شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت ماکارونی، پاستا و رشته

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
اسپاگتی زرماکارون قطر 1.2 وزن 250 گرم
ماکارونی، پاستا و رشته
اسپاگتی زرماکارون قطر 1.2 وزن 250 گرم زرماکارون 20,000 3 فروردین 20,000 20,000
اسپاگتی زرماکارون قطر 1.2 وزن 250 گرم فرم: رشته‌ای
اسپاگتی قطر 1.2 جهان مقدار 700 گرم
ماکارونی، پاستا و رشته
اسپاگتی قطر 1.2 جهان مقدار 700 گرم چای جهان 54,000 10 اردیبهشت 54,500 54,500
اسپاگتی قطر 1.2 جهان مقدار 700 گرم فرم: رشته‌ای
اسپاگتی قطر 1.2 زر ماکارون مقدار 700 گرم
ماکارونی، پاستا و رشته
اسپاگتی قطر 1.2 زر ماکارون مقدار 700 گرم زرماکارون 50,000 10 خرداد 54,500 54,500
اسپاگتی قطر 1.2 زر ماکارون مقدار 700 گرم فرم: رشته‌ای
اسپاگتی قطر 1.4 جهان مقدار 500 گرم
ماکارونی، پاستا و رشته
اسپاگتی قطر 1.4 جهان مقدار 500 گرم چای جهان 40,000 10 اردیبهشت 40,000 40,000
اسپاگتی قطر 1.4 جهان مقدار 500 گرم فرم: رشته‌ای
اسپاگتی قطر 1.4 جهان مقدار 700 گرم
ماکارونی، پاستا و رشته
اسپاگتی قطر 1.4 جهان مقدار 700 گرم چای جهان 54,500 10 اردیبهشت 54,500 54,500
اسپاگتی قطر 1.4 جهان مقدار 700 گرم فرم: رشته‌ای
اسپاگتی قطر 1.4 حاوی ویتامین تک ماکارون مقدار 500 گرمی
ماکارونی، پاستا و رشته
اسپاگتی قطر 1.4 حاوی ویتامین تک ماکارون مقدار 500 گرمی تک ماکارون 79,900 5 خرداد 57,500 57,500
اسپاگتی قطر 1.4 حاوی ویتامین تک ماکارون مقدار 500 گرمی فرم: رشته‌ای
اسپاگتی قطر 1.5 حاوی ویتامین B زر ماکارون - 900 گرم
ماکارونی، پاستا و رشته
اسپاگتی قطر 1.5 حاوی ویتامین B زر ماکارون - 900 گرم زرماکارون 81,000 10 خرداد 81,000 90,000
اسپاگتی قطر 1.5 حاوی ویتامین B زر ماکارون - 900 گرم فرم: رشته‌ای ارگانیک: خیر
اسپاگتی قطر 1.5 حاوی ویتامین B زر ماکارون مقدار 900 گرم
ماکارونی، پاستا و رشته
اسپاگتی قطر 1.5 حاوی ویتامین B زر ماکارون مقدار 900 گرم زرماکارون 90,000 18 اردیبهشت 90,000 90,000
اسپاگتی قطر 1.5 حاوی ویتامین B زر ماکارون مقدار 900 گرم فرم: رشته‌ای
اسپاگتی قطر 1.5 حاوی ویتامین تک ماکارون مقدار 500 گرمی
ماکارونی، پاستا و رشته
اسپاگتی قطر 1.5 حاوی ویتامین تک ماکارون مقدار 500 گرمی تک ماکارون 79,900 31 اردیبهشت 52,000 52,000
اسپاگتی قطر 1.5 حاوی ویتامین تک ماکارون مقدار 500 گرمی فرم: رشته‌ای
اسپاگتی قطر 1.5 زر ماکارون مقدار 1000 گرم
ماکارونی، پاستا و رشته
اسپاگتی قطر 1.5 زر ماکارون مقدار 1000 گرم زرماکارون 68,000 5 خرداد 75,000 75,000
اسپاگتی قطر 1.5 زر ماکارون مقدار 1000 گرم فرم: رشته‌ای
اسپاگتی قطر 1.5 زر ماکارون مقدار 700 گرم
ماکارونی، پاستا و رشته
اسپاگتی قطر 1.5 زر ماکارون مقدار 700 گرم زرماکارون 50,000 5 خرداد 54,500 54,500
اسپاگتی قطر 1.5 زر ماکارون مقدار 700 گرم فرم: رشته‌ای
اسپاگتی قطر 1.5 زر ماکارون مقدار 900 گرم
ماکارونی، پاستا و رشته
اسپاگتی قطر 1.5 زر ماکارون مقدار 900 گرم زرماکارون 59,000 20 اردیبهشت 68,000 68,000
اسپاگتی قطر 1.5 زر ماکارون مقدار 900 گرم فرم: رشته‌ای
اسپاگتی قطر 1.5 سبوس دار زر ماکارون وزن 500 گرم
ماکارونی، پاستا و رشته
اسپاگتی قطر 1.5 سبوس دار زر ماکارون وزن 500 گرم زرماکارون 40,000 21 فروردین 34,000 40,000
اسپاگتی قطر 1.5 سبوس دار زر ماکارون وزن 500 گرم فرم: رشته‌ای
اسپاگتی قطر 1.5 مخلوط سبزیجات زر ماکارون مقدار 500 گرم
ماکارونی، پاستا و رشته
اسپاگتی قطر 1.5 مخلوط سبزیجات زر ماکارون مقدار 500 گرم زرماکارون 55,000 10 اردیبهشت 55,000 55,000
اسپاگتی قطر 1.5 مخلوط سبزیجات زر ماکارون مقدار 500 گرم فرم: رشته‌ای
اسپاگتی قطر 1.7 تک ماکارون مقدار 700 گرمی
ماکارونی، پاستا و رشته
اسپاگتی قطر 1.7 تک ماکارون مقدار 700 گرمی تک ماکارون 79,500 5 خرداد 54,500 54,500
اسپاگتی قطر 1.7 تک ماکارون مقدار 700 گرمی فرم: رشته‌ای
اسپاگتی قطر 1.7 جهان مقدار 500 گرم
ماکارونی، پاستا و رشته
اسپاگتی قطر 1.7 جهان مقدار 500 گرم چای جهان 34,000 4 فروردین 34,000 40,000
اسپاگتی قطر 1.7 جهان مقدار 500 گرم فرم: رشته‌ای
اسپاگتی قطر 1.7 زر ماکارون مقدار 700 گرم
ماکارونی، پاستا و رشته
اسپاگتی قطر 1.7 زر ماکارون مقدار 700 گرم زرماکارون 54,500 10 اردیبهشت 54,500 54,500
اسپاگتی قطر 1.7 زر ماکارون مقدار 700 گرم فرم: رشته‌ای
جامبو فسیلی زر ماکارون مقدار 500 گرم
ماکارونی، پاستا و رشته
جامبو فسیلی زر ماکارون مقدار 500 گرم زرماکارون 88,000 10 خرداد 88,000 90,000
جامبو فسیلی زر ماکارون مقدار 500 گرم فرم: پیچی
رشته آش ترخینه مقدار 400 گرم
ماکارونی، پاستا و رشته
رشته آش ترخینه مقدار 400 گرم ترخینه 75,000 10 اردیبهشت 75,000 75,000
رشته آش ترخینه مقدار 400 گرم فرم: رشته‌ای
رشته آش سنتی رشد مقدار 500 گرم
ماکارونی، پاستا و رشته
رشته آش سنتی رشد مقدار 500 گرم رشد 67,600 4 فروردین 67,600 74,500
رشته آش سنتی رشد مقدار 500 گرم فرم: رشته‌ای
رشته آشی جهان مقدار 500 گرم
ماکارونی، پاستا و رشته
رشته آشی جهان مقدار 500 گرم چای جهان 77,000 10 خرداد 89,500 89,500
رشته آشی جهان مقدار 500 گرم فرم: رشته‌ای
رشته آشی زرماکارون وزن 2500 گرم
ماکارونی، پاستا و رشته
رشته آشی زرماکارون وزن 2500 گرم زرماکارون 220,000 10 اردیبهشت 170,300 220,000
رشته آشی زرماکارون وزن 2500 گرم فرم: رشته‌ای
رشته آشی زرماکارون وزن 400 گرم
ماکارونی، پاستا و رشته
رشته آشی زرماکارون وزن 400 گرم زرماکارون 30,700 4 فروردین 30,700 40,000
رشته آشی زرماکارون وزن 400 گرم فرم: رشته‌ای
رشته آشی زرماکارون وزن 500 گرم
ماکارونی، پاستا و رشته
رشته آشی زرماکارون وزن 500 گرم زرماکارون 68,000 10 اردیبهشت 68,000 68,000
رشته آشی زرماکارون وزن 500 گرم فرم: رشته‌ای
رشته آشی سمیه مقدار 500 گرم
ماکارونی، پاستا و رشته
رشته آشی سمیه مقدار 500 گرم سمیه 72,000 10 خرداد 79,500 79,500
رشته آشی سمیه مقدار 500 گرم فرم: رشته‌ای
رشته اش انسی مقدار 500 گرم
ماکارونی، پاستا و رشته
رشته اش انسی مقدار 500 گرم انسی 79,500 3 فروردین 79,500 79,500
رشته اش انسی مقدار 500 گرم فرم: رشته‌ای
رشته فرنگی آشیانه‌ ای زر ماکارون مقدار 500 گرم
ماکارونی، پاستا و رشته
رشته فرنگی آشیانه‌ ای زر ماکارون مقدار 500 گرم زرماکارون 68,500 10 اردیبهشت 68,500 68,500
رشته فرنگی آشیانه‌ ای زر ماکارون مقدار 500 گرم فرم: رشته‌ای
رشته فرنگی فرمی فیدلی زر ماکارون مقدار 500 گرم
ماکارونی، پاستا و رشته
رشته فرنگی فرمی فیدلی زر ماکارون مقدار 500 گرم زرماکارون 41,000 5 خرداد 44,500 44,500
رشته فرنگی فرمی فیدلی زر ماکارون مقدار 500 گرم فرم: رشته‌ای
رشته فرنگی فیدلی تک ماکارون مقدار 500 گرمی
ماکارونی، پاستا و رشته
رشته فرنگی فیدلی تک ماکارون مقدار 500 گرمی تک ماکارون 44,500 10 اردیبهشت 44,500 44,500
رشته فرنگی فیدلی تک ماکارون مقدار 500 گرمی فرم: رشته‌ای
رشته پلویی ترخینه مقدار 400 گرم
ماکارونی، پاستا و رشته
رشته پلویی ترخینه مقدار 400 گرم ترخینه 76,000 31 فروردین 76,000 76,000
رشته پلویی ترخینه مقدار 400 گرم فرم: رشته‌ای
لازانیا اسفناج پیش پخت زر ماکارون مقدار 300 گرم
ماکارونی، پاستا و رشته
لازانیا اسفناج پیش پخت زر ماکارون مقدار 300 گرم زرماکارون 85,000 21 فروردین 85,000 85,000
لازانیا اسفناج پیش پخت زر ماکارون مقدار 300 گرم فرم: لازانیا
لازانیا تک ماکارون مقدار 300 گرمی
ماکارونی، پاستا و رشته
لازانیا تک ماکارون مقدار 300 گرمی تک ماکارون 73,000 21 فروردین 73,000 73,000
لازانیا تک ماکارون مقدار 300 گرمی فرم: لازانیا
لازانیا مانا مقدار 500 گرم
ماکارونی، پاستا و رشته
لازانیا مانا مقدار 500 گرم مانا 105,000 16 اردیبهشت 105,000 105,000
لازانیا مانا مقدار 500 گرم فرم: لازانیا
لازانیا پیش پخت زر ماکارون مقدار 300 گرم
ماکارونی، پاستا و رشته
لازانیا پیش پخت زر ماکارون مقدار 300 گرم زرماکارون 70,000 1 اردیبهشت 70,000 70,000
لازانیا پیش پخت زر ماکارون مقدار 300 گرم فرم: لازانیا
لازانیا پیش پخت زر ماکارون مقدار 500 گرم
ماکارونی، پاستا و رشته
لازانیا پیش پخت زر ماکارون مقدار 500 گرم زرماکارون 119,000 13 فروردین 119,000 119,000
لازانیا پیش پخت زر ماکارون مقدار 500 گرم فرم: لازانیا
لازانیا چیلی پیش پخت زر ماکارون مقدار 300 گرم
ماکارونی، پاستا و رشته
لازانیا چیلی پیش پخت زر ماکارون مقدار 300 گرم زرماکارون 85,000 10 اردیبهشت 85,000 85,000
لازانیا چیلی پیش پخت زر ماکارون مقدار 300 گرم فرم: لازانیا
ماکارونی آشیانه‌ ای با طعم سبزیجات زر ماکارون مقدار 500 گرم
ماکارونی، پاستا و رشته
ماکارونی آشیانه‌ ای با طعم سبزیجات زر ماکارون مقدار 500 گرم زرماکارون 65,000 10 خرداد 65,000 67,000
ماکارونی آشیانه‌ ای با طعم سبزیجات زر ماکارون مقدار 500 گرم فرم: آشیانه ای
ماکارونی آشیانه‌ ای زر ماکارون مقدار 500 گرم
ماکارونی، پاستا و رشته
ماکارونی آشیانه‌ ای زر ماکارون مقدار 500 گرم زرماکارون 120,000 31 اردیبهشت 68,500 68,500
ماکارونی آشیانه‌ ای زر ماکارون مقدار 500 گرم فرم: آشیانه ای
ماکارونی آلفابت تک ماکارون مقدار 500 گرمی
ماکارونی، پاستا و رشته
ماکارونی آلفابت تک ماکارون مقدار 500 گرمی تک ماکارون 44,500 10 اردیبهشت 44,500 44,500
ماکارونی آلفابت تک ماکارون مقدار 500 گرمی فرم: فانتزی
ماکارونی اسپیرال جهان مقدار 500 گرم
ماکارونی، پاستا و رشته
ماکارونی اسپیرال جهان مقدار 500 گرم چای جهان 44,500 10 اردیبهشت 44,500 44,500
ماکارونی اسپیرال جهان مقدار 500 گرم فرم: پیچی
ماکارونی جهان مقدار 500 گرم
ماکارونی، پاستا و رشته
ماکارونی جهان مقدار 500 گرم چای جهان 32,000 13 فروردین 32,000 32,000
ماکارونی جهان مقدار 500 گرم فرم: رشته‌ای
ماکارونی جهان مقدار 700 گرم
ماکارونی، پاستا و رشته
ماکارونی جهان مقدار 700 گرم چای جهان 46,400 4 فروردین 46,400 54,500
ماکارونی جهان مقدار 700 گرم فرم: رشته‌ای
ماکارونی زر ماکارون قطر 1.2 مقدار 500 گرم
ماکارونی، پاستا و رشته
ماکارونی زر ماکارون قطر 1.2 مقدار 500 گرم زرماکارون 40,000 10 اردیبهشت 40,000 40,000
ماکارونی زر ماکارون قطر 1.2 مقدار 500 گرم فرم: رشته‌ای
ماکارونی زنگوله ای تک ماکارون مقدار 500 گرمی
ماکارونی، پاستا و رشته
ماکارونی زنگوله ای تک ماکارون مقدار 500 گرمی تک ماکارون 44,500 10 اردیبهشت 44,500 44,500
ماکارونی زنگوله ای تک ماکارون مقدار 500 گرمی فرم: فانتزی
ماکارونی زیتی تک ماکارون مقدار 500 گرمی
ماکارونی، پاستا و رشته
ماکارونی زیتی تک ماکارون مقدار 500 گرمی تک ماکارون 44,500 10 اردیبهشت 44,500 44,500
ماکارونی زیتی تک ماکارون مقدار 500 گرمی فرم: لوله‌ای
ماکارونی شلز تک ماکارون مقدار 500 گرمی
ماکارونی، پاستا و رشته
ماکارونی شلز تک ماکارون مقدار 500 گرمی تک ماکارون 65,000 31 اردیبهشت 44,500 44,500
ماکارونی شلز تک ماکارون مقدار 500 گرمی فرم: پیچی
ماکارونی شلز جهان مقدار 500 گرم
ماکارونی، پاستا و رشته
ماکارونی شلز جهان مقدار 500 گرم چای جهان 44,500 10 اردیبهشت 37,900 44,500
ماکارونی شلز جهان مقدار 500 گرم فرم: پیچی
ماکارونی شلز زر ماکارون مقدار 500 گرم
ماکارونی، پاستا و رشته
ماکارونی شلز زر ماکارون مقدار 500 گرم زرماکارون 41,000 10 خرداد 44,500 44,500
ماکارونی شلز زر ماکارون مقدار 500 گرم فرم: صدفی
ماکارونی شلز سبزیجات تک ماکارون مقدار 500 گرمی
ماکارونی، پاستا و رشته
ماکارونی شلز سبزیجات تک ماکارون مقدار 500 گرمی تک ماکارون 84,900 31 اردیبهشت 61,000 61,000
ماکارونی شلز سبزیجات تک ماکارون مقدار 500 گرمی فرم: صدفی
ماکارونی شلز سبزیجات زر ماکارون مقدار 500 گرم
ماکارونی، پاستا و رشته
ماکارونی شلز سبزیجات زر ماکارون مقدار 500 گرم زرماکارون 53,000 10 اردیبهشت 53,000 53,000
ماکارونی شلز سبزیجات زر ماکارون مقدار 500 گرم فرم: صدفی
مجموع موارد: 79 عدد در 2 صفحه