شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت زنجیر زنانه

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
زنجیر  ونیزی مارنا گالری silver مدل MRS
زنجیر زنانه
زنجیر ونیزی مارنا گالری silver مدل MRS متفرقه 71,000 00:07:45 64,400 71,000
زنجیر ونیزی مارنا گالری silver مدل MRS مناسب برای: آقایان، خانم ها جنس زنجیر: استیل
زنجیر استیل ترنم بهار مدل کلاسیک نقره ای و طلایی ماری کد 03
زنجیر زنانه
زنجیر استیل ترنم بهار مدل کلاسیک نقره ای و طلایی ماری کد 03 متفرقه 130,000 00:07:45 130,000 130,000
زنجیر استیل ترنم بهار مدل کلاسیک نقره ای و طلایی ماری کد 03 مناسب برای: آقایان، خانم ها جنس زنجیر: استیل
زنجیر استیل مارنا گالری مدل  ماری 25-S
زنجیر زنانه
زنجیر استیل مارنا گالری مدل ماری 25-S متفرقه 72,300 00:07:46 72,300 129,900
زنجیر استیل مارنا گالری مدل ماری 25-S مناسب برای: خانم ها جنس زنجیر: استیل
زنجیر استیل مارنا گالری مدل MNP
زنجیر زنانه
زنجیر استیل مارنا گالری مدل MNP متفرقه 135,000 00:07:45 135,000 140,000
زنجیر استیل مارنا گالری مدل MNP مناسب برای: خانم ها جنس زنجیر: استیل
زنجیر استیل مارنا گالری مدل ماری 25-G
زنجیر زنانه
زنجیر استیل مارنا گالری مدل ماری 25-G متفرقه 92,800 00:07:46 92,800 104,700
زنجیر استیل مارنا گالری مدل ماری 25-G مناسب برای: خانم ها جنس زنجیر: استیل
زنجیر استیل هنری ساز مدل 1517
زنجیر زنانه
زنجیر استیل هنری ساز مدل 1517 هنری ساز 61,900 9 اردیبهشت 61,900 62,000
زنجیر استیل هنری ساز مدل 1517 مناسب برای: خانم ها جنس زنجیر: استیل
زنجیر استیل گالری مارنا مدل 64A
زنجیر زنانه
زنجیر استیل گالری مارنا مدل 64A متفرقه 684,000 00:07:45 590,000 700,000
زنجیر استیل گالری مارنا مدل 64A مناسب برای: خانم ها جنس زنجیر: استیل
زنجیر اقلیمه کد ZS12
زنجیر زنانه
زنجیر اقلیمه کد ZS12 اقلیمه 190,000 00:07:48 190,000 190,000
زنجیر اقلیمه کد ZS12 مناسب برای: خانم ها جنس زنجیر: استیل
زنجیر اقلیمه کد ZS13
زنجیر زنانه
زنجیر اقلیمه کد ZS13 اقلیمه 520,000 11 اردیبهشت 500,000 500,000
زنجیر اقلیمه کد ZS13 مناسب برای: خانم ها جنس زنجیر: استیل
زنجیر اقلیمه کد ZS9
زنجیر زنانه
زنجیر اقلیمه کد ZS9 اقلیمه 240,000 00:07:49 235,000 235,000
زنجیر اقلیمه کد ZS9 مناسب برای: خانم ها جنس زنجیر: استیل
زنجیر اچ ام مدل 118
زنجیر زنانه
زنجیر اچ ام مدل 118 متفرقه 102,000 12 اردیبهشت 102,000 102,500
زنجیر اچ ام مدل 118 مناسب برای: آقایان، خانم ها جنس زنجیر: استیل
زنجیر اچ ام مدل115
زنجیر زنانه
زنجیر اچ ام مدل115 متفرقه 69,700 00:07:48 69,700 101,000
زنجیر اچ ام مدل115 مناسب برای: آقایان، خانم ها جنس زنجیر: استیل
زنجیر اچ ام مدل117
زنجیر زنانه
زنجیر اچ ام مدل117 متفرقه 117,700 00:07:50 117,700 130,000
زنجیر اچ ام مدل117 مناسب برای: آقایان، خانم ها جنس زنجیر: استیل
زنجیر اکنو مدل OKB1150
زنجیر زنانه
زنجیر اکنو مدل OKB1150 متفرقه 99,000 00:07:50 99,000 99,000
زنجیر اکنو مدل OKB1150 مناسب برای: آقایان، خانم ها جنس زنجیر: استیل
زنجیر زنانه اقلیمه کد ZS15
زنجیر زنانه
زنجیر زنانه اقلیمه کد ZS15 اقلیمه 340,000 11 اردیبهشت 330,000 330,000
زنجیر زنانه اقلیمه کد ZS15 شکل: بافت آویز: ندارد قفل: دارد
زنجیر زنانه اقلیمه کد ZS16
زنجیر زنانه
زنجیر زنانه اقلیمه کد ZS16 اقلیمه 270,000 00:07:50 260,000 260,000
زنجیر زنانه اقلیمه کد ZS16 شکل: بافت آویز: ندارد قفل: دارد
زنجیر زنانه مانچو طرح طناب مدل nm622
زنجیر زنانه
زنجیر زنانه مانچو طرح طناب مدل nm622 مانچو 390,000 00:07:49 390,000 390,000
زنجیر زنانه مانچو طرح طناب مدل nm622 شکل: بافت آویز: ندارد قفل: دارد
زنجیر زنانه مدل ha0100
زنجیر زنانه
زنجیر زنانه مدل ha0100 متفرقه 190,000 00:07:48 130,000 130,000
زنجیر زنانه مدل ha0100 شکل: حلقه‌ای آویز: ندارد قفل: دارد
زنجیر زنانه کد 350-003
زنجیر زنانه
زنجیر زنانه کد 350-003 متفرقه 50,000 21 فروردین 50,000 50,000
زنجیر زنانه کد 350-003 شکل: حلقه‌ای آویز: ندارد قفل: دارد
زنجیر زنانه کد 350-006
زنجیر زنانه
زنجیر زنانه کد 350-006 متفرقه 54,900 00:07:45 49,400 54,900
زنجیر زنانه کد 350-006 شکل: حلقه‌ای آویز: ندارد قفل: دارد
زنجیر زنانه کد 400-006
زنجیر زنانه
زنجیر زنانه کد 400-006 متفرقه 59,900 00:07:48 56,900 59,900
زنجیر زنانه کد 400-006 شکل: حلقه‌ای آویز: ندارد قفل: دارد
زنجیر زنانه کد 450-003
زنجیر زنانه
زنجیر زنانه کد 450-003 متفرقه 60,000 22 فروردین 60,000 60,000
زنجیر زنانه کد 450-003 شکل: حلقه‌ای آویز: ندارد قفل: دارد
زنجیر زنانه کد 7037
زنجیر زنانه
زنجیر زنانه کد 7037 متفرقه 650,000 00:07:49 650,000 650,000
زنجیر زنانه کد 7037 مناسب برای: خانم ها جنس: استیل سنگ: ندارد
زنجیر زنانه کد 9812
زنجیر زنانه
زنجیر زنانه کد 9812 متفرقه 69,300 00:07:46 69,300 71,900
زنجیر زنانه کد 9812 شکل: بافت آویز: ندارد قفل: دارد
زنجیر زنانه کد C60
زنجیر زنانه
زنجیر زنانه کد C60 متفرقه 1,199,600 00:07:48 1,199,600 1,476,400
زنجیر زنانه کد C60 شکل: حلقه‌ای آویز: ندارد قفل: دارد
زنجیر زنانه کد fcd4456
زنجیر زنانه
زنجیر زنانه کد fcd4456 متفرقه 290,000 9 اردیبهشت 290,000 290,000
زنجیر زنانه کد fcd4456 شکل: ترکیبی آویز: ندارد قفل: دارد
زنجیر زنانه کد G1
زنجیر زنانه
زنجیر زنانه کد G1 متفرقه 730,900 00:07:49 730,900 730,900
زنجیر زنانه کد G1 شکل: حلقه‌ای آویز: ندارد قفل: دارد
زنجیر زنانه کد ghgj63
زنجیر زنانه
زنجیر زنانه کد ghgj63 متفرقه 1,200,000 00:07:48 1,200,000 1,200,000
زنجیر زنانه کد ghgj63 شکل: ترکیبی آویز: ندارد قفل: دارد
زنجیر طرح اجری کد 06
زنجیر زنانه
زنجیر طرح اجری کد 06 متفرقه 91,000 00:07:48 91,000 109,600
زنجیر طرح اجری کد 06 مناسب برای: آقایان
زنجیر طرح بافت کد 04
زنجیر زنانه
زنجیر طرح بافت کد 04 متفرقه 199,000 00:07:47 179,100 199,000
زنجیر طرح بافت کد 04 مناسب برای: آقایان، خانم ها
زنجیر مارنا گالری مدل PTS
زنجیر زنانه
زنجیر مارنا گالری مدل PTS متفرقه 67,600 00:07:48 67,600 79,000
زنجیر مارنا گالری مدل PTS مناسب برای: خانم ها جنس زنجیر: استیل
زنجیر مارنا گالری مدل WXW
زنجیر زنانه
زنجیر مارنا گالری مدل WXW متفرقه 93,400 00:07:48 89,900 103,400
زنجیر مارنا گالری مدل WXW مناسب برای: خانم ها جنس زنجیر: استیل
زنجیر مدل کارتی کد 05
زنجیر زنانه
زنجیر مدل کارتی کد 05 متفرقه 129,000 00:07:46 122,600 129,000
زنجیر مدل کارتی کد 05 مناسب برای: آقایان
زنجیر نقره مردانه مدل S-001 سایز 54 گرم
زنجیر زنانه
زنجیر نقره مردانه مدل S-001 سایز 54 گرم متفرقه 9,490,000 00:07:59 9,490,000 9,490,000
زنجیر نقره مردانه مدل S-001 سایز 54 گرم شکل: حلقه‌ای آویز: ندارد قفل: دارد
زنجیر نقره مردانه کد p650 سایز 18 گرم
زنجیر زنانه
زنجیر نقره مردانه کد p650 سایز 18 گرم متفرقه 4,389,500 26 اردیبهشت 4,389,600 4,389,600
زنجیر نقره مردانه کد p650 سایز 18 گرم شکل: بافت آویز: ندارد قفل: دارد
زنجیر نقره مردانه کد p650 سایز 24 گرم
زنجیر زنانه
زنجیر نقره مردانه کد p650 سایز 24 گرم متفرقه 5,180,000 00:08:00 5,180,000 5,180,000
زنجیر نقره مردانه کد p650 سایز 24 گرم شکل: بافت آویز: ندارد قفل: دارد
زنجیر نقره مردانه کد p650 سایز 39 گرم
زنجیر زنانه
زنجیر نقره مردانه کد p650 سایز 39 گرم متفرقه 7,800,000 00:07:59 7,800,000 7,899,700
زنجیر نقره مردانه کد p650 سایز 39 گرم شکل: بافت آویز: ندارد قفل: دارد
زنجیر نقره مردانه کد p777 سایز 12 گرم
زنجیر زنانه
زنجیر نقره مردانه کد p777 سایز 12 گرم متفرقه 2,937,400 00:08:00 2,937,400 2,937,400
زنجیر نقره مردانه کد p777 سایز 12 گرم شکل: ترکیبی قفل: دارد
زنجیر نقره کد p321 سایز 4 گرم
زنجیر زنانه
زنجیر نقره کد p321 سایز 4 گرم متفرقه 556,400 00:08:00 556,400 556,400
زنجیر نقره کد p321 سایز 4 گرم شکل: حلقه‌ای قفل: دارد
زنجیر نقره گالری رویتال مدل Cartier سایز 1.5 گرم
زنجیر زنانه
زنجیر نقره گالری رویتال مدل Cartier سایز 1.5 گرم متفرقه 590,000 00:08:00 450,000 590,000
زنجیر نقره گالری رویتال مدل Cartier سایز 1.5 گرم شکل: ترکیبی آویز: ندارد قفل: دارد
زنجیر نقره گالری رویتال مدل Cartier سایز 2.5 گرم
زنجیر زنانه
زنجیر نقره گالری رویتال مدل Cartier سایز 2.5 گرم متفرقه 574,000 00:08:00 574,000 574,000
زنجیر نقره گالری رویتال مدل Cartier سایز 2.5 گرم شکل: ترکیبی آویز: ندارد قفل: دارد
زنجیر نقره گالری رویتال مدل Cartier سایز 4 گرم
زنجیر زنانه
زنجیر نقره گالری رویتال مدل Cartier سایز 4 گرم متفرقه 841,300 00:08:01 841,300 841,300
زنجیر نقره گالری رویتال مدل Cartier سایز 4 گرم شکل: ترکیبی آویز: ندارد قفل: دارد
زنجیر نوژین مدل خط و نقطه
زنجیر زنانه
زنجیر نوژین مدل خط و نقطه متفرقه 200,000 00:07:47 104,000 104,000
زنجیر نوژین مدل خط و نقطه مناسب برای: خانم ها
زنجیر نوژین مدل ونیزی
زنجیر زنانه
زنجیر نوژین مدل ونیزی متفرقه 108,400 00:07:47 108,400 108,400
زنجیر نوژین مدل ونیزی مناسب برای: خانم ها
زنجیر هنری ساز مدل 1516
زنجیر زنانه
زنجیر هنری ساز مدل 1516 هنری ساز 70,000 00:07:45 70,000 73,000
زنجیر هنری ساز مدل 1516 مناسب برای: خانم ها جنس زنجیر: استیل
زنجیر ونیزی مارنا گالری مدل Gold
زنجیر زنانه
زنجیر ونیزی مارنا گالری مدل Gold متفرقه 94,500 00:07:46 90,900 94,500
زنجیر ونیزی مارنا گالری مدل Gold مناسب برای: آقایان، خانم ها جنس زنجیر: استیل
زنجیر کد 01
زنجیر زنانه
زنجیر کد 01 متفرقه 92,000 00:07:46 84,900 92,000
زنجیر کد 01 مناسب برای: خانم ها
زنجیر کد 02
زنجیر زنانه
زنجیر کد 02 متفرقه 98,000 00:07:47 98,000 98,000
زنجیر کد 02 مناسب برای: خانم ها
زنجیر کد 147+
زنجیر زنانه
زنجیر کد 147+ متفرقه 60,000 11 خرداد 60,000 61,400
زنجیر کد 147+ مناسب برای: آقایان، خانم ها جنس زنجیر: استیل
زنجیر کد 7038
زنجیر زنانه
زنجیر کد 7038 متفرقه 650,000 00:07:50 650,000 650,000
زنجیر کد 7038 مناسب برای: خانم ها جنس: استیل سنگ: ندارد
مجموع موارد: 55 عدد در 2 صفحه