شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت شمش و پلاک طلا و نقره

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
شمش 24 عیار ایران شمش طرح سیمرغ کد 150
شمش و پلاک طلا و نقره
شمش 24 عیار ایران شمش طرح سیمرغ کد 150 ایران‌شمش 1,930,000 06:09:37 1,930,000 2,040,000
شمش 24 عیار ایران شمش طرح سیمرغ کد 150 جنس: طلا
شمش 24 عیار ایران شمش طرح سیمرغ کد 200
شمش و پلاک طلا و نقره
شمش 24 عیار ایران شمش طرح سیمرغ کد 200 ایران‌شمش 2,470,000 06:09:37 2,310,000 2,620,000
شمش 24 عیار ایران شمش طرح سیمرغ کد 200 جنس: طلا
شمش 24 عیار ایران شمش طرح سیمرغ کد 500
شمش و پلاک طلا و نقره
شمش 24 عیار ایران شمش طرح سیمرغ کد 500 ایران‌شمش 6,050,000 06:09:37 5,290,000 6,100,000
شمش 24 عیار ایران شمش طرح سیمرغ کد 500 جنس: طلا
شمش 24 عیار ایران شمش طرح سیمرغ کد 700
شمش و پلاک طلا و نقره
شمش 24 عیار ایران شمش طرح سیمرغ کد 700 ایران‌شمش 8,200,000 06:07:51 7,510,000 8,350,000
شمش 24 عیار ایران شمش طرح سیمرغ کد 700 جنس: طلا
شمش طلا  24 عیار طلای محمد طرح گل رز کد 150
شمش و پلاک طلا و نقره
شمش طلا 24 عیار طلای محمد طرح گل رز کد 150 طلای محمد 1,920,000 06:09:37 1,640,000 1,990,000
شمش طلا 24 عیار طلای محمد طرح گل رز کد 150 جنس: طلا
شمش طلا 24 عیار خانه سکه ایران طرح ونوس مدل T001
شمش و پلاک طلا و نقره
شمش طلا 24 عیار خانه سکه ایران طرح ونوس مدل T001 خانه سکه ایران 3,470,000 06:07:51 3,470,000 3,470,000
شمش طلا 24 عیار خانه سکه ایران طرح ونوس مدل T001 جنس: طلا
شمش طلا 24 عیار طلای محمد طرح گل رز کد 200
شمش و پلاک طلا و نقره
شمش طلا 24 عیار طلای محمد طرح گل رز کد 200 طلای محمد 2,460,000 06:09:37 2,200,000 2,590,000
شمش طلا 24 عیار طلای محمد طرح گل رز کد 200 جنس: طلا
طلا گرمی 18 عیار پارسیان طلایی کد NE1821
شمش و پلاک طلا و نقره
طلا گرمی 18 عیار پارسیان طلایی کد NE1821 متفرقه 450,000 6 فروردین 450,000 450,000
طلا گرمی 18 عیار پارسیان طلایی کد NE1821 جنس: طلا
طلا گرمی 18 عیار پارسیان طلایی کد NE1821
شمش و پلاک طلا و نقره
طلا گرمی 18 عیار پارسیان طلایی کد NE1821 متفرقه 950,000 10 خرداد 690,000 1,183,400
طلا گرمی 18 عیار پارسیان طلایی کد NE1821 جنس: طلا
طلا گرمی 18 عیار پارسیان کد NE0.100
شمش و پلاک طلا و نقره
طلا گرمی 18 عیار پارسیان کد NE0.100 متفرقه 390,000 6 خرداد 390,000 395,000
طلا گرمی 18 عیار پارسیان کد NE0.100 جنس: طلا
طلا گرمی 18 عیار پارسیان کد NE0.200
شمش و پلاک طلا و نقره
طلا گرمی 18 عیار پارسیان کد NE0.200 متفرقه 414,000 06:09:37 308,000 420,000
طلا گرمی 18 عیار پارسیان کد NE0.200 جنس: طلا
طلا گرمی 18 عیار پارسیان کد NE0.500
شمش و پلاک طلا و نقره
طلا گرمی 18 عیار پارسیان کد NE0.500 متفرقه 470,000 06:09:37 308,000 990,000
طلا گرمی 18 عیار پارسیان کد NE0.500 جنس: طلا
طلا گرمی 18 عیار پارسیان کد NE1
شمش و پلاک طلا و نقره
طلا گرمی 18 عیار پارسیان کد NE1 متفرقه 428,000 06:09:37 380,000 544,000
طلا گرمی 18 عیار پارسیان کد NE1 جنس: طلا
طلا گرمی 18 عیار کانیار گالری طرح برج آزادی کد 22
شمش و پلاک طلا و نقره
طلا گرمی 18 عیار کانیار گالری طرح برج آزادی کد 22 کانیار گالری 930,000 06:09:37 840,000 930,000
طلا گرمی 18 عیار کانیار گالری طرح برج آزادی کد 22 جنس: طلا
طلا گرمی 24 عیار طرح تولد کد 01
شمش و پلاک طلا و نقره
طلا گرمی 24 عیار طرح تولد کد 01 خانه سکه ایران 12,890,000 06:09:37 12,490,000 12,890,000
طلا گرمی 24 عیار طرح تولد کد 01 جنس: طلا
طلا گرمی 24 عیار طرح فرشته کد 001
شمش و پلاک طلا و نقره
طلا گرمی 24 عیار طرح فرشته کد 001 متفرقه 9,790,000 06:07:51 9,790,000 11,900,000
طلا گرمی 24 عیار طرح فرشته کد 001 جنس: طلا
طلا گرمی 24 عیار پرنیا طرح ون یکاد
شمش و پلاک طلا و نقره
طلا گرمی 24 عیار پرنیا طرح ون یکاد متفرقه 7,220,000 06:07:51 7,220,000 11,450,000
طلا گرمی 24 عیار پرنیا طرح ون یکاد جنس: طلا
طلای گرمی 24 عیار پرنیا طرح زن
شمش و پلاک طلا و نقره
طلای گرمی 24 عیار پرنیا طرح زن خانه سکه ایران 1,450,000 06:09:37 1,450,000 2,600,000
طلای گرمی 24 عیار پرنیا طرح زن جنس: طلا
طلای گرمی 24 عیار پرنیا طرح گل رز
شمش و پلاک طلا و نقره
طلای گرمی 24 عیار پرنیا طرح گل رز خانه سکه ایران 3,490,000 06:09:37 3,185,000 3,595,000
طلای گرمی 24 عیار پرنیا طرح گل رز جنس: طلا
مجموع موارد: 19 عدد در 1 صفحه