شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت انگشتر زنانه و مردانه

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
انگشتر  طرح نیم رخ کد RO2
انگشتر زنانه و مردانه
انگشتر طرح نیم رخ کد RO2 متفرقه 545,000 29 خرداد 545,000 545,000
انگشتر طرح نیم رخ کد RO2 جنس: آلیاژ مس سنگ: ندارد
انگشتر  کد  G 5
انگشتر زنانه و مردانه
انگشتر کد G 5 متفرقه 93,000 13 تیر 85,000 88,500
انگشتر کد G 5 جنس: استیل سنگ: ندارد
انگشتر  کد G 4
انگشتر زنانه و مردانه
انگشتر کد G 4 متفرقه 50,000 13 خرداد 50,000 63,000
انگشتر کد G 4 جنس: استیل سنگ: ندارد
انگشتر  کد S 3
انگشتر زنانه و مردانه
انگشتر کد S 3 متفرقه 120,000 29 خرداد 100,000 120,000
انگشتر کد S 3 جنس: استیل سنگ: ندارد
انگشتر زنانه صنایع دست ساز باربد کد b616
انگشتر زنانه و مردانه
انگشتر زنانه صنایع دست ساز باربد کد b616 صنایع دست ساز باربد 370,000 29 خرداد 370,000 370,000
انگشتر زنانه صنایع دست ساز باربد کد b616 جنس: شیشه سنگ: ندارد
انگشتر زنانه طرح لوزی کد LO23
انگشتر زنانه و مردانه
انگشتر زنانه طرح لوزی کد LO23 متفرقه 620,000 29 خرداد 601,400 620,000
انگشتر زنانه طرح لوزی کد LO23 جنس: آلیاژ مس سنگ: ندارد
انگشتر سورئال دیزاین مدل SR8
انگشتر زنانه و مردانه
انگشتر سورئال دیزاین مدل SR8 متفرقه 1,470,000 3 تیر 1,470,000 1,470,000
انگشتر سورئال دیزاین مدل SR8 جنس: سنگ سنگ: دارد
انگشتر سورئال دیزاین مدل SR9
انگشتر زنانه و مردانه
انگشتر سورئال دیزاین مدل SR9 متفرقه 2,370,000 13 تیر 2,370,000 2,370,000
انگشتر سورئال دیزاین مدل SR9 جنس: سنگ سنگ: دارد
انگشتر صنایع دست ساز باربد کد b618
انگشتر زنانه و مردانه
انگشتر صنایع دست ساز باربد کد b618 صنایع دست ساز باربد 330,000 14:06:02 330,000 330,000
انگشتر صنایع دست ساز باربد کد b618 جنس: شیشه سنگ: ندارد
انگشتر طرح آفتاب پرست کد AF1
انگشتر زنانه و مردانه
انگشتر طرح آفتاب پرست کد AF1 متفرقه 439,900 29 خرداد 439,900 439,900
انگشتر طرح آفتاب پرست کد AF1 جنس: آلیاژ مس سنگ: ندارد
انگشتر طرح اسب دریایی کد AN-Z&M3
انگشتر زنانه و مردانه
انگشتر طرح اسب دریایی کد AN-Z&M3 متفرقه 620,000 29 خرداد 601,400 620,000
انگشتر طرح اسب دریایی کد AN-Z&M3 جنس: آلیاژ مس سنگ: ندارد
انگشتر طرح اسکلت کد a61
انگشتر زنانه و مردانه
انگشتر طرح اسکلت کد a61 متفرقه 639,700 14:06:06 639,700 639,700
انگشتر طرح اسکلت کد a61 جنس: آلیاژ قلع سنگ: ندارد
انگشتر طرح اسکلت کد a75
انگشتر زنانه و مردانه
انگشتر طرح اسکلت کد a75 متفرقه 680,000 29 خرداد 680,000 680,000
انگشتر طرح اسکلت کد a75 جنس: آلیاژ قلع سنگ: ندارد
انگشتر طرح اسکلت کد ESD5
انگشتر زنانه و مردانه
انگشتر طرح اسکلت کد ESD5 متفرقه 650,000 29 خرداد 630,500 650,000
انگشتر طرح اسکلت کد ESD5 جنس: آلیاژ مس سنگ: ندارد
انگشتر طرح اسکلت کد ST-T101
انگشتر زنانه و مردانه
انگشتر طرح اسکلت کد ST-T101 متفرقه 1,650,000 3 تیر 1,650,000 1,650,000
انگشتر طرح اسکلت کد ST-T101 جنس: استیل سنگ: ندارد
انگشتر طرح بال کد BA-F
انگشتر زنانه و مردانه
انگشتر طرح بال کد BA-F متفرقه 552,500 29 خرداد 552,500 552,500
انگشتر طرح بال کد BA-F جنس: آلیاژ مس سنگ: ندارد
انگشتر طرح بلوک کد a77
انگشتر زنانه و مردانه
انگشتر طرح بلوک کد a77 متفرقه 640,000 29 خرداد 640,000 640,000
انگشتر طرح بلوک کد a77 جنس: آلیاژ قلع سنگ: ندارد
انگشتر طرح بودا کد AN-BO25
انگشتر زنانه و مردانه
انگشتر طرح بودا کد AN-BO25 متفرقه 595,000 13 تیر 595,000 595,000
انگشتر طرح بودا کد AN-BO25 جنس: آلیاژ مس سنگ: ندارد
انگشتر طرح تئاتر کد AN-TEAT
انگشتر زنانه و مردانه
انگشتر طرح تئاتر کد AN-TEAT متفرقه 580,000 29 خرداد 562,600 580,000
انگشتر طرح تئاتر کد AN-TEAT جنس: آلیاژ مس سنگ: ندارد
انگشتر طرح تار عنکبوت کد TA-SPI
انگشتر زنانه و مردانه
انگشتر طرح تار عنکبوت کد TA-SPI متفرقه 530,000 29 خرداد 514,100 530,000
انگشتر طرح تار عنکبوت کد TA-SPI جنس: آلیاژ مس سنگ: ندارد
انگشتر طرح تیغ ماهی کد AN-TIG
انگشتر زنانه و مردانه
انگشتر طرح تیغ ماهی کد AN-TIG متفرقه 620,000 29 خرداد 601,400 620,000
انگشتر طرح تیغ ماهی کد AN-TIG جنس: آلیاژ مس سنگ: ندارد
انگشتر طرح حصیر کد HA1
انگشتر زنانه و مردانه
انگشتر طرح حصیر کد HA1 متفرقه 620,000 29 خرداد 620,000 620,000
انگشتر طرح حصیر کد HA1 جنس: آلیاژ مس سنگ: ندارد
انگشتر طرح روباه کد FX 01
انگشتر زنانه و مردانه
انگشتر طرح روباه کد FX 01 متفرقه 80,000 8 تیر 80,000 80,000
انگشتر طرح روباه کد FX 01 جنس: فلز سنگ: ندارد
انگشتر طرح سبیل کد SL-B1
انگشتر زنانه و مردانه
انگشتر طرح سبیل کد SL-B1 متفرقه 570,000 29 خرداد 552,900 570,000
انگشتر طرح سبیل کد SL-B1 جنس: آلیاژ مس سنگ: ندارد
انگشتر طرح سیم خاردار کد AN-SIM
انگشتر زنانه و مردانه
انگشتر طرح سیم خاردار کد AN-SIM متفرقه 620,000 29 خرداد 620,000 620,000
انگشتر طرح سیم خاردار کد AN-SIM جنس: آلیاژ مس سنگ: ندارد
انگشتر طرح عقاب کد OG009
انگشتر زنانه و مردانه
انگشتر طرح عقاب کد OG009 متفرقه 1,050,000 29 خرداد 1,018,500 1,050,000
انگشتر طرح عقاب کد OG009 جنس: آلیاژ مس سنگ: دارد
انگشتر طرح قورباغه کد GHS1
انگشتر زنانه و مردانه
انگشتر طرح قورباغه کد GHS1 متفرقه 520,000 29 خرداد 520,000 520,000
انگشتر طرح قورباغه کد GHS1 جنس: آلیاژ مس سنگ: ندارد
انگشتر طرح مار کد 1
انگشتر زنانه و مردانه
انگشتر طرح مار کد 1 متفرقه 950,000 29 خرداد 893,000 950,000
انگشتر طرح مار کد 1 جنس: آلیاژ مس سنگ: ندارد
انگشتر طرح مارمولک کد MA1
انگشتر زنانه و مردانه
انگشتر طرح مارمولک کد MA1 متفرقه 520,000 29 خرداد 504,400 520,000
انگشتر طرح مارمولک کد MA1 جنس: آلیاژ مس سنگ: ندارد
انگشتر طرح مکعب کد M4
انگشتر زنانه و مردانه
انگشتر طرح مکعب کد M4 متفرقه 590,000 29 خرداد 590,000 590,000
انگشتر طرح مکعب کد M4 جنس: آلیاژ مس سنگ: ندارد
انگشتر طرح پر کدPA1
انگشتر زنانه و مردانه
انگشتر طرح پر کدPA1 متفرقه 500,000 29 خرداد 485,000 500,000
انگشتر طرح پر کدPA1 جنس: آلیاژ مس سنگ: ندارد
انگشتر طرح کبوتر کد 143
انگشتر زنانه و مردانه
انگشتر طرح کبوتر کد 143 متفرقه 443,000 29 خرداد 443,000 443,000
انگشتر طرح کبوتر کد 143 جنس: برنج سنگ: ندارد
انگشتر طرح کلاغ کد KA1
انگشتر زنانه و مردانه
انگشتر طرح کلاغ کد KA1 متفرقه 520,000 14:06:05 520,000 620,000
انگشتر طرح کلاغ کد KA1 جنس: آلیاژ مس سنگ: ندارد
انگشتر طرح گل
انگشتر زنانه و مردانه
انگشتر طرح گل متفرقه 443,000 29 خرداد 443,000 443,000
انگشتر طرح گل جنس: برنج سنگ: ندارد
انگشتر طرح گل کد 10
انگشتر زنانه و مردانه
انگشتر طرح گل کد 10 متفرقه 580,000 7 اردیبهشت 580,000 580,000
انگشتر طرح گل کد 10 جنس: برنج سنگ: ندارد
انگشتر مانچو کد R005
انگشتر زنانه و مردانه
انگشتر مانچو کد R005 مانچو 350,000 3 تیر 350,000 600,000
انگشتر مانچو کد R005 جنس: استیل سنگ: ندارد
انگشتر مدل 2x2
انگشتر زنانه و مردانه
انگشتر مدل 2x2 متفرقه 520,000 29 خرداد 520,000 520,000
انگشتر مدل 2x2 جنس: آلیاژ مس سنگ: ندارد
انگشتر مدل تاج گل کد 503
انگشتر زنانه و مردانه
انگشتر مدل تاج گل کد 503 متفرقه 443,000 29 خرداد 443,000 443,000
انگشتر مدل تاج گل کد 503 جنس: برنج سنگ: ندارد
انگشتر مردانه طرح سرخپوست کد a76
انگشتر زنانه و مردانه
انگشتر مردانه طرح سرخپوست کد a76 متفرقه 574,200 29 خرداد 574,200 574,200
انگشتر مردانه طرح سرخپوست کد a76 جنس: آلیاژ قلع سنگ: ندارد
انگشتر کد 01
انگشتر زنانه و مردانه
انگشتر کد 01 متفرقه 74,000 29 خرداد 73,000 74,000
انگشتر کد 01 جنس: استیل سنگ: ندارد
انگشتر کد 01
انگشتر زنانه و مردانه
انگشتر کد 01 متفرقه 380,000 25 فروردین 380,000 380,000
انگشتر کد 01 جنس: استیل سنگ: ندارد
انگشتر کد 03
انگشتر زنانه و مردانه
انگشتر کد 03 متفرقه 350,000 14:06:02 297,500 350,000
انگشتر کد 03 جنس: شیشه سنگ: ندارد
انگشتر کد 04
انگشتر زنانه و مردانه
انگشتر کد 04 متفرقه 370,000 29 خرداد 370,000 370,000
انگشتر کد 04 جنس: شیشه سنگ: ندارد
انگشتر کد AN-BFP
انگشتر زنانه و مردانه
انگشتر کد AN-BFP متفرقه 570,000 29 خرداد 552,900 570,000
انگشتر کد AN-BFP جنس: آلیاژ مس سنگ: ندارد
انگشتر کد AN-CH E
انگشتر زنانه و مردانه
انگشتر کد AN-CH E متفرقه 620,000 29 خرداد 601,400 620,000
انگشتر کد AN-CH E جنس: آلیاژ مس سنگ: ندارد
انگشتر کد FIK1
انگشتر زنانه و مردانه
انگشتر کد FIK1 متفرقه 620,000 29 خرداد 551,800 620,000
انگشتر کد FIK1 جنس: آلیاژ مس سنگ: دارد
انگشتر کد P-RO1
انگشتر زنانه و مردانه
انگشتر کد P-RO1 متفرقه 580,000 29 خرداد 562,600 580,000
انگشتر کد P-RO1 جنس: آلیاژ مس سنگ: ندارد
انگشتر کد R 324 غیر اصل
انگشتر زنانه و مردانه
انگشتر کد R 324 غیر اصل متفرقه 350,000 25 فروردین 350,000 350,000
انگشتر کد R 324 غیر اصل جنس: استیل سنگ: ندارد
انگشتر کد RI55
انگشتر زنانه و مردانه
انگشتر کد RI55 متفرقه 550,000 29 خرداد 550,000 550,000
انگشتر کد RI55 جنس: آلیاژ مس سنگ: ندارد
انگشتر کد RN-BAF
انگشتر زنانه و مردانه
انگشتر کد RN-BAF متفرقه 620,000 29 خرداد 620,000 620,000
انگشتر کد RN-BAF جنس: آلیاژ مس سنگ: ندارد
مجموع موارد: 60 عدد در 2 صفحه