شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت کنسروجات

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
تن ماهی در روغن با سیر و فلفل شالیتون - 180 گرم
تن ماهی
تن ماهی در روغن با سیر و فلفل شالیتون - 180 گرم متفرقه 144,000 15 خرداد 144,000 144,000
تن ماهی در روغن با سیر و فلفل شالیتون - 180 گرم
تن ماهی در روغن با شوید شالیتون - 180 گرم
تن ماهی
تن ماهی در روغن با شوید شالیتون - 180 گرم متفرقه 175,500 06:07:22 175,500 175,500
تن ماهی در روغن با شوید شالیتون - 180 گرم طعم‌دار: بله همراه با: شوید
تن ماهی در روغن با فلفل محفل - 180 گرم
تن ماهی
تن ماهی در روغن با فلفل محفل - 180 گرم متفرقه 160,000 06:07:22 160,000 160,000
تن ماهی در روغن با فلفل محفل - 180 گرم طعم‌دار: بله همراه با: فلفل، روغن
تن ماهی در روغن سالیوان - 180 گرم
تن ماهی
تن ماهی در روغن سالیوان - 180 گرم سالیوان 129,000 5 اردیبهشت 129,000 129,000
تن ماهی در روغن سالیوان - 180 گرم طعم‌دار: خیر همراه با: روغن
تن ماهی در روغن گیاهی شالیتون - 180 گرم
تن ماهی
تن ماهی در روغن گیاهی شالیتون - 180 گرم متفرقه 166,000 06:07:22 166,000 175,000
تن ماهی در روغن گیاهی شالیتون - 180 گرم طعم‌دار: بله همراه با: روغن گیاهی
تن ماهی در روغن گیاهی صیدانه - 170 گرم
تن ماهی
تن ماهی در روغن گیاهی صیدانه - 170 گرم صیدانه 125,000 10 اردیبهشت 125,000 125,000
تن ماهی در روغن گیاهی صیدانه - 170 گرم طعم‌دار: خیر همراه با: روغن گیاهی
تن ماهی در روغن گیاهی محفل - 150 گرم
تن ماهی
تن ماهی در روغن گیاهی محفل - 150 گرم متفرقه 123,500 06:07:22 123,500 123,500
تن ماهی در روغن گیاهی محفل - 150 گرم طعم‌دار: خیر همراه با: روغن
فیله ماهی تن در روغن گیاهی تاپسی مقدار 180 گرم
تن ماهی
فیله ماهی تن در روغن گیاهی تاپسی مقدار 180 گرم تاپسی 204,000 10 اردیبهشت 205,000 205,000
فیله ماهی تن در روغن گیاهی تاپسی مقدار 180 گرم طعم‌دار: خیر همراه با: روغن گیاهی
فیله ماهی تن در روغن گیاهی پیک - 180 گرم
تن ماهی
فیله ماهی تن در روغن گیاهی پیک - 180 گرم پیک 135,000 10 اردیبهشت 135,000 135,000
فیله ماهی تن در روغن گیاهی پیک - 180 گرم طعم‌دار: خیر همراه با: روغن گیاهی
فیله ماهی تون در روغن با طعم فلفل قرمز تاپسی -120 گرم
تن ماهی
فیله ماهی تون در روغن با طعم فلفل قرمز تاپسی -120 گرم تاپسی 130,000 17 فروردین 130,000 130,000
فیله ماهی تون در روغن با طعم فلفل قرمز تاپسی -120 گرم طعم‌دار: بله همراه با: فلفل
کنسرو تن ماهی با شوید پیک وزن 180 گرم
تن ماهی
کنسرو تن ماهی با شوید پیک وزن 180 گرم پیک 169,000 06:07:22 169,000 169,000
کنسرو تن ماهی با شوید پیک وزن 180 گرم طعم‌دار: بله همراه با: شوید
کنسرو تن ماهی با فلفل پیک وزن 180 گرم
تن ماهی
کنسرو تن ماهی با فلفل پیک وزن 180 گرم پیک 149,000 10 اردیبهشت 149,000 149,000
کنسرو تن ماهی با فلفل پیک وزن 180 گرم طعم‌دار: بله همراه با: فلفل
کنسرو تن ماهی در روغن زیتون محفل - 180گرم
تن ماهی
کنسرو تن ماهی در روغن زیتون محفل - 180گرم متفرقه 161,500 06:07:22 161,500 161,500
کنسرو تن ماهی در روغن زیتون محفل - 180گرم طعم‌دار: خیر همراه با: روغن زیتون
کنسرو تن ماهی مارلین در روغن گیاهی شینل - ۱۸۰ گرم
تن ماهی
کنسرو تن ماهی مارلین در روغن گیاهی شینل - ۱۸۰ گرم شینل 120,000 15 خرداد 120,000 120,000
کنسرو تن ماهی مارلین در روغن گیاهی شینل - ۱۸۰ گرم طعم‌دار: بله همراه با: روغن گیاهی
کنسرو قلیه ماهی تن تحفه وزن 230 گرم
تن ماهی
کنسرو قلیه ماهی تن تحفه وزن 230 گرم تحفه 98,000 15 خرداد 98,000 98,000
کنسرو قلیه ماهی تن تحفه وزن 230 گرم
کنسرو ماهی تن با شوید در روغن هایلی مقدار 180 گرم
تن ماهی
کنسرو ماهی تن با شوید در روغن هایلی مقدار 180 گرم هایلی 135,000 10 اردیبهشت 135,000 135,000
کنسرو ماهی تن با شوید در روغن هایلی مقدار 180 گرم
کنسرو ماهی تن بهانه مقدار 180 گرم
تن ماهی
کنسرو ماهی تن بهانه مقدار 180 گرم بهانه 155,000 10 اردیبهشت 155,000 155,000
کنسرو ماهی تن بهانه مقدار 180 گرم طعم‌دار: خیر همراه با: روغن
کنسرو ماهی تن در روغن گیاهی لئونارد - 180 گرم
تن ماهی
کنسرو ماهی تن در روغن گیاهی لئونارد - 180 گرم لئونارد 149,000 4 فروردین 149,000 149,000
کنسرو ماهی تن در روغن گیاهی لئونارد - 180 گرم طعم‌دار: خیر همراه با: روغن گیاهی
کنسرو ماهی تن پردیس وزن 180 گرم
تن ماهی
کنسرو ماهی تن پردیس وزن 180 گرم پردیس 154,500 25 اردیبهشت 136,000 136,000
کنسرو ماهی تن پردیس وزن 180 گرم
کنسرو ماهی تون با روغن شیلانه -120 گرم
تن ماهی
کنسرو ماهی تون با روغن شیلانه -120 گرم شیلانه 145,000 13 خرداد 130,000 145,000
کنسرو ماهی تون با روغن شیلانه -120 گرم طعم‌دار: خیر همراه با: روغن
کنسرو ماهی تون با سیر و فلفل شیلانه -180 گرم
تن ماهی
کنسرو ماهی تون با سیر و فلفل شیلانه -180 گرم شیلانه 180,000 15 خرداد 180,000 180,000
کنسرو ماهی تون با سیر و فلفل شیلانه -180 گرم طعم‌دار: بله همراه با: فلفل، سیر
کنسرو ماهی تون با شوید ماوی در روغن مقدار 180 گرم
تن ماهی
کنسرو ماهی تون با شوید ماوی در روغن مقدار 180 گرم ماوی 178,500 25 اردیبهشت 178,500 178,500
کنسرو ماهی تون با شوید ماوی در روغن مقدار 180 گرم طعم‌دار: بله همراه با: شوید
کنسرو ماهی تون با فلفل قرمز تحفه -180 گرم
تن ماهی
کنسرو ماهی تون با فلفل قرمز تحفه -180 گرم تحفه 193,000 06:07:22 193,000 193,000
کنسرو ماهی تون با فلفل قرمز تحفه -180 گرم طعم‌دار: بله همراه با: فلفل
کنسرو ماهی تون با لوبیا چیتی طبیعت- 180 گرم
تن ماهی
کنسرو ماهی تون با لوبیا چیتی طبیعت- 180 گرم طبیعت 123,000 06:07:22 129,000 129,000
کنسرو ماهی تون با لوبیا چیتی طبیعت- 180 گرم طعم‌دار: بله همراه با: لوبیا چیتی
کنسرو ماهی تون در آب نمک شیلانه -180 گرم
تن ماهی
کنسرو ماهی تون در آب نمک شیلانه -180 گرم شیلانه 168,000 06:07:22 153,000 168,000
کنسرو ماهی تون در آب نمک شیلانه -180 گرم طعم‌دار: بله همراه با: آب نمک
کنسرو ماهی تون در روغن آلیش - 180 گرم
تن ماهی
کنسرو ماهی تون در روغن آلیش - 180 گرم آلیش 175,000 06:07:22 175,000 175,000
کنسرو ماهی تون در روغن آلیش - 180 گرم طعم‌دار: خیر همراه با: روغن
کنسرو ماهی تون در روغن با سبزیجات معطر سالی مقدار 180 گرم
تن ماهی
کنسرو ماهی تون در روغن با سبزیجات معطر سالی مقدار 180 گرم سالی 162,000 31 فروردین 162,000 162,000
کنسرو ماهی تون در روغن با سبزیجات معطر سالی مقدار 180 گرم طعم‌دار: بله همراه با: سبزیجات معطر
کنسرو ماهی تون در روغن با شوید محفل - 180 گرم
تن ماهی
کنسرو ماهی تون در روغن با شوید محفل - 180 گرم متفرقه 152,000 15 خرداد 152,000 152,000
کنسرو ماهی تون در روغن با شوید محفل - 180 گرم طعم‌دار: خیر همراه با: شوید
کنسرو ماهی تون در روغن با فلفل تند سالی مقدار 180 گرم
تن ماهی
کنسرو ماهی تون در روغن با فلفل تند سالی مقدار 180 گرم سالی 139,000 31 اردیبهشت 159,000 159,000
کنسرو ماهی تون در روغن با فلفل تند سالی مقدار 180 گرم طعم‌دار: بله همراه با: فلفل
کنسرو ماهی تون در روغن با قارچ و فلفل تند سالی -180 گرم
تن ماهی
کنسرو ماهی تون در روغن با قارچ و فلفل تند سالی -180 گرم سالی 159,000 15 خرداد 159,000 159,000
کنسرو ماهی تون در روغن با قارچ و فلفل تند سالی -180 گرم طعم‌دار: بله همراه با: فلفل، قارچ
کنسرو ماهی تون در روغن تحفه - 180 گرم
تن ماهی
کنسرو ماهی تون در روغن تحفه - 180 گرم تحفه 179,000 15 خرداد 179,000 179,000
کنسرو ماهی تون در روغن تحفه - 180 گرم طعم‌دار: خیر همراه با: روغن
کنسرو ماهی تون در روغن زیتون سالی مقدار 180 گرم
تن ماهی
کنسرو ماهی تون در روغن زیتون سالی مقدار 180 گرم سالی 180,000 10 اردیبهشت 180,000 180,000
کنسرو ماهی تون در روغن زیتون سالی مقدار 180 گرم طعم‌دار: خیر همراه با: روغن زیتون
کنسرو ماهی تون در روغن سالی مقدار 150 گرم
تن ماهی
کنسرو ماهی تون در روغن سالی مقدار 150 گرم سالی 138,000 31 فروردین 138,000 138,000
کنسرو ماهی تون در روغن سالی مقدار 150 گرم طعم‌دار: خیر همراه با: روغن
کنسرو ماهی تون در روغن شیلتون وزن 180 گرم
تن ماهی
کنسرو ماهی تون در روغن شیلتون وزن 180 گرم شیلتون 175,000 15 خرداد 175,000 175,000
کنسرو ماهی تون در روغن شیلتون وزن 180 گرم طعم‌دار: خیر همراه با: روغن
کنسرو ماهی تون در روغن ماوی مقدار 180 گرم
تن ماهی
کنسرو ماهی تون در روغن ماوی مقدار 180 گرم ماوی 168,000 15 خرداد 168,000 168,000
کنسرو ماهی تون در روغن ماوی مقدار 180 گرم طعم‌دار: خیر همراه با: روغن
کنسرو ماهی تون در روغن گیاهی اصالت -180 گرم
تن ماهی
کنسرو ماهی تون در روغن گیاهی اصالت -180 گرم اصالت 155,000 21 فروردین 155,000 155,000
کنسرو ماهی تون در روغن گیاهی اصالت -180 گرم طعم‌دار: خیر همراه با: روغن گیاهی
کنسرو ماهی تون در روغن گیاهی سالی مقدار 180 گرم
تن ماهی
کنسرو ماهی تون در روغن گیاهی سالی مقدار 180 گرم سالی 149,000 11 اردیبهشت 125,000 149,000
کنسرو ماهی تون در روغن گیاهی سالی مقدار 180 گرم طعم‌دار: خیر همراه با: روغن گیاهی
کنسرو ماهی تون در روغن گیاهی طبیعت - 180 گرم بسته 4 عددی
تن ماهی
کنسرو ماهی تون در روغن گیاهی طبیعت - 180 گرم بسته 4 عددی طبیعت 556,000 10 اردیبهشت 516,000 516,000
کنسرو ماهی تون در روغن گیاهی طبیعت - 180 گرم بسته 4 عددی طعم‌دار: خیر همراه با: روغن گیاهی
کنسرو ماهی تون در روغن گیاهی ناگیان - 180گرم
تن ماهی
کنسرو ماهی تون در روغن گیاهی ناگیان - 180گرم متفرقه 139,000 15 خرداد 139,000 139,000
کنسرو ماهی تون در روغن گیاهی ناگیان - 180گرم طعم‌دار: خیر همراه با: روغن گیاهی
کنسرو ماهی تون در روغن گیاهی هانی - 180 گرم
تن ماهی
کنسرو ماهی تون در روغن گیاهی هانی - 180 گرم هانی 150,000 13 خرداد 119,000 150,000
کنسرو ماهی تون در روغن گیاهی هانی - 180 گرم طعم‌دار: خیر همراه با: روغن گیاهی
کنسرو ماهی تون در روغن گیاهی گوشتین - 180 گرم
تن ماهی
کنسرو ماهی تون در روغن گیاهی گوشتین - 180 گرم گوشتین 155,000 4 فروردین 155,000 155,000
کنسرو ماهی تون در روغن گیاهی گوشتین - 180 گرم طعم‌دار: خیر همراه با: روغن گیاهی
کنسرو ماهی تون دودی سالی مقدار 180 گرم
تن ماهی
کنسرو ماهی تون دودی سالی مقدار 180 گرم سالی 153,000 4 فروردین 153,000 153,000
کنسرو ماهی تون دودی سالی مقدار 180 گرم طعم‌دار: بله همراه با: روغن گیاهی
کنسرو ماهی تون لوبیا چیتی تحفه - 230 گرم
تن ماهی
کنسرو ماهی تون لوبیا چیتی تحفه - 230 گرم تحفه 156,000 13 خرداد 156,000 156,000
کنسرو ماهی تون لوبیا چیتی تحفه - 230 گرم طعم‌دار: بله همراه با: لوبیا چیتی
کنسرو ماهی تون مکنزی با شوید در روغن مقدار 180 گرم
تن ماهی
کنسرو ماهی تون مکنزی با شوید در روغن مقدار 180 گرم مکنزی 139,000 4 فروردین 139,000 139,000
کنسرو ماهی تون مکنزی با شوید در روغن مقدار 180 گرم طعم‌دار: بله همراه با: شوید
کنسرو ماهی تون و لوبیا چیتی در سس گوجه فرنگی سالی مقدار 250 گرم
تن ماهی
کنسرو ماهی تون و لوبیا چیتی در سس گوجه فرنگی سالی مقدار 250 گرم سالی 165,000 15 خرداد 149,000 149,000
کنسرو ماهی تون و لوبیا چیتی در سس گوجه فرنگی سالی مقدار 250 گرم طعم‌دار: بله همراه با: لوبیا چیتی
کنسرو ماهی تون پردیس در روغن وزن 180 گرم
تن ماهی
کنسرو ماهی تون پردیس در روغن وزن 180 گرم پردیس 136,000 10 اردیبهشت 136,000 136,000
کنسرو ماهی تون پردیس در روغن وزن 180 گرم طعم‌دار: خیر همراه با: روغن
کنسرو ماهی قزل آلا در روغن تاپسی 240 گرمی
تن ماهی
کنسرو ماهی قزل آلا در روغن تاپسی 240 گرمی تاپسی 266,000 10 اردیبهشت 266,000 266,000
کنسرو ماهی قزل آلا در روغن تاپسی 240 گرمی
کنسرو ماهی هوور در روغن آرکیکا -180 گرم
تن ماهی
کنسرو ماهی هوور در روغن آرکیکا -180 گرم متفرقه 149,000 15 خرداد 149,000 149,000
کنسرو ماهی هوور در روغن آرکیکا -180 گرم طعم‌دار: خیر همراه با: روغن
کنسرو ماهی هوور در روغن آرکیکا -180 گرم
تن ماهی
کنسرو ماهی هوور در روغن آرکیکا -180 گرم متفرقه 149,000 15 خرداد 149,000 149,000
کنسرو ماهی هوور در روغن آرکیکا -180 گرم طعم‌دار: خیر همراه با: روغن
کنسرو ماهی کیلکا شیلانه - 180 گرم
تن ماهی
کنسرو ماهی کیلکا شیلانه - 180 گرم شیلانه 68,000 15 خرداد 68,000 68,000
کنسرو ماهی کیلکا شیلانه - 180 گرم طعم‌دار: خیر همراه با: روغن
مجموع موارد: 772 عدد در 16 صفحه