شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت آویز طلا زنانه

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
آویز  گردنبند طلا 18 عیار مرجان مدل 0102
آویز طلا زنانه
آویز گردنبند طلا 18 عیار مرجان مدل 0102 متفرقه 7,300,000 1 خرداد 6,900,000 7,300,000
آویز گردنبند طلا 18 عیار مرجان مدل 0102 عیار: 18 عیار نگین: ندارد سنگ: دارد
آویز  گردنبند طلا 18 عیار مرجان مدل 094
آویز طلا زنانه
آویز گردنبند طلا 18 عیار مرجان مدل 094 متفرقه 9,400,000 1 خرداد 8,700,000 9,400,000
آویز گردنبند طلا 18 عیار مرجان مدل 094 عیار: 18 عیار نگین: ندارد سنگ: دارد
آویز طلا 18 عیار اونیکست مدل Amethyst 1939
آویز طلا زنانه
آویز طلا 18 عیار اونیکست مدل Amethyst 1939 اونیکست 114,400,000 21 فروردین 114,400,000 114,400,000
آویز طلا 18 عیار اونیکست مدل Amethyst 1939 عیار: 18 عیار نگین: دارد سنگ: دارد
آویز طلا 18 عیار جواهری سون مدل 2259
آویز طلا زنانه
آویز طلا 18 عیار جواهری سون مدل 2259 جواهری سون 3,142,000 1 خرداد 2,737,800 3,142,000
آویز طلا 18 عیار جواهری سون مدل 2259 عیار: 18 عیار نگین: ندارد سنگ: ندارد
آویز طلا 18 عیار جواهری سون مدل 49
آویز طلا زنانه
آویز طلا 18 عیار جواهری سون مدل 49 جواهری سون 76,300,000 8 خرداد 67,320,000 76,300,000
آویز طلا 18 عیار جواهری سون مدل 49 عیار: 18 عیار نگین: دارد سنگ: دارد
آویز طلا 18 عیار جواهری سون مدل 526
آویز طلا زنانه
آویز طلا 18 عیار جواهری سون مدل 526 جواهری سون 45,390,000 6 خرداد 40,400,000 45,390,000
آویز طلا 18 عیار جواهری سون مدل 526 عیار: 18 عیار نگین: دارد سنگ: دارد
آویز طلا 18 عیار جواهری سون مدل 54
آویز طلا زنانه
آویز طلا 18 عیار جواهری سون مدل 54 جواهری سون 49,340,000 8 خرداد 45,010,000 49,340,000
آویز طلا 18 عیار جواهری سون مدل 54 عیار: 18 عیار نگین: دارد سنگ: دارد
آویز طلا 18 عیار ریسه گالرری مدل Ri3-L5019-Gold
آویز طلا زنانه
آویز طلا 18 عیار ریسه گالرری مدل Ri3-L5019-Gold ریسه گالری 5,990,000 31 اردیبهشت 5,590,000 5,590,000
آویز طلا 18 عیار ریسه گالرری مدل Ri3-L5019-Gold عیار: 18 عیار نگین: ندارد سنگ: ندارد
آویز طلا 18 عیار ریسه گالری مدل Ri3-G-5023-Gold
آویز طلا زنانه
آویز طلا 18 عیار ریسه گالری مدل Ri3-G-5023-Gold ریسه گالری 5,990,000 17 اردیبهشت 5,590,000 5,990,000
آویز طلا 18 عیار ریسه گالری مدل Ri3-G-5023-Gold عیار: 18 عیار نگین: ندارد سنگ: ندارد
آویز طلا 18 عیار زنانه مدل TA168
آویز طلا زنانه
آویز طلا 18 عیار زنانه مدل TA168 متفرقه 3,250,000 31 اردیبهشت 3,098,000 3,098,000
آویز طلا 18 عیار زنانه مدل TA168 عیار: 18 عیار نگین: ندارد سنگ: ندارد
آویز طلا 18 عیار زنانه کد TA213
آویز طلا زنانه
آویز طلا 18 عیار زنانه کد TA213 متفرقه 4,323,000 1 خرداد 3,600,000 4,323,000
آویز طلا 18 عیار زنانه کد TA213 عیار: 18 عیار نگین: ندارد سنگ: ندارد
آویز طلا 18 عیار زنانه کد TA217
آویز طلا زنانه
آویز طلا 18 عیار زنانه کد TA217 متفرقه 2,630,000 1 خرداد 2,298,000 2,630,000
آویز طلا 18 عیار زنانه کد TA217 عیار: 18 عیار نگین: ندارد سنگ: ندارد
آویز طلا 18 عیار زنانه گالری گیرا طرح صدف کد 111
آویز طلا زنانه
آویز طلا 18 عیار زنانه گالری گیرا طرح صدف کد 111 متفرقه 10,299,000 1 اردیبهشت 10,299,000 10,299,000
آویز طلا 18 عیار زنانه گالری گیرا طرح صدف کد 111 عیار: 18 عیار نگین: ندارد سنگ: ندارد
آویز طلا 18 عیار شانا کد N-SG20
آویز طلا زنانه
آویز طلا 18 عیار شانا کد N-SG20 شانا 1,760,000 1 خرداد 1,694,000 1,890,000
آویز طلا 18 عیار شانا کد N-SG20 عیار: 18 عیار نگین: ندارد سنگ: ندارد
آویز طلا 18 عیار طرح اشک و لبخند مدل G106
آویز طلا زنانه
آویز طلا 18 عیار طرح اشک و لبخند مدل G106 متفرقه 2,495,900 1 خرداد 2,198,500 2,495,900
آویز طلا 18 عیار طرح اشک و لبخند مدل G106 عیار: 18 عیار نگین: ندارد سنگ: ندارد
آویز طلا 18 عیار طرح سرآشپز مدل G108
آویز طلا زنانه
آویز طلا 18 عیار طرح سرآشپز مدل G108 متفرقه 2,475,000 1 خرداد 2,200,500 2,475,000
آویز طلا 18 عیار طرح سرآشپز مدل G108 عیار: 18 عیار نگین: ندارد سنگ: ندارد
آویز طلا 18 عیار طرح و ان یکاد مدل 110
آویز طلا زنانه
آویز طلا 18 عیار طرح و ان یکاد مدل 110 متفرقه 4,425,000 1 خرداد 4,342,000 4,425,000
آویز طلا 18 عیار طرح و ان یکاد مدل 110 عیار: 18 عیار نگین: ندارد سنگ: ندارد
آویز طلا 18 عیار طرح وان یکاد کد 1.1 طلاسازی زرین
آویز طلا زنانه
آویز طلا 18 عیار طرح وان یکاد کد 1.1 طلاسازی زرین متفرقه 6,880,000 31 اردیبهشت 6,180,000 6,180,000
آویز طلا 18 عیار طرح وان یکاد کد 1.1 طلاسازی زرین عیار: 18 عیار نگین: ندارد سنگ: دارد
آویز طلا 18 عیار طرح چراغ مدل G107
آویز طلا زنانه
آویز طلا 18 عیار طرح چراغ مدل G107 متفرقه 3,068,400 1 خرداد 2,864,600 3,068,400
آویز طلا 18 عیار طرح چراغ مدل G107 عیار: 18 عیار نگین: ندارد سنگ: ندارد
آویز طلا 18 عیار مدل گرد کد 13 زرین
آویز طلا زنانه
آویز طلا 18 عیار مدل گرد کد 13 زرین متفرقه 6,770,000 22 اردیبهشت 6,770,000 6,770,000
آویز طلا 18 عیار مدل گرد کد 13 زرین عیار: 18 عیار نگین: ندارد سنگ: دارد
آویز طلا 18 عیار کد 22 طلاسازی زرین
آویز طلا زنانه
آویز طلا 18 عیار کد 22 طلاسازی زرین متفرقه 20,890,000 31 اردیبهشت 17,930,000 17,930,000
آویز طلا 18 عیار کد 22 طلاسازی زرین عیار: 18 عیار نگین: دارد سنگ: دارد
آویز طلا 18 عیار کد 24.1 طلاسازی زرین
آویز طلا زنانه
آویز طلا 18 عیار کد 24.1 طلاسازی زرین متفرقه 9,950,000 31 اردیبهشت 8,630,000 8,630,000
آویز طلا 18 عیار کد 24.1 طلاسازی زرین عیار: 18 عیار نگین: ندارد سنگ: دارد
آویز طلا 18 عیار کد Z23 طلاسازی زرین
آویز طلا زنانه
آویز طلا 18 عیار کد Z23 طلاسازی زرین متفرقه 26,380,000 31 اردیبهشت 22,190,000 22,190,000
آویز طلا 18 عیار کد Z23 طلاسازی زرین عیار: 18 عیار نگین: دارد سنگ: دارد
آویز طلا 18 عیار گوی گالری مدل G168
آویز طلا زنانه
آویز طلا 18 عیار گوی گالری مدل G168 متفرقه 248,420,000 1 خرداد 210,949,000 248,420,000
آویز طلا 18 عیار گوی گالری مدل G168 عیار: 18 عیار نگین: ندارد سنگ: ندارد
آویز طلا 18 عیار گوی گالری مدل G183
آویز طلا زنانه
آویز طلا 18 عیار گوی گالری مدل G183 متفرقه 44,747,000 1 خرداد 42,342,000 44,747,000
آویز طلا 18 عیار گوی گالری مدل G183 عیار: 18 عیار
آویز طلا 18 عیار گیرا گالری طرح فنجان
آویز طلا زنانه
آویز طلا 18 عیار گیرا گالری طرح فنجان متفرقه 3,125,000 9 اردیبهشت 3,125,000 3,125,000
آویز طلا 18 عیار گیرا گالری طرح فنجان عیار: 18 عیار نگین: ندارد سنگ: ندارد
آویز طلا 18 عیار گیرا گالری مدل G500
آویز طلا زنانه
آویز طلا 18 عیار گیرا گالری مدل G500 متفرقه 3,125,000 31 اردیبهشت 3,100,000 3,100,000
آویز طلا 18 عیار گیرا گالری مدل G500 عیار: 18 عیار نگین: ندارد سنگ: ندارد
آویز طلا 18عیار زنانه طرح حمید مدل SG083
آویز طلا زنانه
آویز طلا 18عیار زنانه طرح حمید مدل SG083 متفرقه 7,700,000 1 اردیبهشت 7,700,000 7,700,000
آویز طلا 18عیار زنانه طرح حمید مدل SG083 عیار: 18 عیار نگین: ندارد سنگ: ندارد
آویز طلا 18عیار زنانه طرح شعر مدل SG079
آویز طلا زنانه
آویز طلا 18عیار زنانه طرح شعر مدل SG079 متفرقه 3,450,000 9 اردیبهشت 3,450,000 3,450,000
آویز طلا 18عیار زنانه طرح شعر مدل SG079 عیار: 18 عیار نگین: ندارد سنگ: ندارد
آویز طلا 18عیار زنانه طرح علیرضا مدل SG078
آویز طلا زنانه
آویز طلا 18عیار زنانه طرح علیرضا مدل SG078 متفرقه 3,600,000 31 اردیبهشت 3,100,000 3,100,000
آویز طلا 18عیار زنانه طرح علیرضا مدل SG078 عیار: 18 عیار نگین: ندارد سنگ: ندارد
آویز طلا 18عیار زنانه طرح محمد علی مدل SG080
آویز طلا زنانه
آویز طلا 18عیار زنانه طرح محمد علی مدل SG080 متفرقه 2,800,000 1 اردیبهشت 2,800,000 2,800,000
آویز طلا 18عیار زنانه طرح محمد علی مدل SG080 عیار: 18 عیار نگین: ندارد سنگ: ندارد
آویز طلا 18عیار زنانه طرح نیما مدل SG081
آویز طلا زنانه
آویز طلا 18عیار زنانه طرح نیما مدل SG081 متفرقه 2,123,000 00:01:36 1,818,000 2,123,000
آویز طلا 18عیار زنانه طرح نیما مدل SG081 عیار: 18 عیار نگین: ندارد سنگ: ندارد
آویز طلا 18عیار مدل SHR011
آویز طلا زنانه
آویز طلا 18عیار مدل SHR011 متفرقه 2,579,400 1 خرداد 2,408,700 2,579,400
آویز طلا 18عیار مدل SHR011 عیار: 18 عیار نگین: ندارد سنگ: ندارد
آویز طلا 18عیار مدل SHR012
آویز طلا زنانه
آویز طلا 18عیار مدل SHR012 متفرقه 2,720,000 1 خرداد 2,550,000 2,971,500
آویز طلا 18عیار مدل SHR012 عیار: 18 عیار نگین: ندارد سنگ: ندارد
آویز طلای 18 عیار کد z10 زرین
آویز طلا زنانه
آویز طلای 18 عیار کد z10 زرین متفرقه 3,990,000 31 اردیبهشت 3,460,000 3,460,000
آویز طلای 18 عیار کد z10 زرین عیار: 18 عیار نگین: ندارد سنگ: دارد
آویز پلاک زنانه طلا 18 عیار ریسه گالری مدل Ri3-G-5024-Gold
آویز طلا زنانه
آویز پلاک زنانه طلا 18 عیار ریسه گالری مدل Ri3-G-5024-Gold ریسه گالری 9,990,000 1 خرداد 8,990,000 9,990,000
آویز پلاک زنانه طلا 18 عیار ریسه گالری مدل Ri3-G-5024-Gold عیار: 18 عیار نگین: ندارد سنگ: ندارد
آویز کیکرلند مدل FL38
آویز طلا زنانه
آویز کیکرلند مدل FL38 کیکرلند 600,000 1 اردیبهشت 600,000 600,000
آویز کیکرلند مدل FL38 جنس: پلاستیک
آویز گردن بند طلا 18 عیاز زویا گالری مدل MP-974-12
آویز طلا زنانه
آویز گردن بند طلا 18 عیاز زویا گالری مدل MP-974-12 زویا 3,120,000 1 خرداد 3,117,000 3,341,800
آویز گردن بند طلا 18 عیاز زویا گالری مدل MP-974-12 عیار: 18 عیار نگین: ندارد سنگ: ندارد
آویز گردن بند طلا 18 عیاز زویا گالری مدل MP-974-13
آویز طلا زنانه
آویز گردن بند طلا 18 عیاز زویا گالری مدل MP-974-13 زویا 2,577,400 1 خرداد 2,406,700 2,577,400
آویز گردن بند طلا 18 عیاز زویا گالری مدل MP-974-13 عیار: 18 عیار نگین: ندارد سنگ: ندارد
آویز گردن بند طلا 18 عیاز زویا گالری مدل MP-974-14
آویز طلا زنانه
آویز گردن بند طلا 18 عیاز زویا گالری مدل MP-974-14 زویا 3,988,000 1 خرداد 3,988,000 4,748,000
آویز گردن بند طلا 18 عیاز زویا گالری مدل MP-974-14 عیار: 18 عیار نگین: ندارد سنگ: ندارد
آویز گردنبند 18 عیار  درنیکا مدل Dm1004
آویز طلا زنانه
آویز گردنبند 18 عیار درنیکا مدل Dm1004 متفرقه 1,438,000 1 خرداد 1,347,800 1,620,700
آویز گردنبند 18 عیار درنیکا مدل Dm1004 عیار: 18 عیار نگین: ندارد سنگ: ندارد
آویز گردنبند 18 عیار  درنیکا مدل Dm1058
آویز طلا زنانه
آویز گردنبند 18 عیار درنیکا مدل Dm1058 متفرقه 4,098,000 1 خرداد 3,698,000 4,098,000
آویز گردنبند 18 عیار درنیکا مدل Dm1058 عیار: 18 عیار نگین: ندارد سنگ: ندارد
آویز گردنبند 18 عیار آریاگلد مدل  R115
آویز طلا زنانه
آویز گردنبند 18 عیار آریاگلد مدل R115 متفرقه 4,125,800 1 خرداد 3,850,500 4,125,800
آویز گردنبند 18 عیار آریاگلد مدل R115 عیار: 18 عیار نگین: ندارد سنگ: ندارد
آویز گردنبند 18 عیار آریاگلد مدل R110
آویز طلا زنانه
آویز گردنبند 18 عیار آریاگلد مدل R110 متفرقه 2,400,000 8 خرداد 2,260,300 2,550,900
آویز گردنبند 18 عیار آریاگلد مدل R110 عیار: 18 عیار نگین: ندارد سنگ: ندارد
آویز گردنبند 18 عیار آریاگلد مدل R113
آویز طلا زنانه
آویز گردنبند 18 عیار آریاگلد مدل R113 متفرقه 3,600,000 31 اردیبهشت 3,100,000 3,100,000
آویز گردنبند 18 عیار آریاگلد مدل R113 عیار: 18 عیار سنگ: ندارد
آویز گردنبند 18 عیار آریاگلد مدل R114
آویز طلا زنانه
آویز گردنبند 18 عیار آریاگلد مدل R114 متفرقه 4,750,000 6 خرداد 4,400,000 4,750,000
آویز گردنبند 18 عیار آریاگلد مدل R114 عیار: 18 عیار نگین: ندارد سنگ: ندارد
آویز گردنبند 18 عیار آریاگلد مدل R116
آویز طلا زنانه
آویز گردنبند 18 عیار آریاگلد مدل R116 متفرقه 3,125,000 9 اردیبهشت 3,125,000 3,125,000
آویز گردنبند 18 عیار آریاگلد مدل R116 عیار: 18 عیار نگین: ندارد سنگ: ندارد
آویز گردنبند 18 عیار آریاگلد مدل R117
آویز طلا زنانه
آویز گردنبند 18 عیار آریاگلد مدل R117 متفرقه 3,125,000 6 خرداد 2,262,500 3,125,000
آویز گردنبند 18 عیار آریاگلد مدل R117 عیار: 18 عیار نگین: ندارد سنگ: ندارد
آویز گردنبند 18 عیار آریاگلد مدل R118
آویز طلا زنانه
آویز گردنبند 18 عیار آریاگلد مدل R118 متفرقه 2,160,000 00:01:36 2,022,900 2,160,000
آویز گردنبند 18 عیار آریاگلد مدل R118 عیار: 18 عیار نگین: ندارد سنگ: ندارد
آویز گردنبند 18 عیار آریاگلد مدل R120
آویز طلا زنانه
آویز گردنبند 18 عیار آریاگلد مدل R120 متفرقه 5,400,000 1 اردیبهشت 5,400,000 5,400,000
آویز گردنبند 18 عیار آریاگلد مدل R120 عیار: 18 عیار نگین: ندارد سنگ: ندارد
مجموع موارد: 1406 عدد در 29 صفحه