شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت نان

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
تست سبوس نان آوران مقدار 500 گرم
نان
تست سبوس نان آوران مقدار 500 گرم نان آوران 85,000 23 مرداد 76,500 85,000
تست سبوس نان آوران مقدار 500 گرم تهیه شده از آرد: گندم کیفیت ارزش غذایی: ساده به همراه: سبوس
تست سفید پرونان نان آوران مقدار 500 گرم
نان
تست سفید پرونان نان آوران مقدار 500 گرم نان آوران 80,000 23 مرداد 72,000 80,000
تست سفید پرونان نان آوران مقدار 500 گرم تهیه شده از آرد: گندم کیفیت ارزش غذایی: ساده
تست غلات نان آوران مقدار 500 گرم
نان
تست غلات نان آوران مقدار 500 گرم نان آوران 110,000 23 مرداد 99,000 110,000
تست غلات نان آوران مقدار 500 گرم تهیه شده از آرد: گندم کیفیت ارزش غذایی: ساده به همراه: کنجد
نان تست سبوس سه نان مقدار 530 گرم
نان
نان تست سبوس سه نان مقدار 530 گرم سه نان 90,000 14 شهریور 90,000 90,000
نان تست سبوس سه نان مقدار 530 گرم تهیه شده از آرد: گندم کیفیت ارزش غذایی: ساده به همراه: سبوس
نان تست سفید بدون گلوتن سلینو مقدار 350 گرم
نان
نان تست سفید بدون گلوتن سلینو مقدار 350 گرم سلینو 176,000 3 مرداد 161,900 176,000
نان تست سفید بدون گلوتن سلینو مقدار 350 گرم
نان تست سفید دیلی نان آوران مقدار 240 گرم
نان
نان تست سفید دیلی نان آوران مقدار 240 گرم نان آوران 45,000 23 مرداد 40,500 45,000
نان تست سفید دیلی نان آوران مقدار 240 گرم تهیه شده از آرد: گندم، جو کیفیت ارزش غذایی: ساده
نان تست سیاه نان آوران مقدار 270 گرم
نان
نان تست سیاه نان آوران مقدار 270 گرم نان آوران 65,000 23 مرداد 65,000 65,000
نان تست سیاه نان آوران مقدار 270 گرم تهیه شده از آرد: گندم کیفیت ارزش غذایی: ساده
نان تست سیاه نان آوران مقدار 280 گرم
نان
نان تست سیاه نان آوران مقدار 280 گرم نان آوران 65,000 23 مرداد 58,500 65,000
نان تست سیاه نان آوران مقدار 280 گرم تهیه شده از آرد: گندم کیفیت ارزش غذایی: ساده
نان تست طلایی سه نان مقدار 530 گرم
نان
نان تست طلایی سه نان مقدار 530 گرم سه نان 85,000 14 شهریور 85,000 85,000
نان تست طلایی سه نان مقدار 530 گرم تهیه شده از آرد: گندم کیفیت ارزش غذایی: ساده به همراه: سبوس
نان تست هفت غله سه نان مقدار 530 گرم
نان
نان تست هفت غله سه نان مقدار 530 گرم سه نان 110,000 23 مرداد 81,000 81,000
نان تست هفت غله سه نان مقدار 530 گرم تهیه شده از آرد: گندم کیفیت ارزش غذایی: ساده به همراه: سبوس، کنجد
نان روستا نان آوران مقدار 180 گرم
نان
نان روستا نان آوران مقدار 180 گرم نان آوران 25,000 23 مرداد 18,000 18,000
نان روستا نان آوران مقدار 180 گرم تهیه شده از آرد: گندم کیفیت ارزش غذایی: ساده
نان روستا نان آوران مقدار 265 گرم
نان
نان روستا نان آوران مقدار 265 گرم نان آوران 25,000 31 فروردین 25,000 25,000
نان روستا نان آوران مقدار 265 گرم تهیه شده از آرد: گندم کیفیت ارزش غذایی: ساده
نان سنتی کاک با شیره انگور اورنگ مقدار 450 گرم
نان
نان سنتی کاک با شیره انگور اورنگ مقدار 450 گرم اورنگ 173,000 23 مرداد 120,000 150,000
نان سنتی کاک با شیره انگور اورنگ مقدار 450 گرم
نان سنتی کاک با شیره توت اورنگ مقدار 450 گرم
نان
نان سنتی کاک با شیره توت اورنگ مقدار 450 گرم اورنگ 178,000 23 مرداد 124,000 155,000
نان سنتی کاک با شیره توت اورنگ مقدار 450 گرم به همراه: شیره توت
نان سنتی کاک حاوی آرد جودوسر با تزیین کتان اورنگ مقدار 400 گرم
نان
نان سنتی کاک حاوی آرد جودوسر با تزیین کتان اورنگ مقدار 400 گرم اورنگ 168,000 23 مرداد 119,200 119,200
نان سنتی کاک حاوی آرد جودوسر با تزیین کتان اورنگ مقدار 400 گرم تهیه شده از آرد: جو کیفیت ارزش غذایی: ساده به همراه: تخم کتان
نان سنتی کاک حاوی شیر و عسل اورنگ مقدار 450 گرم
نان
نان سنتی کاک حاوی شیر و عسل اورنگ مقدار 450 گرم اورنگ 158,000 27 شهریور 116,000 158,000
نان سنتی کاک حاوی شیر و عسل اورنگ مقدار 450 گرم به همراه: عسل
نان سنتی کاک حاوی میوه خشک انجیر اورنگ مقدار 450 گرم
نان
نان سنتی کاک حاوی میوه خشک انجیر اورنگ مقدار 450 گرم اورنگ 179,000 23 مرداد 127,200 159,000
نان سنتی کاک حاوی میوه خشک انجیر اورنگ مقدار 450 گرم به همراه: میوه خشک انجیر
نان سنتی کاک سبوس دار زعفرانی اورنگ مقدار 450 گرم
نان
نان سنتی کاک سبوس دار زعفرانی اورنگ مقدار 450 گرم اورنگ 117,000 23 مرداد 117,000 117,000
نان سنتی کاک سبوس دار زعفرانی اورنگ مقدار 450 گرم به همراه: زعفران
نان سنتی کاک چندغله اورنگ مقدار 450 گرم
نان
نان سنتی کاک چندغله اورنگ مقدار 450 گرم اورنگ 168,000 23 مرداد 119,200 168,000
نان سنتی کاک چندغله اورنگ مقدار 450 گرم تهیه شده از آرد: گندم کیفیت ارزش غذایی: ساده
نان سوخاری جو نان آوران مقدار 200 گرم
نان
نان سوخاری جو نان آوران مقدار 200 گرم نان آوران 65,000 23 مرداد 54,000 65,000
نان سوخاری جو نان آوران مقدار 200 گرم تهیه شده از آرد: جو کیفیت ارزش غذایی: ساده
نان سوخاری گندم نان آوران مقدار 200 گرم
نان
نان سوخاری گندم نان آوران مقدار 200 گرم نان آوران 65,000 23 مرداد 54,000 65,000
نان سوخاری گندم نان آوران مقدار 200 گرم تهیه شده از آرد: گندم
نان لواش بدون گلوتن سلینو - 350 گرم
نان
نان لواش بدون گلوتن سلینو - 350 گرم سلینو 160,000 3 مرداد 160,000 160,000
نان لواش بدون گلوتن سلینو - 350 گرم کیفیت ارزش غذایی: ساده
نان لواش کامل های فود مقدار 150 گرم
نان
نان لواش کامل های فود مقدار 150 گرم های فود 24,000 23 مرداد 18,000 18,000
نان لواش کامل های فود مقدار 150 گرم تهیه شده از آرد: گندم کیفیت ارزش غذایی: ساده
نان نسیم نان آوران مقدار 230 گرم
نان
نان نسیم نان آوران مقدار 230 گرم نان آوران 55,000 23 مرداد 55,000 55,000
نان نسیم نان آوران مقدار 230 گرم تهیه شده از آرد: گندم کیفیت ارزش غذایی: ساده
نان پروتئین سه نان - 540 گرم
نان
نان پروتئین سه نان - 540 گرم سه نان 117,000 30 خرداد 117,000 117,000
نان پروتئین سه نان - 540 گرم کیفیت ارزش غذایی: ساده
نان کراستینو سیر و شوید نان آوران وزن 200 گرم
نان
نان کراستینو سیر و شوید نان آوران وزن 200 گرم نان آوران 55,000 8 مرداد 45,000 55,000
نان کراستینو سیر و شوید نان آوران وزن 200 گرم تهیه شده از آرد: گندم کیفیت ارزش غذایی: ساده به همراه: شوید خشک
نان کراکر رزماری با نمک دریا مزرعه ناب مقدار 240 گرم
نان
نان کراکر رزماری با نمک دریا مزرعه ناب مقدار 240 گرم مزرعه ناب 110,000 23 مرداد 88,000 88,000
نان کراکر رزماری با نمک دریا مزرعه ناب مقدار 240 گرم
نان کراکر عصاره مالت با شیره توت مزرعه ناب مقدار 300 گرم
نان
نان کراکر عصاره مالت با شیره توت مزرعه ناب مقدار 300 گرم مزرعه ناب 110,000 9 تیر 88,000 88,000
نان کراکر عصاره مالت با شیره توت مزرعه ناب مقدار 300 گرم
نان کراکر چند غله مزرعه ناب مقدار 290 گرم
نان
نان کراکر چند غله مزرعه ناب مقدار 290 گرم مزرعه ناب 110,000 23 مرداد 110,000 110,000
نان کراکر چند غله مزرعه ناب مقدار 290 گرم
نان گاتا گردویی نان آوران وزن 180 گرم
نان
نان گاتا گردویی نان آوران وزن 180 گرم نان آوران 100,000 23 مرداد 100,000 100,000
نان گاتا گردویی نان آوران وزن 180 گرم تهیه شده از آرد: گندم کیفیت ارزش غذایی: ساده به همراه: گردو
مجموع موارد: 30 عدد در 1 صفحه