شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت جوراب دخترانه

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
جوراب دخترانه  مدل S60
جوراب دخترانه
جوراب دخترانه مدل S60 متفرقه 190,000 27 فروردین 190,000 190,000
جوراب دخترانه مدل S60 جنس: نخ، ویسکوز، پلی آمید قد: روی مچ پا طرح پارچه: ساده، طرح دار ضخامت: متوسط طرح پارچه 1:طرح دار مورد استفاده: رسمی مهمانی اسپرت روزمره
جوراب دخترانه  مدل S63
جوراب دخترانه
جوراب دخترانه مدل S63 متفرقه 190,000 11 اردیبهشت 190,000 190,000
جوراب دخترانه مدل S63 جنس: نخ، ویسکوز، پلی آمید قد: روی مچ پا طرح پارچه: ساده، طرح دار ضخامت: متوسط طرح پارچه 1:طرح دار مورد استفاده: رسمی مهمانی اسپرت روزمره
جوراب دخترانه  کد 01 مجموعه 3 عددی
جوراب دخترانه
جوراب دخترانه کد 01 مجموعه 3 عددی متفرقه 430,000 11 اردیبهشت 430,000 430,000
جوراب دخترانه کد 01 مجموعه 3 عددی جنس: نخ قد: روی مچ پا طرح پارچه: طرح دار ضخامت: متوسط طرح پارچه 1:طرح دار مورد استفاده: مهمانی روزمره
جوراب دخترانه ال سی وایکیکی کد 9W5927Z4 مجموعه 5 عددی
جوراب دخترانه
جوراب دخترانه ال سی وایکیکی کد 9W5927Z4 مجموعه 5 عددی ال سی وایکیکی 1,100,000 21 اردیبهشت 1,100,000 1,100,000
جوراب دخترانه ال سی وایکیکی کد 9W5927Z4 مجموعه 5 عددی جنس: نخ قد: روی مچ پا طرح پارچه: طرح دار ضخامت: متوسط طرح پارچه 1:طرح دار مورد استفاده: اسپرت
جوراب دخترانه بلوکیدز مدل 5119508 بسته 2 عددی
جوراب دخترانه
جوراب دخترانه بلوکیدز مدل 5119508 بسته 2 عددی بلوکیدز 270,000 6 خرداد 270,000 390,000
جوراب دخترانه بلوکیدز مدل 5119508 بسته 2 عددی جنس: نخ طرح پارچه: طرح دار ضخامت: متوسط مورد استفاده: روزمره
جوراب دخترانه بلوکیدز مدل 5119910 بسته 2 عددی
جوراب دخترانه
جوراب دخترانه بلوکیدز مدل 5119910 بسته 2 عددی بلوکیدز 270,000 6 خرداد 270,000 390,000
جوراب دخترانه بلوکیدز مدل 5119910 بسته 2 عددی جنس: نخ طرح پارچه: طرح دار ضخامت: متوسط مورد استفاده: روزمره
جوراب دخترانه بلوکیدز کد 5134302
جوراب دخترانه
جوراب دخترانه بلوکیدز کد 5134302 بلوکیدز 270,000 6 خرداد 270,000 390,000
جوراب دخترانه بلوکیدز کد 5134302 جنس: نخ طرح پارچه: طرح دار ضخامت: نازک مورد استفاده: روزمره
جوراب دخترانه بهاران کد 03
جوراب دخترانه
جوراب دخترانه بهاران کد 03 متفرقه 150,000 31 اردیبهشت 150,000 150,000
جوراب دخترانه بهاران کد 03 جنس: نخ، ویسکوز طرح پارچه: طرح دار ضخامت: متوسط مورد استفاده: مهمانی روزمره
جوراب دخترانه بهاران کد 10
جوراب دخترانه
جوراب دخترانه بهاران کد 10 متفرقه 150,000 26 اردیبهشت 150,000 150,000
جوراب دخترانه بهاران کد 10 جنس: نخ، ویسکوز طرح پارچه: طرح دار ضخامت: متوسط مورد استفاده: مهمانی روزمره
جوراب دخترانه بهاران کد 11
جوراب دخترانه
جوراب دخترانه بهاران کد 11 متفرقه 150,000 26 اردیبهشت 150,000 150,000
جوراب دخترانه بهاران کد 11 جنس: نخ، ویسکوز طرح پارچه: طرح دار ضخامت: متوسط مورد استفاده: مهمانی روزمره
جوراب دخترانه بهاران کد 15
جوراب دخترانه
جوراب دخترانه بهاران کد 15 متفرقه 150,000 26 اردیبهشت 150,000 150,000
جوراب دخترانه بهاران کد 15 جنس: نخ، ویسکوز طرح پارچه: طرح دار ضخامت: متوسط مورد استفاده: مهمانی روزمره
جوراب دخترانه بهاران کد 16
جوراب دخترانه
جوراب دخترانه بهاران کد 16 متفرقه 150,000 26 اردیبهشت 150,000 150,000
جوراب دخترانه بهاران کد 16 جنس: نخ، ویسکوز طرح پارچه: طرح دار ضخامت: متوسط مورد استفاده: مهمانی روزمره
جوراب دخترانه بهاران کد 26
جوراب دخترانه
جوراب دخترانه بهاران کد 26 متفرقه 150,000 26 اردیبهشت 150,000 150,000
جوراب دخترانه بهاران کد 26 جنس: نخ، ویسکوز طرح پارچه: طرح دار ضخامت: متوسط مورد استفاده: مهمانی روزمره
جوراب دخترانه بهاران کد 55
جوراب دخترانه
جوراب دخترانه بهاران کد 55 متفرقه 150,000 26 اردیبهشت 150,000 150,000
جوراب دخترانه بهاران کد 55 جنس: نخ، ویسکوز طرح پارچه: طرح دار ضخامت: متوسط مورد استفاده: مهمانی روزمره
جوراب دخترانه بهاران کد 60
جوراب دخترانه
جوراب دخترانه بهاران کد 60 متفرقه 150,000 26 اردیبهشت 150,000 150,000
جوراب دخترانه بهاران کد 60 جنس: نخ طرح پارچه: طرح دار ضخامت: متوسط مورد استفاده: مهمانی روزمره
جوراب دخترانه بیکتا کد 006 مجموعه 2 عددی
جوراب دخترانه
جوراب دخترانه بیکتا کد 006 مجموعه 2 عددی متفرقه 270,000 30 فروردین 270,000 270,000
جوراب دخترانه بیکتا کد 006 مجموعه 2 عددی قد: روی مچ پا طرح پارچه: طرح دار ضخامت: متوسط مورد استفاده: اسپرت
جوراب دخترانه تکیش سیز مدل HD798 رنگ مشکی
جوراب دخترانه
جوراب دخترانه تکیش سیز مدل HD798 رنگ مشکی متفرقه 120,000 26 اردیبهشت 120,000 120,000
جوراب دخترانه تکیش سیز مدل HD798 رنگ مشکی جنس: نخ، پلی استر، پلی آمید طرح پارچه: ساده ضخامت: متوسط مورد استفاده: مهمانی روزمره
جوراب دخترانه جیمی کد 02
جوراب دخترانه
جوراب دخترانه جیمی کد 02 متفرقه 150,000 1 خرداد 135,000 150,000
جوراب دخترانه جیمی کد 02 جنس: نخ، ویسکوز طرح پارچه: ساده ضخامت: متوسط مورد استفاده: مهمانی روزمره
جوراب دخترانه جیمی کد 03
جوراب دخترانه
جوراب دخترانه جیمی کد 03 متفرقه 150,000 1 خرداد 135,000 150,000
جوراب دخترانه جیمی کد 03 جنس: نخ، ویسکوز طرح پارچه: ساده ضخامت: متوسط مورد استفاده: مهمانی روزمره
جوراب دخترانه جیمی کد 04
جوراب دخترانه
جوراب دخترانه جیمی کد 04 متفرقه 150,000 31 اردیبهشت 150,000 150,000
جوراب دخترانه جیمی کد 04 جنس: نخ، ویسکوز طرح پارچه: ساده ضخامت: متوسط مورد استفاده: مهمانی روزمره
جوراب دخترانه جیمی کد 05
جوراب دخترانه
جوراب دخترانه جیمی کد 05 متفرقه 150,000 1 خرداد 135,000 150,000
جوراب دخترانه جیمی کد 05 جنس: نخ، ویسکوز طرح پارچه: ساده ضخامت: متوسط مورد استفاده: مهمانی روزمره
جوراب دخترانه جیمی کد 08
جوراب دخترانه
جوراب دخترانه جیمی کد 08 متفرقه 150,000 1 خرداد 135,000 150,000
جوراب دخترانه جیمی کد 08 جنس: نخ، ویسکوز طرح پارچه: ساده ضخامت: متوسط مورد استفاده: مهمانی روزمره
جوراب دخترانه جیمی کد 10
جوراب دخترانه
جوراب دخترانه جیمی کد 10 متفرقه 150,000 1 خرداد 135,000 150,000
جوراب دخترانه جیمی کد 10 جنس: نخ، ویسکوز طرح پارچه: ساده ضخامت: متوسط مورد استفاده: مهمانی روزمره
جوراب دخترانه طرح خرس مدل S43
جوراب دخترانه
جوراب دخترانه طرح خرس مدل S43 متفرقه 190,000 14 اردیبهشت 190,000 190,000
جوراب دخترانه طرح خرس مدل S43 جنس: نخ، ویسکوز، پلی آمید قد: بالای مچ پا طرح پارچه: ساده، طرح دار ضخامت: متوسط طرح پارچه 1:طرح دار مورد استفاده: رسمی مهمانی اسپرت روزمره
جوراب دخترانه طرح خوک کد KFK503
جوراب دخترانه
جوراب دخترانه طرح خوک کد KFK503 متفرقه 200,000 26 اردیبهشت 200,000 200,000
جوراب دخترانه طرح خوک کد KFK503 جنس: نخ طرح پارچه: طرح دار ضخامت: متوسط مورد استفاده: روزمره
جوراب دخترانه طرح گربه مدل S51
جوراب دخترانه
جوراب دخترانه طرح گربه مدل S51 متفرقه 180,000 11 اردیبهشت 180,000 180,000
جوراب دخترانه طرح گربه مدل S51 جنس: نخ، ویسکوز، پلی آمید قد: بالای مچ پا طرح پارچه: ساده، طرح دار ضخامت: متوسط طرح پارچه 1:طرح دار مورد استفاده: رسمی مهمانی اسپرت روزمره
جوراب دخترانه طرح گربه کد AR25
جوراب دخترانه
جوراب دخترانه طرح گربه کد AR25 متفرقه 270,000 11 اردیبهشت 270,000 270,000
جوراب دخترانه طرح گربه کد AR25 جنس: نخ قد: بالای مچ پا طرح پارچه: ساده ضخامت: متوسط طرح پارچه 1:ساده مورد استفاده: روزمره
جوراب دخترانه فیلاردی خرس و ماه
جوراب دخترانه
جوراب دخترانه فیلاردی خرس و ماه متفرقه 180,000 26 اردیبهشت 180,000 180,000
جوراب دخترانه فیلاردی خرس و ماه جنس: نخ طرح پارچه: طرح دار ضخامت: متوسط مورد استفاده: مهمانی روزمره
جوراب دخترانه فیلاردی طرح جوجه تیغی
جوراب دخترانه
جوراب دخترانه فیلاردی طرح جوجه تیغی متفرقه 160,000 22 فروردین 160,000 160,000
جوراب دخترانه فیلاردی طرح جوجه تیغی جنس: نخ قد: روی مچ پا طرح پارچه: ساده، طرح دار ضخامت: متوسط طرح پارچه 1:طرح دار مورد استفاده: رسمی مهمانی اسپرت روزمره
جوراب دخترانه فیلاردی طرح جوجه کوچولو
جوراب دخترانه
جوراب دخترانه فیلاردی طرح جوجه کوچولو متفرقه 180,000 26 اردیبهشت 180,000 180,000
جوراب دخترانه فیلاردی طرح جوجه کوچولو جنس: نخ طرح پارچه: طرح دار ضخامت: متوسط مورد استفاده: مهمانی روزمره
جوراب دخترانه فیلاردی طرح خرس
جوراب دخترانه
جوراب دخترانه فیلاردی طرح خرس متفرقه 220,000 11 اردیبهشت 220,000 220,000
جوراب دخترانه فیلاردی طرح خرس جنس: نخ قد: روی مچ پا طرح پارچه: ساده، طرح دار ضخامت: متوسط طرح پارچه 1:طرح دار مورد استفاده: رسمی مهمانی اسپرت روزمره
جوراب دخترانه فیلاردی طرح خرسی های عاشق
جوراب دخترانه
جوراب دخترانه فیلاردی طرح خرسی های عاشق متفرقه 180,000 26 اردیبهشت 180,000 180,000
جوراب دخترانه فیلاردی طرح خرسی های عاشق جنس: نخ طرح پارچه: طرح دار ضخامت: متوسط مورد استفاده: مهمانی روزمره
جوراب دخترانه فیلاردی طرح موش شکمو
جوراب دخترانه
جوراب دخترانه فیلاردی طرح موش شکمو متفرقه 195,000 26 اردیبهشت 195,000 195,000
جوراب دخترانه فیلاردی طرح موش شکمو جنس: نخ طرح پارچه: طرح دار ضخامت: متوسط مورد استفاده: مهمانی روزمره
جوراب دخترانه فیلاردی طرح پنگوئن های عاشق
جوراب دخترانه
جوراب دخترانه فیلاردی طرح پنگوئن های عاشق متفرقه 180,000 26 اردیبهشت 180,000 180,000
جوراب دخترانه فیلاردی طرح پنگوئن های عاشق جنس: نخ طرح پارچه: طرح دار ضخامت: متوسط مورد استفاده: مهمانی روزمره
جوراب دخترانه فیلاردی طرح گوسفندهای عاشق
جوراب دخترانه
جوراب دخترانه فیلاردی طرح گوسفندهای عاشق متفرقه 180,000 26 اردیبهشت 180,000 180,000
جوراب دخترانه فیلاردی طرح گوسفندهای عاشق جنس: نخ طرح پارچه: طرح دار ضخامت: متوسط مورد استفاده: مهمانی روزمره
جوراب دخترانه فیلاردی کد 1038
جوراب دخترانه
جوراب دخترانه فیلاردی کد 1038 متفرقه 95,000 26 اردیبهشت 95,000 95,000
جوراب دخترانه فیلاردی کد 1038 جنس: نخ طرح پارچه: طرح دار ضخامت: متوسط مورد استفاده: مهمانی روزمره
جوراب دخترانه فیلاردی کد 105005
جوراب دخترانه
جوراب دخترانه فیلاردی کد 105005 متفرقه 90,000 26 اردیبهشت 90,000 90,000
جوراب دخترانه فیلاردی کد 105005 جنس: نخ طرح پارچه: طرح دار ضخامت: متوسط مورد استفاده: مهمانی روزمره
جوراب دخترانه فیلاردی کد 765
جوراب دخترانه
جوراب دخترانه فیلاردی کد 765 متفرقه 195,000 31 اردیبهشت 195,000 195,000
جوراب دخترانه فیلاردی کد 765 جنس: نخ طرح پارچه: طرح دار ضخامت: متوسط مورد استفاده: روزمره
جوراب دخترانه فیلاردی کد CH
جوراب دخترانه
جوراب دخترانه فیلاردی کد CH متفرقه 140,000 26 اردیبهشت 140,000 140,000
جوراب دخترانه فیلاردی کد CH جنس: نخ طرح پارچه: ساده ضخامت: متوسط مورد استفاده: مهمانی روزمره
جوراب دخترانه مدل 009
جوراب دخترانه
جوراب دخترانه مدل 009 متفرقه 280,000 1 خرداد 280,000 490,000
جوراب دخترانه مدل 009 جنس: نخ طرح پارچه: طرح دار ضخامت: متوسط مورد استفاده: رسمی مهمانی اسپرت روزمره
جوراب دخترانه مدل ASP-3
جوراب دخترانه
جوراب دخترانه مدل ASP-3 متفرقه 75,000 26 اردیبهشت 75,000 75,000
جوراب دخترانه مدل ASP-3 جنس: نخ طرح پارچه: طرح دار ضخامت: نازک مورد استفاده: مهمانی روزمره
جوراب دخترانه مدل G-07 مجموعه 2 عددی
جوراب دخترانه
جوراب دخترانه مدل G-07 مجموعه 2 عددی متفرقه 240,000 11 اردیبهشت 240,000 240,000
جوراب دخترانه مدل G-07 مجموعه 2 عددی جنس: نخ قد: کوتاه طرح پارچه: ساده ضخامت: متوسط طرح پارچه 1:ساده مورد استفاده: مهمانی اسپرت روزمره
جوراب دخترانه مدل NK114 غیر اصل
جوراب دخترانه
جوراب دخترانه مدل NK114 غیر اصل متفرقه 209,000 16 اردیبهشت 251,000 251,000
جوراب دخترانه مدل NK114 غیر اصل جنس: نخ قد: روی مچ پا طرح پارچه: ساده ضخامت: متوسط طرح پارچه 1:ساده مورد استفاده: مهمانی اسپرت روزمره
جوراب دخترانه مدل S64
جوراب دخترانه
جوراب دخترانه مدل S64 متفرقه 190,000 11 اردیبهشت 190,000 190,000
جوراب دخترانه مدل S64 جنس: نخ، ویسکوز، پلی آمید قد: روی مچ پا طرح پارچه: ساده، طرح دار ضخامت: متوسط طرح پارچه 1:طرح دار مورد استفاده: رسمی مهمانی اسپرت روزمره
جوراب دخترانه مدل خرگوش کد 5
جوراب دخترانه
جوراب دخترانه مدل خرگوش کد 5 متفرقه 170,000 26 اردیبهشت 170,000 170,000
جوراب دخترانه مدل خرگوش کد 5 جنس: نخ، ویسکوز طرح پارچه: طرح دار ضخامت: متوسط مورد استفاده: مهمانی روزمره
جوراب دخترانه مهبان کد 6001 مجموعه دو عددی
جوراب دخترانه
جوراب دخترانه مهبان کد 6001 مجموعه دو عددی متفرقه 170,000 11 اردیبهشت 170,000 170,000
جوراب دخترانه مهبان کد 6001 مجموعه دو عددی جنس: نخ، پلی استر قد: روی مچ پا طرح پارچه: طرح دار ضخامت: متوسط طرح پارچه 1:طرح دار مورد استفاده: مهمانی اسپرت روزمره
جوراب دخترانه پاتریس طرح مینی موس مدل 2271183-72
جوراب دخترانه
جوراب دخترانه پاتریس طرح مینی موس مدل 2271183-72 پاتریس 190,000 26 اردیبهشت 190,000 190,000
جوراب دخترانه پاتریس طرح مینی موس مدل 2271183-72 جنس: نخ طرح پارچه: طرح دار ضخامت: متوسط مورد استفاده: روزمره
جوراب دخترانه پاتریس طرح هلو کیتی مدل 2271188-80
جوراب دخترانه
جوراب دخترانه پاتریس طرح هلو کیتی مدل 2271188-80 پاتریس 190,000 26 اردیبهشت 190,000 190,000
جوراب دخترانه پاتریس طرح هلو کیتی مدل 2271188-80 جنس: نخ طرح پارچه: طرح دار ضخامت: متوسط مورد استفاده: روزمره
جوراب دخترانه پاکالا طرح خرس رنگ قرمز
جوراب دخترانه
جوراب دخترانه پاکالا طرح خرس رنگ قرمز متفرقه 180,000 11 اردیبهشت 180,000 180,000
جوراب دخترانه پاکالا طرح خرس رنگ قرمز جنس: نخ قد: روی مچ پا طرح پارچه: طرح دار ضخامت: متوسط طرح پارچه 1:طرح دار مورد استفاده: رسمی مهمانی اسپرت روزمره
جوراب دخترانه پاکالا طرح خرس مهربون رنگ سبز
جوراب دخترانه
جوراب دخترانه پاکالا طرح خرس مهربون رنگ سبز متفرقه 180,000 11 اردیبهشت 180,000 180,000
جوراب دخترانه پاکالا طرح خرس مهربون رنگ سبز جنس: نخ قد: روی مچ پا طرح پارچه: طرح دار ضخامت: متوسط طرح پارچه 1:طرح دار مورد استفاده: رسمی مهمانی اسپرت روزمره
مجموع موارد: 74 عدد در 2 صفحه