شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت زیتون

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
اسلایس زیتون دلفین - 2.5 کیلوگرم
زیتون
اسلایس زیتون دلفین - 2.5 کیلوگرم دلفین 1,450,000 06:07:25 1,450,000 1,450,000
اسلایس زیتون دلفین - 2.5 کیلوگرم
ترشی مخلوط زیتون با فلفل دلمه اصالت مقدار 680 گرم
زیتون
ترشی مخلوط زیتون با فلفل دلمه اصالت مقدار 680 گرم اصالت 165,000 10 اردیبهشت 165,000 165,000
ترشی مخلوط زیتون با فلفل دلمه اصالت مقدار 680 گرم
زیتون بدون هسته پیک وزن 650 گرم
زیتون
زیتون بدون هسته پیک وزن 650 گرم پیک 260,000 06:07:25 260,000 260,000
زیتون بدون هسته پیک وزن 650 گرم
زیتون بی هسته دلفین  - 75 گرم
زیتون
زیتون بی هسته دلفین - 75 گرم دلفین 50,000 06:07:25 48,000 50,000
زیتون بی هسته دلفین - 75 گرم
زیتون بی هسته دلفین - 270 گرم
زیتون
زیتون بی هسته دلفین - 270 گرم دلفین 180,000 5 خرداد 180,000 200,000
زیتون بی هسته دلفین - 270 گرم
زیتون بی هسته ویژه دلفین - 270 گرم
زیتون
زیتون بی هسته ویژه دلفین - 270 گرم دلفین 200,000 06:07:24 200,000 200,000
زیتون بی هسته ویژه دلفین - 270 گرم
زیتون بی هسته کم نمک دلفین - 1 کیلوگرم
زیتون
زیتون بی هسته کم نمک دلفین - 1 کیلوگرم دلفین 620,000 06:07:24 589,000 620,000
زیتون بی هسته کم نمک دلفین - 1 کیلوگرم
زیتون سبز بدون هسته سبز دشت مقدار 1000 گرم
زیتون
زیتون سبز بدون هسته سبز دشت مقدار 1000 گرم سبز دشت 383,000 4 فروردین 383,000 383,000
زیتون سبز بدون هسته سبز دشت مقدار 1000 گرم نوع: سبز رنگ
زیتون سبز برش خورده سبز دشت مقدار 490 گرم
زیتون
زیتون سبز برش خورده سبز دشت مقدار 490 گرم سبز دشت 230,000 4 فروردین 230,000 230,000
زیتون سبز برش خورده سبز دشت مقدار 490 گرم نوع: سبز رنگ
زیتون سبز شور درسته با هسته درشت لویه مقدار ۶۵۰ گرم
زیتون
زیتون سبز شور درسته با هسته درشت لویه مقدار ۶۵۰ گرم لویه 229,900 06:07:25 229,900 229,900
زیتون سبز شور درسته با هسته درشت لویه مقدار ۶۵۰ گرم
زیتون سبز فرآیند شده با هسته معمولی لویه مقدار ۶۵۰ گرم
زیتون
زیتون سبز فرآیند شده با هسته معمولی لویه مقدار ۶۵۰ گرم لویه 199,900 06:07:25 199,900 199,900
زیتون سبز فرآیند شده با هسته معمولی لویه مقدار ۶۵۰ گرم
زیتون سیاه سبزینه تک مقدار 700 گرم
زیتون
زیتون سیاه سبزینه تک مقدار 700 گرم سبزینه تک 190,000 4 فروردین 190,000 190,000
زیتون سیاه سبزینه تک مقدار 700 گرم
زیتون شور اصالت مدل ممتاز مقدار 680 گرم
زیتون
زیتون شور اصالت مدل ممتاز مقدار 680 گرم اصالت 167,000 06:07:24 167,000 167,000
زیتون شور اصالت مدل ممتاز مقدار 680 گرم
زیتون شور اصالت وزن 1.5 کیلوگرم
زیتون
زیتون شور اصالت وزن 1.5 کیلوگرم اصالت 315,000 12 خرداد 315,000 315,000
زیتون شور اصالت وزن 1.5 کیلوگرم
زیتون شور بدون هسته سبزینه تک مقدار 630 گرم
زیتون
زیتون شور بدون هسته سبزینه تک مقدار 630 گرم سبزینه تک 180,000 4 فروردین 180,000 180,000
زیتون شور بدون هسته سبزینه تک مقدار 630 گرم
زیتون شور بی هسته بیژن وزن 630 گرم
زیتون
زیتون شور بی هسته بیژن وزن 630 گرم بیژن 228,000 10 اردیبهشت 228,000 228,000
زیتون شور بی هسته بیژن وزن 630 گرم
زیتون شور بی هسته سبز دشت  مقدار 490 گرم
زیتون
زیتون شور بی هسته سبز دشت مقدار 490 گرم سبز دشت 220,000 4 فروردین 220,000 220,000
زیتون شور بی هسته سبز دشت مقدار 490 گرم نوع: سبز رنگ
زیتون شور درشت سبز دشت مقدار 680 گرم
زیتون
زیتون شور درشت سبز دشت مقدار 680 گرم سبز دشت 218,000 4 فروردین 218,000 218,000
زیتون شور درشت سبز دشت مقدار 680 گرم نوع: سبز رنگ
زیتون شور سبز دشت مقدار 1000 گرم
زیتون
زیتون شور سبز دشت مقدار 1000 گرم سبز دشت 307,000 3 فروردین 307,000 307,000
زیتون شور سبز دشت مقدار 1000 گرم نوع: سبز رنگ
زیتون شور هسته ‌دار معمولی آرشیا مقدار 660 گرم
زیتون
زیتون شور هسته ‌دار معمولی آرشیا مقدار 660 گرم آرشیا 200,000 4 فروردین 200,000 200,000
زیتون شور هسته ‌دار معمولی آرشیا مقدار 660 گرم نوع: سبز رنگ
زیتون شور ورقه شده آرشیا مقدار 660 گرم
زیتون
زیتون شور ورقه شده آرشیا مقدار 660 گرم آرشیا 315,000 06:07:26 315,000 315,000
زیتون شور ورقه شده آرشیا مقدار 660 گرم نوع: سبز رنگ
زیتون شور ویژه بیژن - 680 گرم
زیتون
زیتون شور ویژه بیژن - 680 گرم بیژن 260,000 06:07:25 260,000 260,000
زیتون شور ویژه بیژن - 680 گرم
زیتون شور کامبیز با فلفل دلمه ای مقدار 480 گرم
زیتون
زیتون شور کامبیز با فلفل دلمه ای مقدار 480 گرم کامبیز 187,000 06:07:25 187,000 187,000
زیتون شور کامبیز با فلفل دلمه ای مقدار 480 گرم
زیتون شور کامبیز با فلفل دلمه ای مقدار 680 گرم
زیتون
زیتون شور کامبیز با فلفل دلمه ای مقدار 680 گرم کامبیز 230,000 06:07:25 230,000 230,000
زیتون شور کامبیز با فلفل دلمه ای مقدار 680 گرم
زیتون شور کامبیز مقدار 480 گرم
زیتون
زیتون شور کامبیز مقدار 480 گرم کامبیز 170,000 06:07:24 125,000 170,000
زیتون شور کامبیز مقدار 480 گرم
زیتون ویژه پیک وزن 650 گرم
زیتون
زیتون ویژه پیک وزن 650 گرم پیک 269,000 06:07:25 269,000 269,000
زیتون ویژه پیک وزن 650 گرم
زیتون پرورده آرشیا - 1 کیلوگرم
زیتون
زیتون پرورده آرشیا - 1 کیلوگرم آرشیا 540,000 06:07:24 299,000 540,000
زیتون پرورده آرشیا - 1 کیلوگرم
زیتون پرورده آرشیا - 500 گرم
زیتون
زیتون پرورده آرشیا - 500 گرم آرشیا 315,000 06:07:24 315,000 315,000
زیتون پرورده آرشیا - 500 گرم
زیتون پرورده آرشیا مقدار 230 گرم
زیتون
زیتون پرورده آرشیا مقدار 230 گرم آرشیا 133,000 4 فروردین 133,000 140,000
زیتون پرورده آرشیا مقدار 230 گرم
زیتون پرورده آرشیا مقدار 660 گرم
زیتون
زیتون پرورده آرشیا مقدار 660 گرم آرشیا 410,000 06:07:24 265,000 410,000
زیتون پرورده آرشیا مقدار 660 گرم
زیتون پرورده سبز دشت مقدار 1000 گرم
زیتون
زیتون پرورده سبز دشت مقدار 1000 گرم سبز دشت 558,000 21 فروردین 558,000 558,000
زیتون پرورده سبز دشت مقدار 1000 گرم
زیتون پرورده سبز دشت مقدار 350 گرم
زیتون
زیتون پرورده سبز دشت مقدار 350 گرم سبز دشت 253,000 18 فروردین 253,000 253,000
زیتون پرورده سبز دشت مقدار 350 گرم
زیتون پرورده سبز دشت مقدار 500 گرم
زیتون
زیتون پرورده سبز دشت مقدار 500 گرم سبز دشت 325,000 15 فروردین 325,000 325,000
زیتون پرورده سبز دشت مقدار 500 گرم
زیتون پرورده سنتی ویژه دلفین - 1 کیلوگرم
زیتون
زیتون پرورده سنتی ویژه دلفین - 1 کیلوگرم دلفین 530,000 4 فروردین 530,000 530,000
زیتون پرورده سنتی ویژه دلفین - 1 کیلوگرم
زیتون پرورده سنتی ویژه دلفین - 250 گرم
زیتون
زیتون پرورده سنتی ویژه دلفین - 250 گرم دلفین 132,500 4 فروردین 132,500 132,500
زیتون پرورده سنتی ویژه دلفین - 250 گرم
زیتون پرورده سنتی ویژه دلفین - 500 گرم
زیتون
زیتون پرورده سنتی ویژه دلفین - 500 گرم دلفین 265,000 4 فروردین 265,000 265,000
زیتون پرورده سنتی ویژه دلفین - 500 گرم
زیتون پرورده لبنانی دلفین - 1 کیلوگرم
زیتون
زیتون پرورده لبنانی دلفین - 1 کیلوگرم دلفین 450,000 3 فروردین 450,000 450,000
زیتون پرورده لبنانی دلفین - 1 کیلوگرم
زیتون پرورده لبنانی دلفین - 250 گرم
زیتون
زیتون پرورده لبنانی دلفین - 250 گرم دلفین 112,500 4 فروردین 112,500 112,500
زیتون پرورده لبنانی دلفین - 250 گرم
زیتون پرورده لبنانی دلفین - 4 کیلوگرم
زیتون
زیتون پرورده لبنانی دلفین - 4 کیلوگرم دلفین 1,830,000 06:07:25 1,800,000 1,830,000
زیتون پرورده لبنانی دلفین - 4 کیلوگرم
زیتون پرورده لبنانی دلفین - 500 گرم
زیتون
زیتون پرورده لبنانی دلفین - 500 گرم دلفین 225,000 4 فروردین 225,000 225,000
زیتون پرورده لبنانی دلفین - 500 گرم
زیتون پرورده لبنانی دلفین - 75 گرم
زیتون
زیتون پرورده لبنانی دلفین - 75 گرم دلفین 50,000 06:07:25 48,000 50,000
زیتون پرورده لبنانی دلفین - 75 گرم
زیتون پرورده ممتاز با طعم ترش دلفین - 4 کیلوگرم
زیتون
زیتون پرورده ممتاز با طعم ترش دلفین - 4 کیلوگرم دلفین 2,150,000 06:07:25 2,150,000 2,150,000
زیتون پرورده ممتاز با طعم ترش دلفین - 4 کیلوگرم
زیتون پرورده ممتاز با طعم ترش دلفین - 75 گرم
زیتون
زیتون پرورده ممتاز با طعم ترش دلفین - 75 گرم دلفین 50,000 06:07:25 48,000 50,000
زیتون پرورده ممتاز با طعم ترش دلفین - 75 گرم
زیتون پرورده ممتاز با طعم شیرین دلفین - 4 کیلوگرم
زیتون
زیتون پرورده ممتاز با طعم شیرین دلفین - 4 کیلوگرم دلفین 2,150,000 06:07:25 2,150,000 2,150,000
زیتون پرورده ممتاز با طعم شیرین دلفین - 4 کیلوگرم
زیتون پرورده ممتاز با طعم شیرین دلفین - 75 گرم
زیتون
زیتون پرورده ممتاز با طعم شیرین دلفین - 75 گرم دلفین 50,000 06:07:25 48,000 50,000
زیتون پرورده ممتاز با طعم شیرین دلفین - 75 گرم
زیتون پرورده ویژه دلفین - 250 گرم
زیتون
زیتون پرورده ویژه دلفین - 250 گرم دلفین 195,000 06:07:24 185,300 195,000
زیتون پرورده ویژه دلفین - 250 گرم
زیتون پرورده ویژه دلفین - 4 کیلوگرم
زیتون
زیتون پرورده ویژه دلفین - 4 کیلوگرم دلفین 2,150,000 06:07:24 2,150,000 2,150,000
زیتون پرورده ویژه دلفین - 4 کیلوگرم
زیتون پرورده ویژه دلفین - 75 گرم
زیتون
زیتون پرورده ویژه دلفین - 75 گرم دلفین 50,000 06:07:24 48,000 50,000
زیتون پرورده ویژه دلفین - 75 گرم
زیتون پرورده چیکا - 150 گرم
زیتون
زیتون پرورده چیکا - 150 گرم چیکا 111,000 06:07:25 111,000 111,000
زیتون پرورده چیکا - 150 گرم
زیتون پرورده چیکا مقدار 100 گرم
زیتون
زیتون پرورده چیکا مقدار 100 گرم چیکا 98,000 06:07:25 98,000 98,000
زیتون پرورده چیکا مقدار 100 گرم
مجموع موارد: 51 عدد در 2 صفحه