شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت غلات

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
آرد برنج ترخینه مقدار 200 گرم
غلات
آرد برنج ترخینه مقدار 200 گرم ترخینه 66,000 06:07:25 66,000 66,000
آرد برنج ترخینه مقدار 200 گرم
آرد برنج سبزنام -100گرم
غلات
آرد برنج سبزنام -100گرم سبزنام 40,000 10 اردیبهشت 40,000 40,000
آرد برنج سبزنام -100گرم
آرد برنج هدیه طلا - 300 گرم
غلات
آرد برنج هدیه طلا - 300 گرم هدیه طلا 125,000 06:07:24 125,000 125,000
آرد برنج هدیه طلا - 300 گرم ارگانیک: خیر تراریخته: خیر
آرد سفید تک ماکارون مقدار 900 گرم
غلات
آرد سفید تک ماکارون مقدار 900 گرم تک ماکارون 64,000 18 اردیبهشت 64,000 64,000
آرد سفید تک ماکارون مقدار 900 گرم
آرد سفید گندم زرماکارون وزن 900 گرم
غلات
آرد سفید گندم زرماکارون وزن 900 گرم زرماکارون 96,000 06:07:24 96,000 113,000
آرد سفید گندم زرماکارون وزن 900 گرم
آرد سفید گندم گلستان - 450 گرم
غلات
آرد سفید گندم گلستان - 450 گرم گلستان 75,000 06:07:25 75,000 75,000
آرد سفید گندم گلستان - 450 گرم
آرد سویا برتر مقدار 200 گرم
غلات
آرد سویا برتر مقدار 200 گرم برتر 85,000 10 اردیبهشت 85,000 85,000
آرد سویا برتر مقدار 200 گرم
آرد میگو پفکی برتر مقدار 250 گرم
غلات
آرد میگو پفکی برتر مقدار 250 گرم برتر 140,000 06:07:26 140,000 140,000
آرد میگو پفکی برتر مقدار 250 گرم
آرد نخودچی برتر مقدار 300 گرم
غلات
آرد نخودچی برتر مقدار 300 گرم برتر 105,000 10 اردیبهشت 105,000 105,000
آرد نخودچی برتر مقدار 300 گرم
آرد نخودچی ترخینه مقدار 200 گرم
غلات
آرد نخودچی ترخینه مقدار 200 گرم ترخینه 50,000 06:07:25 50,000 50,000
آرد نخودچی ترخینه مقدار 200 گرم
آرد نخودچی تردک مقدار 200 گرم
غلات
آرد نخودچی تردک مقدار 200 گرم تردک 85,000 06:07:26 85,000 85,000
آرد نخودچی تردک مقدار 200 گرم
آرد نخودچی کرالیچین  مقدار 60 گرم
غلات
آرد نخودچی کرالیچین مقدار 60 گرم کرالیچین 27,000 06:07:25 27,000 27,000
آرد نخودچی کرالیچین مقدار 60 گرم
آرد نخودچی کرالیچین مقدار 500 گرم
غلات
آرد نخودچی کرالیچین مقدار 500 گرم کرالیچین 107,000 06:07:24 107,000 107,000
آرد نخودچی کرالیچین مقدار 500 گرم
آرد گندم تردک مقدار 300 گرم
غلات
آرد گندم تردک مقدار 300 گرم تردک 59,000 06:07:25 59,000 59,000
آرد گندم تردک مقدار 300 گرم
آردنخودچی سبزنام -100گرم
غلات
آردنخودچی سبزنام -100گرم سبزنام 50,000 10 اردیبهشت 50,000 50,000
آردنخودچی سبزنام -100گرم
بلغور جو همدل وزن 900 گرم
غلات
بلغور جو همدل وزن 900 گرم همدل 90,000 06:07:26 90,000 90,000
بلغور جو همدل وزن 900 گرم
بلغور گندم تردک مقدار 350 گرم
غلات
بلغور گندم تردک مقدار 350 گرم تردک 68,000 06:07:25 68,000 68,000
بلغور گندم تردک مقدار 350 گرم
جو دو سر پرک نیمه آماده هاتی کارا مقدار 450 گرم
غلات
جو دو سر پرک نیمه آماده هاتی کارا مقدار 450 گرم هاتی کارا 329,000 06:07:25 329,000 329,000
جو دو سر پرک نیمه آماده هاتی کارا مقدار 450 گرم
جو دو سر پرک هاتی کارا مقدار 500 گرم
غلات
جو دو سر پرک هاتی کارا مقدار 500 گرم هاتی کارا 266,000 06:07:24 266,000 266,000
جو دو سر پرک هاتی کارا مقدار 500 گرم
جو پرک تردک مقدار 200 گرم
غلات
جو پرک تردک مقدار 200 گرم تردک 68,000 06:07:26 68,000 68,000
جو پرک تردک مقدار 200 گرم
جو پرک سبزان وزن 200 گرم
غلات
جو پرک سبزان وزن 200 گرم سبزان 70,000 4 فروردین 70,000 70,000
جو پرک سبزان وزن 200 گرم
جو پرک هاتی کارا مقدار 200 گرم
غلات
جو پرک هاتی کارا مقدار 200 گرم هاتی کارا 54,000 06:07:25 54,000 54,000
جو پرک هاتی کارا مقدار 200 گرم
جو پرک همدل مقدار 800 گرم
غلات
جو پرک همدل مقدار 800 گرم همدل 112,000 06:07:25 112,000 112,000
جو پرک همدل مقدار 800 گرم
جو پرک و پوست کنده سبزنام - مجموعه 2 عددی
غلات
جو پرک و پوست کنده سبزنام - مجموعه 2 عددی سبزنام 100,000 10 اردیبهشت 100,000 100,000
جو پرک و پوست کنده سبزنام - مجموعه 2 عددی
جو پرک گلها مقدار 170 گرم
غلات
جو پرک گلها مقدار 170 گرم گلها 56,000 06:07:26 56,000 56,000
جو پرک گلها مقدار 170 گرم
جو پوست کنده تردک مقدار 300 گرم
غلات
جو پوست کنده تردک مقدار 300 گرم تردک 68,000 06:07:26 68,000 68,000
جو پوست کنده تردک مقدار 300 گرم
جو پوست کنده سبزنام - 300 گرم
غلات
جو پوست کنده سبزنام - 300 گرم سبزنام 60,000 10 اردیبهشت 60,000 60,000
جو پوست کنده سبزنام - 300 گرم
جوپرک سبزنام -200 گرم
غلات
جوپرک سبزنام -200 گرم سبزنام 60,000 10 اردیبهشت 60,000 60,000
جوپرک سبزنام -200 گرم
ذرت تیبا آمریکایی کرالیچین مقدار 700 گرم
غلات
ذرت تیبا آمریکایی کرالیچین مقدار 700 گرم کرالیچین 156,000 10 اردیبهشت 156,000 156,000
ذرت تیبا آمریکایی کرالیچین مقدار 700 گرم
سبوس برنج به مالت مقدار 200 گرم
غلات
سبوس برنج به مالت مقدار 200 گرم به مالت 85,000 06:07:24 85,000 85,000
سبوس برنج به مالت مقدار 200 گرم
سویا سبزنام- 180 گرم
غلات
سویا سبزنام- 180 گرم سبزنام 37,000 06:07:26 37,000 37,000
سویا سبزنام- 180 گرم
مافین شکلاتی بن سا مقدار 357 گرم
غلات
مافین شکلاتی بن سا مقدار 357 گرم بن سا 125,000 10 اردیبهشت 108,900 125,000
مافین شکلاتی بن سا مقدار 357 گرم
مافین وانیلی بن سا مقدار 357 گرم
غلات
مافین وانیلی بن سا مقدار 357 گرم بن سا 109,900 4 فروردین 109,900 149,000
مافین وانیلی بن سا مقدار 357 گرم
وانیل کرالیچین وزن 20 گرم
غلات
وانیل کرالیچین وزن 20 گرم کرالیچین 165,000 10 اردیبهشت 165,000 165,000
وانیل کرالیچین وزن 20 گرم
پودر بامیه بن سا مقدار 250 گرم
غلات
پودر بامیه بن سا مقدار 250 گرم بن سا 93,000 3 فروردین 93,000 93,000
پودر بامیه بن سا مقدار 250 گرم
پودر براونی مرطوب رشد مقدار 400 گرم
غلات
پودر براونی مرطوب رشد مقدار 400 گرم رشد 215,000 06:07:25 215,000 215,000
پودر براونی مرطوب رشد مقدار 400 گرم
پودر جو جوانه زده به مالت مقدار 200 گرم
غلات
پودر جو جوانه زده به مالت مقدار 200 گرم 64,000 3 فروردین 64,000 64,000
پودر جو جوانه زده به مالت مقدار 200 گرم
پودر ماگ کیک کاکائویی زر ماکارون مقدار 380 گرم
غلات
پودر ماگ کیک کاکائویی زر ماکارون مقدار 380 گرم زرماکارون 100,000 2 اردیبهشت 100,000 100,000
پودر ماگ کیک کاکائویی زر ماکارون مقدار 380 گرم ارگانیک: خیر تراریخته: خیر
پودر پنکیک رشد مقدار 250 گرم
غلات
پودر پنکیک رشد مقدار 250 گرم رشد 149,500 06:07:24 149,500 149,500
پودر پنکیک رشد مقدار 250 گرم
پودر پنکیک کاکائویی رشد مقدار 250 گرم
غلات
پودر پنکیک کاکائویی رشد مقدار 250 گرم رشد 149,500 06:07:25 149,500 149,500
پودر پنکیک کاکائویی رشد مقدار 250 گرم
پودر کیک آناناس نازتک - 400 گرم
غلات
پودر کیک آناناس نازتک - 400 گرم نازتک 143,500 06:07:25 143,500 156,300
پودر کیک آناناس نازتک - 400 گرم
پودر کیک با طعم جو زر ماکارون وزن 500 گرم
غلات
پودر کیک با طعم جو زر ماکارون وزن 500 گرم زرماکارون 129,500 10 اردیبهشت 129,500 129,500
پودر کیک با طعم جو زر ماکارون وزن 500 گرم
پودر کیک با طعم زنجبیلی زر ماکارون وزن 500 گرم
غلات
پودر کیک با طعم زنجبیلی زر ماکارون وزن 500 گرم زرماکارون 129,500 10 اردیبهشت 129,500 129,500
پودر کیک با طعم زنجبیلی زر ماکارون وزن 500 گرم
پودر کیک با طعم کاراملی زر ماکارون وزن 250 گرم
غلات
پودر کیک با طعم کاراملی زر ماکارون وزن 250 گرم زرماکارون 99,000 3 فروردین 99,000 99,000
پودر کیک با طعم کاراملی زر ماکارون وزن 250 گرم
پودر کیک توت فرنگی انسی مقدار 500 گرم
غلات
پودر کیک توت فرنگی انسی مقدار 500 گرم انسی 125,500 4 فروردین 125,500 125,500
پودر کیک توت فرنگی انسی مقدار 500 گرم
پودر کیک توت فرنگی بن سا مقدار 500 گرم
غلات
پودر کیک توت فرنگی بن سا مقدار 500 گرم بن سا 117,000 06:07:24 117,000 117,000
پودر کیک توت فرنگی بن سا مقدار 500 گرم
پودر کیک توت فرنگی زر ماکارون وزن 500 گرم
غلات
پودر کیک توت فرنگی زر ماکارون وزن 500 گرم زرماکارون 192,000 06:07:25 192,000 192,000
پودر کیک توت فرنگی زر ماکارون وزن 500 گرم
پودر کیک توت فرنگی نازتک -400 گرم
غلات
پودر کیک توت فرنگی نازتک -400 گرم نازتک 156,300 06:07:25 151,500 156,300
پودر کیک توت فرنگی نازتک -400 گرم
پودر کیک دارچینی با کشمش وزن 370 گرم
غلات
پودر کیک دارچینی با کشمش وزن 370 گرم زرماکارون 129,500 10 اردیبهشت 129,500 129,500
پودر کیک دارچینی با کشمش وزن 370 گرم ارگانیک: خیر تراریخته: خیر
پودر کیک دنات بن سا مقدار 500 گرم
غلات
پودر کیک دنات بن سا مقدار 500 گرم بن سا 149,000 06:07:25 149,000 149,000
پودر کیک دنات بن سا مقدار 500 گرم
مجموع موارد: 89 عدد در 2 صفحه