شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت زعفران، زرشک و تزئینات غذا

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
اسپری زعفران مصطفوی مقدار 110 گرم
زعفران، زرشک و تزئینات غذا
اسپری زعفران مصطفوی مقدار 110 گرم مصطفوی 339,000 5 خرداد 339,000 358,000
اسپری زعفران مصطفوی مقدار 110 گرم شکل زعفران: اسپری
خلال بادام کرالیچین مقدار 30 گرم
زعفران، زرشک و تزئینات غذا
خلال بادام کرالیچین مقدار 30 گرم کرالیچین 157,000 06:07:24 157,000 157,000
خلال بادام کرالیچین مقدار 30 گرم
خلال پسته خشکپاک مقدار 40 گرم
زعفران، زرشک و تزئینات غذا
خلال پسته خشکپاک مقدار 40 گرم خشکپاک 254,000 06:07:24 254,000 254,000
خلال پسته خشکپاک مقدار 40 گرم
خلال پسته کرالیچین مقدار 30 گرم
زعفران، زرشک و تزئینات غذا
خلال پسته کرالیچین مقدار 30 گرم کرالیچین 251,000 06:07:25 251,000 251,000
خلال پسته کرالیچین مقدار 30 گرم
زرشک ارشیا مقدار 1 کیلوگرم
زعفران، زرشک و تزئینات غذا
زرشک ارشیا مقدار 1 کیلوگرم متفرقه 1,265,000 06:07:25 1,265,000 1,265,000
زرشک ارشیا مقدار 1 کیلوگرم
زرشک ارشیا مقدار 750 گرم
زعفران، زرشک و تزئینات غذا
زرشک ارشیا مقدار 750 گرم متفرقه 940,000 06:07:26 940,000 940,000
زرشک ارشیا مقدار 750 گرم
زرشک برتر مقدار 120 گرم
زعفران، زرشک و تزئینات غذا
زرشک برتر مقدار 120 گرم برتر 228,000 4 فروردین 228,000 228,000
زرشک برتر مقدار 120 گرم
زرشک برتر مقدار 250 گرم
زعفران، زرشک و تزئینات غذا
زرشک برتر مقدار 250 گرم برتر 427,000 31 فروردین 427,000 427,000
زرشک برتر مقدار 250 گرم
زرشک خشکپاک مقدار 250 گرم
زعفران، زرشک و تزئینات غذا
زرشک خشکپاک مقدار 250 گرم خشکپاک 332,000 06:07:24 332,000 332,000
زرشک خشکپاک مقدار 250 گرم
زرشک درجه یک تروند مقدار 200 گرم
زعفران، زرشک و تزئینات غذا
زرشک درجه یک تروند مقدار 200 گرم تروند 280,000 06:07:25 280,000 280,000
زرشک درجه یک تروند مقدار 200 گرم
زرشک درجه یک تروند مقدار 200 گرم
زعفران، زرشک و تزئینات غذا
زرشک درجه یک تروند مقدار 200 گرم تروند 280,000 10 اردیبهشت 280,000 280,000
زرشک درجه یک تروند مقدار 200 گرم
زرشک سحرخیز - 150 گرم
زعفران، زرشک و تزئینات غذا
زرشک سحرخیز - 150 گرم سحرخیز 290,000 10 اردیبهشت 290,000 290,000
زرشک سحرخیز - 150 گرم
زرشک عرشیا مقدار 250 گرم
زعفران، زرشک و تزئینات غذا
زرشک عرشیا مقدار 250 گرم متفرقه 325,000 06:07:25 325,000 325,000
زرشک عرشیا مقدار 250 گرم
زرشک مصطفوی مقدار 100 گرم
زعفران، زرشک و تزئینات غذا
زرشک مصطفوی مقدار 100 گرم مصطفوی 198,000 06:07:24 198,000 198,500
زرشک مصطفوی مقدار 100 گرم
زرشک مصطفوی مقدار 200 گرم
زعفران، زرشک و تزئینات غذا
زرشک مصطفوی مقدار 200 گرم مصطفوی 443,000 06:07:25 443,000 443,000
زرشک مصطفوی مقدار 200 گرم
زرشک کرالیچین مقدار 150 گرم
زعفران، زرشک و تزئینات غذا
زرشک کرالیچین مقدار 150 گرم کرالیچین 230,000 06:07:25 230,000 230,000
زرشک کرالیچین مقدار 150 گرم
زعفران اسفدان مقدار 2.304 گرم
زعفران، زرشک و تزئینات غذا
زعفران اسفدان مقدار 2.304 گرم اسفدان 405,000 06:07:26 405,000 428,000
زعفران اسفدان مقدار 2.304 گرم شکل زعفران: ریشه
زعفران اسفدان مقدار 4.608 گرم
زعفران، زرشک و تزئینات غذا
زعفران اسفدان مقدار 4.608 گرم اسفدان 792,000 06:07:26 792,000 792,000
زعفران اسفدان مقدار 4.608 گرم شکل زعفران: ریشه
زعفران ایرانی سحرخیز وزن 1.5 گرم
زعفران، زرشک و تزئینات غذا
زعفران ایرانی سحرخیز وزن 1.5 گرم سحرخیز 289,000 06:07:26 289,000 289,000
زعفران ایرانی سحرخیز وزن 1.5 گرم شکل زعفران: ریشه
زعفران بهرامن سری تاپ مقدار 0.5 گرم
زعفران، زرشک و تزئینات غذا
زعفران بهرامن سری تاپ مقدار 0.5 گرم بهرامن 101,000 16 اردیبهشت 101,000 120,000
زعفران بهرامن سری تاپ مقدار 0.5 گرم
زعفران بهرامن سری تاپ مقدار 2 گرم
زعفران، زرشک و تزئینات غذا
زعفران بهرامن سری تاپ مقدار 2 گرم بهرامن 334,000 21 اردیبهشت 334,000 400,000
زعفران بهرامن سری تاپ مقدار 2 گرم
زعفران بهرامن سری تاپ مقدار 2 گرم
زعفران، زرشک و تزئینات غذا
زعفران بهرامن سری تاپ مقدار 2 گرم بهرامن 360,000 06:07:25 301,000 360,000
زعفران بهرامن سری تاپ مقدار 2 گرم
زعفران بهرامن سری تاپ مقدار 2.304 گرم
زعفران، زرشک و تزئینات غذا
زعفران بهرامن سری تاپ مقدار 2.304 گرم بهرامن 456,000 06:07:25 456,000 456,000
زعفران بهرامن سری تاپ مقدار 2.304 گرم
زعفران بهرامن سری تاپ مقدار 2.304 گرم
زعفران، زرشک و تزئینات غذا
زعفران بهرامن سری تاپ مقدار 2.304 گرم بهرامن 396,000 06:07:25 396,000 396,000
زعفران بهرامن سری تاپ مقدار 2.304 گرم
زعفران بهرامن سری تاپ مقدار 4 گرم
زعفران، زرشک و تزئینات غذا
زعفران بهرامن سری تاپ مقدار 4 گرم بهرامن 618,000 2 اردیبهشت 618,000 618,000
زعفران بهرامن سری تاپ مقدار 4 گرم شکل زعفران: ریشه
زعفران بهرامن سری تاپ مقدار 4 گرم
زعفران، زرشک و تزئینات غذا
زعفران بهرامن سری تاپ مقدار 4 گرم بهرامن 695,000 31 فروردین 660,000 695,000
زعفران بهرامن سری تاپ مقدار 4 گرم شکل زعفران: ریشه
زعفران بهرامن سری تاپ مقدار 4.608 گرم
زعفران، زرشک و تزئینات غذا
زعفران بهرامن سری تاپ مقدار 4.608 گرم بهرامن 778,600 06:07:24 778,600 778,600
زعفران بهرامن سری تاپ مقدار 4.608 گرم شکل زعفران: ریشه
زعفران جعبه ای گلیران مقدار 2.304 گرم
زعفران، زرشک و تزئینات غذا
زعفران جعبه ای گلیران مقدار 2.304 گرم گلیران 380,000 12 خرداد 380,000 380,000
زعفران جعبه ای گلیران مقدار 2.304 گرم شکل زعفران: سرگل
زعفران جعبه ای گلیران مقدار 4.608 گرم
زعفران، زرشک و تزئینات غذا
زعفران جعبه ای گلیران مقدار 4.608 گرم گلیران 686,000 31 فروردین 686,000 686,000
زعفران جعبه ای گلیران مقدار 4.608 گرم شکل زعفران: سرگل
زعفران خشکپاک مقدار 1 گرم
زعفران، زرشک و تزئینات غذا
زعفران خشکپاک مقدار 1 گرم خشکپاک 153,000 06:07:26 153,000 161,000
زعفران خشکپاک مقدار 1 گرم شکل زعفران: سرگل
زعفران خشکپاک مقدار 2 گرم
زعفران، زرشک و تزئینات غذا
زعفران خشکپاک مقدار 2 گرم خشکپاک 306,000 06:07:26 306,000 306,000
زعفران خشکپاک مقدار 2 گرم شکل زعفران: سرگل
زعفران خشکپاک مقدار 2.3 گرم
زعفران، زرشک و تزئینات غذا
زعفران خشکپاک مقدار 2.3 گرم خشکپاک 404,000 06:07:26 425,000 425,000
زعفران خشکپاک مقدار 2.3 گرم شکل زعفران: سرگل
زعفران خشکپاک مقدار 4.6 گرم
زعفران، زرشک و تزئینات غذا
زعفران خشکپاک مقدار 4.6 گرم خشکپاک 808,000 06:07:26 808,000 808,000
زعفران خشکپاک مقدار 4.6 گرم شکل زعفران: سرگل
زعفران درجه یک تلقی مصطفوی مقدار 0.5 گرم
زعفران، زرشک و تزئینات غذا
زعفران درجه یک تلقی مصطفوی مقدار 0.5 گرم مصطفوی 127,000 06:07:25 127,000 127,000
زعفران درجه یک تلقی مصطفوی مقدار 0.5 گرم شکل زعفران: سرگل
زعفران درجه یک تلقی مصطفوی مقدار 1 گرم
زعفران، زرشک و تزئینات غذا
زعفران درجه یک تلقی مصطفوی مقدار 1 گرم مصطفوی 197,000 06:07:25 197,000 218,000
زعفران درجه یک تلقی مصطفوی مقدار 1 گرم شکل زعفران: سرگل
زعفران درجه یک تلقی مصطفوی مقدار 13.824 گرم
زعفران، زرشک و تزئینات غذا
زعفران درجه یک تلقی مصطفوی مقدار 13.824 گرم مصطفوی 1,998,000 06:07:25 1,998,000 1,998,000
زعفران درجه یک تلقی مصطفوی مقدار 13.824 گرم شکل زعفران: سرگل
زعفران درجه یک تلقی مصطفوی مقدار 2 گرم
زعفران، زرشک و تزئینات غذا
زعفران درجه یک تلقی مصطفوی مقدار 2 گرم مصطفوی 380,000 2 اردیبهشت 323,000 380,000
زعفران درجه یک تلقی مصطفوی مقدار 2 گرم شکل زعفران: سرگل
زعفران درجه یک تلقی مصطفوی مقدار 2.304 گرم
زعفران، زرشک و تزئینات غذا
زعفران درجه یک تلقی مصطفوی مقدار 2.304 گرم مصطفوی 313,000 06:07:25 313,000 333,000
زعفران درجه یک تلقی مصطفوی مقدار 2.304 گرم شکل زعفران: سرگل
زعفران درجه یک تلقی مصطفوی مقدار 23.04 گرم
زعفران، زرشک و تزئینات غذا
زعفران درجه یک تلقی مصطفوی مقدار 23.04 گرم مصطفوی 3,655,000 06:07:25 3,472,000 3,655,000
زعفران درجه یک تلقی مصطفوی مقدار 23.04 گرم شکل زعفران: سرگل
زعفران درجه یک تلقی مصطفوی مقدار 4.608 گرم
زعفران، زرشک و تزئینات غذا
زعفران درجه یک تلقی مصطفوی مقدار 4.608 گرم مصطفوی 698,000 06:07:25 698,000 698,000
زعفران درجه یک تلقی مصطفوی مقدار 4.608 گرم شکل زعفران: سرگل
زعفران درجه یک تلقی مصطفوی مقدار 9.216 گرم
زعفران، زرشک و تزئینات غذا
زعفران درجه یک تلقی مصطفوی مقدار 9.216 گرم مصطفوی 1,508,000 06:07:26 1,508,000 1,508,000
زعفران درجه یک تلقی مصطفوی مقدار 9.216 گرم شکل زعفران: سرگل
زعفران درجه یک مصطفوی - 2.304 گرم
زعفران، زرشک و تزئینات غذا
زعفران درجه یک مصطفوی - 2.304 گرم مصطفوی 308,000 06:07:24 308,000 308,000
زعفران درجه یک مصطفوی - 2.304 گرم شکل زعفران: سرگل
زعفران درجه یک مصطفوی - 4.608 گرم
زعفران، زرشک و تزئینات غذا
زعفران درجه یک مصطفوی - 4.608 گرم مصطفوی 750,000 06:07:24 750,000 750,000
زعفران درجه یک مصطفوی - 4.608 گرم شکل زعفران: سرگل
زعفران درجه یک مصطفوی مقدار 0.1 گرم
زعفران، زرشک و تزئینات غذا
زعفران درجه یک مصطفوی مقدار 0.1 گرم مصطفوی 79,000 06:07:25 75,000 79,000
زعفران درجه یک مصطفوی مقدار 0.1 گرم شکل زعفران: سرگل
زعفران درجه یک مصطفوی مقدار 0.2 گرم
زعفران، زرشک و تزئینات غذا
زعفران درجه یک مصطفوی مقدار 0.2 گرم مصطفوی 95,600 06:07:25 87,000 95,600
زعفران درجه یک مصطفوی مقدار 0.2 گرم شکل زعفران: سرگل
زعفران درجه یک مصطفوی مقدار 0.5 گرم
زعفران، زرشک و تزئینات غذا
زعفران درجه یک مصطفوی مقدار 0.5 گرم مصطفوی 104,000 06:07:25 104,000 104,000
زعفران درجه یک مصطفوی مقدار 0.5 گرم شکل زعفران: سرگل
زعفران درجه یک مصطفوی مقدار 1 گرم
زعفران، زرشک و تزئینات غذا
زعفران درجه یک مصطفوی مقدار 1 گرم مصطفوی 192,000 06:07:25 173,000 192,000
زعفران درجه یک مصطفوی مقدار 1 گرم شکل زعفران: سرگل
زعفران درجه یک مصطفوی مقدار 1.5 گرم
زعفران، زرشک و تزئینات غذا
زعفران درجه یک مصطفوی مقدار 1.5 گرم مصطفوی 278,000 06:07:26 264,000 264,000
زعفران درجه یک مصطفوی مقدار 1.5 گرم شکل زعفران: سرگل
زعفران درجه یک مصطفوی مقدار 2 گرم
زعفران، زرشک و تزئینات غذا
زعفران درجه یک مصطفوی مقدار 2 گرم مصطفوی 355,000 06:07:25 355,000 355,000
زعفران درجه یک مصطفوی مقدار 2 گرم شکل زعفران: سرگل
زعفران درجه یک مصطفوی مقدار 3 گرم
زعفران، زرشک و تزئینات غذا
زعفران درجه یک مصطفوی مقدار 3 گرم مصطفوی 525,000 06:07:25 447,000 525,000
زعفران درجه یک مصطفوی مقدار 3 گرم شکل زعفران: سرگل
مجموع موارد: 179 عدد در 4 صفحه