شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت زعفران، زرشک و تزئینات غذا

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
اسپری زعفران مصطفوی مقدار 110 گرم
زعفران، زرشک و تزئینات غذا
اسپری زعفران مصطفوی مقدار 110 گرم مصطفوی 398,000 14:09:21 319,000 398,000
اسپری زعفران مصطفوی مقدار 110 گرم شکل زعفران: اسپری
خلال بادام کرالیچین مقدار 30 گرم
زعفران، زرشک و تزئینات غذا
خلال بادام کرالیچین مقدار 30 گرم کرالیچین 88,000 4 فروردین 88,000 88,000
خلال بادام کرالیچین مقدار 30 گرم
خلال پسته کرالیچین مقدار 30 گرم
زعفران، زرشک و تزئینات غذا
خلال پسته کرالیچین مقدار 30 گرم کرالیچین 214,900 4 فروردین 214,900 313,000
خلال پسته کرالیچین مقدار 30 گرم
زرشک ارشیا مقدار 1 کیلوگرم
زعفران، زرشک و تزئینات غذا
زرشک ارشیا مقدار 1 کیلوگرم متفرقه 1,240,000 14:09:21 1,120,000 1,120,000
زرشک ارشیا مقدار 1 کیلوگرم
زرشک ارشیا مقدار 750 گرم
زعفران، زرشک و تزئینات غذا
زرشک ارشیا مقدار 750 گرم متفرقه 940,000 14:09:21 845,000 845,000
زرشک ارشیا مقدار 750 گرم
زرشک برتر مقدار 120 گرم
زعفران، زرشک و تزئینات غذا
زرشک برتر مقدار 120 گرم برتر 228,000 4 فروردین 228,000 228,000
زرشک برتر مقدار 120 گرم
زرشک برتر مقدار 250 گرم
زعفران، زرشک و تزئینات غذا
زرشک برتر مقدار 250 گرم برتر 427,000 3 فروردین 427,000 427,000
زرشک برتر مقدار 250 گرم
زرشک خشکپاک مقدار 250 گرم
زعفران، زرشک و تزئینات غذا
زرشک خشکپاک مقدار 250 گرم خشکپاک 350,000 4 فروردین 350,000 350,000
زرشک خشکپاک مقدار 250 گرم
زرشک عرشیا مقدار 250 گرم
زعفران، زرشک و تزئینات غذا
زرشک عرشیا مقدار 250 گرم متفرقه 325,000 14:09:21 325,000 325,000
زرشک عرشیا مقدار 250 گرم
زرشک مصطفوی مقدار 100 گرم
زعفران، زرشک و تزئینات غذا
زرشک مصطفوی مقدار 100 گرم مصطفوی 265,000 14:09:21 265,000 265,000
زرشک مصطفوی مقدار 100 گرم
زرشک کرالیچین مقدار 150 گرم
زعفران، زرشک و تزئینات غذا
زرشک کرالیچین مقدار 150 گرم کرالیچین 200,000 3 فروردین 200,000 200,000
زرشک کرالیچین مقدار 150 گرم
زعفران اسفدان مقدار 2.304 گرم
زعفران، زرشک و تزئینات غذا
زعفران اسفدان مقدار 2.304 گرم اسفدان 397,000 14:09:22 397,000 397,000
زعفران اسفدان مقدار 2.304 گرم شکل زعفران: ریشه
زعفران اسفدان مقدار 4.608 گرم
زعفران، زرشک و تزئینات غذا
زعفران اسفدان مقدار 4.608 گرم اسفدان 777,000 14:09:21 777,000 777,000
زعفران اسفدان مقدار 4.608 گرم شکل زعفران: ریشه
زعفران ایرانی سحرخیز وزن 1.5 گرم
زعفران، زرشک و تزئینات غذا
زعفران ایرانی سحرخیز وزن 1.5 گرم سحرخیز 297,000 14:09:21 297,000 297,000
زعفران ایرانی سحرخیز وزن 1.5 گرم شکل زعفران: ریشه
زعفران بهرامن سری تاپ مقدار 0.5 گرم
زعفران، زرشک و تزئینات غذا
زعفران بهرامن سری تاپ مقدار 0.5 گرم بهرامن 102,000 14:09:21 101,000 102,000
زعفران بهرامن سری تاپ مقدار 0.5 گرم
زعفران بهرامن سری تاپ مقدار 2 گرم
زعفران، زرشک و تزئینات غذا
زعفران بهرامن سری تاپ مقدار 2 گرم بهرامن 342,000 14:09:21 335,000 342,000
زعفران بهرامن سری تاپ مقدار 2 گرم
زعفران بهرامن سری تاپ مقدار 2 گرم
زعفران، زرشک و تزئینات غذا
زعفران بهرامن سری تاپ مقدار 2 گرم بهرامن 312,000 14:09:21 301,000 312,000
زعفران بهرامن سری تاپ مقدار 2 گرم
زعفران بهرامن سری تاپ مقدار 2.304 گرم
زعفران، زرشک و تزئینات غذا
زعفران بهرامن سری تاپ مقدار 2.304 گرم بهرامن 335,000 14:09:21 335,000 400,000
زعفران بهرامن سری تاپ مقدار 2.304 گرم
زعفران بهرامن سری تاپ مقدار 2.304 گرم
زعفران، زرشک و تزئینات غذا
زعفران بهرامن سری تاپ مقدار 2.304 گرم بهرامن 440,000 14:09:21 440,000 440,000
زعفران بهرامن سری تاپ مقدار 2.304 گرم
زعفران بهرامن سری تاپ مقدار 4 گرم
زعفران، زرشک و تزئینات غذا
زعفران بهرامن سری تاپ مقدار 4 گرم بهرامن 618,000 14:09:21 618,000 740,000
زعفران بهرامن سری تاپ مقدار 4 گرم شکل زعفران: ریشه
زعفران بهرامن سری تاپ مقدار 4 گرم
زعفران، زرشک و تزئینات غذا
زعفران بهرامن سری تاپ مقدار 4 گرم بهرامن 695,000 14:09:21 695,000 695,000
زعفران بهرامن سری تاپ مقدار 4 گرم شکل زعفران: ریشه
زعفران بهرامن سری تاپ مقدار 4.608 گرم
زعفران، زرشک و تزئینات غذا
زعفران بهرامن سری تاپ مقدار 4.608 گرم بهرامن 730,000 14:09:21 730,000 730,000
زعفران بهرامن سری تاپ مقدار 4.608 گرم شکل زعفران: ریشه
زعفران جعبه ای گلیران مقدار 4.608 گرم
زعفران، زرشک و تزئینات غذا
زعفران جعبه ای گلیران مقدار 4.608 گرم گلیران 686,000 14:09:21 686,000 686,000
زعفران جعبه ای گلیران مقدار 4.608 گرم شکل زعفران: سرگل
زعفران خشکپاک مقدار 1 گرم
زعفران، زرشک و تزئینات غذا
زعفران خشکپاک مقدار 1 گرم خشکپاک 176,000 14:09:21 176,000 176,000
زعفران خشکپاک مقدار 1 گرم شکل زعفران: سرگل
زعفران خشکپاک مقدار 2 گرم
زعفران، زرشک و تزئینات غذا
زعفران خشکپاک مقدار 2 گرم خشکپاک 370,000 14:09:22 370,000 370,000
زعفران خشکپاک مقدار 2 گرم شکل زعفران: سرگل
زعفران خشکپاک مقدار 2.3 گرم
زعفران، زرشک و تزئینات غذا
زعفران خشکپاک مقدار 2.3 گرم خشکپاک 404,000 14:09:22 404,000 404,000
زعفران خشکپاک مقدار 2.3 گرم شکل زعفران: سرگل
زعفران خشکپاک مقدار 4.6 گرم
زعفران، زرشک و تزئینات غذا
زعفران خشکپاک مقدار 4.6 گرم خشکپاک 850,000 14:09:21 850,000 850,000
زعفران خشکپاک مقدار 4.6 گرم شکل زعفران: سرگل
زعفران درجه یک تلقی مصطفوی مقدار 0.5 گرم
زعفران، زرشک و تزئینات غذا
زعفران درجه یک تلقی مصطفوی مقدار 0.5 گرم مصطفوی 137,000 14:09:21 118,000 137,000
زعفران درجه یک تلقی مصطفوی مقدار 0.5 گرم شکل زعفران: سرگل
زعفران درجه یک تلقی مصطفوی مقدار 1 گرم
زعفران، زرشک و تزئینات غذا
زعفران درجه یک تلقی مصطفوی مقدار 1 گرم مصطفوی 197,000 14:09:21 177,000 197,000
زعفران درجه یک تلقی مصطفوی مقدار 1 گرم شکل زعفران: سرگل
زعفران درجه یک تلقی مصطفوی مقدار 13.824 گرم
زعفران، زرشک و تزئینات غذا
زعفران درجه یک تلقی مصطفوی مقدار 13.824 گرم مصطفوی 2,220,000 13 فروردین 2,042,000 2,220,000
زعفران درجه یک تلقی مصطفوی مقدار 13.824 گرم شکل زعفران: سرگل
زعفران درجه یک تلقی مصطفوی مقدار 2 گرم
زعفران، زرشک و تزئینات غذا
زعفران درجه یک تلقی مصطفوی مقدار 2 گرم مصطفوی 380,000 14:09:21 306,000 380,000
زعفران درجه یک تلقی مصطفوی مقدار 2 گرم شکل زعفران: سرگل
زعفران درجه یک تلقی مصطفوی مقدار 2.304 گرم
زعفران، زرشک و تزئینات غذا
زعفران درجه یک تلقی مصطفوی مقدار 2.304 گرم مصطفوی 411,000 14:09:21 341,000 411,000
زعفران درجه یک تلقی مصطفوی مقدار 2.304 گرم شکل زعفران: سرگل
زعفران درجه یک تلقی مصطفوی مقدار 23.04 گرم
زعفران، زرشک و تزئینات غذا
زعفران درجه یک تلقی مصطفوی مقدار 23.04 گرم مصطفوی 3,655,000 14:09:21 3,363,000 3,655,000
زعفران درجه یک تلقی مصطفوی مقدار 23.04 گرم شکل زعفران: سرگل
زعفران درجه یک تلقی مصطفوی مقدار 4.608 گرم
زعفران، زرشک و تزئینات غذا
زعفران درجه یک تلقی مصطفوی مقدار 4.608 گرم مصطفوی 775,000 14:09:21 713,000 775,000
زعفران درجه یک تلقی مصطفوی مقدار 4.608 گرم شکل زعفران: سرگل
زعفران درجه یک تلقی مصطفوی مقدار 9.216 گرم
زعفران، زرشک و تزئینات غذا
زعفران درجه یک تلقی مصطفوی مقدار 9.216 گرم مصطفوی 1,472,000 4 فروردین 1,258,000 1,472,000
زعفران درجه یک تلقی مصطفوی مقدار 9.216 گرم شکل زعفران: سرگل
زعفران درجه یک مصطفوی - 2.304 گرم
زعفران، زرشک و تزئینات غذا
زعفران درجه یک مصطفوی - 2.304 گرم مصطفوی 385,000 14:09:21 385,000 385,000
زعفران درجه یک مصطفوی - 2.304 گرم شکل زعفران: سرگل
زعفران درجه یک مصطفوی - 4.608 گرم
زعفران، زرشک و تزئینات غذا
زعفران درجه یک مصطفوی - 4.608 گرم مصطفوی 750,000 12:05:48 750,000 750,000
زعفران درجه یک مصطفوی - 4.608 گرم شکل زعفران: سرگل
زعفران درجه یک مصطفوی مقدار 0.1 گرم
زعفران، زرشک و تزئینات غذا
زعفران درجه یک مصطفوی مقدار 0.1 گرم مصطفوی 79,000 14:09:21 70,000 79,000
زعفران درجه یک مصطفوی مقدار 0.1 گرم شکل زعفران: سرگل
زعفران درجه یک مصطفوی مقدار 0.2 گرم
زعفران، زرشک و تزئینات غذا
زعفران درجه یک مصطفوی مقدار 0.2 گرم مصطفوی 95,600 14:09:21 87,000 95,600
زعفران درجه یک مصطفوی مقدار 0.2 گرم شکل زعفران: سرگل
زعفران درجه یک مصطفوی مقدار 0.5 گرم
زعفران، زرشک و تزئینات غذا
زعفران درجه یک مصطفوی مقدار 0.5 گرم مصطفوی 115,000 14:09:21 94,000 115,000
زعفران درجه یک مصطفوی مقدار 0.5 گرم شکل زعفران: سرگل
زعفران درجه یک مصطفوی مقدار 1 گرم
زعفران، زرشک و تزئینات غذا
زعفران درجه یک مصطفوی مقدار 1 گرم مصطفوی 192,000 14:09:21 173,000 192,000
زعفران درجه یک مصطفوی مقدار 1 گرم شکل زعفران: سرگل
زعفران درجه یک مصطفوی مقدار 1.5 گرم
زعفران، زرشک و تزئینات غذا
زعفران درجه یک مصطفوی مقدار 1.5 گرم مصطفوی 278,000 14:09:21 250,000 278,000
زعفران درجه یک مصطفوی مقدار 1.5 گرم شکل زعفران: سرگل
زعفران درجه یک مصطفوی مقدار 2 گرم
زعفران، زرشک و تزئینات غذا
زعفران درجه یک مصطفوی مقدار 2 گرم مصطفوی 362,000 14:09:21 362,000 362,000
زعفران درجه یک مصطفوی مقدار 2 گرم شکل زعفران: سرگل
زعفران درجه یک مصطفوی مقدار 3 گرم
زعفران، زرشک و تزئینات غذا
زعفران درجه یک مصطفوی مقدار 3 گرم مصطفوی 525,000 14:09:21 473,000 525,000
زعفران درجه یک مصطفوی مقدار 3 گرم شکل زعفران: سرگل
زعفران درجه یک مصطفوی مقدار 3 گرم
زعفران، زرشک و تزئینات غذا
زعفران درجه یک مصطفوی مقدار 3 گرم مصطفوی 924,000 14:09:21 798,000 924,000
زعفران درجه یک مصطفوی مقدار 3 گرم شکل زعفران: سرگل
زعفران درجه یک مصطفوی مقدار 4 گرم
زعفران، زرشک و تزئینات غذا
زعفران درجه یک مصطفوی مقدار 4 گرم مصطفوی 665,000 14:09:21 665,000 665,000
زعفران درجه یک مصطفوی مقدار 4 گرم شکل زعفران: سرگل
زعفران دشبون - 4.6 گرم
زعفران، زرشک و تزئینات غذا
زعفران دشبون - 4.6 گرم دشبون 700,000 14:09:21 700,000 700,000
زعفران دشبون - 4.6 گرم شکل زعفران: سرگل
زعفران ربیع وزن 1 گرم
زعفران، زرشک و تزئینات غذا
زعفران ربیع وزن 1 گرم ربیع 167,000 3 فروردین 167,000 167,000
زعفران ربیع وزن 1 گرم شکل زعفران: سرگل
زعفران ربیع وزن 2 گرم
زعفران، زرشک و تزئینات غذا
زعفران ربیع وزن 2 گرم ربیع 354,000 14:09:22 354,000 354,000
زعفران ربیع وزن 2 گرم شکل زعفران: سرگل
زعفران ربیع وزن 4 گرم
زعفران، زرشک و تزئینات غذا
زعفران ربیع وزن 4 گرم ربیع 618,000 14:09:21 618,000 707,000
زعفران ربیع وزن 4 گرم شکل زعفران: سرگل
مجموع موارد: 170 عدد در 4 صفحه