شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت نان

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
تست سبوس نان آوران مقدار 500 گرم
نان
تست سبوس نان آوران مقدار 500 گرم نان آوران 70,000 10 اردیبهشت 70,000 70,000
تست سبوس نان آوران مقدار 500 گرم تهیه شده از آرد: گندم کیفیت ارزش غذایی: ساده به همراه: سبوس
تست سفید پرونان نان آوران مقدار 500 گرم
نان
تست سفید پرونان نان آوران مقدار 500 گرم نان آوران 65,000 10 اردیبهشت 65,000 65,000
تست سفید پرونان نان آوران مقدار 500 گرم تهیه شده از آرد: گندم کیفیت ارزش غذایی: ساده
تست غلات نان آوران مقدار 500 گرم
نان
تست غلات نان آوران مقدار 500 گرم نان آوران 90,000 10 اردیبهشت 90,000 90,000
تست غلات نان آوران مقدار 500 گرم تهیه شده از آرد: گندم کیفیت ارزش غذایی: ساده به همراه: کنجد
نان تست سبوس سه نان مقدار 530 گرم
نان
نان تست سبوس سه نان مقدار 530 گرم سه نان 70,000 10 اردیبهشت 70,000 70,000
نان تست سبوس سه نان مقدار 530 گرم تهیه شده از آرد: گندم کیفیت ارزش غذایی: ساده به همراه: سبوس
نان تست سفید بدون گلوتن سلینو مقدار 350 گرم
نان
نان تست سفید بدون گلوتن سلینو مقدار 350 گرم سلینو 176,000 17 اردیبهشت 176,000 176,000
نان تست سفید بدون گلوتن سلینو مقدار 350 گرم
نان تست سیاه نان آوران مقدار 280 گرم
نان
نان تست سیاه نان آوران مقدار 280 گرم نان آوران 50,000 10 اردیبهشت 50,000 50,000
نان تست سیاه نان آوران مقدار 280 گرم تهیه شده از آرد: گندم کیفیت ارزش غذایی: ساده
نان تست طلایی سه نان مقدار 530 گرم
نان
نان تست طلایی سه نان مقدار 530 گرم سه نان 65,000 10 اردیبهشت 65,000 65,000
نان تست طلایی سه نان مقدار 530 گرم تهیه شده از آرد: گندم کیفیت ارزش غذایی: ساده به همراه: سبوس
نان تست هفت غله سه نان مقدار 530 گرم
نان
نان تست هفت غله سه نان مقدار 530 گرم سه نان 90,000 10 اردیبهشت 90,000 90,000
نان تست هفت غله سه نان مقدار 530 گرم تهیه شده از آرد: گندم کیفیت ارزش غذایی: ساده به همراه: سبوس، کنجد
نان روستا نان آوران مقدار 180 گرم
نان
نان روستا نان آوران مقدار 180 گرم نان آوران 18,000 31 فروردین 18,000 18,000
نان روستا نان آوران مقدار 180 گرم تهیه شده از آرد: گندم کیفیت ارزش غذایی: ساده
نان روستا نان آوران مقدار 265 گرم
نان
نان روستا نان آوران مقدار 265 گرم نان آوران 25,000 31 فروردین 25,000 25,000
نان روستا نان آوران مقدار 265 گرم تهیه شده از آرد: گندم کیفیت ارزش غذایی: ساده
نان سنتی کاک با شیره انگور اورنگ مقدار 450 گرم
نان
نان سنتی کاک با شیره انگور اورنگ مقدار 450 گرم اورنگ 150,000 10 اردیبهشت 150,000 150,000
نان سنتی کاک با شیره انگور اورنگ مقدار 450 گرم
نان سنتی کاک با شیره توت اورنگ مقدار 450 گرم
نان
نان سنتی کاک با شیره توت اورنگ مقدار 450 گرم اورنگ 155,000 31 اردیبهشت 108,000 114,000
نان سنتی کاک با شیره توت اورنگ مقدار 450 گرم به همراه: شیره توت
نان سنتی کاک حاوی آرد جودوسر با تزیین کتان اورنگ مقدار 400 گرم
نان
نان سنتی کاک حاوی آرد جودوسر با تزیین کتان اورنگ مقدار 400 گرم اورنگ 149,000 10 اردیبهشت 149,000 149,000
نان سنتی کاک حاوی آرد جودوسر با تزیین کتان اورنگ مقدار 400 گرم تهیه شده از آرد: جو کیفیت ارزش غذایی: ساده به همراه: تخم کتان
نان سنتی کاک حاوی شیر و عسل اورنگ مقدار 450 گرم
نان
نان سنتی کاک حاوی شیر و عسل اورنگ مقدار 450 گرم اورنگ 145,000 10 اردیبهشت 108,700 145,000
نان سنتی کاک حاوی شیر و عسل اورنگ مقدار 450 گرم به همراه: عسل
نان سنتی کاک حاوی میوه خشک انجیر اورنگ مقدار 450 گرم
نان
نان سنتی کاک حاوی میوه خشک انجیر اورنگ مقدار 450 گرم اورنگ 159,000 10 اردیبهشت 159,000 159,000
نان سنتی کاک حاوی میوه خشک انجیر اورنگ مقدار 450 گرم به همراه: میوه خشک انجیر
نان سنتی کاک سبوس دار زعفرانی اورنگ مقدار 450 گرم
نان
نان سنتی کاک سبوس دار زعفرانی اورنگ مقدار 450 گرم اورنگ 117,000 31 اردیبهشت 111,000 111,000
نان سنتی کاک سبوس دار زعفرانی اورنگ مقدار 450 گرم به همراه: زعفران
نان سنتی کاک چندغله اورنگ مقدار 450 گرم
نان
نان سنتی کاک چندغله اورنگ مقدار 450 گرم اورنگ 149,000 10 اردیبهشت 149,000 149,000
نان سنتی کاک چندغله اورنگ مقدار 450 گرم تهیه شده از آرد: گندم کیفیت ارزش غذایی: ساده
نان سوخاری جو نان آوران مقدار 200 گرم
نان
نان سوخاری جو نان آوران مقدار 200 گرم نان آوران 60,000 10 اردیبهشت 60,000 60,000
نان سوخاری جو نان آوران مقدار 200 گرم تهیه شده از آرد: جو کیفیت ارزش غذایی: ساده
نان سوخاری گندم نان آوران مقدار 200 گرم
نان
نان سوخاری گندم نان آوران مقدار 200 گرم نان آوران 60,000 10 اردیبهشت 60,000 60,000
نان سوخاری گندم نان آوران مقدار 200 گرم تهیه شده از آرد: گندم
نان لواش کامل های فود مقدار 150 گرم
نان
نان لواش کامل های فود مقدار 150 گرم های فود 18,000 10 اردیبهشت 18,000 18,000
نان لواش کامل های فود مقدار 150 گرم تهیه شده از آرد: گندم کیفیت ارزش غذایی: ساده
نان کراستینو سیر و شوید نان آوران وزن 200 گرم
نان
نان کراستینو سیر و شوید نان آوران وزن 200 گرم نان آوران 50,000 5 خرداد 42,500 42,500
نان کراستینو سیر و شوید نان آوران وزن 200 گرم تهیه شده از آرد: گندم کیفیت ارزش غذایی: ساده به همراه: شوید خشک
نان کراکر رزماری با نمک دریا مزرعه ناب مقدار 240 گرم
نان
نان کراکر رزماری با نمک دریا مزرعه ناب مقدار 240 گرم مزرعه ناب 110,000 31 اردیبهشت 110,000 110,000
نان کراکر رزماری با نمک دریا مزرعه ناب مقدار 240 گرم
نان کراکر عصاره مالت با شیره توت مزرعه ناب مقدار 300 گرم
نان
نان کراکر عصاره مالت با شیره توت مزرعه ناب مقدار 300 گرم مزرعه ناب 110,000 31 اردیبهشت 110,000 110,000
نان کراکر عصاره مالت با شیره توت مزرعه ناب مقدار 300 گرم
مجموع موارد: 23 عدد در 1 صفحه