شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت سبزی خشک و پودر جوانه

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
ترخان خشک همیشک مقدار 120 گرم
سبزی خشک و پودر جوانه
ترخان خشک همیشک مقدار 120 گرم همیشک 156,000 2 اردیبهشت 156,000 156,000
ترخان خشک همیشک مقدار 120 گرم
ترخون خشک آلاگون مقدار 300 گرم
سبزی خشک و پودر جوانه
ترخون خشک آلاگون مقدار 300 گرم آلاگون 239,000 22 شهریور 300,000 300,000
ترخون خشک آلاگون مقدار 300 گرم
ترخون خشک برتر مقدار 70 گرم
سبزی خشک و پودر جوانه
ترخون خشک برتر مقدار 70 گرم برتر 120,000 6 مرداد 107,000 107,000
ترخون خشک برتر مقدار 70 گرم
ترخون خشک خشکپاک مقدار 70 گرم
سبزی خشک و پودر جوانه
ترخون خشک خشکپاک مقدار 70 گرم خشکپاک 88,000 8 مرداد 75,000 78,000
ترخون خشک خشکپاک مقدار 70 گرم
جعفری خشک همیشک مقدار 120 گرم
سبزی خشک و پودر جوانه
جعفری خشک همیشک مقدار 120 گرم همیشک 217,000 23 تیر 204,000 255,000
جعفری خشک همیشک مقدار 120 گرم
ریحان خشک همیشک مقدار 120 گرم
سبزی خشک و پودر جوانه
ریحان خشک همیشک مقدار 120 گرم همیشک 167,000 4 فروردین 167,000 167,000
ریحان خشک همیشک مقدار 120 گرم
زیره گلها مقدار 50 گرم
سبزی خشک و پودر جوانه
زیره گلها مقدار 50 گرم گلها 108,000 14 فروردین 108,000 108,000
زیره گلها مقدار 50 گرم
سبزی آش خشک سبزان مقدار 50 گرم
سبزی خشک و پودر جوانه
سبزی آش خشک سبزان مقدار 50 گرم سبزان 99,900 8 مرداد 99,900 99,900
سبزی آش خشک سبزان مقدار 50 گرم
سبزی جعفری خشک تروند - 100 گرم
سبزی خشک و پودر جوانه
سبزی جعفری خشک تروند - 100 گرم تروند 158,000 22 شهریور 150,000 150,000
سبزی جعفری خشک تروند - 100 گرم
سبزی جعفری خشک کرالیچین - 150 گرم
سبزی خشک و پودر جوانه
سبزی جعفری خشک کرالیچین - 150 گرم کرالیچین 148,000 23 تیر 139,000 148,000
سبزی جعفری خشک کرالیچین - 150 گرم
سبزی خشک آش آلاگون مقدار 300 گرم
سبزی خشک و پودر جوانه
سبزی خشک آش آلاگون مقدار 300 گرم آلاگون 300,000 10 اردیبهشت 300,000 300,000
سبزی خشک آش آلاگون مقدار 300 گرم
سبزی خشک ریحان آلاگون مقدار 300 گرم
سبزی خشک و پودر جوانه
سبزی خشک ریحان آلاگون مقدار 300 گرم آلاگون 300,000 23 مرداد 240,000 255,000
سبزی خشک ریحان آلاگون مقدار 300 گرم
سبزی خشک سبزنام - 50 گرم مجموعه 3 عددی
سبزی خشک و پودر جوانه
سبزی خشک سبزنام - 50 گرم مجموعه 3 عددی سبزنام 150,000 24 خرداد 150,000 150,000
سبزی خشک سبزنام - 50 گرم مجموعه 3 عددی
سبزی خشک سبزی پلو آلاگون مقدار 300 گرم
سبزی خشک و پودر جوانه
سبزی خشک سبزی پلو آلاگون مقدار 300 گرم آلاگون 300,000 8 مرداد 240,000 255,000
سبزی خشک سبزی پلو آلاگون مقدار 300 گرم
سبزی خشک سوپ آلاگون مقدار 300 گرم
سبزی خشک و پودر جوانه
سبزی خشک سوپ آلاگون مقدار 300 گرم آلاگون 300,000 23 مرداد 240,000 255,000
سبزی خشک سوپ آلاگون مقدار 300 گرم
سبزی خشک شنبلیله آلاگون مقدار 300 گرم
سبزی خشک و پودر جوانه
سبزی خشک شنبلیله آلاگون مقدار 300 گرم آلاگون 255,000 5 تیر 240,000 255,000
سبزی خشک شنبلیله آلاگون مقدار 300 گرم
سبزی خشک قرمه آلاگون مقدار 300 گرم
سبزی خشک و پودر جوانه
سبزی خشک قرمه آلاگون مقدار 300 گرم آلاگون 300,000 24 خرداد 300,000 300,000
سبزی خشک قرمه آلاگون مقدار 300 گرم
سبزی خشک قرمه سبزی تیار مقدار 180گرم
سبزی خشک و پودر جوانه
سبزی خشک قرمه سبزی تیار مقدار 180گرم تیار 140,000 31 فروردین 140,000 140,000
سبزی خشک قرمه سبزی تیار مقدار 180گرم
سبزی خشک مرزه آلاگون مقدار 300 گرم
سبزی خشک و پودر جوانه
سبزی خشک مرزه آلاگون مقدار 300 گرم آلاگون 300,000 23 مرداد 216,000 300,000
سبزی خشک مرزه آلاگون مقدار 300 گرم
سبزی خشک نعنا جعفری آلاگون مقدار 300 گرم
سبزی خشک و پودر جوانه
سبزی خشک نعنا جعفری آلاگون مقدار 300 گرم آلاگون 230,000 8 مرداد 219,000 224,000
سبزی خشک نعنا جعفری آلاگون مقدار 300 گرم
سبزی خشک پلویی تیار مقدار 180 گرم
سبزی خشک و پودر جوانه
سبزی خشک پلویی تیار مقدار 180 گرم تیار 140,000 18 اردیبهشت 140,000 140,000
سبزی خشک پلویی تیار مقدار 180 گرم
سبزی خشک کوکو تیار مقدار 180گرم
سبزی خشک و پودر جوانه
سبزی خشک کوکو تیار مقدار 180گرم تیار 140,000 25 خرداد 140,000 140,000
سبزی خشک کوکو تیار مقدار 180گرم
سبزی خشک گشنیز آلاگون مقدار 300 گرم
سبزی خشک و پودر جوانه
سبزی خشک گشنیز آلاگون مقدار 300 گرم آلاگون 300,000 8 مرداد 255,000 300,000
سبزی خشک گشنیز آلاگون مقدار 300 گرم
سبزی شنبلیله خشک تروند - 100 گرم
سبزی خشک و پودر جوانه
سبزی شنبلیله خشک تروند - 100 گرم تروند 158,000 17 شهریور 150,000 150,000
سبزی شنبلیله خشک تروند - 100 گرم
سبزی شنبلیله خشک سبزان مقدار 50 گرم
سبزی خشک و پودر جوانه
سبزی شنبلیله خشک سبزان مقدار 50 گرم سبزان 102,800 12 شهریور 102,800 102,800
سبزی شنبلیله خشک سبزان مقدار 50 گرم
سبزی شوید خشک تروند - 100 گرم
سبزی خشک و پودر جوانه
سبزی شوید خشک تروند - 100 گرم تروند 150,000 23 مرداد 150,000 150,000
سبزی شوید خشک تروند - 100 گرم
سبزی شوید سبزنام - 50 گرم
سبزی خشک و پودر جوانه
سبزی شوید سبزنام - 50 گرم سبزنام 60,000 23 مرداد 60,000 60,000
سبزی شوید سبزنام - 50 گرم
سبزی قورمه خشک برتر مقدار 100 گرم
سبزی خشک و پودر جوانه
سبزی قورمه خشک برتر مقدار 100 گرم برتر 110,000 6 مرداد 100,000 105,000
سبزی قورمه خشک برتر مقدار 100 گرم
سبزی قورمه خشک برتر مقدار 70 گرم
سبزی خشک و پودر جوانه
سبزی قورمه خشک برتر مقدار 70 گرم برتر 75,000 23 تیر 75,000 75,000
سبزی قورمه خشک برتر مقدار 70 گرم
سبزی ماهی خشک برتر مقدار 70 گرم
سبزی خشک و پودر جوانه
سبزی ماهی خشک برتر مقدار 70 گرم برتر 80,000 22 شهریور 79,000 85,000
سبزی ماهی خشک برتر مقدار 70 گرم
سبزی نعناع خشک تروند - 100 گرم
سبزی خشک و پودر جوانه
سبزی نعناع خشک تروند - 100 گرم تروند 150,000 23 مرداد 150,000 150,000
سبزی نعناع خشک تروند - 100 گرم
سبزی پلو خشک برتر مقدار 100 گرم
سبزی خشک و پودر جوانه
سبزی پلو خشک برتر مقدار 100 گرم برتر 105,000 7 شهریور 110,000 110,000
سبزی پلو خشک برتر مقدار 100 گرم
سبزی پلو خشک برتر مقدار 50 گرم
سبزی خشک و پودر جوانه
سبزی پلو خشک برتر مقدار 50 گرم برتر 65,000 10 اردیبهشت 65,000 65,000
سبزی پلو خشک برتر مقدار 50 گرم
سبزی کوفته خشک خشکپاک مقدار 70 گرم
سبزی خشک و پودر جوانه
سبزی کوفته خشک خشکپاک مقدار 70 گرم خشکپاک 59,000 27 شهریور 58,000 58,000
سبزی کوفته خشک خشکپاک مقدار 70 گرم
سبزی کوکو خشک برتر مقدار 100 گرم
سبزی خشک و پودر جوانه
سبزی کوکو خشک برتر مقدار 100 گرم برتر 110,000 8 مرداد 110,000 110,000
سبزی کوکو خشک برتر مقدار 100 گرم
سبزی گشنیز خشک نیوگرین-100 گرم
سبزی خشک و پودر جوانه
سبزی گشنیز خشک نیوگرین-100 گرم نیوگرین 100,000 23 مرداد 100,000 100,000
سبزی گشنیز خشک نیوگرین-100 گرم
شوید خشک برتر مقدار 180 گرم
سبزی خشک و پودر جوانه
شوید خشک برتر مقدار 180 گرم برتر 171,000 3 فروردین 171,000 171,000
شوید خشک برتر مقدار 180 گرم
شوید خشک برتر مقدار 30 گرم
سبزی خشک و پودر جوانه
شوید خشک برتر مقدار 30 گرم برتر 60,000 23 مرداد 50,000 50,000
شوید خشک برتر مقدار 30 گرم
شوید خشک خشکپاک مقدار 70 گرم
سبزی خشک و پودر جوانه
شوید خشک خشکپاک مقدار 70 گرم خشکپاک 83,000 8 مرداد 71,000 71,000
شوید خشک خشکپاک مقدار 70 گرم
شوید خشک همیشک مقدار 120 گرم
سبزی خشک و پودر جوانه
شوید خشک همیشک مقدار 120 گرم همیشک 195,000 4 فروردین 195,000 195,000
شوید خشک همیشک مقدار 120 گرم
نعنا خشک برتر مقدار 100 گرم
سبزی خشک و پودر جوانه
نعنا خشک برتر مقدار 100 گرم برتر 190,000 23 مرداد 143,000 143,000
نعنا خشک برتر مقدار 100 گرم
نعنا خشک تیار  مقدار 180گرم
سبزی خشک و پودر جوانه
نعنا خشک تیار مقدار 180گرم تیار 117,000 26 اردیبهشت 117,000 117,000
نعنا خشک تیار مقدار 180گرم
نعناع خشک آلاگون مقدار 300 گرم
سبزی خشک و پودر جوانه
نعناع خشک آلاگون مقدار 300 گرم آلاگون 255,000 9 تیر 300,000 300,000
نعناع خشک آلاگون مقدار 300 گرم
نعناع خشک خشکپاک مقدار 70 گرم
سبزی خشک و پودر جوانه
نعناع خشک خشکپاک مقدار 70 گرم خشکپاک 74,000 13 مرداد 71,000 83,000
نعناع خشک خشکپاک مقدار 70 گرم
نعناع خشک همیشک مقدار 120 گرم
سبزی خشک و پودر جوانه
نعناع خشک همیشک مقدار 120 گرم همیشک 143,000 4 فروردین 143,000 143,000
نعناع خشک همیشک مقدار 120 گرم
نعناع خشک کرالیچین مقدار 40 گرم
سبزی خشک و پودر جوانه
نعناع خشک کرالیچین مقدار 40 گرم کرالیچین 35,000 15 خرداد 35,000 35,000
نعناع خشک کرالیچین مقدار 40 گرم
پودر جوانه شنبلیله جوانه آفتاب مقدار 150 گرم
سبزی خشک و پودر جوانه
پودر جوانه شنبلیله جوانه آفتاب مقدار 150 گرم جوانه آفتاب 129,000 13 اردیبهشت 129,000 129,000
پودر جوانه شنبلیله جوانه آفتاب مقدار 150 گرم
پودر جوانه عدس جوانه آفتاب مقدار 200 گرم
سبزی خشک و پودر جوانه
پودر جوانه عدس جوانه آفتاب مقدار 200 گرم جوانه آفتاب 169,000 2 اردیبهشت 169,000 169,000
پودر جوانه عدس جوانه آفتاب مقدار 200 گرم
پودر جوانه ماش جوانه آفتاب مقدار 200 گرم
سبزی خشک و پودر جوانه
پودر جوانه ماش جوانه آفتاب مقدار 200 گرم جوانه آفتاب 124,800 4 فروردین 124,800 168,000
پودر جوانه ماش جوانه آفتاب مقدار 200 گرم
پودر جوانه یونجه جوانه آفتاب مقدار 150 گرم
سبزی خشک و پودر جوانه
پودر جوانه یونجه جوانه آفتاب مقدار 150 گرم جوانه آفتاب 228,000 18 فروردین 228,000 228,000
پودر جوانه یونجه جوانه آفتاب مقدار 150 گرم
مجموع موارد: 54 عدد در 2 صفحه