شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت برنج

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
برنج ایرانی پردیس مقدار 5 کیلوگرم
برنج
برنج ایرانی پردیس مقدار 5 کیلوگرم پردیس 1,180,000 5 خرداد 1,130,000 1,130,000
برنج ایرانی پردیس مقدار 5 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج ایرانی گلستان مقدار 1 کیلوگرم
برنج
برنج ایرانی گلستان مقدار 1 کیلوگرم گلستان 276,000 31 اردیبهشت 249,800 276,000
برنج ایرانی گلستان مقدار 1 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج ایرانی گلستان مقدار 4.5 کیلوگرم
برنج
برنج ایرانی گلستان مقدار 4.5 کیلوگرم گلستان 1,122,000 10 اردیبهشت 1,122,000 1,122,000
برنج ایرانی گلستان مقدار 4.5 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج ایرانی گلستان مقدار 5 کیلوگرم به همراه زعفران گلستان مقدار 0.2 گرم
برنج
برنج ایرانی گلستان مقدار 5 کیلوگرم به همراه زعفران گلستان مقدار 0.2 گرم گلستان 1,499,000 13 فروردین 1,499,000 1,499,000
برنج ایرانی گلستان مقدار 5 کیلوگرم به همراه زعفران گلستان مقدار 0.2 گرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج دم سیاه آقامیر - 5 کیلوگرم
برنج
برنج دم سیاه آقامیر - 5 کیلوگرم آقامیر 1,339,500 2 اردیبهشت 1,339,500 1,339,500
برنج دم سیاه آقامیر - 5 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج دم سیاه درجه یک آقاجانیان - 10 کیلوگرم
برنج
برنج دم سیاه درجه یک آقاجانیان - 10 کیلوگرم آقاجانیان 2,972,000 10 اردیبهشت 1,990,000 2,972,000
برنج دم سیاه درجه یک آقاجانیان - 10 کیلوگرم بازه‌ی وزن: 5 تا 10 کیلوگرم
برنج دم سیاه درجه یک آقاجانیان - 5 کیلوگرم
برنج
برنج دم سیاه درجه یک آقاجانیان - 5 کیلوگرم آقاجانیان 1,500,000 21 اردیبهشت 1,249,000 1,500,000
برنج دم سیاه درجه یک آقاجانیان - 5 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج دم سیاه دودی ورزین - 2.5 کیلوگرم
برنج
برنج دم سیاه دودی ورزین - 2.5 کیلوگرم ورزین 730,000 31 فروردین 730,000 730,000
برنج دم سیاه دودی ورزین - 2.5 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج دم سیاه دودی ورزین مقدار 5 کیلوگرم
برنج
برنج دم سیاه دودی ورزین مقدار 5 کیلوگرم ورزین 1,400,000 31 فروردین 1,400,000 1,400,000
برنج دم سیاه دودی ورزین مقدار 5 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج دم سیاه ورزین مقدار 5 کیلوگرم
برنج
برنج دم سیاه ورزین مقدار 5 کیلوگرم ورزین 1,270,000 31 فروردین 1,270,000 1,270,000
برنج دم سیاه ورزین مقدار 5 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج دوباره کشت اعیانی ورزین مقدار 5 کیلوگرم
برنج
برنج دوباره کشت اعیانی ورزین مقدار 5 کیلوگرم ورزین 1,750,000 31 فروردین 1,750,000 1,750,000
برنج دوباره کشت اعیانی ورزین مقدار 5 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج دوباره کشت ورزین مقدار 5 کیلوگرم
برنج
برنج دوباره کشت ورزین مقدار 5 کیلوگرم ورزین 1,660,000 31 فروردین 1,660,000 1,660,000
برنج دوباره کشت ورزین مقدار 5 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج دودی آقامیر - 5 کیلوگرم
برنج
برنج دودی آقامیر - 5 کیلوگرم آقامیر 1,362,200 20 اردیبهشت 1,362,200 1,362,200
برنج دودی آقامیر - 5 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج دودی هاشمی گلستان وزن 1 کیلوگرم
برنج
برنج دودی هاشمی گلستان وزن 1 کیلوگرم گلستان 339,500 31 فروردین 339,500 339,500
برنج دودی هاشمی گلستان وزن 1 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج رمضانی کیمیا مقدار 2500 گرم
برنج
برنج رمضانی کیمیا مقدار 2500 گرم کیمیا 450,000 10 اردیبهشت 450,000 450,000
برنج رمضانی کیمیا مقدار 2500 گرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج شکسته طارم معطر گلستان مقدار 4.5 کیلوگرم
برنج
برنج شکسته طارم معطر گلستان مقدار 4.5 کیلوگرم گلستان 899,000 10 اردیبهشت 899,000 899,000
برنج شکسته طارم معطر گلستان مقدار 4.5 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج شیرودی آقامیر - 5 کیلوگرم
برنج
برنج شیرودی آقامیر - 5 کیلوگرم آقامیر 882,000 20 اردیبهشت 882,000 882,000
برنج شیرودی آقامیر - 5 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج شیرودی کیمیا مقدار 10 کیلو گرم
برنج
برنج شیرودی کیمیا مقدار 10 کیلو گرم کیمیا 1,990,000 10 اردیبهشت 1,990,000 1,990,000
برنج شیرودی کیمیا مقدار 10 کیلو گرم بازه‌ی وزن: 5 تا 10 کیلوگرم
برنج شیرودی کیمیا مقدار 5 کیلو گرم
برنج
برنج شیرودی کیمیا مقدار 5 کیلو گرم کیمیا 1,000,000 10 اردیبهشت 1,000,000 1,000,000
برنج شیرودی کیمیا مقدار 5 کیلو گرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج صدری دم سیاه دودی گیلان کشت مقدار 500 گرم
برنج
برنج صدری دم سیاه دودی گیلان کشت مقدار 500 گرم گیلان کشت 250,000 10 اردیبهشت 250,000 250,000
برنج صدری دم سیاه دودی گیلان کشت مقدار 500 گرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج صدری دم سیاه عطری گیلان کشت مقدار 5 کیلوگرم
برنج
برنج صدری دم سیاه عطری گیلان کشت مقدار 5 کیلوگرم گیلان کشت 2,250,000 10 اردیبهشت 2,250,000 2,250,000
برنج صدری دم سیاه عطری گیلان کشت مقدار 5 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج صدری دم سیاه عطری گیلان کشت مقدار 500 گرم
برنج
برنج صدری دم سیاه عطری گیلان کشت مقدار 500 گرم گیلان کشت 245,000 4 فروردین 245,000 245,000
برنج صدری دم سیاه عطری گیلان کشت مقدار 500 گرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج صدری هاشمی آقاجانیان وزن 10 کیلوگرم
برنج
برنج صدری هاشمی آقاجانیان وزن 10 کیلوگرم آقاجانیان 2,990,000 10 اردیبهشت 2,990,000 2,990,000
برنج صدری هاشمی آقاجانیان وزن 10 کیلوگرم بازه‌ی وزن: 5 تا 10 کیلوگرم
برنج صدری هاشمی آقاجانیان وزن 5 کیلوگرم
برنج
برنج صدری هاشمی آقاجانیان وزن 5 کیلوگرم آقاجانیان 1,510,000 10 اردیبهشت 1,099,000 1,510,000
برنج صدری هاشمی آقاجانیان وزن 5 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج صدری گلچین ناب ورزین - 5 کیلوگرم
برنج
برنج صدری گلچین ناب ورزین - 5 کیلوگرم ورزین 1,220,000 31 فروردین 1,220,000 1,220,000
برنج صدری گلچین ناب ورزین - 5 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج صدری گلچین ناب ورزین مقدار 10 کیلوگرم
برنج
برنج صدری گلچین ناب ورزین مقدار 10 کیلوگرم ورزین 2,190,000 31 فروردین 2,190,000 2,190,000
برنج صدری گلچین ناب ورزین مقدار 10 کیلوگرم بازه‌ی وزن: 5 تا 10 کیلوگرم
برنج طارم زرگیس 5 کیلوگرم
برنج
برنج طارم زرگیس 5 کیلوگرم زرگیس 1,150,000 5 خرداد 1,150,000 1,250,000
برنج طارم زرگیس 5 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج طارم ممتاز الماس دانه مقدار 5 کیلوگرم
برنج
برنج طارم ممتاز الماس دانه مقدار 5 کیلوگرم الماس دانه 1,350,000 18 اردیبهشت 1,350,000 1,350,000
برنج طارم ممتاز الماس دانه مقدار 5 کیلوگرم بازه‌ی وزن: 5 تا 10 کیلوگرم
برنج طارم ممتاز خشکپاک - 3 کیلوگرم
برنج
برنج طارم ممتاز خشکپاک - 3 کیلوگرم خشکپاک 885,000 10 اردیبهشت 885,000 885,000
برنج طارم ممتاز خشکپاک - 3 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج طارم ممتاز کیمیا مقدار 2500 گرم
برنج
برنج طارم ممتاز کیمیا مقدار 2500 گرم کیمیا 700,000 17 فروردین 700,000 700,000
برنج طارم ممتاز کیمیا مقدار 2500 گرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج طارم ممتاز گلستان - 4.5 کیلوگرم
برنج
برنج طارم ممتاز گلستان - 4.5 کیلوگرم گلستان 1,348,000 20 اردیبهشت 1,348,000 1,348,000
برنج طارم ممتاز گلستان - 4.5 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج طارم ممتاز گلستان مقدار 1 کیلوگرم
برنج
برنج طارم ممتاز گلستان مقدار 1 کیلوگرم گلستان 300,000 5 خرداد 277,500 277,500
برنج طارم ممتاز گلستان مقدار 1 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج طارم ممتاز گلستان وزن 10 کیلوگرم
برنج
برنج طارم ممتاز گلستان وزن 10 کیلوگرم گلستان 2,992,000 31 اردیبهشت 2,750,000 2,750,000
برنج طارم ممتاز گلستان وزن 10 کیلوگرم بازه‌ی وزن: 5 تا 10 کیلوگرم
برنج طارم مهماندوست - 4.5 کیلوگرم
برنج
برنج طارم مهماندوست - 4.5 کیلوگرم مهمان دوست 1,295,000 10 اردیبهشت 1,295,000 1,295,000
برنج طارم مهماندوست - 4.5 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج طارم ورزین مقدار 5 کیلوگرم
برنج
برنج طارم ورزین مقدار 5 کیلوگرم ورزین 1,420,000 31 فروردین 1,420,000 1,420,000
برنج طارم ورزین مقدار 5 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج علی کاظمی کیمیا مقدار 10 کیلوگرم
برنج
برنج علی کاظمی کیمیا مقدار 10 کیلوگرم کیمیا 2,690,000 10 اردیبهشت 2,690,000 2,690,000
برنج علی کاظمی کیمیا مقدار 10 کیلوگرم بازه‌ی وزن: 5 تا 10 کیلوگرم
برنج علی کاظمی کیمیا مقدار 5 کیلوگرم
برنج
برنج علی کاظمی کیمیا مقدار 5 کیلوگرم کیمیا 1,350,000 10 اردیبهشت 1,350,000 1,350,000
برنج علی کاظمی کیمیا مقدار 5 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج فجر آقامیر - 5 کیلوگرم
برنج
برنج فجر آقامیر - 5 کیلوگرم آقامیر 1,048,600 20 اردیبهشت 1,048,600 1,048,600
برنج فجر آقامیر - 5 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج فجر معطر زرگیس مقدار 5 کیلوگرم
برنج
برنج فجر معطر زرگیس مقدار 5 کیلوگرم زرگیس 1,200,000 10 اردیبهشت 1,200,000 1,200,000
برنج فجر معطر زرگیس مقدار 5 کیلوگرم بازه‌ی وزن: 5 تا 10 کیلوگرم
برنج فجر ممتاز الماس دانه مقدار 5 کیلوگرم
برنج
برنج فجر ممتاز الماس دانه مقدار 5 کیلوگرم الماس دانه 1,100,000 5 خرداد 961,000 961,000
برنج فجر ممتاز الماس دانه مقدار 5 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج فردوس - 5 کیلوگرم
برنج
برنج فردوس - 5 کیلوگرم فردوس 1,495,000 10 اردیبهشت 1,495,000 1,495,000
برنج فردوس - 5 کیلوگرم بازه‌ی وزن: 5 تا 10 کیلوگرم
برنج قهوه ای رژیمی ورزین - 2.5 کیلوگرم
برنج
برنج قهوه ای رژیمی ورزین - 2.5 کیلوگرم ورزین 850,000 31 فروردین 850,000 850,000
برنج قهوه ای رژیمی ورزین - 2.5 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج قهوه ای سبوس دار گیلان کشت مقدار 5 کیلوگرم
برنج
برنج قهوه ای سبوس دار گیلان کشت مقدار 5 کیلوگرم گیلان کشت 1,590,000 16 اردیبهشت 1,590,000 1,700,000
برنج قهوه ای سبوس دار گیلان کشت مقدار 5 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج قهوه ای سبوس دار گیلان کشت مقدار 500 گرم
برنج
برنج قهوه ای سبوس دار گیلان کشت مقدار 500 گرم گیلان کشت 177,000 15 فروردین 177,000 177,000
برنج قهوه ای سبوس دار گیلان کشت مقدار 500 گرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج قهوه ای هاتی کارا مقدار 2000 گرم
برنج
برنج قهوه ای هاتی کارا مقدار 2000 گرم هاتی کارا 719,000 31 اردیبهشت 619,000 619,000
برنج قهوه ای هاتی کارا مقدار 2000 گرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج قهوه ای هاتی کارا وزن 900 گرم
برنج
برنج قهوه ای هاتی کارا وزن 900 گرم هاتی کارا 289,000 10 اردیبهشت 289,000 289,000
برنج قهوه ای هاتی کارا وزن 900 گرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج قهوه ای پنگوئن مقدار 1 کیلوگرم
برنج
برنج قهوه ای پنگوئن مقدار 1 کیلوگرم پنگوئن 315,000 31 فروردین 315,000 315,000
برنج قهوه ای پنگوئن مقدار 1 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج قهوه ای گلستان مقدار 900 گرم
برنج
برنج قهوه ای گلستان مقدار 900 گرم گلستان 289,000 26 فروردین 289,000 289,000
برنج قهوه ای گلستان مقدار 900 گرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج لاشه فجر آقامیر - 5 کیلوگرم
برنج
برنج لاشه فجر آقامیر - 5 کیلوگرم آقامیر 900,000 13 فروردین 900,000 900,000
برنج لاشه فجر آقامیر - 5 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج لاشه هاشمی آقامیر - 5 کیلوگرم
برنج
برنج لاشه هاشمی آقامیر - 5 کیلوگرم آقامیر 980,000 17 فروردین 980,000 980,000
برنج لاشه هاشمی آقامیر - 5 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
مجموع موارد: 75 عدد در 2 صفحه