شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت دستبند طلا دخترانه

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
دستبند طلا 18 عیار دخترانه طرح فرشته کد UN001
دستبند طلا دخترانه
دستبند طلا 18 عیار دخترانه طرح فرشته کد UN001 متفرقه 2,500,000 20 خرداد 2,500,000 2,500,000
دستبند طلا 18 عیار دخترانه طرح فرشته کد UN001 عیار: 18 عیار پلاک: ندارد آویز: دارد قفل: دارد
دستبند طلا 18 عیار دخترانه کد 203
دستبند طلا دخترانه
دستبند طلا 18 عیار دخترانه کد 203 متفرقه 899,000 20 خرداد 899,000 899,000
دستبند طلا 18 عیار دخترانه کد 203 عیار: 18 عیار پلاک: دارد جنس پلاک: طلا آویز: ندارد قفل:دارد
دستبند طلا 18 عیار دخترانه کد 207
دستبند طلا دخترانه
دستبند طلا 18 عیار دخترانه کد 207 متفرقه 899,000 20 خرداد 899,000 899,000
دستبند طلا 18 عیار دخترانه کد 207 عیار: 18 عیار پلاک: دارد جنس پلاک: طلا آویز: ندارد قفل:دارد
دستبند طلا 18 عیار دخترانه کد 220
دستبند طلا دخترانه
دستبند طلا 18 عیار دخترانه کد 220 متفرقه 987,800 20 خرداد 987,800 987,800
دستبند طلا 18 عیار دخترانه کد 220 عیار: 18 عیار پلاک: دارد جنس پلاک: طلا آویز: ندارد قفل:دارد
دستبند طلا 18 عیار دخترانه کد 222
دستبند طلا دخترانه
دستبند طلا 18 عیار دخترانه کد 222 متفرقه 5,890,000 20 خرداد 5,890,000 5,890,000
دستبند طلا 18 عیار دخترانه کد 222 عیار: 18 عیار پلاک: دارد جنس پلاک: طلا آویز: ندارد قفل:دارد
دستبند طلا 18 عیار دخترانه کد 224
دستبند طلا دخترانه
دستبند طلا 18 عیار دخترانه کد 224 متفرقه 3,660,000 13 خرداد 3,660,000 3,660,000
دستبند طلا 18 عیار دخترانه کد 224 عیار: 18 عیار پلاک: دارد جنس پلاک: طلا آویز: ندارد قفل:دارد
دستبند طلا 18 عیار دخترانه کد 227
دستبند طلا دخترانه
دستبند طلا 18 عیار دخترانه کد 227 متفرقه 2,880,000 20 خرداد 2,880,000 2,880,000
دستبند طلا 18 عیار دخترانه کد 227 عیار: 18 عیار پلاک: دارد جنس پلاک: طلا آویز: ندارد قفل:دارد
دستبند طلا 18 عیار دخترانه کد 228
دستبند طلا دخترانه
دستبند طلا 18 عیار دخترانه کد 228 متفرقه 4,290,000 20 خرداد 4,290,000 4,290,000
دستبند طلا 18 عیار دخترانه کد 228 عیار: 18 عیار پلاک: دارد جنس پلاک: طلا آویز: ندارد قفل:دارد
دستبند طلا 18 عیار دخترانه کد 229
دستبند طلا دخترانه
دستبند طلا 18 عیار دخترانه کد 229 متفرقه 4,590,000 20 خرداد 4,590,000 4,590,000
دستبند طلا 18 عیار دخترانه کد 229 عیار: 18 عیار پلاک: دارد جنس پلاک: طلا آویز: ندارد قفل:دارد
دستبند طلا 18 عیار دخترانه کد 234
دستبند طلا دخترانه
دستبند طلا 18 عیار دخترانه کد 234 متفرقه 2,880,000 20 خرداد 2,880,000 2,880,000
دستبند طلا 18 عیار دخترانه کد 234 عیار: 18 عیار پلاک: دارد جنس پلاک: طلا آویز: ندارد قفل:دارد
دستبند طلا 18 عیار دخترانه کد 242
دستبند طلا دخترانه
دستبند طلا 18 عیار دخترانه کد 242 متفرقه 1,299,000 23 خرداد 1,299,000 1,299,000
دستبند طلا 18 عیار دخترانه کد 242 عیار: 18 عیار پلاک: دارد جنس پلاک: طلا آویز: ندارد قفل:دارد
دستبند طلا 18 عیار دخترانه کد 246
دستبند طلا دخترانه
دستبند طلا 18 عیار دخترانه کد 246 متفرقه 977,300 29 خرداد 977,300 977,300
دستبند طلا 18 عیار دخترانه کد 246 عیار: 18 عیار پلاک: دارد جنس پلاک: طلا آویز: ندارد قفل:دارد
دستبند طلا 18 عیار دخترانه گالری مهرسا کد STB-120
دستبند طلا دخترانه
دستبند طلا 18 عیار دخترانه گالری مهرسا کد STB-120 متفرقه 2,550,000 20 خرداد 2,350,000 2,550,000
دستبند طلا 18 عیار دخترانه گالری مهرسا کد STB-120 عیار: 18 عیار پلاک: دارد جنس پلاک: طلا آویز: ندارد قفل:دارد
دستبند طلای 18 عیار رزا مدل BMG36
دستبند طلا دخترانه
دستبند طلای 18 عیار رزا مدل BMG36 رزا 3,200,000 27 فروردین 3,200,000 3,200,000
دستبند طلای 18 عیار رزا مدل BMG36 عیار: 18 عیار پلاک: دارد آویز: ندارد قفل: دارد
مجموع موارد: 14 عدد در 1 صفحه