شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت زیورآلات طلا زنانه و مردانه

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
شمش 24 عیار ایران شمش طرح سیمرغ کد 300
زیورآلات طلا زنانه و مردانه
شمش 24 عیار ایران شمش طرح سیمرغ کد 300 3,190,000 27 فروردین 3,190,000 3,190,000
شمش 24 عیار ایران شمش طرح سیمرغ کد 300
شمش 24 عیار ایران شمش طرح سیمرغ کد 400
زیورآلات طلا زنانه و مردانه
شمش 24 عیار ایران شمش طرح سیمرغ کد 400 4,200,000 15 فروردین 4,200,000 4,200,000
شمش 24 عیار ایران شمش طرح سیمرغ کد 400
شمش 24 عیار ایران شمش طرح سیمرغ کد 400
زیورآلات طلا زنانه و مردانه
شمش 24 عیار ایران شمش طرح سیمرغ کد 400 4,340,000 21 فروردین 4,340,000 4,340,000
شمش 24 عیار ایران شمش طرح سیمرغ کد 400
شمش 24 عیار ایران شمش طرح سیمرغ کد 400
زیورآلات طلا زنانه و مردانه
شمش 24 عیار ایران شمش طرح سیمرغ کد 400 4,340,000 21 فروردین 4,340,000 4,340,000
شمش 24 عیار ایران شمش طرح سیمرغ کد 400
شمش 24 عیار ایران شمش طرح سیمرغ کد 400
زیورآلات طلا زنانه و مردانه
شمش 24 عیار ایران شمش طرح سیمرغ کد 400 4,340,000 25 فروردین 4,340,000 4,340,000
شمش 24 عیار ایران شمش طرح سیمرغ کد 400
شمش 24 عیار ایران شمش طرح سیمرغ کد 400
زیورآلات طلا زنانه و مردانه
شمش 24 عیار ایران شمش طرح سیمرغ کد 400 4,070,000 3 اردیبهشت 4,070,000 4,070,000
شمش 24 عیار ایران شمش طرح سیمرغ کد 400
شمش 24 عیار ایران شمش طرح سیمرغ کد 400
زیورآلات طلا زنانه و مردانه
شمش 24 عیار ایران شمش طرح سیمرغ کد 400 4,070,000 6 اردیبهشت 4,070,000 4,070,000
شمش 24 عیار ایران شمش طرح سیمرغ کد 400
شمش 24 عیار ایران شمش طرح سیمرغ کد 400
زیورآلات طلا زنانه و مردانه
شمش 24 عیار ایران شمش طرح سیمرغ کد 400 4,850,000 12 خرداد 4,850,000 4,850,000
شمش 24 عیار ایران شمش طرح سیمرغ کد 400
شمش 24 عیار ایران شمش طرح سیمرغ کد 600
زیورآلات طلا زنانه و مردانه
شمش 24 عیار ایران شمش طرح سیمرغ کد 600 6,160,000 15 فروردین 6,160,000 6,160,000
شمش 24 عیار ایران شمش طرح سیمرغ کد 600
شمش 24 عیار ایران شمش طرح سیمرغ کد 600
زیورآلات طلا زنانه و مردانه
شمش 24 عیار ایران شمش طرح سیمرغ کد 600 6,160,000 17 فروردین 6,160,000 6,160,000
شمش 24 عیار ایران شمش طرح سیمرغ کد 600
شمش 24 عیار ایران شمش طرح سیمرغ کد 600
زیورآلات طلا زنانه و مردانه
شمش 24 عیار ایران شمش طرح سیمرغ کد 600 6,350,000 21 فروردین 6,350,000 6,350,000
شمش 24 عیار ایران شمش طرح سیمرغ کد 600
شمش 24 عیار ایران شمش طرح سیمرغ کد 600
زیورآلات طلا زنانه و مردانه
شمش 24 عیار ایران شمش طرح سیمرغ کد 600 7,150,000 13 خرداد 7,150,000 7,150,000
شمش 24 عیار ایران شمش طرح سیمرغ کد 600
شمش 24 عیار ایران شمش طرح سیمرغ کد 600
زیورآلات طلا زنانه و مردانه
شمش 24 عیار ایران شمش طرح سیمرغ کد 600 7,150,000 15 خرداد 7,150,000 7,150,000
شمش 24 عیار ایران شمش طرح سیمرغ کد 600
طلا گرمی 18 عیار پارسیان طلایی کد NE1821
زیورآلات طلا زنانه و مردانه
طلا گرمی 18 عیار پارسیان طلایی کد NE1821 950,000 11 خرداد 950,000 950,000
طلا گرمی 18 عیار پارسیان طلایی کد NE1821
طلا گرمی 18 عیار پارسیان طلایی کد NE1821
زیورآلات طلا زنانه و مردانه
طلا گرمی 18 عیار پارسیان طلایی کد NE1821 950,000 11 خرداد 950,000 950,000
طلا گرمی 18 عیار پارسیان طلایی کد NE1821
طلا گرمی 18 عیار پارسیان طلایی کد NE1821
زیورآلات طلا زنانه و مردانه
طلا گرمی 18 عیار پارسیان طلایی کد NE1821 950,000 12 خرداد 950,000 950,000
طلا گرمی 18 عیار پارسیان طلایی کد NE1821
طلا گرمی 18 عیار پارسیان طلایی کد NE1821
زیورآلات طلا زنانه و مردانه
طلا گرمی 18 عیار پارسیان طلایی کد NE1821 690,000 16 خرداد 690,000 690,000
طلا گرمی 18 عیار پارسیان طلایی کد NE1821
طلا گرمی 18 عیار پارسیان طلایی کد NE1821
زیورآلات طلا زنانه و مردانه
طلا گرمی 18 عیار پارسیان طلایی کد NE1821 610,000 18 خرداد 610,000 610,000
طلا گرمی 18 عیار پارسیان طلایی کد NE1821
طلا گرمی 18 عیار پارسیان کد NE0.100
زیورآلات طلا زنانه و مردانه
طلا گرمی 18 عیار پارسیان کد NE0.100 1,008,000 21 فروردین 1,008,000 1,008,000
طلا گرمی 18 عیار پارسیان کد NE0.100
طلا گرمی 18 عیار پارسیان کد NE374
زیورآلات طلا زنانه و مردانه
طلا گرمی 18 عیار پارسیان کد NE374 متفرقه 580,000 21 خرداد 580,000 990,000
طلا گرمی 18 عیار پارسیان کد NE374 جنس: طلا
طلا گرمی 18 عیار پارسیان کد NE374
زیورآلات طلا زنانه و مردانه
طلا گرمی 18 عیار پارسیان کد NE374 650,000 15 خرداد 650,000 650,000
طلا گرمی 18 عیار پارسیان کد NE374
طلا گرمی 18 عیار پارسیان گلدن کد NE9901
زیورآلات طلا زنانه و مردانه
طلا گرمی 18 عیار پارسیان گلدن کد NE9901 730,000 15 خرداد 730,000 730,000
طلا گرمی 18 عیار پارسیان گلدن کد NE9901
طلا گرمی 24 عیار خانه سکه ایران کد 995
زیورآلات طلا زنانه و مردانه
طلا گرمی 24 عیار خانه سکه ایران کد 995 1,888,000 11 خرداد 1,888,000 1,888,000
طلا گرمی 24 عیار خانه سکه ایران کد 995
شمش 24 عیار ایران شمش طرح سیمرغ کد 150
شمش و پلاک طلا و نقره
شمش 24 عیار ایران شمش طرح سیمرغ کد 150 ایران‌شمش 1,930,000 5 تیر 1,930,000 2,000,000
شمش 24 عیار ایران شمش طرح سیمرغ کد 150 جنس: طلا
شمش 24 عیار ایران شمش طرح سیمرغ کد 200
شمش و پلاک طلا و نقره
شمش 24 عیار ایران شمش طرح سیمرغ کد 200 ایران‌شمش 2,470,000 5 تیر 2,470,000 2,550,000
شمش 24 عیار ایران شمش طرح سیمرغ کد 200 جنس: طلا
شمش 24 عیار ایران شمش طرح سیمرغ کد 500
شمش و پلاک طلا و نقره
شمش 24 عیار ایران شمش طرح سیمرغ کد 500 ایران‌شمش 6,050,000 30 خرداد 5,940,000 6,050,000
شمش 24 عیار ایران شمش طرح سیمرغ کد 500 جنس: طلا
شمش 24 عیار ایران شمش طرح سیمرغ کد 700
شمش و پلاک طلا و نقره
شمش 24 عیار ایران شمش طرح سیمرغ کد 700 ایران‌شمش 8,250,000 26 خرداد 8,200,000 8,350,000
شمش 24 عیار ایران شمش طرح سیمرغ کد 700 جنس: طلا
شمش طلا  24 عیار طلای محمد طرح گل رز کد 150
شمش و پلاک طلا و نقره
شمش طلا 24 عیار طلای محمد طرح گل رز کد 150 طلای محمد 1,920,000 31 خرداد 1,920,000 1,950,000
شمش طلا 24 عیار طلای محمد طرح گل رز کد 150 جنس: طلا
شمش طلا 24 عیار خانه سکه ایران طرح ونوس مدل T001
شمش و پلاک طلا و نقره
شمش طلا 24 عیار خانه سکه ایران طرح ونوس مدل T001 خانه سکه ایران 3,470,000 20 خرداد 3,470,000 3,470,000
شمش طلا 24 عیار خانه سکه ایران طرح ونوس مدل T001 جنس: طلا
شمش طلا 24 عیار طلای محمد طرح گل رز کد 200
شمش و پلاک طلا و نقره
شمش طلا 24 عیار طلای محمد طرح گل رز کد 200 طلای محمد 2,620,000 26 خرداد 2,490,000 2,620,000
شمش طلا 24 عیار طلای محمد طرح گل رز کد 200 جنس: طلا
طلا گرمی 18 عیار پارسیان طلایی کد NE1821
شمش و پلاک طلا و نقره
طلا گرمی 18 عیار پارسیان طلایی کد NE1821 متفرقه 450,000 6 فروردین 450,000 450,000
طلا گرمی 18 عیار پارسیان طلایی کد NE1821 جنس: طلا
طلا گرمی 18 عیار پارسیان طلایی کد NE1821
شمش و پلاک طلا و نقره
طلا گرمی 18 عیار پارسیان طلایی کد NE1821 متفرقه 950,000 31 خرداد 690,000 950,000
طلا گرمی 18 عیار پارسیان طلایی کد NE1821 جنس: طلا
طلا گرمی 18 عیار پارسیان کد NE0.100
شمش و پلاک طلا و نقره
طلا گرمی 18 عیار پارسیان کد NE0.100 متفرقه 390,000 6 خرداد 390,000 395,000
طلا گرمی 18 عیار پارسیان کد NE0.100 جنس: طلا
طلا گرمی 18 عیار پارسیان کد NE0.200
شمش و پلاک طلا و نقره
طلا گرمی 18 عیار پارسیان کد NE0.200 متفرقه 933,000 30 خرداد 414,000 944,000
طلا گرمی 18 عیار پارسیان کد NE0.200 جنس: طلا
طلا گرمی 18 عیار پارسیان کد NE0.500
شمش و پلاک طلا و نقره
طلا گرمی 18 عیار پارسیان کد NE0.500 متفرقه 1,044,000 30 خرداد 470,000 1,056,000
طلا گرمی 18 عیار پارسیان کد NE0.500 جنس: طلا
طلا گرمی 18 عیار پارسیان کد NE1
شمش و پلاک طلا و نقره
طلا گرمی 18 عیار پارسیان کد NE1 متفرقه 1,044,000 5 تیر 428,000 1,056,000
طلا گرمی 18 عیار پارسیان کد NE1 جنس: طلا
طلا گرمی 18 عیار پارسیان گلدن کد NE9901
شمش و پلاک طلا و نقره
طلا گرمی 18 عیار پارسیان گلدن کد NE9901 متفرقه 1,150,000 30 خرداد 730,000 1,150,000
طلا گرمی 18 عیار پارسیان گلدن کد NE9901 جنس: طلا
طلا گرمی 18 عیار کانیار گالری طرح برج آزادی کد 22
شمش و پلاک طلا و نقره
طلا گرمی 18 عیار کانیار گالری طرح برج آزادی کد 22 کانیار گالری 930,000 25 خرداد 930,000 930,000
طلا گرمی 18 عیار کانیار گالری طرح برج آزادی کد 22 جنس: طلا
طلا گرمی 24 عیار طرح تولد کد 01
شمش و پلاک طلا و نقره
طلا گرمی 24 عیار طرح تولد کد 01 خانه سکه ایران 12,790,000 30 خرداد 12,790,000 12,790,000
طلا گرمی 24 عیار طرح تولد کد 01 جنس: طلا
طلا گرمی 24 عیار طرح فرشته کد 001
شمش و پلاک طلا و نقره
طلا گرمی 24 عیار طرح فرشته کد 001 متفرقه 9,790,000 5 تیر 9,790,000 9,790,000
طلا گرمی 24 عیار طرح فرشته کد 001 جنس: طلا
طلا گرمی 24 عیار پرنیا طرح ون یکاد
شمش و پلاک طلا و نقره
طلا گرمی 24 عیار پرنیا طرح ون یکاد متفرقه 7,220,000 31 خرداد 7,220,000 7,220,000
طلا گرمی 24 عیار پرنیا طرح ون یکاد جنس: طلا
طلای گرمی 24 عیار پرنیا طرح زن
شمش و پلاک طلا و نقره
طلای گرمی 24 عیار پرنیا طرح زن خانه سکه ایران 1,450,000 30 خرداد 1,450,000 1,958,800
طلای گرمی 24 عیار پرنیا طرح زن جنس: طلا
طلای گرمی 24 عیار پرنیا طرح گل رز
شمش و پلاک طلا و نقره
طلای گرمی 24 عیار پرنیا طرح گل رز خانه سکه ایران 3,990,000 5 تیر 3,490,000 3,990,000
طلای گرمی 24 عیار پرنیا طرح گل رز جنس: طلا
مجموع موارد: 43 عدد در 1 صفحه