجیر طلا 18 عیار ماهک مدل MM0648 - مایا ماهک
زنجیر طلا زنانه
زنجیر طلا 18 عیار ماهک مدل MM0648 - مایا ماهک مایا ماهک 14,010,000 06:07:53 14,000,000 15,400,000
زنجیر طلا 18 عیار ماهک مدل MM0648 - مایا ماهک شکل: حلقه‌ای عیار: 18 عیار آویز: ندارد قفل: دارد
زنجیر طلا 18 عیار ماهک مدل MM0649 - مایا ماهک
زنجیر طلا زنانه
زنجیر طلا 18 عیار ماهک مدل MM0649 - مایا ماهک مایا ماهک 15,500,000 06:07:53 15,480,000 17,030,000
زنجیر طلا 18 عیار ماهک مدل MM0649 - مایا ماهک شکل: حلقه‌ای عیار: 18 عیار آویز: ندارد قفل: دارد
زنجیر طلا 18 عیار ماهک مدل MM0650 - مایا ماهک
زنجیر طلا زنانه
زنجیر طلا 18 عیار ماهک مدل MM0650 - مایا ماهک مایا ماهک 14,410,000 06:07:53 14,400,000 15,840,000
زنجیر طلا 18 عیار ماهک مدل MM0650 - مایا ماهک شکل: حلقه‌ای عیار: 18 عیار آویز: ندارد قفل: دارد
زنجیر طلا 18 عیار ماهک مدل MM0655 - مایا ماهک
زنجیر طلا زنانه
زنجیر طلا 18 عیار ماهک مدل MM0655 - مایا ماهک مایا ماهک 11,980,000 06:07:52 11,970,000 13,170,000
زنجیر طلا 18 عیار ماهک مدل MM0655 - مایا ماهک شکل: حلقه‌ای عیار: 18 عیار آویز: ندارد قفل: دارد
زنجیر طلا 18 عیار ماهک مدل MM0656 - مایا ماهک
زنجیر طلا زنانه
زنجیر طلا 18 عیار ماهک مدل MM0656 - مایا ماهک مایا ماهک 10,360,000 06:07:51 10,340,000 11,380,000
زنجیر طلا 18 عیار ماهک مدل MM0656 - مایا ماهک شکل: حلقه‌ای عیار: 18 عیار آویز: ندارد قفل: دارد
زنجیر طلا 18 عیار ماهک مدل MM0657
زنجیر طلا زنانه
زنجیر طلا 18 عیار ماهک مدل MM0657 مایا ماهک 16,160,000 06:07:54 13,900,000 17,760,000
زنجیر طلا 18 عیار ماهک مدل MM0657 شکل: حلقه‌ای عیار: 18 عیار آویز: ندارد قفل: دارد
زنجیر طلا 18 عیار ماهک مدل MM0658 - مایا ماهک
زنجیر طلا زنانه
زنجیر طلا 18 عیار ماهک مدل MM0658 - مایا ماهک مایا ماهک 14,410,000 06:07:52 14,400,000 14,410,000
زنجیر طلا 18 عیار ماهک مدل MM0658 - مایا ماهک شکل: حلقه‌ای عیار: 18 عیار آویز: ندارد قفل: دارد
زنجیر طلا 18 عیار ماهک مدل MM0659
زنجیر طلا زنانه
زنجیر طلا 18 عیار ماهک مدل MM0659 مایا ماهک 15,540,000 12 اردیبهشت 15,540,000 15,540,000
زنجیر طلا 18 عیار ماهک مدل MM0659 شکل: بافت عیار: 18 عیار آویز: ندارد قفل: دارد
زنجیر طلا 18 عیار مدل G150
زنجیر طلا زنانه
زنجیر طلا 18 عیار مدل G150 متفرقه 5,600,000 06:07:51 5,030,000 5,600,000
زنجیر طلا 18 عیار مدل G150 شکل: حلقه‌ای عیار: 18 عیار آویز: ندارد قفل: دارد
زنجیر طلا 18 عیار مدل M739
زنجیر طلا زنانه
زنجیر طلا 18 عیار مدل M739 متفرقه 8,303,200 06:07:51 7,320,000 8,560,000
زنجیر طلا 18 عیار مدل M739 شکل: حلقه‌ای عیار: 18 عیار آویز: ندارد قفل: دارد
زنجیر طلا 18 عیار کانیار گالری مدل M1000
زنجیر طلا زنانه
زنجیر طلا 18 عیار کانیار گالری مدل M1000 متفرقه 15,462,000 06:07:52 13,900,000 15,500,000
زنجیر طلا 18 عیار کانیار گالری مدل M1000 شکل: بافت عیار: 18 عیار آویز: ندارد قفل: دارد
زنجیر طلا 18 عیار کانیار گالری مدل M852
زنجیر طلا زنانه
زنجیر طلا 18 عیار کانیار گالری مدل M852 متفرقه 17,532,200 06:07:51 17,532,200 17,890,000
زنجیر طلا 18 عیار کانیار گالری مدل M852 شکل: ترکیبی عیار: 18 عیار آویز: ندارد قفل: دارد
زنجیر طلا 18 عیار کانیار گالری مدل M871
زنجیر طلا زنانه
زنجیر طلا 18 عیار کانیار گالری مدل M871 متفرقه 55,000,000 12 خرداد 55,000,000 55,000,000
زنجیر طلا 18 عیار کانیار گالری مدل M871 شکل: بافت عیار: 18 عیار آویز: ندارد قفل: دارد
زنجیر طلا 18 عیار کانیار گالری مدل M946
زنجیر طلا زنانه
زنجیر طلا 18 عیار کانیار گالری مدل M946 متفرقه 15,762,500 06:07:54 15,762,500 16,250,000
زنجیر طلا 18 عیار کانیار گالری مدل M946 شکل: بافت عیار: 18 عیار آویز: ندارد قفل: دارد
زنجیر طلا 18 عیار کانیار گالری مدل M952
زنجیر طلا زنانه
زنجیر طلا 18 عیار کانیار گالری مدل M952 متفرقه 5,488,000 06:07:52 5,488,000 5,600,000
زنجیر طلا 18 عیار کانیار گالری مدل M952 شکل: حلقه‌ای عیار: 18 عیار آویز: ندارد قفل: دارد
زنجیر طلا 18 عیار کانیار گالری مدل M977
زنجیر طلا زنانه
زنجیر طلا 18 عیار کانیار گالری مدل M977 متفرقه 5,439,000 06:07:51 5,439,000 5,439,000
زنجیر طلا 18 عیار کانیار گالری مدل M977 شکل: حلقه‌ای عیار: 18 عیار آویز: ندارد قفل: دارد
زنجیر طلا 18 عیار کانیار گالری مدل M999
زنجیر طلا زنانه
زنجیر طلا 18 عیار کانیار گالری مدل M999 متفرقه 14,530,600 06:07:52 14,530,600 14,980,000
زنجیر طلا 18 عیار کانیار گالری مدل M999 شکل: بافت عیار: 18 عیار آویز: ندارد قفل: دارد
زنجیر طلا 18 عیار کانیار گالری مدل SH14
زنجیر طلا زنانه
زنجیر طلا 18 عیار کانیار گالری مدل SH14 متفرقه 5,291,000 06:07:51 5,237,000 6,300,000
زنجیر طلا 18 عیار کانیار گالری مدل SH14 شکل: حلقه‌ای عیار: 18 عیار آویز: ندارد قفل: دارد
زنجیر طلا 18 عیار کانیار گالری مدل SH148
زنجیر طلا زنانه
زنجیر طلا 18 عیار کانیار گالری مدل SH148 متفرقه 7,350,000 06:07:53 6,800,000 7,500,000
زنجیر طلا 18 عیار کانیار گالری مدل SH148 شکل: حلقه‌ای عیار: 18 عیار آویز: ندارد قفل: دارد
زنجیر طلا 18 عیار کانیار گالری مدل Z2
زنجیر طلا زنانه
زنجیر طلا 18 عیار کانیار گالری مدل Z2 متفرقه 5,600,000 06:07:51 4,950,000 5,600,000
زنجیر طلا 18 عیار کانیار گالری مدل Z2 شکل: حلقه‌ای عیار: 18 عیار آویز: ندارد قفل: دارد
زنجیر طلا 18 عیار کانیار گالری مدل ZG2
زنجیر طلا زنانه
زنجیر طلا 18 عیار کانیار گالری مدل ZG2 متفرقه 80,713,700 9 فروردین 80,713,700 80,713,700
زنجیر طلا 18 عیار کانیار گالری مدل ZG2 شکل: بافت عیار: 18 عیار آویز: ندارد قفل: دارد
زنجیر طلا 18 عیار کانیار گالری مدل ZK
زنجیر طلا زنانه
زنجیر طلا 18 عیار کانیار گالری مدل ZK متفرقه 145,780,300 06:07:51 134,930,000 147,343,000
زنجیر طلا 18 عیار کانیار گالری مدل ZK شکل: بافت عیار: 18 عیار آویز: ندارد قفل: دارد
زنجیر طلا 18 عیار کانیار گالری مدل میرو 12
زنجیر طلا زنانه
زنجیر طلا 18 عیار کانیار گالری مدل میرو 12 متفرقه 21,560,000 06:07:51 21,000,000 40,333,000
زنجیر طلا 18 عیار کانیار گالری مدل میرو 12 شکل: بافت عیار: 18 عیار آویز: ندارد قفل: دارد
زنجیر طلا 18 عیار گالری طلاچی مدل حلقه ای
زنجیر طلا زنانه
زنجیر طلا 18 عیار گالری طلاچی مدل حلقه ای متفرقه 5,238,100 06:07:51 5,238,100 6,132,800
زنجیر طلا 18 عیار گالری طلاچی مدل حلقه ای شکل: حلقه‌ای عیار: 18 عیار آویز: ندارد قفل: دارد
زنجیر طلا 18 عیار گالری طلاچی مدل دیسکو
زنجیر طلا زنانه
زنجیر طلا 18 عیار گالری طلاچی مدل دیسکو متفرقه 6,750,000 06:07:51 6,530,000 6,750,000
زنجیر طلا 18 عیار گالری طلاچی مدل دیسکو شکل: بافت عیار: 18 عیار آویز: ندارد قفل: دارد
زنجیر طلا 18 عیار گالری طلاچی مدل مارپیچ
زنجیر طلا زنانه
زنجیر طلا 18 عیار گالری طلاچی مدل مارپیچ متفرقه 17,748,000 06:07:51 16,421,000 17,748,000
زنجیر طلا 18 عیار گالری طلاچی مدل مارپیچ شکل: بافت عیار: 18 عیار قفل: دارد
زنجیر طلا 18 عیار گالری طلاچی مدل ونیزی
زنجیر طلا زنانه
زنجیر طلا 18 عیار گالری طلاچی مدل ونیزی متفرقه 19,110,000 06:07:52 19,110,000 19,110,000
زنجیر طلا 18 عیار گالری طلاچی مدل ونیزی شکل: بافت عیار: 18 عیار آویز: ندارد قفل: دارد
زنجیر طلا 18 عیار گالری گل سرخ مدل 10_30
زنجیر طلا زنانه
زنجیر طلا 18 عیار گالری گل سرخ مدل 10_30 متفرقه 7,153,900 06:07:52 6,983,900 7,299,900
زنجیر طلا 18 عیار گالری گل سرخ مدل 10_30 شکل: بافت عیار: 18 عیار آویز: ندارد قفل: دارد
زنجیر طلا 18 عیار گالری گل سرخ مدل GH-1
زنجیر طلا زنانه
زنجیر طلا 18 عیار گالری گل سرخ مدل GH-1 متفرقه 6,750,000 06:07:52 6,499,000 6,750,000
زنجیر طلا 18 عیار گالری گل سرخ مدل GH-1 شکل: حلقه‌ای عیار: 18 عیار آویز: ندارد قفل: دارد
زنجیر طلا 18 عیار گوی گالری مدل G306
زنجیر طلا زنانه
زنجیر طلا 18 عیار گوی گالری مدل G306 متفرقه 771,196,000 06:07:51 689,339,000 811,785,000
زنجیر طلا 18 عیار گوی گالری مدل G306 شکل: حلقه‌ای عیار: 18 عیار آویز: ندارد قفل: دارد
مجموع موارد: 92 عدد در 2 صفحه